L-taurin

Metabolism
Denna neurotransmittor tillverkas i kroppen från cystein i levern och från metionin i övriga kroppen.
B6-vitamin krävs för dess omvandling. Metionin byggs inte in i proteiner.
Kvinnor har större behov av taurin än män eftersom kvinnohormonet estradiol hindrar taurinsyntesen i levern. Taurinhalterna i blodet ökar allt eftersom zinkhalterna sjunker. Detta leder till låga halter taurin i hjärnan. Zink är därmed mycket viktigt för taurin.

Funktion
Taurin finns i hög koncentration, speciellt intracellulärt, i centrala nervsystemet, näthinnan, tallkottkörteln och muskler. Taurin gynnar bildning av GABA och motverkar effekterna av glutamat. Taurin är inte en essentiell aminosyra men möjligtvis semiessentiell och ingår i en amininnehållande svavelgrupp. Den tillförs också kroppen genom födan. Taurinets olika roller är ännu inte fullständigt klarlagt. Forskning visar att det krävs taurin i fas 2 i leverns avgiftning. Taurin reglerar biotillgängligheten av kalcium i hjärtmuskeln, blodplättarna och troligen nervsystemet under utveckling.
Dessutom kan den fungera som en antioxidant och som en komponent i biologiskt aktiva peptider som neurotransmittorn glautaurine (gamma-L-glytamul-taurine).
Shils ME. et al. Modern nutrition in health and disease, 8th ed. Philadelphia, Pa: Lea & Febiger.1994; Vol.1:477-485.

Taurinets mest kända funktion är att konjugera gallsalter som emulgerar fett, då den ingår som beståndsdel i den ena av våra 2 viktigaste förekommande gallsalter. Gallsalterna är en förening mellan kolsyra, som bildas ur kolesterol, gallsalter i tarmen, och aminosyran glycin eller svavelföreningen taurin. Gallsalterna är vattenlösliga och emulgerar fettet, d.v.s. omvandlar fettet till många små fettdroppar. En del är så små att de kan tas upp via tarmslemhinnan direkt, men emulgeringen är främst till för att åstadkomma en större yta där tarmens fettspjälkande enzymer kan arbeta. Gallsalterna påskyndar också verkan av bukspottkörtelns fettspjälkande enzym.
Gallsalterna krävs inte bara för absorptionen av vanligt fett utan också för upptaget av de fettlösliga vitaminerna A, E, F och framförallt K. Gallsalterna håller det kolesterol som lämnar kroppen via gallan i lösning och förhindrar bildning av gallsten. Gallsalterna ökar tarmperistaltiken så att tarminnehållet kommer i kontakt med tarmväggen och dess näring kan tas upp av kroppen.

 

Gallsalterna är inte en utsöndringsprodukt utan ca 90 procent återupptas från tarmen för att åter användas. Brist på gallsalter är inte ovanligt, då aminosyrorna cystein och metionin ofta förekom¬mer i alltför ringa grad i dagens kost.
Man har länge uppmärksammat taurins roll tillsammans med glycin och gamma-aminosmörsyra, som hämmande neurotrans¬mittorer. Vid brist på hämmande neurotransmittorer uppkommer överstimulering och överretning av vissa delar av hjärnan vilket leder till svåra konvulsioner. Forskare vid bl.a. University of Arizona har experimenterat med råttor, hos vilka man framkallat epileptiska anfall orsakade av taurinbrist. Detta indikerar att taurin är ett kraftfullt, selektivt och varaktigt anti-konvultionsmedel. Även hos människor med epilepsi har man funnit att koncentrationerna av taurin är alltför låga medan glycin-nivåerna är klart förhöjda. Antikonvulsionseffekten har även påvisats i studier med människor. Taurin har en uppenbar roll när det gäller att normalisera balansen mellan andra aminosyror, vilken är fullkomligt rubbad vid epilepsi. Brist under barndomen ger anlag för epilepsi, MS och Downs syndrom. Taurin har också visat sig ha en positiv inverkan vid hormonella störningar. Den skyddar hjärtmuskeln från kalium- och kalcium¬brister genom att reglera, med hjälp av manipulation av de osmotiska potentialerna, retligheten hos membranen i hjärtat och får då en antiarytmisk effekt, d.v.s. motverkar avvikelser från den normala hjärtrytmen. Denna effekt har visat sig vara utomordentligt viktig vid bantning där brist på kalium och kalcium annars kan få obehagliga konsekvenser. Under strikta dieter kan tillförsel av svavelrika aminosyror såsom metionin och cystein, grundsubstanser för bildandet av taurin, skydda hjärtmuskeln från kalium- och kalciumbrist. Taurin har en insulinliknande inverkan på blodsockret.
Taurin är den aminosyra som finns i största mängd i hjärtat. Den bibehåller kalium och kalcium i hjärtmuskeln och stödjer därmed hjärtats funktion. Forskarna fortsätter att undersöka dess viktiga roll för hjärtats hälsa.

Studier har påvisat högre halter taurin i hypofysen och tallkottkörteln efter utsättande för naturligt fullspektrum ljus. Människor som inte får tillräckligt med dagsljus kan utveckla mentala störningar och depression som kan vara relaterade till taurinbrist.
Trots att taurinbehoven tillgodoses genom syntesen av metionin eller cystein så betraktas taurin av många näringsexperter såsom en essentiell aminosyra hos barn. Den behöver också tillsättas vid intravenös behandling, vid brist på B6, metionin eller cystein.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Hormonobalans, dåligt upptag av fettlösliga ämnen, MS, Downs syndrom, epilepsi, mjölkbrist vid amning, hjärtklappning, hjärtsvikt, hjärt-/kärlsjukdomar, retinit pigmen¬tosa, diabetes, fotosensibilitet, höga bilirubinhalter, förhöjda kolesterolvärden, gallsten, depression, likgiltighet, trötthet, utmattning, sömnstörningar och snabb viktförlust.
Brist hos katt leder till blindhet, men inte hos människa. Möjligtvis kan brist öka risken för epileptiska anfall och hjärtarytmier. Brist kan även uppstå vid alkoholmissbruk, zinkbrist, candidainfektion i tarmen.

Förutom användning av taurin vid ovanstående symtom kan det användas i följande terapeutiska syften:
• vid stress eftersom taurin förbrukas fortare då
• antiarytmisk och hjärtstärkande effekt, liknande digitalis/Lanacrist
• nedsatt immunsystem
• ökar IQ hos patienter med Downs syndrom
• tillsammans med zink vid ögonbesvär
• hypernatremisk uttorkning
• trauma

Källor i kosten
Om du lider brist på taurin kan nivåerna inte återställas enbart genom kosten. Höga halter av taurin finns i animaliskt protein och ägg men existerar inte i vanliga vegetabilier.
Bra källor för svavel och cystein är ägg, vetekli, fisk, ärtväxter, kött, höns, brysselkål, lök, vitlök, pepparrot, kål, råris, sesamfrö, pumpakärnor, havregryn, avokado, ost och mjölk.

Dosering
500–3 000 mg per dag mellan måltiderna, helst tillsammans med fruktjuice.

Toxicitet
Taurin kan stimulera frisättandet av magsyra och kan orsaka ulcerös kolit. Därför bör inte taurin kombineras med intag av aspirin. Får inte intas tillsammans med alkohol. Ökar insulinkänsligheten samt sänker blodsockret.

Kontraindikationer
Personer hyperkänsliga mot taurin och gravida och ammande kvinnor, bör undvika tillskott av taurin eller inta under läkaröversikt.

Synergister
Pyrodoxin omvandlas i kroppen till pyrodoxal 5-fosfat som är den aktiva formen av vitamin B6 vilken är viktig för bildningen av taurin från cystin. A-vitamin, zink och mangan hjälper också till vid bildandet av taurin.

Antagonister
Individer som inte äter någon animalisk föda tros lida brist på taurin. Det finns flera olika sjukdomstillstånd där omsättningen av taurin är hög t.ex. hjärtsjukdomar och anfallssjukdomar. Indirekt kan brist på vitamin B6 minska bildandet av taurin. Aminosyrorna alanin, glutaminsyra och pantotensyra kan hämma taurin metabolismen. Taurinhalterna i blodet stiger när zinknivåerna är låga och resulterar i låga taurinnivåer i hjärnan vilket i sin tur leder till anfall. Hög alkoholkonsumtion och användning av salicylater kan också orsaka taurinbrister. Estradiol minskar bildningen av taurin i levern.

Exempel på studier, referenser

Taurin förebygger och förbättrar diabetes
En liten studie visar att intag av taurintillskott både förebygger samt förbättrar diabetestillståndet hos barn. Blodsockervärden samt njurstatus förbättras med intag av taurintillskott.
Franconi F. et al. “Taurine supplementation and diabetes mellitus”. Curr Opin Clin Care, 2006;9:1:32–6.

Källor

Laidlaw SA, et al. ”Newer concepts of the indispensable amino acids”. Am Clin Nutr, 1987; 46:593–605.
Laidlaw SA. et al. ”The Taurine content of common foodstuffs”. J ParentEnteral Nutr,1990;14:183–88.
Mallinckrodt E. et al. ”Taurine: a role in osmotic regulation in mammalian brain and possible clinical significance”. Life Sci, 1980;26:1561–8.
Paauw JD. et al. ”Taurine supplementation at three different dosages and its effect on trauma patients”. Am J Clin Nutr, 1994:60:203–6.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

chokladask palmoljeodling

Palmolja – en miljöbov i julmyset

Eko/miljö

Palmoljan som smugit sig in i en mängd produkter är en av livsmedelsindustrins största miljöbovar. Inte nog med det – den finns i ljus också. Men det är lätt att minska sin konsumtion av palmolja skriver Naturskyddsföreningen som uppmanar oss att fira julen utan.

Mathilda Zakrisson med katt

Magkatarren försvann med kisel

Mage

På högstadiet fick Mathilda Zakrisson, 25 år, magkatarr. Problemen blev så besvärliga att Mathilda tills slut inte vågade gå ut efter att hon ätit. Men för ett år sedan hittade hon ett preparat med kisel och det förändrade Mathildas liv. Magen började fungera normalt redan efter några dagar.

tecken pa stress

13 vanliga symptom på långvarig stress

Mental hälsa

Har du varit stressad länge? Ligger du på gränsen till utmattning? Här listar stressexperten Karin Isberg de vanligaste symtomen på långvarig stress. Om du känner igen flera av dem är det sannolikt ett tecken på att stressen i ditt liv är för hög och har pågått för länge.

brod

Vad är det för fel på gluten?

Krönikan

Varför är det så många som mår dåligt av gluten? Varför pratas det så mycket om det – är det en hype eller inte? Här reder näringsterapeuten Ellinor Ladenberg ut begreppen och svarar på några viktiga frågor om gluten.

Mage-tarm-tema: matsmältningen

Magspecial: Matsmältningen – så funkar den

Mage

Mat som inte bryts ner kan jäsa i tarmen och ställa till med oreda. När tarminnehållet jäser bildas det bland annat gaser som kan göra magen uppblåst och smärtande. Vår matsmältning består av ett stort antal olika funktioner som ska samverka för att på bästa sätt förvandla maten till näring. Matsmältningen påbörjas redan i munnen och sedan hanteras maten hela vägen till ändtarmen där restprodukterna lämnar kroppen.

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.