Kadmium (Cd)

Historik
1817 upptäcker Strohmeyer kadmium.

Kemi
En mjuk blåvit metall bestående av 8 isotoper. Den finns i gruvor där man bryter zink, koppar och bly. Halveringstiden i kroppen för kadmium är hela 10–30 år.

Effekt, toxicitetssymtom
Kadmium stör upptag av kalium samt omsättning av järn, koppar, zink och D-vitamin. Kadmium kan ge högt blodtryck, lågt blodtryck, njur- och leverskador, influensaliknande symtom, kräkning, diarré, kramper, anemi, gulfärgning av tänderna, cancer och andra symtom/besvär p.g.a. dess hämmande infly¬tande på kroppens enzymfunktioner och upptag av närings¬ämnen.
Kadmiumförgiftning kan leda till ökad risk för osteoporos, njursten, och har visat minskning av östrogen i djurförsök. Kvinnor har större upptag och lagrar högre halter kadmium i lever och njurar än män enligt vissa studier. Njurskador som uppkommer vid kadmiumöverskott orsakas p.g.a. konkurrensen mellan kadmium och zink för bindningsställen hos enzymer och andra proteiner. Kadmium lagras i maligna celler. Vid prostatacancer finns det ett direkt förhållande mellan svårighetsgraden av cancerutvecklingen och kadmiuminnehållet.

 

Toxicitetskällor
Kadmium finns i naturen, framför allt i zinkmalmer. Det används i stor omfattning inom industrin och kan leda till en yrkesmässig förgiftning p.g.a. dess höga toxicitet. Kadmium från industrin hamnar så småningom i dricksvattnet där man kan få i sig det när man dricker vatten eller duschar (via ånga). Cigarettrök utgör den största icke-yrkesmässiga expositionskällan och leder till ökade halter kadmium i placenta under graviditet, möjligen frisätts kadmiumdepåer på samma sätt som bly under graviditet. Om intaget av koppar och zink under graviditeten är tillräckligt kan överföring av kadmium till fostret hindras har man upptäckt genom studier på råttor. Fosfatgödning innehåller ofta förhöjda halter av kadmium.

Andra källor
Grödor som odlats i kadmiumrik jord, konstgödning, koleldade kraftverk, kadmiumbatterier, t.ex. de som finns i mobiltelefoner, PVC, bottenlevande fisk. Fisk och skaldjur kan numera vara kraftigt förorenade av kadmium som läcker från konstgödslad jord.
Fullkornsmjöl innehåller ett högt zink- till kadmiumförhållande (14:1), men raffinerat vitt mjöl har endast 3 delar zink på varje del kadmium. Raffinerad kost ger högre halter tungmetaller. En kosthållning som är fattig på kalcium, järn, koppar, zink och protein och rik på fett har setts i samband med högre upptag av kadmium.

Antagonister
Ca, Cu, Fe, Mn, Se, Zn, liponsyra, CoQ10, Mg, C-, D- och E-vitamin.

Kelering/avgiftning
Det är svårt att binda och avgifta kadmium; DMSA och liponsyra verkar vara några av de starkaste avgiftande ämnena. DMPS och metionin och/eller NAC (eventuellt DPTA samt metionin och NAC) verkar också vara effektivt och ett extra intag av tiamin på 10–100 mg bidrar till bättre kadmiumavgiftning. Andra näringsämnen som motarbetar kadmiumtoxicitet är selen (300–800 g), kalium, C-, D-, och E-vitamin, zink, koppar, kalcium, magnesium, järn, karnitin, acetyl-L-karnitin, Co Q10. Ett högt kalciumintag kan delvis hindra upptaget av kadmium.

Analyser
Förhöjda värden av kadmium i håret kan spegla kadmiumförgiftning. En hårmineralanalys kan även visa om du har tillräckligt med mineral för att skydda dig mot kadmiumexponering. Kadmiumförgiftning kan ge förhöjda natriumvärden i håret. Tungmetallsförgiftning kan också störa mängder av kadmium som visar sig i håret. En avgiftningskur kan frigöra lagrade depåer av kadmium så att det sätts i cirkulationen och senare visar sig som höga staplar i en hårmineralanalys.

En genetisk analys, en avgiftningsprofil (detoxification profile) visar om du har genetiska mutationer i P 450 enzymsystemet som drabbar din förmåga att avgifta tungmetaller. En leverfunktionsanalys och tarmpermeabilitetstest visar om levern gör ett tillräckligt bra arbete med avgiftning och om du drabbas av tarmpermeabilitetsproblem.
Jonat, friradikalproducerande kadmium kan testas med IHMT-test, se kapitlet om Diagnostik.

Exempel på studier, referenser

Spermiekvalitet
I denna studie på 221 män där sambandet mellan bl.a. kadmium och olika spermieparametrar studerades. Högre nivåer av kadmium i blodet hade flera negativa effekter på spermierna bl.a. lägre sädvolym, vilket visar på kadmiumets ogynnsamma effekter på de manliga reproduktionsorganen.
Xu B. et al. “Trace elements in Blood and Seminal Plasma and their relationship to Sperm Quality”.
Reprod Toxicol, 1993;7:613–18.

Fettsyrametabolism och zinkstatus
Vid denna studie gavs kadmium till möss, med eller utan zinkbrist, vilket påverkade fettsyrametabolismen i levern i ogynnsam riktning, och mer hos dem med zinkbrist. Dessa förändringar sker även vid zinkbrist och kadmium är en zinkantagonist.
Kudo N. et al. “The effect of cadmium on the composition and metabolism of hepatic fatty acids and zinc-adequate and zinc -deficient rats”. Toxicol Lett, 1990;50:203–12.

Kadmium liknar östrogen
In vivo studier på råttor visade att kadmium binder till östrogenreceptorer i moderkaka och bröstkörtlar och inverkar på tillväxt av dessa, samt leder till tidigare pubertet. Kadmium ökar estradiolhalten och av den anledningen misstänks kadmium vara en möjlig bidragande orsak till bröstcancer.
Johnson MD. et al. “Cadmium mimics the in vivo effects of estrogen in the uterus and mammary gland”. Nature Med, 2003:9:1081 –4.

Oxidativ stress, kadmium, CoQ10 och E-vitamin
En studie på möss visade att kombinerad behandling med koenzym Q10 och E-vitamin kunde skydda mot kadmiuminducerad oxidativ stress i mössens hjärta. Behandling enbart med CoQ10 eller E-vitamin, eller båda tillsammans vände på de kadmiuminducerade förändringarna i C- och E-vitaminkoncentrationerna. Dessutom kunde kombinerad behandling av de båda näringsämnena vända på de kadmiumindicerade förändringarna i antioxidantförsvarsmekanismen i mössens hjärta.
Ognjanovic BI. et al. “Combined effects of coenzyme Q10 and Vitamin E in cadmium induced alterations of antioxidant defense system in the rat heart”. Environ Toxicol and Pharmacol, 2006;22:2:219–24.

Även låga kadmiumhalter påverkar skelett och njure
Personer som är 60 år, eller äldre, lider större risk för njurskador och handledsfrakturer, vid lägre kadmiumnivåer än man har tidigare trott. I studien ingick 520 män och 544 kvinnor. Gruppen med högre kadmiumnivåer i blod och urin hade 3 ggr större risk för låg bentäthet än gruppen med lägsta nivåer.
Alfven T. ”Bone and Kidney effects from cadmium exposure, dose efffect and dose response relationships”.
Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. 2002.


Skriv ut artikel


Kvinna ligger och sover gott

Fem naturliga knep för dig som är trött på att ligga sömnlös

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt utan energi för på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp av läkemedel på grund av att de kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.

tjej ligger på säng i mörkt rum

Få bättre mental hälsa naturligt

Mental hälsa

Varje år den 10 oktober inträffar Världsdagen för mental hälsa, en dag instiftad av FN. Med anledning av det vill Kurera passa på att belysa att enligt siffror från Socialstyrelsen äter fler än 1,6 miljoner personer i Sverige, omkring 17 procent av befolkningen, psykofarmaka - det vill säga läkemedel som riktar sig mot psyket. Men - behövs verkligen alltid läkemedel - eller finns det andra alternativ, och i så fall vilka?

Bi sitter på vit blomma

7 tillfällen då bidrottningsgelé hjälper

Gravid/barn

De flesta kvinnor har hormoner som åker bergochdalbana under livet. Symtom kan innebära allt från depression och minskad livslust, till minskad sexlust, oförmåga att hålla sitt humör i schack, nattliga svettningar, torra slemhinnor och försämrad förbränning. Ett naturligt sätt att förbättra sin hormonstatus är via fytoöstrogenrika livsmedel och bidrottningsgelé. Här får du veta mer.

ratt_naring_for_att_prestera_580x416

Med rätt näring orkar ultralöparen prestera

Hälsa

Att springa ultralopp är ingen lek. Distanser uppåt 100 km tär hårt på kroppens reserver. Petra Skiöld tillhörde världseliten redan efter första försöket, men bristen på näring var nära att sätta stopp för karriären. – Utan näringstillskott klarar jag inte extrema distanser. Idag tar jag professionell hjälp för att veta vad jag b

emma_v_larsson_580x416

Experten tipsar: Därför är vandring bra för din hälsa

Äventyr

Hösten är en vacker vandringssäsong – i skogen såväl som i fjällen. Inte bara är vandring ett sätt att få stora naturupplevelser – det är nyttigt för både kropp och själ. Vi har pratat med vandringsexperten och äventyrsjournalisten Emma V Larsson som här ger sina tre bästa skäl till varför vandring är bra för dig.