nyfödd på våg och mamma intill på brits

Därför väljer allt fler bort K-vitaminsprutan vid sitt barns födsel

Fakta

Eleonor Amora Marklund arbetar som livslärare, föreläsare och alternativterapeut och håller i kurser och utbildningar både i Sverige (främst på sin kursgård Storsjöns Sinnero) och utomlands. Hon medverkar som författare i alla böckerna i bokprojektet Hälsa & Folkbildning samt har gett ut två egna böcker: "Framtidens människa - den andliga evolutionen" och "Från Utbränd till Utsänd".
Hon beskriver sig som en eldsjäl som gör det många andra tror är omöjligt. Hon är grundare av Medvetna Trossamfundet, vars syfte är att värna hälsofrihet och giftfrihet, många känner igen henne som en pådrivare i den medvetna folkrörelse som tagit form i Sverige under det senaste decenniet, och hon är kvinnan bakom de populära Facebook-sidorna "Medvetna föräldrar" och "BVC-alternativet".
Du kan läsa mer om henne på hemsidan www.eleonoramora.se.

”Allt fler föräldrar väljer att tacka nej till att ge sina barn K-vitaminsprutan vid födseln – och med all anledning!”
Så står det att läsa i boken Hälsa & Folkbildning, del 4.
Detta har givetvis skapat ett ramaskri i media – men där tyvärr läkare får stå helt oemotsagda när de i direktsändning säger att de kan garantera att sprutan inte ger biverkningar. För vet de egentligen vad de pratar om? Känner de till alla sidor? Tillåt mig tvivla. Eller rättare sagt, tillåt mig hävda att de flesta läkare som påstår sig veta vad de pratar om faktiskt inte gör det.

Många personer, inklusive jag själv, satt i chock och lyssnade på när dessa påståenden lades fram – alltså påståendena om att sprutan är ofarlig och biverkningsfri – och jag undrar än idag hur läkare kan få komma med sådana garantier trots att till och med läkemedelsinformationen om sprutans innehåll säger en annan sak.
Men jag ska börja i rätt ordning. Inte minst för att förklara mer för dem som inte är så insatta i ämnet, kanske till och med läser om det för första gången.

► Läs också: Probiotika till nyfödda tros kunna halvera risk för diabetes typ 1

 

Därför ges K-vitaminsprutan
Varför ges K-vitaminsprutan egentligen, och vad är det för något? Jo, K-vitaminsprutan [1] är en injektion med ett syntetiskt vitamin som heter fytomenadion. Utöver detta ämne innehåller sprutan även ämnena glykocholsyra, natriumhydroxid, sojalecitin, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.
I denna text kommer jag att fokusera främst på ämnet fytomenadion. Inte minst för att det genmanipulerade (GMO) sojalecitinet skulle ge upphov till en egen uppsats bara det.

Syntetiska vitaminer kan orsaka obalans i kroppen
Syntetiska vitaminer bör undvikas eftersom de kan orsaka obalans i kroppen och få oönskade konsekvenser. Utöver att vitaminet är syntetiskt har sprutan även visat sig vara 20 000 gånger starkare än vad barnets lever klarar av att processa utan att processen ska medföra biverkningar [2]. Som jämförelse kan nämnas att endast tio procent av denna styrka rekommenderas till fullvuxna människor [3].

Fytomenadionets syfte
Så det det syntetiska vitaminet fytomenadion gör är att förebygga risken för allvarliga blödningar hos barnet efter förlossningen. Alla nyfödda barn i Sverige får idag sprutan per automatik om ingen annan önskan kommer från föräldrarna. Men K-vitaminsprutan är ingenting som upplyses om (av till exempel mödravård, läkare eller förlossningspersonal) och få föräldrar vet ens om att denna injektion ges per rutin på alla landets BB. Eftersom den ofta ges helt utan föräldrars vetskap går det därmed heller inte igenom information om möjliga biverkningar av injektionen.
Så kom till sak, vilka är biverkningarna då? kanske du tänker. Jo, jag kommer till det nu. Eller ja, i alla fall snart.

Läs också: A, B, C, D… men vad vet du om vitamin K?

eleonor amora marklund

Eleonor Amora Marklund

K-vitaminet – varför ges det?
En förlossning innebär påfrestningar på barnets kropp och vid mer traumatiska förlossningar som vid exempelvis födsel med sugklocka finns det en ökad risk för hjärnblödning hos barnet, och även för blödningar i inre organ. En anledning till detta är att barn föds med mer lättflytande blod.

Enligt läkaren och hjärnkirurgen dr Russell Blaylock [4] är skälet till att alla barn föds med mer lättflytande blod något så enkelt som att de stamceller som barnet får del av från moderkakan och navelsträngen i sig har en läkande förmåga när det gäller blödningar och att detta gör att stamcellerna kan ta sig till alla de små vrår och ventriklar i hjärnan och resten av kroppen, för att där läka det som eventuellt behöver läkas.
Dr Russel Blaylock, och andra läkare, menar att K-vitamininjektionen gör blodet mer trögflytande – enkelt uttryckt – vilket medför att stamcellerna blir mindre rörliga.

Biverkningar av K-vitaminsprutan
Ett av de stora problemen när sjukvården olovandes gör läkemedelsinterventioner är att de inte går igenom biverkningarna – och än större problem blir det när läkare i TV-soffor och annan media går ut med påståendet att inga biverkningar finns. För det gör det. Och dem har man som förälder rätt att informeras om.
Det räcker för mig att söka på den aktiva beståndsdelen, det vill säga fytomenadion, för att se att biverkningslistan [5] är lång och obehaglig. Den tar till exempel upp allt från anafylaktisk chock till dödsfall [6]. Vanliga biverkningar enligt listan är också gulsot, vilket nyfödda ganska ofta får numera, samt blodsockerfall, vilket de varnar om på BB innan amningen kommer igång.

Onyanserad information och orättvis kritik
I de olika reportagen på TV och i media utmålas föräldrar som väljer bort K-vitamininjektionen som både opålästa och dumdristiga (det sägs inte sällan till exempel att de medvetet riskerar sina barns liv) – utan att det ens tas upp att det finns andra alternativ än att injicera K-vitamin.

K-vitaminet kan ges oralt
Är då K-vitamin oralt ett säkrare alternativ än injektion? Ja, så verkar det. I till exempel Nederländerna slutade de med K-vitamininjektion på BB redan 1992 [7] och där ges idag istället K-vitaminet endast oralt, vilket visat ett mycket bra resultat där landet inte haft problem med inre blödningar hos barnen. Genom att man ger oralt istället för via injektion påverkas inte kroppen lika negativt. Det går även att välja ekologiska K-vitaminalternativ utan tillsatser. Även Schweiz har rutinen att istället ge oralt vitamin K.

Läs också: Schweiz likställer homeopati och alternativmedicin med skolmedicin

Stärks av forskning
Vitamin K-experten Dr Cees Vermeer, PhD, [8] instämmer och uttrycker att oral K-vitamin är ett bättre alternativ för barn än injektion. Han säger också att även om K-vitamin oralt är ett bättre alternativ än injektion, behöver mödrar som ätit extra vitamin K innan födseln och som dessutom ammar kanske inte ens komplettera med detta till sina nyfödda, något som stärks av bland annat nedan forskningsstudier:

”An additional administration of vitamin K to lactating mothers throughout the late neonatal period showed an effective result” [9].

”Oral administration of vitamin K is as effective as the intramuscular route in the prevention of the hemorrhagic disease of the newborn” [10].

”Since median plasma vitamin K1 concentrations 24 hours after oral administration were some 100 times and 1000 times greater than previously estimated adult and newborn values respectively, this study supports giving vitamin K1 orally at birth to well, mature babies to protect against early haemorrhagic disease of the newborn” [11].

Läs också: Studie: Här är vitaminerna som gör ditt barn 1,3 centimeter längre enligt

Andra alternativ
Finns det några andra alternativ? undrar du förstås. Ja, bland annat sen avnavling, vilket innebär att navelsträngen inte klipps direkt enligt den rutin som föreligger nu på förlossningarna utan först får pulsera klart tills allt blod tömts från moderkakan innan klippet görs, är ett alternativ. Sen avnavling har i flertalet studier visat minska risken för blödningar [12], [13], [14].

”Delayed umbilical cord clamping is associated with significant neonatal benefits in preterm infants, including improved transitional circulation, better establishment of red blood cell volume, decreased need for blood transfusion, and lower incidence of necrotizing enterocolitis and intraventicular brain hemhorrage” [15].

Utöver sen avnavling och eventuellt oral K-vitamin bör även amning uppmuntras, menar experter. Detta eftersom amning gör att K-vitamin bildas naturligt i tarmen och eftersom bröstmjölk i sig innehåller K-vitamin i mer eller mindre mängd, beroende på moderns kostvanor och, eller vitaminintag.

”Breast-fed infants may benefit from increased maternal vitamin K intakes (>1 microg/kg/day) during pregnancy and lactation. A supplement of 5 mg of vitamin K to lactating mothers will increase the concentration in human milk to 80.0+/-37.7 ng/mL and significantly increase infant plasma vitamin K (Greer et al. 1997)” [16].

Läs också: Motverka åldrande inifrån med bortglömda vitaminet K2

Bemötande på förlossningen
Många föräldrar berättar om dålig stämning, aggressioner och till och med hot från läkare på BB när de får veta att K-vitamininjektionen valts bort, trots att många föräldrar är väl pålästa och har fattat ett medvetet beslut. Ett beslut som dessutom stöttas av en mängd forskningsstudier och andra läkare.
Det är viktigt att denna skymf mot dessa föräldrar upphör anser jag, och att föräldrarna istället uppmuntras och stöttas i sitt beslut, när de, till skillnad mot många andra, läst på och varit aktiva i viktiga frågor som rör deras barns hälsa.
Det är också viktigt att inte låta läkemedelsindustrin styra i dessa frågor, utan att faktiskt försöka att hålla sig neutral och objektiv inför de olika val som finns att göra.

”Policies for giving babies vitamin K prophylactically at birth have been dictated, over the last 60 years, more by what manufacturers decided on commercial grounds to put on the market, than by any informed understanding of what babies actually need, or how it can most easily be given. By a pure fluke a 1 mg IM dose, designed to prevent early vitamin deficiency bleeding (”haemorrhagic disease of the newborn”) has been found to protect against late deficiency bleeding-a condition unrecognised at the time this policy took hold. Alternative strategies for oral prophylaxis are now opening up (see pp 109 and 113), but these are also, at the moment, dictated more by what the manufacturers choose to provide than by what would make for ease of delivery either in poor countries, or in the developed world” [17].

Våga stå på dig
Försöker din vårdgivare få dig att tro att det inte finns säkra och effektiva alternativ till den, enligt vissa, giftiga K-vitaminsprutan är det dags att avslöja deras okunnighet. Våga stå på dig och hänvisa till aktuell forskning. Det är en bra början!

Läs mer om K-vitaminet i Näringsguiden

Av Eleonor Amora Marklund, livslärare, föreläsare och alternativterapeut

Referenser:
[1] Konakion® Novum, FASS
[2] The Potential Dark Side of the Routine Newborn Vitamin K Shot, dr Joseph Mercola
[3] Vitamin K Fact Sheet for Health Professionals
[4] Dr Russell Blaylock
[5] Phytomenadione
[6] Anaphylactic shock due to vitamin K in a newborn and review of literature Esad Koklu, Tuncay Taskale, Selmin Koklu & Erdal Avni Ariguloglu
[7] Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(18):A936. [New Dutch practice guideline for administration of vitamin K to full-term newborns]. de Winter JP1, Joosten KF, Ijland MM, Verkade HJ, Offringa M, Dorrius MD, van Hasselt PM; Spaarne Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde.
[8] Vitamin K Shots for Infants? Dr Joseph Mercola, dr Cees Vermeer
[9] Br J Obstet Gynaecol. 1996 Nov;103(11):1078-84. Vitamin K prophylaxis to prevent neonatal vitamin K deficient intracranial haemorrhage in Shizuoka prefecture. Nishiguchi T1, Saga K, Sumimoto K, Okada K, Terao T.
[10] Rev Med Chil. 2001 Oct;129(10):1121-9. Effect of oral and intramuscular vitamin K on the factors II, VII, IX, X, and PIVKA II in the infant newborn under 60 days of age. Arteaga-Vizcaíno M1, Espinoza Holguín M, Torres Guerra E, Diez-Ewald M, Quintero J, Vizcaíno G, Estévez J, Fernández N.
[11] Arch Dis Child. 1985 Sep;60(9):814-8. Plasma concentrations after oral or intramuscular vitamin K1 in neonates. McNinch AW, Upton C, Samuels M, Shearer MJ, McCarthy P, Tripp JH, L’E Orme R.
[12] Pediatrics. 2006 Apr;117(4):1235-42. Delayed cord clamping in very preterm infants reduces the incidence of intraventricular hemorrhage and late-onset sepsis: a randomized, controlled trial. Mercer JS1, Vohr BR, McGrath MM, Padbury JF, Wallach M, Oh W.
[13] Obstet Gynecol. 2012 Dec;120(6):1522-6. doi: 10.1097/01.AOG.0000423817.47165.48. Committee Opinion No.543: Timing of umbilical cord clamping after birth. Committee on Obstetric Practice, American College of Obstetricians and Gynecologists.
[14] Pediatrics. 2012 Mar; 129(3): e667–e672. doi: 10.1542/peds.2011-2550 PMCID: PMC3356138 Hemodynamic Effects of Delayed Cord Clamping in Premature Infants Ross Sommers, MD,corresponding authora Barbara S. Stonestreet, MD,a William Oh, MD,a Abbot Laptook, MD,a Toby Debra Yanowitz, MD, MS,b Christina Raker, ScD,c and Judith Mercer, PhDa,d
[15] Committee Opinion Number 684, January 2017, Committee of Obstetric Practice ”The American Society of Pediatrics and the American College of Nurse-Midwives endorse this document
[16] Adv Exp Med Biol. 2001;501:391-5. Are breast-fed infants vitamin K deficient? Greer FR1.
[17] Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003 Mar;88(2):F80-3. Vitamin K–what, why, and when. Hey E1.

Kureras sektion Krönikan ger möjligheten att ventilera en tanke, idé eller åsikt.
Krönikan skrivs av skribenter som är fristående från Kurera och behöver alltså inte handla om åsikter Kurera delar.
Är du intresserad av att skriva en krönika på Kurera.se? Kontakta då: webbredaktor@kurera.se.

Vill du läsa fler liknande artiklar?
Gilla Kurera på Facebook och signa upp dig för Kureras nyhetsbrev så missar du inget!

Fakta

Eleonor Amora Marklund arbetar som livslärare, föreläsare och alternativterapeut och håller i kurser och utbildningar både i Sverige (främst på sin kursgård Storsjöns Sinnero) och utomlands. Hon medverkar som författare i alla böckerna i bokprojektet Hälsa & Folkbildning samt har gett ut två egna böcker: "Framtidens människa - den andliga evolutionen" och "Från Utbränd till Utsänd".
Hon beskriver sig som en eldsjäl som gör det många andra tror är omöjligt. Hon är grundare av Medvetna Trossamfundet, vars syfte är att värna hälsofrihet och giftfrihet, många känner igen henne som en pådrivare i den medvetna folkrörelse som tagit form i Sverige under det senaste decenniet, och hon är kvinnan bakom de populära Facebook-sidorna "Medvetna föräldrar" och "BVC-alternativet".
Du kan läsa mer om henne på hemsidan www.eleonoramora.se.

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

vinnare_l-argiplex_tota

Årets energiboost 2017 ger lust och energi

Hälsa

I Swedish Health Awards röstades L-Argiplex Total fram som Årets energiboost 2017. Produkten är den tredje generationen av L-Argiplex som varit en älskad lustprodukt för både kvinnor och män i nästan 15 år. Swedish health awards är ett nyinstiftat pris som uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

Vilka är de vanligaste tecknen på B6-brist?

Naturlig hälsa

Det talas mycket om B12 och folysra, men alla B-vitaminer är viktiga – inte minst B6 eller pyridoxin som är lite av en doldis bland B-vitaminerna. B6 behövs bland annat för att bilda serotonin och en brist är inte ovanlig bland de som lider av depression. Vitaminet behövs även för ett väl fungerande nervsystem.

Sebastian_Gabrielsson

Probiotika fick ordning på Sebastians mage

Mage

På högstadiet var Sebastian Gabrielsson ofta hemma från skolan på grund av smärta och knip i magen. En läkare konstaterade att Sebastian hade IBS och rådde honom att äta långsamt och tugga maten rejält. Men det tog gjorde inte Sebastian bättre. För snart fem år sedan provade han probiotika och blev äntligen av med sina magproblem.

Kerstin

Årets ledprodukt gav Kerstin livet tillbaka

Hälsa

Undan för undan smög sig smärtan på tills Kerstin Bergström en dag knappt kunde ta sig utanför huset. Vänstra knät var som en enda hetsigt värkande ballong. Idag är hon en helt annan människa. En glad kvinna som klarar en hel runda på Ikea utan att få ont.

Eva_Appring

Fick sänkt blodtryck med ekologisk rödbetsjuice

Naturlig hälsa

Eva jobbade som servitris i många år. Hennes höfter blev utslitna på grund av det påfrestande arbetet. När Eva förtidspensionerades och blev stillasittande på grund av smärtorna fick hon högt blodtryck. Men medicinen sänkte inte blodtrycket tillräckligt – när Eva istället valde att dricka rödbetsjuice återfick hon normalt blodtryck förhållandevis snabbt.

vinnare_original_silicea

Årets hårvårdsprodukt – skönhet kommer inifrån

Hälsa

Original Silicea av Octean AB röstades fram av allmänheten till Årets hårvårdsprodukt i Swedish Health Awards 2017.  Swedish Health Awards uppmärksammar människor, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. Bland de 35 549 röster som kom in under omröstningen korades Original Silicea som vinnare i kategorin Årets hårvårdsprodukt.

kvinna äter smörgås i kylskåp

Vad du äter påverkar din sömn

Kost

Det är inte ovanligt att ha svårt att somna eller för den delen att vakna efter några timmar och inte kunna somna om. Då är det lätt att börja oroa sig för att man fått sömnproblem och kanske fundera på att prata med husläkarn om insomningstabletter men innan du gör det borde du kanske se över dina matvanor – särskilt vad du äter och dricker innan sängdags.

adaptogener_kan_jang

Adaptogener mot hosta och förkylningar

Förkylning

Naturen har mycket erbjuda i förkylningstider. En nyligen gjord studie på det växtbaserade läkemedlet Kan Jang visar att det lindrar hosta och irritation i halsen snabbare och effektivare än hostmedicinen Bromhexin. Bakom effekten ligger örterna echinacea, malabarnöt och rysk rot, som alla är adaptogener.

Agneta Sjödin

Agneta Sjödin står stark och stadig mitt i livet

Intervju

Agneta Sjödin varvar TV-uppdragen med att skriva böcker. Just nu är hon författaren Agneta. Den sjätte romanen håller på att ta form. Men de senaste åren har hon ägnat tid åt sin inre resa och i dag känner hon sig starkare är någonsin. Agneta, som fyllde 50 år i somras, njuter till fullo av livet och med åren har hon lärt sig att sätta gränser och ta ansvar för sig själv. Men lika mycket handlar om att våga leva, våga älska och bryta gamla invanda mönster, säger hon i en intervju med Kurera.

emanuel nilsson

”Att inte hela tiden prestera är en prestation i sig”

Krönikan

Emanuel Nilsson var en ung lovande entreprenör när han gick rakt in i väggen. Trots stark drivkraft och framgångar började det hacka rejält i maskineriet. Till slut hamnade Emanuel i sjukskrivning och tvingades lämna företaget. Idag har han en helt annan kunskap och förståelse för sina behov och är åter på banan. För Kurera skriver han om sin syn på prestation och vad som behövs för att vi ska kunna fungera långsiktigt.

jordnötter

Probiotika kan hjälpa vid jordnötsallergi

Övrigt

Jordnötsallergi kan vara extremt handikappade och direkt livshotande och olika försök görs för att hitta en bot för problemet. Ett av dem kan vara en lösning på spåret, det har nämligen visat sig att probiotika kan hjälpa jordnötsallergiker att bli fria från sin allergi.

Erik Grönberg utsedd till årets hälsohjälte

Nöje

Swedish health awards första hälsohjälte heter Erik Grönberg och få förtänar väl epitetet hjälte mer. När han läste Patrik Sjöbergs självbiografi där höjdhopparen för första gången berättade om de övergrepp han utsatts för av sin tränare och styvfar som barn inspirerades Erik att göra något själv. Erik har själv vuxit upp med övergrepp och har bestämt sig för att vända det till en styrka i kampen mot sexuella övergrepp mot barn.

ekina_stressbalans

Dropparna gav Ekina hjälp att sova

Naturlig hälsa

För tio år sedan flyttade Ekina Hed till USA för att hennes söner skulle få en träna i ett amerikanskt basketlag. Själv fick hon jobb som chef för ett hotell. Ett arbete som innebar att hon sällan fick sova en hel natt. Det krävdes ofta att hon gick upp mitt i natten för att lösa problem som uppstod, vilket gav Ekina sömnstörningar. Men när Ekina flyttade hem till Sverige hittade hon ett kosttillskott som hjälpte henne att sova gott igen.

linnea_claeson_vinnare_influencer

Linnea Claeson är årets influencer

Nöje

Handbollspelaren Linnea Claeson utsågs under Swedish health awards till årets influencer, Linnea vill med sitt arbete bidra till hur förutsättningarna för kvinnors hälsa och välmående förbättras. De förväntningar som råder idag kan göra kvinnors liv nästintill omöjliga, när krav på karriär, utseende och att vara den perfekta föräldern ställs mot risk för övergrepp och ojämlilkhet på arbetsplatsen.

sofia_mage

FODMAP – Sofia går på magkänslan

Mage

När Sofia Antonsson jobbade som dietist inom primärvården kunde hon sällan hjälpa de som drabbats av mag- och tarmbesvär. Men för åtta år sedan när hon snubblade över FODMAP, en behandlingsmetod för IBS-magar, som tagits fram av forskare i Australien hittade hon äntligen de verktyg hon behövde för att hjälpa sina patienter. Dessutom hjälpte FODMAP Sofias egen oroliga mage efter bara några dagar.

par badar bastu

Därför är det bra att basta

Forskning

Finnarna har förstås vetat det länge. Det har emellertid dröjt innan bastubadets hälsoeffekter backats upp av vetenskapen men nu har studier äntligen kunnat visa att regelbundna bastubad både kan lindra och motverka uppkomst av olika sjukdomar och hälsobesvär.

Här är vinnarna i Swedish Health Awards 2017

Nöje

Hälsogalan Swedish Health Awards inledde årets Allt för hälsan och utsåg de 25 bästa inspiratörerna, företagen och produkterna som alla har gemensamt att de främjar hälsa och välmående. Av de 634 nomineringar som inkom valde juryn ut 100 som allmänheten fick rösta på. Totalt 35 549 röster kom in, här presenteras vinnarna i Swedish Health Awards 2017.

hjärnor i form av träd

Fyra sätt att motverka demens

Mental hälsa

Det är sällan ett symptom på sjukdom att glömma var vi lagt våra nycklar, men om vi börjar glömma viktiga saker som möten eller namn på en nära vän kan det vara dags att ana oråd. Det finns steg man kan ta för att motverka demens och det kan vara en bra idé att börja i god tid.Kvinnohälsa: Sju tips för friska bröst

Naturlig hälsa

Hela oktober har gått i rosa för att uppmärksamma bröstcancer. Med anledning av det tycker vi på Kurera att det är dags att istället fokusera lite på brösthälsa. Jodå, det finns saker man kan göra för att främja god brösthälsa – här följer några exempel.

tia jumbe mediterar

Tia Jumbe: ”Meditation är det nya svarta”

Krönikan

De senaste tio åren har yoga blivit närapå en folkrörelse. Det finns knappt en lantsortsbuske utan studio, ett gym utan klasser eller researrangör utan yogaresa. ”Alla” yogar, eller vill börja. Enligt Kureras krönikör Tia Jumbes trendspaning blir nästa stora boom meditation – här förklarar hon varför och tipsar om hur du kan börja!

Rekordhöga halter av koldioxid uppmätta

Eko/miljö

År 2015 låg årsmedelvärdet av koldioxid över 400 ppm i atmosfären över Svalbard i norra Ishavet, visar data från mätstationen Zeppelin. Det är första gången i mänsklighetens historia som så höga medelvärden har förekommit rapporterar Naturvårdsverket.

kaatsu_training

Så kan du bygga muskler snabbare och säkrare

Träning

Tänk om det vore möjligt att träna med lättare vikter men ändå få samma resultat som att träna riktigt tungt? Med en japansk träningsmetod som har använts för att träna professionella fotbollsspelare och skidåkare, kan du få snabbare muskeltillväxt och bli starkare.