L-alanins viktigaste funktion är omsättningen av tryptofan och pyridoxin. Prolin är en viktig för bindväv, muskler och hud. GABA reglerar nervfunktionen och förhöjer effekten hos B3. Teanin ökar dopamin och serotonin samt bildning av GABA – med magnesium som synergist.

Aminosyror som oftast används i kombination

L-alanin:
Funktion
L-alanin är en icke-essentiell aminosyra vars viktigaste funktion är omsättningen av tryptofan och pyridoxin. Vid hypoglykemi kan alanin vara en viktig källa för glukosproduktionen och det kan stabilisera blodsockerhalterna under långa perioder.
Studier har genomförts för att bedöma effekten av höga kolesterolhalter på olika aminosyrakombinationer. Här visade sig alanin i kombination med arginin och glycin ha den största kolesterolsänkande effekten.
Katan MB. et al. ”Reduction of casein-induced hypercholesterolaemia and atherosclerosis in rabbits and rats by dietary glycine, arginine and alanine”. Atherosclerosis, 1982;43:381-91.
L-alanin är den enda naturligt förekommande aminosyran och finns i fri form i hjärnan. Detta är en komponent av carnosin, anserin och pantotensyra (B5). L-alanin kan användas terapeutiskt i B5-syntesen.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Det verkar vara samma relation mellan låga alaninnivåer i plasma och hypoglycemi. Medfödda fel i metabolismen kan orsaka höga alaninhalter i urinen. Vid djurförsök har alanin visat sig ha en sänkande effekt på kolesterolnivåer. När alanin kombinerades med arginin och glycin sjönk kolesterolvärdena med 50 procent hos försöksdjuren. Den kan också användas som en regulator på glukosmetabolismen och för att förbättra lymfocytreproduktionen.

Källor i kosten
Höga halter alanin finns i köttprodukter och födoämnen som är proteinrika t.ex. vilt, fläsk, keso, ricottaost, kyckling och kalkon.

Dosering
Alanin brukar inkluderas i en aminosyrakombination där dagsdosen brukar vara mellan 200 mg och 600 mg.

Toxicitet
Ingen toxicitet har observerats.

Synergister
Vitamin B6. Isoleucin stimulerar frisättandet av alanin från musklerna.

Antagonister
Brist på vitamin B6.

L-citrullin:
Funktion
L-citrullin finns främst i levern och spelar en viktig roll i ureacykeln där den tillverkas av ornitin i kombination med ammoniak och koldioxid. I kombination med aspartinsyra bildar den arginosuccinsyra som senare blir till arginin.

Terapeutisk användning
Den används vid utmattning och i avgiftningen av ammoniak.
Tillsammans med arginin och ornitin påverkar den utsöndring av tillväxthormon.

Källor i kosten
Den finns rikligt i lök och vitlök.

L-prolin:
Funktion
Prolin och hydroxyprolin produceras av kroppen och är alltså en icke-essentiell aminosyra. Den framställs från antingen L-glutamat eller L-ornitin. Prolin är en viktig komponent för bindväv, muskler och hud. Den kräver C-vitamin för upptag i dessa vävnader.

 

Bristsymtom och terapeutisk användning
Det är snarare för höga prolinhalter som ställer till problem än för låga. Höga nivåer kan tyda på cirros hos alkoholister, genetiska fel i metabolismen som kan ligga bakom osäkerhet och depression. Krampanfall, förhöjda kalciumnivåer i blodet och osteoporos kan orsakas av för mycket prolin från en genetisk defekt.
Låga nivåer av prolin hittar man nästan uteslutande hos kvinnor och undernärda. Dr Linus Pauling skrev att prolin tillsammans med lysin och C-vitamin var mycket viktig för att skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Källor i kosten
Keso, vilt, korv, ricottaost, fläsk, ägg, kyckling och kalkon. Protein från mejeriprodukter tycks innehålla mer prolin än animaliskt protein vilket är motsatsen mot övriga aminosyror.

Dosering
500–1 000 mg per dag med C-vitamin.

Toxicitet
Prolin kan vara toxiskt vid höga doser. Rökare kan även öka syntesen av cancerogena ämnen, N-nitrosoprolin ifrån nitrater och prolin i kosten. Rökare producerar 2,5 ggr mer N-nitrosoprolin än icke rökare.

Synergister
L-glutamat eller L-ornitin. Enzymer som använder niacin och C-vitamin som samarbetspartners är viktiga för prolinets metabolism. Vitamin B6 behövs för hydroxyprolinets metabolism.

Antagonister
Näringsbrist och dålig kost.

GABA (gamma-aminosmörsyra):
Funktion
I början av 1970-talet dokumenterade dr Candace Pert, en farmakolog, GABA-receptorerna i hjärnan och kroppen. Dr Perts forskning visar hur viktigt det är med GABA för kroppens hantering av stress och ångest. Låga mängder GABA återfinns vid depression. Mellan 40–50 procent av alla hjärnans synapser innehåller GABA. GABA är den mest distribuerade neurotransmittorn i hjärnan och den spelar en vital roll för att lugna neuroner och en människas uppträdande. I hjärnan finns GABA mellan 200–1000 ggr mer koncentrerat än andra neurotransmittorer såsom acetylkolin, norepinefrin och 5-HTP. I de basala ganglierna finns den högsta koncentrationen av GABA, följt av hypotalamus, hippocampus, cortex, amygdala och thalamus.
GABA är en icke essentiell aminosyra som tillverkas av glutaminsyra. Den kan också bildas av Teanin.
Limbiska systemet i hjärnan är kroppens emotionella väckarklocka. Den aktiveras av stress och skickar ut signaler såsom oro, rädsla, ångest och ilska, som är så starka att de ger både fysiska och beteendemässiga symtom. Limbiska systemet ger sig inte till känna som regel men har ett minne som gör att den kommer ihåg tidigare tillfällen. Detta gör att den för varje tillfälle utger kraftigare signaler.
Eftersom andra delar av hjärnan som tar itu med medvetenhet, förstånd och beslutsfattning inte fungerar med obalans i det limbiska systemet har hjärnan inbyggda mekanismer som begränsar det limbiska systemets signaler. Ett av det viktigaste begränsande ämnet hos det limbiska systemet är gamma-aminosmörsyra (GABA), en aminosyra som verkar minska intensiteten hos hjärnans respons till stimulerande impulser.
I läkemedelsbranschen används benzodiazepiner för att uppnå samma effekt, men dessa (Librium, Xanax, Valium m.fl.) ger andra mycket svåra bieffekter som inte märks vid intag av GABA.

Terapeutisk användning
GABA anses balansera förhållandet mellan NMDA (N-metyl D-aspartat) och GABA och därmed minska produktion av neurotoxiner som ger sig till känna bl.a. genom muskelsmärtor och sömnbesvär. GABA reglerar nervfunktionen och förhöjer effekten hos B3 (niacinamid). Magnesium, och då särskilt glycinatformen, har en liknande effekt och kan med fördel ges tillsammans. GABA kan vara lugnande vid maniskt beteende, ångest, schizofreni, epilepsi och högt blodtryck. Den har en bra effekt vid förstorad prostata, genom att stimulera utsöndring av prolaktin från hypofysen, vilket minskar dess storlek. Det har nyligen upptäckts att denna aminosyra är viktig även vid kroniskt trötthetssyndrom. Elallergi lindras av GABA eller L-teanin. GABA balanserar överproduktion av N-metyl D-aspartat (NMDA), minskar produktion av neurotoxiner och kan därmed lindra smärta och sömnbesvär.

Dosering
Vid oro och ångest: 500–1 500 mg per dag, mellan målen eller med frukt.
Inför en svår situation kan man strö halva kapseln på tungan och svälja resten.
Vid kroniskt trötthetssyndrom: 500–2 000 mg per dag på tom mage, helst med fruktjuice.
Vid sömnbesvär kan doseringen ökas eller intas endast före sänggåendet.
Om man inte har tillgång till GABA som är ett registrerat läkemedel kan man inta L-teanin som omvandlas i kroppen till GABA. L-teanin har en liknande effekt som intag av GABA.

Toxiska doser
GABA har inga toxiska effekter och kan rekommenderas först i behandling av oro, fobi och panik.

Synergister
Teanin ökar bildning av GABA. Magnesium är en synergist.

Antagonister
Taurin.

L-serin:
Funktion
Serin är en hydroxiaminosyra som är icke-essentiell och mycket aktiv i kroppen. Den har sockerbildande egenskaper och tar del i pyrimidin-, purin-, kreatinin- och porphyrinsyntesen. Den samarbetar med homocystein (kommer från metionin) i tillverkningen av cystein. När serin metaboliseras producerar den kolin, fosfatlipider (båda är viktiga för hjärnan), etanolamin och sarkosin vilka alla är viktiga för cellmembranens stabilitet och för bildandet av neurotransmittorer. Eftersom serin hämmar immunförsvaret kan det hjälpa till vid autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret är överaktivt.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Det finns vissa bevis som tyder på att serinbrist har ett samband med hypertoni. I andra studier på patienter som diagnostiserats som psykotiska har höga serinnivåer jämfört med cysteinnivåer i blodet påträffats. Dessa patienter hade också brist på vitamin B6. Det är möjligt att dessa patienter hade blivit utsatta för kända komponenter vilka binds till cystein som t.ex. amalgam eller bly.

Källor i kosten
Glysin vilket omvandlas till serin finns i höga koncentrationer i proteinrik föda som porterstek, revbensspjäll, fläsk, mandel, cashewnötter, sesamfrö, kyckling, vilt, gluten, sojabönor, ricottaost, och kalkon.

 

Toxicitet
Det har inte rapporterats föreligga någon toxicitet mot serin.

Synergister
Omvandlingsprocessen som enzymet serin hydroxymetyl genomgår kräver vitamin B6 och B3 för att fungera bra. I hjärnan är metabolismen av serin beroende av folsyra och metionin.

Antagonister
Det finns väldigt lite information om vad som skulle kunna orsaka brist på serin, men en kost med lågt serininnehåll kan givetvis spela en viss roll.

L-treonin:
Funktion
Treonin är en av de essentiella aminosyrorna och är en förelöpare till glycin och serin. Kroppen kräver treonin för adekvat matsmältning, mag-tarmfunktion, tillverkning av kollagen, elastin och tandemalj. Treonin bryts ned till glukos och till aminosyrorna glycin och serin. Den högsta koncentrationen av treonin finns i hjärtat, det centrala nervsystemet och i de skeletala musklerna.
Djurstudier har visat att den stimulerar immunförsvaret och att tillskott av treonin och lysin resulterar i att tymus stärks och ökar i vikt. Treonin anses därför som det viktigaste näringsämnet för just tymus.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Treonin är viktig för en välfungerande tarmfunktion och hindrar fettinlagring i levern. Den anses även vara viktig för den mentala hälsan. Stora brister på treonin tros orsaka neurologisk dysfunktion och förlamning. Vid depression och dåligt immunförsvar bör treoninnivårerna undersökas. Det finns studier som tyder på att treoninbrist kan ge upphov till irritabilitet och förändrad personlighet. Intag av treonin har visat sig fördelaktigt för patienter med MS, Lou Gehrigs sjukdom (ALS), andra defekter i nervsystemet och hos vissa patienter med svår depression och mani. Treoninvärdena sjunker med åldern och ökar vid stress eller svår trauma som t.ex. hos patienter som varit med om en olycka eller brännskador.

Källor i kosten
Finns i riklig mängd i baljväxter men inte i spannmålsprodukter. Det finns också i kött, ägg, kalkon, ost, soja och nötter. Kombinationen av baljväxter och spannmål ger däremot en komplett form av protein och är viktig för vegetarianer. Treoninbrist kan förekomma hos veganer som inte äter baljväxter eller soja.

Dosering
150–300 mg per dag.

Toxicitet
Doser på 5 g per dag har inte givit några biverkningar.

Synergister
Vitamin B6 vilket är nödvändigt för en fungerande metabolism. Glycin tros omvandlas till treonin.

Antagonister
Åldrande, stress och dieter vilka utesluter matgrupper innehållande treonin.

L-teanin:
Funktion
Grönt te har använts i tusentals år och studier bekräftar hur säkert det är med teanin. Teanin finns i tebladen och är förknippad med smaken och den rofyllda känsla som kan komma med drickande av grönte. Aminosyrorna i grönte består av mer än 50 procent teanin. Teanin spelar en stor roll i tillverkningen av GABA, som är den främsta hämmande neurotransmittorn.
Teanin ökar även dopamin och serotonin. Teanin minskar norepinefrin i blodplasma. Klinisk forskning visar att teanin skapar välmående, lugn och avslappning men har även andra fördelar. Teanin skapar alfavågor i hjärnan. Människans hjärna producerar ständigt svaga elektriska impulser som bildar hjärnvågor.

Det finns 4 olika typer av hjärnvågor: alpha-, beta-, delta- och theta-hjärnvågor.
Alpha-vågor indikerar ett avslappnat men samtidigt vaket tillstånd i hjärnan. Beta-vågor visar ett vaket ångesttillstånd, snabb puls och förväntad stress. Delta-vågor uppstår normalt under djupsömn och hos barn under 1 år samt när uppmärksamheten störs, framför allt hos individer diagnostiserade med ADHD. Theta-vågor indikerar ett avslappnat tillstånd följt av en tupplur. Varje hjärnvåg är kopplad till ett särskilt tillstånd och den mentala hälsan i helhet.
Varje gång ditt humör ändras, ändras dina hjärnvågor tillsammans med ditt blodtryck, hjärtats hastighet och kroppsrytmen. Djup meditation gör att man hamnar i ett djupt avslappningstillstånd med alpha-vågor närvarande i hjärnan. Om alpha-vågor är närvarande i hjärnan är kroppen mer motståndskraftig mot effekten av stress. Teanin lugnar ner temperamentet medan den ökar fokus och koncentration. Mellan 30–40 minuter tar det för alfa vågorna att börja verka efter intag av teanin i kapselform. Dina muskler påverkas av att hjärnan har ändrat tempo. Teanin stimulerar produktionen av alpha-vågor som signalerar till hjärnan att slappna av, men man är fortfarande mentalt vaken utan att bli dåsig. Teanin producerar inte några theta-vågor så det finns inga biverkningar när man kör eller arbetar. Du är fortfarande vaken och i kontroll. Man tänker mycket klarare och är mer produktiv.
Teanin verkar även mycket positivt för immunförsvaret. Den verkar ha en måttlig antioxidantaktivitet samt stärkande effekt på immunförsvaret. Den visar sig ha ett synergistiskt stärkande effekt på cellgifter vid cancerbehandling. Teanin verkar öka deras tumörhämmnade egenskaper.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Senare forskning visar att teanin kan vara ett alternativ till medicinen Ritalin hos vuxna och barn som lider av ADD och ADHD, speciellt i kombination med fettsyror och magnesium.

Teanin konverteras till GABA i hjärnan vilket är fördelaktigt vid:
• ångest, stress och fobi
• sänker blodtrycket
• förstärker effekten av vissa anticancermediciner
• förhindrar oxideringen av LDL-kolesterolet.
Teanin kan användas som komplement till cellgiftsbehandling

 

Källor i kosten
En bra källa är grönt te. Teanin är orsaken varför många upplever lugn och ro vid drickande av grönt te, trots att grönt te oftast innehåller cirka hälften av den koffeinmängden som kaffe.

Dosering
Den mest effektiva dosen av rent teanintillskott är mellan 50–600 mg. Fördelarna börjar inom 30 minuter och verkar mellan 8–10 timmar. Börja med 50 eller 100 mg och trappa upp till 200- 600 mg per dag om det behövs. Ta inte mer än 600 mg under en 6-timmarsperiod. En vanlig effektfull dosering av L-teanin är 100 mg, 2–4 ggr per dag. Teanin kan tas när som helst med eller utan mat.

Toxicitet
Teanin är ofarligt. I Japan finns det inga maxdoser för teanin. Japanska hälsorådet godkände användandet av teanin i all typ av mat förutom barnmat.
Det har inte rapporterats föreligga någon toxicitet mot teanin.

Kontraindikation
Undvik vid sällsynta överkänslighetsreaktioner.

Interaktion med läkemedel
Det föreligger inga negativa läkemedelsinteraktioner. Teanin har visat sig i flera studier öka effekten samt minska biverkningar vid cellgiftsbehandling av cancer.

Exempel på studier, referenser

Teanins avslappnande egenskaper
Juneja LR. et al. ”L-Theanine - a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans”. Trends Food Sci Tech, 1999;10:199-204.

Teanin som komplement vid cellgiftsbehandling
Sadzuka Y. et al. ”The effects of theanine, as a novel biochemical modulator, on the antitumor activity of adriamycin”.
Cancer Letters, 2000;113:155-162.
Sugiyama T. et al. ”Combination of theanine with doxorubicin inhibits hepatic metastasis of M5076 ovarian sarcoma”.
Clin Cancer Res, 1999;5:413-416.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Fredrik Paulún: ”Stroken fick mig att gå mot ett nytt håll”

Hälsa

För 15 år sedan drabbades Fredrik Paulun av en stroke. Det blev en dramatisk vändpunkt för hälsogurun, efter det har han optimerat näringsintaget och han tar det betydligt lugnare med träningen. I den senaste boken, Biohack, ät rätt för din kropp, beskriver Fredrik hur han äter för att hålla sig frisk och förebygga sjukdomar.

Efter coronakrisen: “Ställ om – inte tillbaka!”

Eko/miljö

Vi står inför en ekologisk kollaps om vi inte drastiskt minskar vår förbrukning av jordens resurser. Pella Thiel är ekolog, 2019 utsågs hon tillsammans med Greta Thunberg och sångaren Magnus Carlson till Årets miljöhjälte och fick motta pris ur kungens hand. I detta debattinlägg uppmanar hon oss att ta tillvara på Coronakrisens möjlighet att ställa om till ett hållbart samhälle.

 

Så undviker du vårdepression

Mental hälsa

På våren när ljuset kommer tillbaka blir en del av oss trötta och nedstämda och vissa får till och med en depression. Johannesört är ett sätt att få hjälp då den ger en lättare sinnesstämning och lindrar oro. Efter två veckor kan du känna att glädjen återvänder.

Går det att träna vid förkylning?

TRÄNING

Du har säkert funderat på om du vågar tränar när du är förkyld. En grundregel är att aldrig träna med feber eller en infektion i kroppen, för det kan i värsta fall gå hårt åt hjärta och njurar. Att vara småförkyld och träna lite lätt är oftast inget problem, men ibland kan det vara svårt att känna var gränsen går.

30 dagars gratis online träning

TRÄNING

Är du sugen på att träna - men vill stanna hemma? För dig som inte redan är medlem på Yogobe har vi på Kurera tagit fram ett specialerbjudande: Du får tillgång till alla Yogobes träningsfilmer online under 30 dagar. 

“Maxvärden för vitaminer gynnar myndigheterna – inte konsumenterna”

Kurera debatt

När risken för influensa är som störst och många svenskar vill stärka sitt immunförsvar lägger Livsmedelsverket fram ett förslag om maxvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Om förslaget antas kommer många effektiva och hälsofrämjande näringstillskott att förbjudas i Sverige. Detta är helt i motsatt riktning mot övriga nordiska länders hälsostrategier. Det skriver Filip Sjöström, ordförande i Nordic Nutrition Council i detta debattinlägg, där han även uppmanar till att göra din röst hörd genom att skriva under den namninsamling som NNC startat.

 

Viktigt med goda matvanor vid oro och stress

Kost

Tröstäter du? I tider av oro och hög stress ligger det nära till hands att ta till mat för att lugna oss, särskilt om vi går hemma och har nära till skafferiet. Det är därför lätt att ta en macka till, mumsa på chips eller smågodis i större utsträckning än vanligt. Då är det bra att ha struktur på sitt ätande, här får du några tips.

Sverige ska bli bäst på hjärtforskning

Hälsa

I Sverige samlar vi information i medicinska register. Det ger unika förutsättningar att göra stora befolkningsstudier som sträcker sig över lång tid. Forskare vid Uppsala universitet vill inom fem år ha hittat nya och ovanliga riskfaktorer att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Detta för att bland annat kunna förutsäga en hjärtinfarkt några månader innan den uppstår.

Örten som lindrar Clas-Görans allergi

Hälsa

Clas-Göran Svensson trodde att de rinnande ögonen, nysningarna och den tunga andningen var en vanlig förkylning. Efter ett besök hos distriktsläkaren konstaterade han att det var pollenallergi. Sedan följde några år med mediciner som gav tråkiga biverkningar som satte sina spår. Men när en kollega gav Clas-Göran en örtbaserad kapsel, som kunde motverka allergi, försvann problemen.

Kureras expert Monika Björn tipsar om enkla hemmaövningar

Hälsa

För snart tre veckor sedan satt Kureras träningsexpert Monika Björn på ett café innan hon skulle iväg och leda ett yogapass. Då fick hon reda på att gymmet stäng på grund av smittrisken av covid-19. Där och då föddes idén om direktsänd onlineträning.  Har du inte möjlighet att träna på ett gym, följa onlinekurser eller Monikas Instagram live yogapass så kan du med lite fantasi göra din hemmaträning väldigt effektiv.

 

Till er alla fantastiska människor därute – stärk ert försvar mot covid-19!

Kurera debatt

”Vi är livrädda för corona – men många inser inte kostens påverkan på vårt immunförsvar” skriver Elena Malmefeldt, grundare av Hälsokunskap i Sverige – och ger en rad enkla, konkreta råd på hur vi kan äta och leva för att faktiskt gå starkare ur den här situationen. För att sprida goda hälsoråd och framtidstro har hon skapat facebook-gruppen Tillsammans blir vi starkare. Läs hennes debattinlägg här.

Tips på träning som du enkelt kan göra hemma

Hälsa

Allt fler gym och andra träningsanläggningar stänger för att bidra till att försöka stoppa spridningen av coronaviruset. En del erbjuder träning online och andra har förkortade öppningstider. Vill du träna hemma, finns det många videos på youtube att välja mellan, och naturen är ju fortfarande öppen, och du kanske inte har så långt till ett utegym.

Faktorerna som påverkar immunförsvaret mest

Forskning

Forskare vid Lunds universitet och Pasteur-institutet studerade vad som påverkar våra immunceller mest och varför vi reagerar så olika på infektioner. De har analyserat miljontals variabler och har funnit att fyra faktorer påverkar immunförsvaret mer än andra.

 

WHO avråder från antiinflammatoriska läkemedel vid covid-19

Hälsa

Det finns enligt franska myndigheter bevis för att antiinflammatoriska läkemedel som Ipren, Voltaren och Treo kan förvärra tillståndet hos personer drabbade av covid-19, man avråder därför sjuka från att ta den typen av läkemedel. Rekommendationer som nu även får stöd av Världshälsoorganisationen WHO. Svenska myndigheter har dock hittills tonat ned risken.

Livsmedelsverket om maxvärden: Konsumentens säkerhet går först

Hälsa

Trots att det inte finns några rapporterade fall där personer blivit sjuka av att ta vitaminer eller mineraler i höga doser, väljer Livsmedelsverket att rekommendera lagstadgade maxdoser som gör att flera preparat riskerar försvinna från marknaden. Astrid Walles-Granberg, rådgivare på myndigheten som deltagit i arbetet med att ta fram förslaget försvarar beslutet med att konsumentens säkerhet har högsta prioritet.

 

Så undviker du smitta – nio goda råd

Hälsa

Det pågår en pandemi i världen och i nuläget finns vare sig bot eller vaccin, därför behöver vi alla göra vad vi kan för att motverka att smittan sprids och undvika att själva bli smittade. Alla har säkert hört av vi behöver tvätta händerna – här kommer ytterligare några tips som är bra att tänka på.