Kvinan som äter ur en skål.

Matens miljöpåverkan – Så äter du mer klimatsmart

"Visste du att...

… 1 kilo nötkött orsakar 15-40 kilo växthusgaser, detta är ungefär tio gånger så mycket som 1 kilo kyckling?”

Källa: Livsmedelsverket

Idag pratas det mycket om miljön och hur den påverkas av vår livsstil. En stor del handlar om just kosten vi äter och vilka livsmedel vi väljer att köpa. Nyligen hörde vi om förslaget till köttskatten på grund utav köttets miljöpåverkan. Men hur påverkar andra livsmedel miljön? Här kommer lite tips på vad man kan tänka på i affären för att minska sin klimatpåverkan.

Ungefär en fjärdedel av klimatpåverkan från de svenska hushållen kommer ifrån det vi äter. Livsmedel tillhör ett av de mest miljöbelastade produktområdena, detta beror på en stor energianvändning samt höga utsläpp av koldioxid under hela livsmedelskedjan. En del mat har stor miljöpåverkan medan andra har mindre, därför är våra val av livsmedel mycket viktiga.

Frukt och grönt
Välj gärna svenskodlade frukter och grönsaker i förstahand eftersom dessa överlag odlas med mindre bekämpningsmedel än i de flesta andra länder. Vi slipper även långa transporter vilket är mycket bra ur miljösynpunkt. Frukt och grönt som har besprutats sparsamt eller inte alls, till exempel ekologiskt odlade livsmedel, är ett bra alternativ då detta bidrar till en giftfri miljö. Välj gärna frukt och grönt efter säsong och gärna grova grönsaker så som kål och rotfrukter, istället för mer ömtåliga grönsaker så som sallad, tomat och gurka. De grövre grönsakerna är väldigt tåliga och odlas ofta på friland istället för i växthus. Detta är positivt då växthusodling är mycket energikrävande. De grövre grönsaker klarar lagring längre vilket gör att vi kan minska svinn både hemma och i butiker. För de grönsaker som tål en längre lagring kan också mer miljövänliga transportmedel användas. Många importerade färska frukter och grönsaker transporteras nämligen med flyg för att de ska komma fram medan de fortfarande är färska. Detta gör att klimatpåverkan blir mycket stor. Av de grönsaker som odlas i växthus, till exempel tomater, är det en fördel att välja svenskodlade när de är i säsong (april till oktober för svenska tomater). Svenska tomatväxthus värms till största del upp med förnybara bränslen. I till exempel Holland värms merparten av växthusen upp med fossila bränslen vilket bidrar till en stor klimatpåverkan. Under vintertiden är spanska frilandsodlade tomater ett alternativ då de ligger i nivå med svenska tomater som odlats med förnybara bränslen.

 

Baljväxter
Ärtor, bönor och andra baljväxter är väldigt klimatsmart mat. Utsläppen vid odling är låg, så överlag är det transporterna som står för den stora klimatpåverkan i den här livsmedelsgruppen. I första hand bör vi konsumera svenska baljväxter så som bruna bönor, gula ärtor med mera. Men även importerade baljväxter är resurssnåla, speciellt om det används som ett alternativ till köttet, som har en betydligt högre klimatpåverkan. Då baljväxter innehåller mycket protein kan de med fördel vara ett mer klimatsmart alternativ till kött. Välj svenska färska baljväxter när det går och torkade eller förpackade i glas och tetraförpackning den övriga tiden. Precis som för grönsaker transporteras färska importerade baljväxter så som sockerärtor och haricots verts ofta med flyg, vilket har stor klimatpåverkan. Torkade baljväxter klarar lagring mycket länge och kan importeras med mer resurssnåla transportmedel. Soja har blivit ett populärt livsmedel och används ofta som ersättare till animaliska produkter i till exempel korvar och färs. Ur miljösynpunkt är det viktigt att tänka på vart sojan kommer ifrån. Odlingar i Sydamerika har bidragit till att regnskog har skövlats för att ge plats åt odlingarna. Försök att välja sojaprodukter som är kravmärkta, då har sojan odlats på ett hållbart sätt utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Den ekologiska sojan bidrar inte heller till skövling av regnskog.  

Spannmål, ris och potatis
Jämfört med kött och fisk har potatis, ris och spannmålsprodukter så som bröd, gryn och pasta en relativt liten klimatpåverkan. Potatis är dock den gröda som besprutas mest i Sverige. Ekologiskt odlade produkter ett bra alternativ då de inte besprutas med kemiska bekämpningsmedel och då bidrar till en giftfri miljö. Riset har större klimatpåverkan än spannmål och potatis då det odlas på vattendränkta odlingar. Från de våta markerna frigörs metangas, som är en potentiell klimatgas. Då transporterna bidrar med en stor klimatpåverkan i den här gruppen är det bra att välja inhemskt odlade och närproducerade livsmedel i så stor utsträckning det går. I Sverige används överlag mindre konstgödsel samt bekämpningsmedel än i många andra länder vilket också är en fördel ut miljösynpunkt.

Kött
Kött är den enskilda livsmedelsgrupp som har störst klimatpåverkan. Det är dock skillnad på olika sorters kött. Nötkött är det kött som ger mest utsläpp och har störst klimatpåverkan, därefter kommer grisköttet och sedan kyckling som har minst klimatpåverkan. En anledning till att nötkött har mest klimatpåverkan är att nötkreatur är idisslande djur och deras matsmältningsprocess släpper ut metangas vilket är en potentiell klimatgas. Ur miljösynpunkt kan det därför vara en fördel att minska på mängden kött. När man väljer kött kan man tänka på att minska mängden nöt och istället välja mer kyckling. Välj också kött från djur som har betat på naturbetesmarker. Detta gör att landskapen håller sig öppna med ett hög biologisk mångfald. I ekologisk djuruppfödning föds djuren upp på foder som inte har besprutats vilket bidrar till en giftfri miljö.

Mejeriprodukter
Mjölk är relativt klimatpåverkande då det kommer ifrån nötkreatur som släpper ut metangas. Välj helst svensk mjölk. Den är mer klimatsmart då de svenska korna överlag är friska och producerar mycket mjölk. Mejeriprodukter så som till exempel ost har också en stor klimatpåverkan då det krävs en relativt stor mängd mjölk för att tillverka ett kilo ost. Kor från ekologisk mjölkproduktion går ute längre samt äter mer hö och gräs än konventionella kor. De utfodras även med ekologiskt foder vilket minskar användningen av bekämpningsmedel.

Fisk
Idag finns det två miljömärkningar för fisk i Sverige. Den ena är MSC (Marine Stewardship Council) och den andra är KRAV. Dessa märkningar tar hänsyn till att fisken kommer ifrån friska och starka bestånd samt att fisket sker på ett rätt och hållbart sätt utan att förstöra ekosystemet där fisken fångas. KRAV-märkningen innebär också att bland annat båtarna är miljöanpassade. Leta efter dessa märkningar när du är i affären. En del fiskarter är idag hotade av överfiskning. Om du vill veta vilka bestånd som är stabila kan du ta hjälp av WWF´s fiskguide. Fisk och skaldjursodling kan orsaka lokal övergödning och skada känsliga kustmiljöer. Detta gäller tillexempel odling av jätteräkor. Vid odling av lax och torsk krävs det stora mängder fisk till foder vilket i många fall fiskas på ett sätt som inte är hållbart. Musselodlingar kan tillskillnad ifrån många fiskodlingar faktiskt minska övergödning i haven, detta beror på att de tar sin näring direkt ifrån haven genom att sila plankton ur vattnet.


Snabba tips:

 • Välj svenska frukter och grönsaker efter säsong.
 • Köp mer lagringståliga och grova grönsaker istället för de mer känsliga.
 • Ät mer baljväxter, gärna närodlat när det går.
 • Välj potatis och spannmålsprodukter över ris. Gärna svenskodlat.
 • Välj ekologiska livsmedel
 • Minska konsumtionen av kött
 • Handla närodlat och närproducerat
 • Byt ut en del av nötköttet mot kyckling
 • Välj fisk märkt med KRAV eller MSC
 • Minska svinnet
 • Ät mindre godis, läsk och snacks – de påverkar miljön men bidrar inte med mycket vitaminer och mineraler.
 • Välj glas eller tetraförpackningar över konserver – det krävs mycket energi att återvinna metallen.

 


Källor: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Mat och klimat, KRAV, WWF
Bok: Livsmedelsvetenskap

 Av Maya Dilek


Skriv ut artikel


Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt utan energi för på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp av läkemedel på grund av att de kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.

tjej ligger på säng i mörkt rum

Få bättre mental hälsa naturligt

Mental hälsa

Varje år den 10 oktober inträffar Världsdagen för mental hälsa, en dag instiftad av FN. Med anledning av det vill Kurera passa på att belysa att enligt siffror från Socialstyrelsen äter fler än 1,6 miljoner personer i Sverige, omkring 17 procent av befolkningen, psykofarmaka - det vill säga läkemedel som riktar sig mot psyket. Men - behövs verkligen alltid läkemedel - eller finns det andra alternativ, och i så fall vilka?

Bi sitter på vit blomma

7 tillfällen då bidrottningsgelé hjälper

Gravid/barn

De flesta kvinnor har hormoner som åker bergochdalbana under livet. Symtom kan innebära allt från depression och minskad livslust, till minskad sexlust, oförmåga att hålla sitt humör i schack, nattliga svettningar, torra slemhinnor och försämrad förbränning. Ett naturligt sätt att förbättra sin hormonstatus är via fytoöstrogenrika livsmedel och bidrottningsgelé. Här får du veta mer.

ratt_naring_for_att_prestera_580x416

Med rätt näring orkar ultralöparen prestera

Hälsa

Att springa ultralopp är ingen lek. Distanser uppåt 100 km tär hårt på kroppens reserver. Petra Skiöld tillhörde världseliten redan efter första försöket, men bristen på näring var nära att sätta stopp för karriären. – Utan näringstillskott klarar jag inte extrema distanser. Idag tar jag professionell hjälp för att veta vad jag b

emma_v_larsson_580x416

Experten tipsar: Därför är vandring bra för din hälsa

Äventyr

Hösten är en vacker vandringssäsong – i skogen såväl som i fjällen. Inte bara är vandring ett sätt att få stora naturupplevelser – det är nyttigt för både kropp och själ. Vi har pratat med vandringsexperten och äventyrsjournalisten Emma V Larsson som här ger sina tre bästa skäl till varför vandring är bra för dig.