L-alanins viktigaste funktion är omsättningen av tryptofan och pyridoxin. Prolin är en viktig för bindväv, muskler och hud. GABA reglerar nervfunktionen och förhöjer effekten hos B3. Teanin ökar dopamin och serotonin samt bildning av GABA – med magnesium som synergist.

Aminosyror som oftast används i kombination

L-alanin:
Funktion
L-alanin är en icke-essentiell aminosyra vars viktigaste funktion är omsättningen av tryptofan och pyridoxin. Vid hypoglykemi kan alanin vara en viktig källa för glukosproduktionen och det kan stabilisera blodsockerhalterna under långa perioder.
Studier har genomförts för att bedöma effekten av höga kolesterolhalter på olika aminosyrakombinationer. Här visade sig alanin i kombination med arginin och glycin ha den största kolesterolsänkande effekten.
Katan MB. et al. ”Reduction of casein-induced hypercholesterolaemia and atherosclerosis in rabbits and rats by dietary glycine, arginine and alanine”. Atherosclerosis, 1982;43:381-91.
L-alanin är den enda naturligt förekommande aminosyran och finns i fri form i hjärnan. Detta är en komponent av carnosin, anserin och pantotensyra (B5). L-alanin kan användas terapeutiskt i B5-syntesen.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Det verkar vara samma relation mellan låga alaninnivåer i plasma och hypoglycemi. Medfödda fel i metabolismen kan orsaka höga alaninhalter i urinen. Vid djurförsök har alanin visat sig ha en sänkande effekt på kolesterolnivåer. När alanin kombinerades med arginin och glycin sjönk kolesterolvärdena med 50 procent hos försöksdjuren. Den kan också användas som en regulator på glukosmetabolismen och för att förbättra lymfocytreproduktionen.

Källor i kosten
Höga halter alanin finns i köttprodukter och födoämnen som är proteinrika t.ex. vilt, fläsk, keso, ricottaost, kyckling och kalkon.

 

Dosering
Alanin brukar inkluderas i en aminosyrakombination där dagsdosen brukar vara mellan 200 mg och 600 mg.

Toxicitet
Ingen toxicitet har observerats.

Synergister
Vitamin B6. Isoleucin stimulerar frisättandet av alanin från musklerna.

Antagonister
Brist på vitamin B6.

L-citrullin:
Funktion
L-citrullin finns främst i levern och spelar en viktig roll i ureacykeln där den tillverkas av ornitin i kombination med ammoniak och koldioxid. I kombination med aspartinsyra bildar den arginosuccinsyra som senare blir till arginin.

Terapeutisk användning
Den används vid utmattning och i avgiftningen av ammoniak.
Tillsammans med arginin och ornitin påverkar den utsöndring av tillväxthormon.

Källor i kosten
Den finns rikligt i lök och vitlök.

L-prolin:
Funktion
Prolin och hydroxyprolin produceras av kroppen och är alltså en icke-essentiell aminosyra. Den framställs från antingen L-glutamat eller L-ornitin. Prolin är en viktig komponent för bindväv, muskler och hud. Den kräver C-vitamin för upptag i dessa vävnader.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Det är snarare för höga prolinhalter som ställer till problem än för låga. Höga nivåer kan tyda på cirros hos alkoholister, genetiska fel i metabolismen som kan ligga bakom osäkerhet och depression. Krampanfall, förhöjda kalciumnivåer i blodet och osteoporos kan orsakas av för mycket prolin från en genetisk defekt.
Låga nivåer av prolin hittar man nästan uteslutande hos kvinnor och undernärda. Dr Linus Pauling skrev att prolin tillsammans med lysin och C-vitamin var mycket viktig för att skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Källor i kosten
Keso, vilt, korv, ricottaost, fläsk, ägg, kyckling och kalkon. Protein från mejeriprodukter tycks innehålla mer prolin än animaliskt protein vilket är motsatsen mot övriga aminosyror.

Dosering
500–1 000 mg per dag med C-vitamin.

Toxicitet
Prolin kan vara toxiskt vid höga doser. Rökare kan även öka syntesen av cancerogena ämnen, N-nitrosoprolin ifrån nitrater och prolin i kosten. Rökare producerar 2,5 ggr mer N-nitrosoprolin än icke rökare.

Synergister
L-glutamat eller L-ornitin. Enzymer som använder niacin och C-vitamin som samarbetspartners är viktiga för prolinets metabolism. Vitamin B6 behövs för hydroxyprolinets metabolism.

Antagonister
Näringsbrist och dålig kost.

GABA (gamma-aminosmörsyra):
Funktion
I början av 1970-talet dokumenterade dr Candace Pert, en farmakolog, GABA-receptorerna i hjärnan och kroppen. Dr Perts forskning visar hur viktigt det är med GABA för kroppens hantering av stress och ångest. Låga mängder GABA återfinns vid depression. Mellan 40–50 procent av alla hjärnans synapser innehåller GABA. GABA är den mest distribuerade neurotransmittorn i hjärnan och den spelar en vital roll för att lugna neuroner och en människas uppträdande. I hjärnan finns GABA mellan 200–1000 ggr mer koncentrerat än andra neurotransmittorer såsom acetylkolin, norepinefrin och 5-HTP. I de basala ganglierna finns den högsta koncentrationen av GABA, följt av hypotalamus, hippocampus, cortex, amygdala och thalamus.
GABA är en icke essentiell aminosyra som tillverkas av glutaminsyra. Den kan också bildas av Teanin.
Limbiska systemet i hjärnan är kroppens emotionella väckarklocka. Den aktiveras av stress och skickar ut signaler såsom oro, rädsla, ångest och ilska, som är så starka att de ger både fysiska och beteendemässiga symtom. Limbiska systemet ger sig inte till känna som regel men har ett minne som gör att den kommer ihåg tidigare tillfällen. Detta gör att den för varje tillfälle utger kraftigare signaler.
Eftersom andra delar av hjärnan som tar itu med medvetenhet, förstånd och beslutsfattning inte fungerar med obalans i det limbiska systemet har hjärnan inbyggda mekanismer som begränsar det limbiska systemets signaler. Ett av det viktigaste begränsande ämnet hos det limbiska systemet är gamma-aminosmörsyra (GABA), en aminosyra som verkar minska intensiteten hos hjärnans respons till stimulerande impulser.
I läkemedelsbranschen används benzodiazepiner för att uppnå samma effekt, men dessa (Librium, Xanax, Valium m.fl.) ger andra mycket svåra bieffekter som inte märks vid intag av GABA.

Terapeutisk användning
GABA anses balansera förhållandet mellan NMDA (N-metyl D-aspartat) och GABA och därmed minska produktion av neurotoxiner som ger sig till känna bl.a. genom muskelsmärtor och sömnbesvär. GABA reglerar nervfunktionen och förhöjer effekten hos B3 (niacinamid). Magnesium, och då särskilt glycinatformen, har en liknande effekt och kan med fördel ges tillsammans. GABA kan vara lugnande vid maniskt beteende, ångest, schizofreni, epilepsi och högt blodtryck. Den har en bra effekt vid förstorad prostata, genom att stimulera utsöndring av prolaktin från hypofysen, vilket minskar dess storlek. Det har nyligen upptäckts att denna aminosyra är viktig även vid kroniskt trötthetssyndrom. Elallergi lindras av GABA eller L-teanin. GABA balanserar överproduktion av N-metyl D-aspartat (NMDA), minskar produktion av neurotoxiner och kan därmed lindra smärta och sömnbesvär.

Dosering
Vid oro och ångest: 500–1 500 mg per dag, mellan målen eller med frukt.
Inför en svår situation kan man strö halva kapseln på tungan och svälja resten.
Vid kroniskt trötthetssyndrom: 500–2 000 mg per dag på tom mage, helst med fruktjuice.
Vid sömnbesvär kan doseringen ökas eller intas endast före sänggåendet.
Om man inte har tillgång till GABA som är ett registrerat läkemedel kan man inta L-teanin som omvandlas i kroppen till GABA. L-teanin har en liknande effekt som intag av GABA.

Toxiska doser
GABA har inga toxiska effekter och kan rekommenderas först i behandling av oro, fobi och panik.

Synergister
Teanin ökar bildning av GABA. Magnesium är en synergist.

Antagonister
Taurin.

L-serin:
Funktion
Serin är en hydroxiaminosyra som är icke-essentiell och mycket aktiv i kroppen. Den har sockerbildande egenskaper och tar del i pyrimidin-, purin-, kreatinin- och porphyrinsyntesen. Den samarbetar med homocystein (kommer från metionin) i tillverkningen av cystein. När serin metaboliseras producerar den kolin, fosfatlipider (båda är viktiga för hjärnan), etanolamin och sarkosin vilka alla är viktiga för cellmembranens stabilitet och för bildandet av neurotransmittorer. Eftersom serin hämmar immunförsvaret kan det hjälpa till vid autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret är överaktivt.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Det finns vissa bevis som tyder på att serinbrist har ett samband med hypertoni. I andra studier på patienter som diagnostiserats som psykotiska har höga serinnivåer jämfört med cysteinnivåer i blodet påträffats. Dessa patienter hade också brist på vitamin B6. Det är möjligt att dessa patienter hade blivit utsatta för kända komponenter vilka binds till cystein som t.ex. amalgam eller bly.

Källor i kosten
Glysin vilket omvandlas till serin finns i höga koncentrationer i proteinrik föda som porterstek, revbensspjäll, fläsk, mandel, cashewnötter, sesamfrö, kyckling, vilt, gluten, sojabönor, ricottaost, och kalkon.

Toxicitet
Det har inte rapporterats föreligga någon toxicitet mot serin.

Synergister
Omvandlingsprocessen som enzymet serin hydroxymetyl genomgår kräver vitamin B6 och B3 för att fungera bra. I hjärnan är metabolismen av serin beroende av folsyra och metionin.

Antagonister
Det finns väldigt lite information om vad som skulle kunna orsaka brist på serin, men en kost med lågt serininnehåll kan givetvis spela en viss roll.

L-treonin:
Funktion
Treonin är en av de essentiella aminosyrorna och är en förelöpare till glycin och serin. Kroppen kräver treonin för adekvat matsmältning, mag-tarmfunktion, tillverkning av kollagen, elastin och tandemalj. Treonin bryts ned till glukos och till aminosyrorna glycin och serin. Den högsta koncentrationen av treonin finns i hjärtat, det centrala nervsystemet och i de skeletala musklerna.
Djurstudier har visat att den stimulerar immunförsvaret och att tillskott av treonin och lysin resulterar i att tymus stärks och ökar i vikt. Treonin anses därför som det viktigaste näringsämnet för just tymus.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Treonin är viktig för en välfungerande tarmfunktion och hindrar fettinlagring i levern. Den anses även vara viktig för den mentala hälsan. Stora brister på treonin tros orsaka neurologisk dysfunktion och förlamning. Vid depression och dåligt immunförsvar bör treoninnivårerna undersökas. Det finns studier som tyder på att treoninbrist kan ge upphov till irritabilitet och förändrad personlighet. Intag av treonin har visat sig fördelaktigt för patienter med MS, Lou Gehrigs sjukdom (ALS), andra defekter i nervsystemet och hos vissa patienter med svår depression och mani. Treoninvärdena sjunker med åldern och ökar vid stress eller svår trauma som t.ex. hos patienter som varit med om en olycka eller brännskador.

Källor i kosten
Finns i riklig mängd i baljväxter men inte i spannmålsprodukter. Det finns också i kött, ägg, kalkon, ost, soja och nötter. Kombinationen av baljväxter och spannmål ger däremot en komplett form av protein och är viktig för vegetarianer. Treoninbrist kan förekomma hos veganer som inte äter baljväxter eller soja.

Dosering
150–300 mg per dag.

Toxicitet
Doser på 5 g per dag har inte givit några biverkningar.

Synergister
Vitamin B6 vilket är nödvändigt för en fungerande metabolism. Glycin tros omvandlas till treonin.

Antagonister
Åldrande, stress och dieter vilka utesluter matgrupper innehållande treonin.

L-teanin:
Funktion
Grönt te har använts i tusentals år och studier bekräftar hur säkert det är med teanin. Teanin finns i tebladen och är förknippad med smaken och den rofyllda känsla som kan komma med drickande av grönte. Aminosyrorna i grönte består av mer än 50 procent teanin. Teanin spelar en stor roll i tillverkningen av GABA, som är den främsta hämmande neurotransmittorn.
Teanin ökar även dopamin och serotonin. Teanin minskar norepinefrin i blodplasma. Klinisk forskning visar att teanin skapar välmående, lugn och avslappning men har även andra fördelar. Teanin skapar alfavågor i hjärnan. Människans hjärna producerar ständigt svaga elektriska impulser som bildar hjärnvågor.

Det finns 4 olika typer av hjärnvågor: alpha-, beta-, delta- och theta-hjärnvågor.
Alpha-vågor indikerar ett avslappnat men samtidigt vaket tillstånd i hjärnan. Beta-vågor visar ett vaket ångesttillstånd, snabb puls och förväntad stress. Delta-vågor uppstår normalt under djupsömn och hos barn under 1 år samt när uppmärksamheten störs, framför allt hos individer diagnostiserade med ADHD. Theta-vågor indikerar ett avslappnat tillstånd följt av en tupplur. Varje hjärnvåg är kopplad till ett särskilt tillstånd och den mentala hälsan i helhet.
Varje gång ditt humör ändras, ändras dina hjärnvågor tillsammans med ditt blodtryck, hjärtats hastighet och kroppsrytmen. Djup meditation gör att man hamnar i ett djupt avslappningstillstånd med alpha-vågor närvarande i hjärnan. Om alpha-vågor är närvarande i hjärnan är kroppen mer motståndskraftig mot effekten av stress. Teanin lugnar ner temperamentet medan den ökar fokus och koncentration. Mellan 30–40 minuter tar det för alfa vågorna att börja verka efter intag av teanin i kapselform. Dina muskler påverkas av att hjärnan har ändrat tempo. Teanin stimulerar produktionen av alpha-vågor som signalerar till hjärnan att slappna av, men man är fortfarande mentalt vaken utan att bli dåsig. Teanin producerar inte några theta-vågor så det finns inga biverkningar när man kör eller arbetar. Du är fortfarande vaken och i kontroll. Man tänker mycket klarare och är mer produktiv.
Teanin verkar även mycket positivt för immunförsvaret. Den verkar ha en måttlig antioxidantaktivitet samt stärkande effekt på immunförsvaret. Den visar sig ha ett synergistiskt stärkande effekt på cellgifter vid cancerbehandling. Teanin verkar öka deras tumörhämmnade egenskaper.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Senare forskning visar att teanin kan vara ett alternativ till medicinen Ritalin hos vuxna och barn som lider av ADD och ADHD, speciellt i kombination med fettsyror och magnesium.

Teanin konverteras till GABA i hjärnan vilket är fördelaktigt vid:
• ångest, stress och fobi
• sänker blodtrycket
• förstärker effekten av vissa anticancermediciner
• förhindrar oxideringen av LDL-kolesterolet.
Teanin kan användas som komplement till cellgiftsbehandling

Källor i kosten
En bra källa är grönt te. Teanin är orsaken varför många upplever lugn och ro vid drickande av grönt te, trots att grönt te oftast innehåller cirka hälften av den koffeinmängden som kaffe.

Dosering
Den mest effektiva dosen av rent teanintillskott är mellan 50–600 mg. Fördelarna börjar inom 30 minuter och verkar mellan 8–10 timmar. Börja med 50 eller 100 mg och trappa upp till 200- 600 mg per dag om det behövs. Ta inte mer än 600 mg under en 6-timmarsperiod. En vanlig effektfull dosering av L-teanin är 100 mg, 2–4 ggr per dag. Teanin kan tas när som helst med eller utan mat.

Toxicitet
Teanin är ofarligt. I Japan finns det inga maxdoser för teanin. Japanska hälsorådet godkände användandet av teanin i all typ av mat förutom barnmat.
Det har inte rapporterats föreligga någon toxicitet mot teanin.

Kontraindikation
Undvik vid sällsynta överkänslighetsreaktioner.

Interaktion med läkemedel
Det föreligger inga negativa läkemedelsinteraktioner. Teanin har visat sig i flera studier öka effekten samt minska biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.

Exempel på studier, referenser

Teanins avslappnande egenskaper
Juneja LR. et al. ”L-Theanine – a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans”. Trends Food Sci Tech, 1999;10:199-204.

Teanin som komplement vid cellgiftsbehandling
Sadzuka Y. et al. ”The effects of theanine, as a novel biochemical modulator, on the antitumor activity of adriamycin”.
Cancer Letters, 2000;113:155-162.
Sugiyama T. et al. ”Combination of theanine with doxorubicin inhibits hepatic metastasis of M5076 ovarian sarcoma”.
Clin Cancer Res, 1999;5:413-416.


Skriv ut artikel


Omega-3-kapslar på tallrik

Därför är omega-3 bra för hjärtat

Hälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden och man söker ständigt efter sätt att förebygga dem. Att tillföra mer av fettsyran omega-3 är ett smart sätt att skydda sitt hjärta har det visat sig. Här får du veta mer.

Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.

tjej ligger på säng i mörkt rum

Få bättre mental hälsa naturligt

Mental hälsa

Varje år den 10 oktober inträffar Världsdagen för mental hälsa, en dag instiftad av FN. Med anledning av det vill Kurera passa på att belysa att enligt siffror från Socialstyrelsen äter fler än 1,6 miljoner personer i Sverige, omkring 17 procent av befolkningen, psykofarmaka - det vill säga läkemedel som riktar sig mot psyket. Men - behövs verkligen alltid läkemedel - eller finns det andra alternativ, och i så fall vilka?

Bi sitter på vit blomma

7 tillfällen då bidrottningsgelé hjälper

Gravid/barn

De flesta kvinnor har hormoner som åker bergochdalbana under livet. Symtom kan innebära allt från depression och minskad livslust, till minskad sexlust, oförmåga att hålla sitt humör i schack, nattliga svettningar, torra slemhinnor och försämrad förbränning. Ett naturligt sätt att förbättra sin hormonstatus är via fytoöstrogenrika livsmedel och bidrottningsgelé. Här får du veta mer.