Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inga nyheter och erbjudanden från Kurera!
Vårt nyhetsbrev kommer två gånger i veckan och är helt gratis.
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter här:

E-postadressen är nu registrerad, du kommer att få vårt nästa utskick!

Kvinnor har större behov av taurin än män eftersom kvinnohormonet estradiol hindrar taurinsyntesen i levern. Taurinhalterna i blodet ökar allt eftersom zinkhalterna sjunker. Detta leder till låga halter taurin i hjärnan. Zink är därmed mycket viktigt för taurin.

L-taurin

Metabolism
Denna neurotransmittor tillverkas i kroppen från cystein i levern och från metionin i övriga kroppen.
B6-vitamin krävs för dess omvandling. Metionin byggs inte in i proteiner.
Kvinnor har större behov av taurin än män eftersom kvinnohormonet estradiol hindrar taurinsyntesen i levern. Taurinhalterna i blodet ökar allt eftersom zinkhalterna sjunker. Detta leder till låga halter taurin i hjärnan. Zink är därmed mycket viktigt för taurin.

Funktion
Taurin finns i hög koncentration, speciellt intracellulärt, i centrala nervsystemet, näthinnan, tallkottkörteln och muskler. Taurin gynnar bildning av GABA och motverkar effekterna av glutamat. Taurin är inte en essentiell aminosyra men möjligtvis semiessentiell och ingår i en amininnehållande svavelgrupp. Den tillförs också kroppen genom födan. Taurinets olika roller är ännu inte fullständigt klarlagt. Forskning visar att det krävs taurin i fas 2 i leverns avgiftning. Taurin reglerar biotillgängligheten av kalcium i hjärtmuskeln, blodplättarna och troligen nervsystemet under utveckling.
Dessutom kan den fungera som en antioxidant och som en komponent i biologiskt aktiva peptider som neurotransmittorn glautaurine (gamma-L-glytamul-taurine).
Shils ME. et al. Modern nutrition in health and disease, 8th ed. Philadelphia, Pa: Lea & Febiger.1994; Vol.1:477-485.

Taurinets mest kända funktion är att konjugera gallsalter som emulgerar fett, då den ingår som beståndsdel i den ena av våra 2 viktigaste förekommande gallsalter. Gallsalterna är en förening mellan kolsyra, som bildas ur kolesterol, gallsalter i tarmen, och aminosyran glycin eller svavelföreningen taurin. Gallsalterna är vattenlösliga och emulgerar fettet, d.v.s. omvandlar fettet till många små fettdroppar. En del är så små att de kan tas upp via tarmslemhinnan direkt, men emulgeringen är främst till för att åstadkomma en större yta där tarmens fettspjälkande enzymer kan arbeta. Gallsalterna påskyndar också verkan av bukspottkörtelns fettspjälkande enzym.
Gallsalterna krävs inte bara för absorptionen av vanligt fett utan också för upptaget av de fettlösliga vitaminerna A, E, F och framförallt K. Gallsalterna håller det kolesterol som lämnar kroppen via gallan i lösning och förhindrar bildning av gallsten. Gallsalterna ökar tarmperistaltiken så att tarminnehållet kommer i kontakt med tarmväggen och dess näring kan tas upp av kroppen.

 

Gallsalterna är inte en utsöndringsprodukt utan ca 90 procent återupptas från tarmen för att åter användas. Brist på gallsalter är inte ovanligt, då aminosyrorna cystein och metionin ofta förekom¬mer i alltför ringa grad i dagens kost.
Man har länge uppmärksammat taurins roll tillsammans med glycin och gamma-aminosmörsyra, som hämmande neurotrans¬mittorer. Vid brist på hämmande neurotransmittorer uppkommer överstimulering och överretning av vissa delar av hjärnan vilket leder till svåra konvulsioner. Forskare vid bl.a. University of Arizona har experimenterat med råttor, hos vilka man framkallat epileptiska anfall orsakade av taurinbrist. Detta indikerar att taurin är ett kraftfullt, selektivt och varaktigt anti-konvultionsmedel. Även hos människor med epilepsi har man funnit att koncentrationerna av taurin är alltför låga medan glycin-nivåerna är klart förhöjda. Antikonvulsionseffekten har även påvisats i studier med människor. Taurin har en uppenbar roll när det gäller att normalisera balansen mellan andra aminosyror, vilken är fullkomligt rubbad vid epilepsi. Brist under barndomen ger anlag för epilepsi, MS och Downs syndrom. Taurin har också visat sig ha en positiv inverkan vid hormonella störningar. Den skyddar hjärtmuskeln från kalium- och kalcium¬brister genom att reglera, med hjälp av manipulation av de osmotiska potentialerna, retligheten hos membranen i hjärtat och får då en antiarytmisk effekt, d.v.s. motverkar avvikelser från den normala hjärtrytmen. Denna effekt har visat sig vara utomordentligt viktig vid bantning där brist på kalium och kalcium annars kan få obehagliga konsekvenser. Under strikta dieter kan tillförsel av svavelrika aminosyror såsom metionin och cystein, grundsubstanser för bildandet av taurin, skydda hjärtmuskeln från kalium- och kalciumbrist. Taurin har en insulinliknande inverkan på blodsockret.
Taurin är den aminosyra som finns i största mängd i hjärtat. Den bibehåller kalium och kalcium i hjärtmuskeln och stödjer därmed hjärtats funktion. Forskarna fortsätter att undersöka dess viktiga roll för hjärtats hälsa.

Studier har påvisat högre halter taurin i hypofysen och tallkottkörteln efter utsättande för naturligt fullspektrum ljus. Människor som inte får tillräckligt med dagsljus kan utveckla mentala störningar och depression som kan vara relaterade till taurinbrist.
Trots att taurinbehoven tillgodoses genom syntesen av metionin eller cystein så betraktas taurin av många näringsexperter såsom en essentiell aminosyra hos barn. Den behöver också tillsättas vid intravenös behandling, vid brist på B6, metionin eller cystein.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Hormonobalans, dåligt upptag av fettlösliga ämnen, MS, Downs syndrom, epilepsi, mjölkbrist vid amning, hjärtklappning, hjärtsvikt, hjärt-/kärlsjukdomar, retinit pigmen¬tosa, diabetes, fotosensibilitet, höga bilirubinhalter, förhöjda kolesterolvärden, gallsten, depression, likgiltighet, trötthet, utmattning, sömnstörningar och snabb viktförlust.
Brist hos katt leder till blindhet, men inte hos människa. Möjligtvis kan brist öka risken för epileptiska anfall och hjärtarytmier. Brist kan även uppstå vid alkoholmissbruk, zinkbrist, candidainfektion i tarmen.

Förutom användning av taurin vid ovanstående symtom kan det användas i följande terapeutiska syften:
• vid stress eftersom taurin förbrukas fortare då
• antiarytmisk och hjärtstärkande effekt, liknande digitalis/Lanacrist
• nedsatt immunsystem
• ökar IQ hos patienter med Downs syndrom
• tillsammans med zink vid ögonbesvär
• hypernatremisk uttorkning
• trauma

 

Källor i kosten
Om du lider brist på taurin kan nivåerna inte återställas enbart genom kosten. Höga halter av taurin finns i animaliskt protein och ägg men existerar inte i vanliga vegetabilier.
Bra källor för svavel och cystein är ägg, vetekli, fisk, ärtväxter, kött, höns, brysselkål, lök, vitlök, pepparrot, kål, råris, sesamfrö, pumpakärnor, havregryn, avokado, ost och mjölk.

Dosering
500–3 000 mg per dag mellan måltiderna, helst tillsammans med fruktjuice.

Toxicitet
Taurin kan stimulera frisättandet av magsyra och kan orsaka ulcerös kolit. Därför bör inte taurin kombineras med intag av aspirin. Får inte intas tillsammans med alkohol. Ökar insulinkänsligheten samt sänker blodsockret.

Kontraindikationer
Personer hyperkänsliga mot taurin och gravida och ammande kvinnor, bör undvika tillskott av taurin eller inta under läkaröversikt.

Synergister
Pyrodoxin omvandlas i kroppen till pyrodoxal 5-fosfat som är den aktiva formen av vitamin B6 vilken är viktig för bildningen av taurin från cystin. A-vitamin, zink och mangan hjälper också till vid bildandet av taurin.

 

Antagonister
Individer som inte äter någon animalisk föda tros lida brist på taurin. Det finns flera olika sjukdomstillstånd där omsättningen av taurin är hög t.ex. hjärtsjukdomar och anfallssjukdomar. Indirekt kan brist på vitamin B6 minska bildandet av taurin. Aminosyrorna alanin, glutaminsyra och pantotensyra kan hämma taurin metabolismen. Taurinhalterna i blodet stiger när zinknivåerna är låga och resulterar i låga taurinnivåer i hjärnan vilket i sin tur leder till anfall. Hög alkoholkonsumtion och användning av salicylater kan också orsaka taurinbrister. Estradiol minskar bildningen av taurin i levern.

Exempel på studier, referenser

Taurin förebygger och förbättrar diabetes
En liten studie visar att intag av taurintillskott både förebygger samt förbättrar diabetestillståndet hos barn. Blodsockervärden samt njurstatus förbättras med intag av taurintillskott.
Franconi F. et al. “Taurine supplementation and diabetes mellitus”. Curr Opin Clin Care, 2006;9:1:32–6.

Källor

Laidlaw SA, et al. ”Newer concepts of the indispensable amino acids”. Am Clin Nutr, 1987; 46:593–605.
Laidlaw SA. et al. ”The Taurine content of common foodstuffs”. J ParentEnteral Nutr,1990;14:183–88.
Mallinckrodt E. et al. ”Taurine: a role in osmotic regulation in mammalian brain and possible clinical significance”. Life Sci, 1980;26:1561–8.
Paauw JD. et al. ”Taurine supplementation at three different dosages and its effect on trauma patients”. Am J Clin Nutr, 1994:60:203–6.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Har du magnesiumbrist? Här är maten som innehåller magnesium

Kost

Magnesium är ett vanligt och viktigt mineral som många av oss kan ha brist på. Anledningen till att så många har för lite magnesium i kroppen beror på att mineralet förbrukas snabbare när vi stressar men också att dagens mat inte är tillräckligt magnesiumrik. Vill du öka på ditt magnesiumintag, ät kakao, bönor, havregryn eller nötter.

rysk rot

Trött? Prova rysk rot som snabbt ger energi

Naturlig hälsa

Rysk rot kallas också sibirisk ginseng och är den fysiska adaptogenen. Den har använts vid stressrelaterade besvär, utmattning och som en behandling för att undvika biverkningar av andra läkemedel på grund av örtens leverrenande effekt. Rysk rot har också används vid mental trötthet och impotens.

kvinna på badstrand

Drick mer och undvik urinvägsinfektion

Naturlig hälsa

Många har någon gång haft urinvägsinfektion och känner väl igen den brännande känslan vid urinering, och behovet av att ständigt gå på toaletten. Men gå känner till att något så enkelt som att dricka mer vatten kan bidra till att minska risken för att få besvär med urinvägarna.

 

flicka som blåser på maskros

Ogräsen som är riktigt nyttiga

Kost

Ogräs är inte bara dåligt. Det finns en anledning till att ogräs växer i ohejdat takt. Dessa är starka och när de växer under dåliga förutsättningar utvecklar de kraft. Många medicinalväxter är  vad vi kallar för ogräs. Här kommer några spännande ogräs att lägga på minnet.

kvinna tar sig för munnen

Lindra herpes på naturlig väg

Hälsa

Det är många som lider av herpes. Det finns rapporter om att åtta av tio har herpes typ 1, vilket oftast betyder att man får munsår. Cirka en av fyra svenskar har herpes typ 2, vilket betyder att man har det i underlivet. Det finns naturliga sätt att lindra smärtan av ett herpesutbrott.

 

bär

Bären som främjar god hälsa

Kost

När vi använder ordet superbär så beskriver det bär som är särskilt rika på antioxidanter, vitaminer och mineraler. Antioxidanter skyddar mot fria radikaler i kroppen, och kan likans vid ett rostskydd på bilen. Forskningar har visat att befolkningsgrupper med hög medellivslängd och låg sjukdomsförekomst har haft ett högt intag av antioxidanter. Här kommer några antioxidantrika bär.

kvinna serverar seniorer mat

Så ska undernäring hos äldre förhindras

Äldre

2017 kom en rapport från Socialstyrelsen som berättade att 40 000 personer som har äldreomsorg lider av undernäring och att fler än 100 000 riskerar att hamna där. I Sigtuna utbildar man personalen, men även seniorer som vill, för att komma tillrätta med problemet.

Ett par vilar

9 effektiva tips för att hjälpa sömnen på traven

Hälsa

Vi behöver sova tillräckligt för att må bra. Hjärnan repareras under natten och om du inte sover tillräckligt fungerar inte denna process optimalt. Anledningarna till sömnproblem kan vara många, och inte sällan går problemen i cykler. Här är några tips för att hjälpa sömnen på traven.

 

färgglad omelett på tallrik

Lunchtips: Grekisk omelett

Glutenfritt

Utsökt sälta från fetaost, härlig krämighet från avokado och protein från ägg gör det här till en snabb, enkel och somrig lunch full av näring. Granatäpple och valnötter ger förutom supernäring även ett skönt tuggmotstånd. 

kvinna som får skönhetsbehandling

IPL – kan det vara bra för huden?

Hud

Det finns en uppsjö av nya behandlingsformer med olika maskiner inom skönhetsindustrin. Fokus ligger på att förbättra hudkvalitén i ansikte, hals och på dekolltaget. Har du hört talas om IPL? Det är en form av mjukverkande laser som stimulerar kollagenet och ger en jämnare hudton.

 

kvinna och mygg

Variant av botox som skydd mot myggor

Eko/miljö

Pål Stenmark är professor i strukturell biokemi och han har belönats med ett pris för att ha hittat ett nytt botox-gift som fungerar mot malariamyggor. Insektsgifter är ofta väldigt miljöovänliga, men just detta botoxmedlet, som är ett protein, bryts ner i naturen och lämnar inte några onaturliga rester.

 

två kvinnor med former vid stranden

Därför går vi upp i vikt när vi blir äldre

Vikt

De allra flesta tycker nog att det blir allt svårare att hålla vikten i takt med att de blir äldre. Forskning från Karolinska Institutet visar att vi med åren får en minskad omsättning av fett – eller så kallade lipider – i fettväven, vilket gör att vi lättare går upp i vikt när vi blir äldre.