Aminosyror som oftast används i kombination

L-alanin:
Funktion
L-alanin är en icke-essentiell aminosyra vars viktigaste funktion är omsättningen av tryptofan och pyridoxin. Vid hypoglykemi kan alanin vara en viktig källa för glukosproduktionen och det kan stabilisera blodsockerhalterna under långa perioder.
Studier har genomförts för att bedöma effekten av höga kolesterolhalter på olika aminosyrakombinationer. Här visade sig alanin i kombination med arginin och glycin ha den största kolesterolsänkande effekten.
Katan MB. et al. ”Reduction of casein-induced hypercholesterolaemia and atherosclerosis in rabbits and rats by dietary glycine, arginine and alanine”. Atherosclerosis, 1982;43:381-91.
L-alanin är den enda naturligt förekommande aminosyran och finns i fri form i hjärnan. Detta är en komponent av carnosin, anserin och pantotensyra (B5). L-alanin kan användas terapeutiskt i B5-syntesen.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Det verkar vara samma relation mellan låga alaninnivåer i plasma och hypoglycemi. Medfödda fel i metabolismen kan orsaka höga alaninhalter i urinen. Vid djurförsök har alanin visat sig ha en sänkande effekt på kolesterolnivåer. När alanin kombinerades med arginin och glycin sjönk kolesterolvärdena med 50 procent hos försöksdjuren. Den kan också användas som en regulator på glukosmetabolismen och för att förbättra lymfocytreproduktionen.

Källor i kosten
Höga halter alanin finns i köttprodukter och födoämnen som är proteinrika t.ex. vilt, fläsk, keso, ricottaost, kyckling och kalkon.

 

Dosering
Alanin brukar inkluderas i en aminosyrakombination där dagsdosen brukar vara mellan 200 mg och 600 mg.

Toxicitet
Ingen toxicitet har observerats.

Synergister
Vitamin B6. Isoleucin stimulerar frisättandet av alanin från musklerna.

Antagonister
Brist på vitamin B6.

L-citrullin:
Funktion
L-citrullin finns främst i levern och spelar en viktig roll i ureacykeln där den tillverkas av ornitin i kombination med ammoniak och koldioxid. I kombination med aspartinsyra bildar den arginosuccinsyra som senare blir till arginin.

Terapeutisk användning
Den används vid utmattning och i avgiftningen av ammoniak.
Tillsammans med arginin och ornitin påverkar den utsöndring av tillväxthormon.

Källor i kosten
Den finns rikligt i lök och vitlök.

L-prolin:
Funktion
Prolin och hydroxyprolin produceras av kroppen och är alltså en icke-essentiell aminosyra. Den framställs från antingen L-glutamat eller L-ornitin. Prolin är en viktig komponent för bindväv, muskler och hud. Den kräver C-vitamin för upptag i dessa vävnader.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Det är snarare för höga prolinhalter som ställer till problem än för låga. Höga nivåer kan tyda på cirros hos alkoholister, genetiska fel i metabolismen som kan ligga bakom osäkerhet och depression. Krampanfall, förhöjda kalciumnivåer i blodet och osteoporos kan orsakas av för mycket prolin från en genetisk defekt.
Låga nivåer av prolin hittar man nästan uteslutande hos kvinnor och undernärda. Dr Linus Pauling skrev att prolin tillsammans med lysin och C-vitamin var mycket viktig för att skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Källor i kosten
Keso, vilt, korv, ricottaost, fläsk, ägg, kyckling och kalkon. Protein från mejeriprodukter tycks innehålla mer prolin än animaliskt protein vilket är motsatsen mot övriga aminosyror.

Dosering
500–1 000 mg per dag med C-vitamin.

Toxicitet
Prolin kan vara toxiskt vid höga doser. Rökare kan även öka syntesen av cancerogena ämnen, N-nitrosoprolin ifrån nitrater och prolin i kosten. Rökare producerar 2,5 ggr mer N-nitrosoprolin än icke rökare.

Synergister
L-glutamat eller L-ornitin. Enzymer som använder niacin och C-vitamin som samarbetspartners är viktiga för prolinets metabolism. Vitamin B6 behövs för hydroxyprolinets metabolism.

Antagonister
Näringsbrist och dålig kost.

GABA (gamma-aminosmörsyra):
Funktion
I början av 1970-talet dokumenterade dr Candace Pert, en farmakolog, GABA-receptorerna i hjärnan och kroppen. Dr Perts forskning visar hur viktigt det är med GABA för kroppens hantering av stress och ångest. Låga mängder GABA återfinns vid depression. Mellan 40–50 procent av alla hjärnans synapser innehåller GABA. GABA är den mest distribuerade neurotransmittorn i hjärnan och den spelar en vital roll för att lugna neuroner och en människas uppträdande. I hjärnan finns GABA mellan 200–1000 ggr mer koncentrerat än andra neurotransmittorer såsom acetylkolin, norepinefrin och 5-HTP. I de basala ganglierna finns den högsta koncentrationen av GABA, följt av hypotalamus, hippocampus, cortex, amygdala och thalamus.
GABA är en icke essentiell aminosyra som tillverkas av glutaminsyra. Den kan också bildas av Teanin.
Limbiska systemet i hjärnan är kroppens emotionella väckarklocka. Den aktiveras av stress och skickar ut signaler såsom oro, rädsla, ångest och ilska, som är så starka att de ger både fysiska och beteendemässiga symtom. Limbiska systemet ger sig inte till känna som regel men har ett minne som gör att den kommer ihåg tidigare tillfällen. Detta gör att den för varje tillfälle utger kraftigare signaler.
Eftersom andra delar av hjärnan som tar itu med medvetenhet, förstånd och beslutsfattning inte fungerar med obalans i det limbiska systemet har hjärnan inbyggda mekanismer som begränsar det limbiska systemets signaler. Ett av det viktigaste begränsande ämnet hos det limbiska systemet är gamma-aminosmörsyra (GABA), en aminosyra som verkar minska intensiteten hos hjärnans respons till stimulerande impulser.
I läkemedelsbranschen används benzodiazepiner för att uppnå samma effekt, men dessa (Librium, Xanax, Valium m.fl.) ger andra mycket svåra bieffekter som inte märks vid intag av GABA.

Terapeutisk användning
GABA anses balansera förhållandet mellan NMDA (N-metyl D-aspartat) och GABA och därmed minska produktion av neurotoxiner som ger sig till känna bl.a. genom muskelsmärtor och sömnbesvär. GABA reglerar nervfunktionen och förhöjer effekten hos B3 (niacinamid). Magnesium, och då särskilt glycinatformen, har en liknande effekt och kan med fördel ges tillsammans. GABA kan vara lugnande vid maniskt beteende, ångest, schizofreni, epilepsi och högt blodtryck. Den har en bra effekt vid förstorad prostata, genom att stimulera utsöndring av prolaktin från hypofysen, vilket minskar dess storlek. Det har nyligen upptäckts att denna aminosyra är viktig även vid kroniskt trötthetssyndrom. Elallergi lindras av GABA eller L-teanin. GABA balanserar överproduktion av N-metyl D-aspartat (NMDA), minskar produktion av neurotoxiner och kan därmed lindra smärta och sömnbesvär.

Dosering
Vid oro och ångest: 500–1 500 mg per dag, mellan målen eller med frukt.
Inför en svår situation kan man strö halva kapseln på tungan och svälja resten.
Vid kroniskt trötthetssyndrom: 500–2 000 mg per dag på tom mage, helst med fruktjuice.
Vid sömnbesvär kan doseringen ökas eller intas endast före sänggåendet.
Om man inte har tillgång till GABA som är ett registrerat läkemedel kan man inta L-teanin som omvandlas i kroppen till GABA. L-teanin har en liknande effekt som intag av GABA.

Toxiska doser
GABA har inga toxiska effekter och kan rekommenderas först i behandling av oro, fobi och panik.

Synergister
Teanin ökar bildning av GABA. Magnesium är en synergist.

Antagonister
Taurin.

L-serin:
Funktion
Serin är en hydroxiaminosyra som är icke-essentiell och mycket aktiv i kroppen. Den har sockerbildande egenskaper och tar del i pyrimidin-, purin-, kreatinin- och porphyrinsyntesen. Den samarbetar med homocystein (kommer från metionin) i tillverkningen av cystein. När serin metaboliseras producerar den kolin, fosfatlipider (båda är viktiga för hjärnan), etanolamin och sarkosin vilka alla är viktiga för cellmembranens stabilitet och för bildandet av neurotransmittorer. Eftersom serin hämmar immunförsvaret kan det hjälpa till vid autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret är överaktivt.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Det finns vissa bevis som tyder på att serinbrist har ett samband med hypertoni. I andra studier på patienter som diagnostiserats som psykotiska har höga serinnivåer jämfört med cysteinnivåer i blodet påträffats. Dessa patienter hade också brist på vitamin B6. Det är möjligt att dessa patienter hade blivit utsatta för kända komponenter vilka binds till cystein som t.ex. amalgam eller bly.

Källor i kosten
Glysin vilket omvandlas till serin finns i höga koncentrationer i proteinrik föda som porterstek, revbensspjäll, fläsk, mandel, cashewnötter, sesamfrö, kyckling, vilt, gluten, sojabönor, ricottaost, och kalkon.

Toxicitet
Det har inte rapporterats föreligga någon toxicitet mot serin.

Synergister
Omvandlingsprocessen som enzymet serin hydroxymetyl genomgår kräver vitamin B6 och B3 för att fungera bra. I hjärnan är metabolismen av serin beroende av folsyra och metionin.

Antagonister
Det finns väldigt lite information om vad som skulle kunna orsaka brist på serin, men en kost med lågt serininnehåll kan givetvis spela en viss roll.

L-treonin:
Funktion
Treonin är en av de essentiella aminosyrorna och är en förelöpare till glycin och serin. Kroppen kräver treonin för adekvat matsmältning, mag-tarmfunktion, tillverkning av kollagen, elastin och tandemalj. Treonin bryts ned till glukos och till aminosyrorna glycin och serin. Den högsta koncentrationen av treonin finns i hjärtat, det centrala nervsystemet och i de skeletala musklerna.
Djurstudier har visat att den stimulerar immunförsvaret och att tillskott av treonin och lysin resulterar i att tymus stärks och ökar i vikt. Treonin anses därför som det viktigaste näringsämnet för just tymus.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Treonin är viktig för en välfungerande tarmfunktion och hindrar fettinlagring i levern. Den anses även vara viktig för den mentala hälsan. Stora brister på treonin tros orsaka neurologisk dysfunktion och förlamning. Vid depression och dåligt immunförsvar bör treoninnivårerna undersökas. Det finns studier som tyder på att treoninbrist kan ge upphov till irritabilitet och förändrad personlighet. Intag av treonin har visat sig fördelaktigt för patienter med MS, Lou Gehrigs sjukdom (ALS), andra defekter i nervsystemet och hos vissa patienter med svår depression och mani. Treoninvärdena sjunker med åldern och ökar vid stress eller svår trauma som t.ex. hos patienter som varit med om en olycka eller brännskador.

Källor i kosten
Finns i riklig mängd i baljväxter men inte i spannmålsprodukter. Det finns också i kött, ägg, kalkon, ost, soja och nötter. Kombinationen av baljväxter och spannmål ger däremot en komplett form av protein och är viktig för vegetarianer. Treoninbrist kan förekomma hos veganer som inte äter baljväxter eller soja.

Dosering
150–300 mg per dag.

Toxicitet
Doser på 5 g per dag har inte givit några biverkningar.

Synergister
Vitamin B6 vilket är nödvändigt för en fungerande metabolism. Glycin tros omvandlas till treonin.

Antagonister
Åldrande, stress och dieter vilka utesluter matgrupper innehållande treonin.

L-teanin:
Funktion
Grönt te har använts i tusentals år och studier bekräftar hur säkert det är med teanin. Teanin finns i tebladen och är förknippad med smaken och den rofyllda känsla som kan komma med drickande av grönte. Aminosyrorna i grönte består av mer än 50 procent teanin. Teanin spelar en stor roll i tillverkningen av GABA, som är den främsta hämmande neurotransmittorn.
Teanin ökar även dopamin och serotonin. Teanin minskar norepinefrin i blodplasma. Klinisk forskning visar att teanin skapar välmående, lugn och avslappning men har även andra fördelar. Teanin skapar alfavågor i hjärnan. Människans hjärna producerar ständigt svaga elektriska impulser som bildar hjärnvågor.

Det finns 4 olika typer av hjärnvågor: alpha-, beta-, delta- och theta-hjärnvågor.
Alpha-vågor indikerar ett avslappnat men samtidigt vaket tillstånd i hjärnan. Beta-vågor visar ett vaket ångesttillstånd, snabb puls och förväntad stress. Delta-vågor uppstår normalt under djupsömn och hos barn under 1 år samt när uppmärksamheten störs, framför allt hos individer diagnostiserade med ADHD. Theta-vågor indikerar ett avslappnat tillstånd följt av en tupplur. Varje hjärnvåg är kopplad till ett särskilt tillstånd och den mentala hälsan i helhet.
Varje gång ditt humör ändras, ändras dina hjärnvågor tillsammans med ditt blodtryck, hjärtats hastighet och kroppsrytmen. Djup meditation gör att man hamnar i ett djupt avslappningstillstånd med alpha-vågor närvarande i hjärnan. Om alpha-vågor är närvarande i hjärnan är kroppen mer motståndskraftig mot effekten av stress. Teanin lugnar ner temperamentet medan den ökar fokus och koncentration. Mellan 30–40 minuter tar det för alfa vågorna att börja verka efter intag av teanin i kapselform. Dina muskler påverkas av att hjärnan har ändrat tempo. Teanin stimulerar produktionen av alpha-vågor som signalerar till hjärnan att slappna av, men man är fortfarande mentalt vaken utan att bli dåsig. Teanin producerar inte några theta-vågor så det finns inga biverkningar när man kör eller arbetar. Du är fortfarande vaken och i kontroll. Man tänker mycket klarare och är mer produktiv.
Teanin verkar även mycket positivt för immunförsvaret. Den verkar ha en måttlig antioxidantaktivitet samt stärkande effekt på immunförsvaret. Den visar sig ha ett synergistiskt stärkande effekt på cellgifter vid cancerbehandling. Teanin verkar öka deras tumörhämmnade egenskaper.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Senare forskning visar att teanin kan vara ett alternativ till medicinen Ritalin hos vuxna och barn som lider av ADD och ADHD, speciellt i kombination med fettsyror och magnesium.

Teanin konverteras till GABA i hjärnan vilket är fördelaktigt vid:
• ångest, stress och fobi
• sänker blodtrycket
• förstärker effekten av vissa anticancermediciner
• förhindrar oxideringen av LDL-kolesterolet.
Teanin kan användas som komplement till cellgiftsbehandling

Källor i kosten
En bra källa är grönt te. Teanin är orsaken varför många upplever lugn och ro vid drickande av grönt te, trots att grönt te oftast innehåller cirka hälften av den koffeinmängden som kaffe.

Dosering
Den mest effektiva dosen av rent teanintillskott är mellan 50–600 mg. Fördelarna börjar inom 30 minuter och verkar mellan 8–10 timmar. Börja med 50 eller 100 mg och trappa upp till 200- 600 mg per dag om det behövs. Ta inte mer än 600 mg under en 6-timmarsperiod. En vanlig effektfull dosering av L-teanin är 100 mg, 2–4 ggr per dag. Teanin kan tas när som helst med eller utan mat.

Toxicitet
Teanin är ofarligt. I Japan finns det inga maxdoser för teanin. Japanska hälsorådet godkände användandet av teanin i all typ av mat förutom barnmat.
Det har inte rapporterats föreligga någon toxicitet mot teanin.

Kontraindikation
Undvik vid sällsynta överkänslighetsreaktioner.

Interaktion med läkemedel
Det föreligger inga negativa läkemedelsinteraktioner. Teanin har visat sig i flera studier öka effekten samt minska biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.

Exempel på studier, referenser

Teanins avslappnande egenskaper
Juneja LR. et al. ”L-Theanine – a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans”. Trends Food Sci Tech, 1999;10:199-204.

Teanin som komplement vid cellgiftsbehandling
Sadzuka Y. et al. ”The effects of theanine, as a novel biochemical modulator, on the antitumor activity of adriamycin”.
Cancer Letters, 2000;113:155-162.
Sugiyama T. et al. ”Combination of theanine with doxorubicin inhibits hepatic metastasis of M5076 ovarian sarcoma”.
Clin Cancer Res, 1999;5:413-416.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

chokladask palmoljeodling

Palmolja – en miljöbov i julmyset

Eko/miljö

Palmoljan som smugit sig in i en mängd produkter är en av livsmedelsindustrins största miljöbovar. Inte nog med det – den finns i ljus också. Men det är lätt att minska sin konsumtion av palmolja skriver Naturskyddsföreningen som uppmanar oss att fira julen utan.

Mathilda Zakrisson med katt

Magkatarren försvann med kisel

Mage

På högstadiet fick Mathilda Zakrisson, 25 år, magkatarr. Problemen blev så besvärliga att Mathilda tills slut inte vågade gå ut efter att hon ätit. Men för ett år sedan hittade hon ett preparat med kisel och det förändrade Mathildas liv. Magen började fungera normalt redan efter några dagar.

tecken pa stress

13 vanliga symptom på långvarig stress

Mental hälsa

Har du varit stressad länge? Ligger du på gränsen till utmattning? Här listar stressexperten Karin Isberg de vanligaste symtomen på långvarig stress. Om du känner igen flera av dem är det sannolikt ett tecken på att stressen i ditt liv är för hög och har pågått för länge.

brod

Vad är det för fel på gluten?

Krönikan

Varför är det så många som mår dåligt av gluten? Varför pratas det så mycket om det – är det en hype eller inte? Här reder näringsterapeuten Ellinor Ladenberg ut begreppen och svarar på några viktiga frågor om gluten.

Mage-tarm-tema: matsmältningen

Magspecial: Matsmältningen – så funkar den

Mage

Mat som inte bryts ner kan jäsa i tarmen och ställa till med oreda. När tarminnehållet jäser bildas det bland annat gaser som kan göra magen uppblåst och smärtande. Vår matsmältning består av ett stort antal olika funktioner som ska samverka för att på bästa sätt förvandla maten till näring. Matsmältningen påbörjas redan i munnen och sedan hanteras maten hela vägen till ändtarmen där restprodukterna lämnar kroppen.

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.