nyfödd på våg och mamma intill på brits

Därför väljer allt fler bort K-vitaminsprutan vid sitt barns födsel

Fakta

Eleonor Amora Marklund arbetar som livslärare, föreläsare och alternativterapeut och håller i kurser och utbildningar både i Sverige (främst på sin kursgård Storsjöns Sinnero) och utomlands. Hon medverkar som författare i alla böckerna i bokprojektet Hälsa & Folkbildning samt har gett ut två egna böcker: "Framtidens människa - den andliga evolutionen" och "Från Utbränd till Utsänd".
Hon beskriver sig som en eldsjäl som gör det många andra tror är omöjligt. Hon är grundare av Medvetna Trossamfundet, vars syfte är att värna hälsofrihet och giftfrihet, många känner igen henne som en pådrivare i den medvetna folkrörelse som tagit form i Sverige under det senaste decenniet, och hon är kvinnan bakom de populära Facebook-sidorna "Medvetna föräldrar" och "BVC-alternativet".
Du kan läsa mer om henne på hemsidan www.eleonoramora.se.

”Allt fler föräldrar väljer att tacka nej till att ge sina barn K-vitaminsprutan vid födseln – och med all anledning!”
Så står det att läsa i boken Hälsa & Folkbildning, del 4.
Detta har givetvis skapat ett ramaskri i media – men där tyvärr läkare får stå helt oemotsagda när de i direktsändning säger att de kan garantera att sprutan inte ger biverkningar. För vet de egentligen vad de pratar om? Känner de till alla sidor? Tillåt mig tvivla. Eller rättare sagt, tillåt mig hävda att de flesta läkare som påstår sig veta vad de pratar om faktiskt inte gör det.

Många personer, inklusive jag själv, satt i chock och lyssnade på när dessa påståenden lades fram – alltså påståendena om att sprutan är ofarlig och biverkningsfri – och jag undrar än idag hur läkare kan få komma med sådana garantier trots att till och med läkemedelsinformationen om sprutans innehåll säger en annan sak.
Men jag ska börja i rätt ordning. Inte minst för att förklara mer för dem som inte är så insatta i ämnet, kanske till och med läser om det för första gången.

► Läs också: Probiotika till nyfödda tros kunna halvera risk för diabetes typ 1

 

Därför ges K-vitaminsprutan
Varför ges K-vitaminsprutan egentligen, och vad är det för något? Jo, K-vitaminsprutan [1] är en injektion med ett syntetiskt vitamin som heter fytomenadion. Utöver detta ämne innehåller sprutan även ämnena glykocholsyra, natriumhydroxid, sojalecitin, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.
I denna text kommer jag att fokusera främst på ämnet fytomenadion. Inte minst för att det genmanipulerade (GMO) sojalecitinet skulle ge upphov till en egen uppsats bara det.

Syntetiska vitaminer kan orsaka obalans i kroppen
Syntetiska vitaminer bör undvikas eftersom de kan orsaka obalans i kroppen och få oönskade konsekvenser. Utöver att vitaminet är syntetiskt har sprutan även visat sig vara 20 000 gånger starkare än vad barnets lever klarar av att processa utan att processen ska medföra biverkningar [2]. Som jämförelse kan nämnas att endast tio procent av denna styrka rekommenderas till fullvuxna människor [3].

Fytomenadionets syfte
Så det det syntetiska vitaminet fytomenadion gör är att förebygga risken för allvarliga blödningar hos barnet efter förlossningen. Alla nyfödda barn i Sverige får idag sprutan per automatik om ingen annan önskan kommer från föräldrarna. Men K-vitaminsprutan är ingenting som upplyses om (av till exempel mödravård, läkare eller förlossningspersonal) och få föräldrar vet ens om att denna injektion ges per rutin på alla landets BB. Eftersom den ofta ges helt utan föräldrars vetskap går det därmed heller inte igenom information om möjliga biverkningar av injektionen.
Så kom till sak, vilka är biverkningarna då? kanske du tänker. Jo, jag kommer till det nu. Eller ja, i alla fall snart.

Läs också: A, B, C, D… men vad vet du om vitamin K?

eleonor amora marklund

Eleonor Amora Marklund

K-vitaminet – varför ges det?
En förlossning innebär påfrestningar på barnets kropp och vid mer traumatiska förlossningar som vid exempelvis födsel med sugklocka finns det en ökad risk för hjärnblödning hos barnet, och även för blödningar i inre organ. En anledning till detta är att barn föds med mer lättflytande blod.

Enligt läkaren och hjärnkirurgen dr Russell Blaylock [4] är skälet till att alla barn föds med mer lättflytande blod något så enkelt som att de stamceller som barnet får del av från moderkakan och navelsträngen i sig har en läkande förmåga när det gäller blödningar och att detta gör att stamcellerna kan ta sig till alla de små vrår och ventriklar i hjärnan och resten av kroppen, för att där läka det som eventuellt behöver läkas.
Dr Russel Blaylock, och andra läkare, menar att K-vitamininjektionen gör blodet mer trögflytande – enkelt uttryckt – vilket medför att stamcellerna blir mindre rörliga.

Biverkningar av K-vitaminsprutan
Ett av de stora problemen när sjukvården olovandes gör läkemedelsinterventioner är att de inte går igenom biverkningarna – och än större problem blir det när läkare i TV-soffor och annan media går ut med påståendet att inga biverkningar finns. För det gör det. Och dem har man som förälder rätt att informeras om.
Det räcker för mig att söka på den aktiva beståndsdelen, det vill säga fytomenadion, för att se att biverkningslistan [5] är lång och obehaglig. Den tar till exempel upp allt från anafylaktisk chock till dödsfall [6]. Vanliga biverkningar enligt listan är också gulsot, vilket nyfödda ganska ofta får numera, samt blodsockerfall, vilket de varnar om på BB innan amningen kommer igång.

Onyanserad information och orättvis kritik
I de olika reportagen på TV och i media utmålas föräldrar som väljer bort K-vitamininjektionen som både opålästa och dumdristiga (det sägs inte sällan till exempel att de medvetet riskerar sina barns liv) – utan att det ens tas upp att det finns andra alternativ än att injicera K-vitamin.

K-vitaminet kan ges oralt
Är då K-vitamin oralt ett säkrare alternativ än injektion? Ja, så verkar det. I till exempel Nederländerna slutade de med K-vitamininjektion på BB redan 1992 [7] och där ges idag istället K-vitaminet endast oralt, vilket visat ett mycket bra resultat där landet inte haft problem med inre blödningar hos barnen. Genom att man ger oralt istället för via injektion påverkas inte kroppen lika negativt. Det går även att välja ekologiska K-vitaminalternativ utan tillsatser. Även Schweiz har rutinen att istället ge oralt vitamin K.

Läs också: Schweiz likställer homeopati och alternativmedicin med skolmedicin

Stärks av forskning
Vitamin K-experten Dr Cees Vermeer, PhD, [8] instämmer och uttrycker att oral K-vitamin är ett bättre alternativ för barn än injektion. Han säger också att även om K-vitamin oralt är ett bättre alternativ än injektion, behöver mödrar som ätit extra vitamin K innan födseln och som dessutom ammar kanske inte ens komplettera med detta till sina nyfödda, något som stärks av bland annat nedan forskningsstudier:

”An additional administration of vitamin K to lactating mothers throughout the late neonatal period showed an effective result” [9].

”Oral administration of vitamin K is as effective as the intramuscular route in the prevention of the hemorrhagic disease of the newborn” [10].

”Since median plasma vitamin K1 concentrations 24 hours after oral administration were some 100 times and 1000 times greater than previously estimated adult and newborn values respectively, this study supports giving vitamin K1 orally at birth to well, mature babies to protect against early haemorrhagic disease of the newborn” [11].

Läs också: Studie: Här är vitaminerna som gör ditt barn 1,3 centimeter längre enligt

Andra alternativ
Finns det några andra alternativ? undrar du förstås. Ja, bland annat sen avnavling, vilket innebär att navelsträngen inte klipps direkt enligt den rutin som föreligger nu på förlossningarna utan först får pulsera klart tills allt blod tömts från moderkakan innan klippet görs, är ett alternativ. Sen avnavling har i flertalet studier visat minska risken för blödningar [12], [13], [14].

”Delayed umbilical cord clamping is associated with significant neonatal benefits in preterm infants, including improved transitional circulation, better establishment of red blood cell volume, decreased need for blood transfusion, and lower incidence of necrotizing enterocolitis and intraventicular brain hemhorrage” [15].

Utöver sen avnavling och eventuellt oral K-vitamin bör även amning uppmuntras, menar experter. Detta eftersom amning gör att K-vitamin bildas naturligt i tarmen och eftersom bröstmjölk i sig innehåller K-vitamin i mer eller mindre mängd, beroende på moderns kostvanor och, eller vitaminintag.

”Breast-fed infants may benefit from increased maternal vitamin K intakes (>1 microg/kg/day) during pregnancy and lactation. A supplement of 5 mg of vitamin K to lactating mothers will increase the concentration in human milk to 80.0+/-37.7 ng/mL and significantly increase infant plasma vitamin K (Greer et al. 1997)” [16].

Läs också: Motverka åldrande inifrån med bortglömda vitaminet K2

Bemötande på förlossningen
Många föräldrar berättar om dålig stämning, aggressioner och till och med hot från läkare på BB när de får veta att K-vitamininjektionen valts bort, trots att många föräldrar är väl pålästa och har fattat ett medvetet beslut. Ett beslut som dessutom stöttas av en mängd forskningsstudier och andra läkare.
Det är viktigt att denna skymf mot dessa föräldrar upphör anser jag, och att föräldrarna istället uppmuntras och stöttas i sitt beslut, när de, till skillnad mot många andra, läst på och varit aktiva i viktiga frågor som rör deras barns hälsa.
Det är också viktigt att inte låta läkemedelsindustrin styra i dessa frågor, utan att faktiskt försöka att hålla sig neutral och objektiv inför de olika val som finns att göra.

”Policies for giving babies vitamin K prophylactically at birth have been dictated, over the last 60 years, more by what manufacturers decided on commercial grounds to put on the market, than by any informed understanding of what babies actually need, or how it can most easily be given. By a pure fluke a 1 mg IM dose, designed to prevent early vitamin deficiency bleeding (”haemorrhagic disease of the newborn”) has been found to protect against late deficiency bleeding-a condition unrecognised at the time this policy took hold. Alternative strategies for oral prophylaxis are now opening up (see pp 109 and 113), but these are also, at the moment, dictated more by what the manufacturers choose to provide than by what would make for ease of delivery either in poor countries, or in the developed world” [17].

Våga stå på dig
Försöker din vårdgivare få dig att tro att det inte finns säkra och effektiva alternativ till den, enligt vissa, giftiga K-vitaminsprutan är det dags att avslöja deras okunnighet. Våga stå på dig och hänvisa till aktuell forskning. Det är en bra början!

Läs mer om K-vitaminet i Näringsguiden

Av Eleonor Amora Marklund, livslärare, föreläsare och alternativterapeut

Referenser:
[1] Konakion® Novum, FASS
[2] The Potential Dark Side of the Routine Newborn Vitamin K Shot, dr Joseph Mercola
[3] Vitamin K Fact Sheet for Health Professionals
[4] Dr Russell Blaylock
[5] Phytomenadione
[6] Anaphylactic shock due to vitamin K in a newborn and review of literature Esad Koklu, Tuncay Taskale, Selmin Koklu & Erdal Avni Ariguloglu
[7] Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(18):A936. [New Dutch practice guideline for administration of vitamin K to full-term newborns]. de Winter JP1, Joosten KF, Ijland MM, Verkade HJ, Offringa M, Dorrius MD, van Hasselt PM; Spaarne Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde.
[8] Vitamin K Shots for Infants? Dr Joseph Mercola, dr Cees Vermeer
[9] Br J Obstet Gynaecol. 1996 Nov;103(11):1078-84. Vitamin K prophylaxis to prevent neonatal vitamin K deficient intracranial haemorrhage in Shizuoka prefecture. Nishiguchi T1, Saga K, Sumimoto K, Okada K, Terao T.
[10] Rev Med Chil. 2001 Oct;129(10):1121-9. Effect of oral and intramuscular vitamin K on the factors II, VII, IX, X, and PIVKA II in the infant newborn under 60 days of age. Arteaga-Vizcaíno M1, Espinoza Holguín M, Torres Guerra E, Diez-Ewald M, Quintero J, Vizcaíno G, Estévez J, Fernández N.
[11] Arch Dis Child. 1985 Sep;60(9):814-8. Plasma concentrations after oral or intramuscular vitamin K1 in neonates. McNinch AW, Upton C, Samuels M, Shearer MJ, McCarthy P, Tripp JH, L’E Orme R.
[12] Pediatrics. 2006 Apr;117(4):1235-42. Delayed cord clamping in very preterm infants reduces the incidence of intraventricular hemorrhage and late-onset sepsis: a randomized, controlled trial. Mercer JS1, Vohr BR, McGrath MM, Padbury JF, Wallach M, Oh W.
[13] Obstet Gynecol. 2012 Dec;120(6):1522-6. doi: 10.1097/01.AOG.0000423817.47165.48. Committee Opinion No.543: Timing of umbilical cord clamping after birth. Committee on Obstetric Practice, American College of Obstetricians and Gynecologists.
[14] Pediatrics. 2012 Mar; 129(3): e667–e672. doi: 10.1542/peds.2011-2550 PMCID: PMC3356138 Hemodynamic Effects of Delayed Cord Clamping in Premature Infants Ross Sommers, MD,corresponding authora Barbara S. Stonestreet, MD,a William Oh, MD,a Abbot Laptook, MD,a Toby Debra Yanowitz, MD, MS,b Christina Raker, ScD,c and Judith Mercer, PhDa,d
[15] Committee Opinion Number 684, January 2017, Committee of Obstetric Practice ”The American Society of Pediatrics and the American College of Nurse-Midwives endorse this document
[16] Adv Exp Med Biol. 2001;501:391-5. Are breast-fed infants vitamin K deficient? Greer FR1.
[17] Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003 Mar;88(2):F80-3. Vitamin K–what, why, and when. Hey E1.

Kureras sektion Krönikan ger möjligheten att ventilera en tanke, idé eller åsikt.
Krönikan skrivs av skribenter som är fristående från Kurera och behöver alltså inte handla om åsikter Kurera delar.
Är du intresserad av att skriva en krönika på Kurera.se? Kontakta då: webbredaktor@kurera.se.

Vill du läsa fler liknande artiklar?
Gilla Kurera på Facebook och signa upp dig för Kureras nyhetsbrev så missar du inget!

Fakta

Eleonor Amora Marklund arbetar som livslärare, föreläsare och alternativterapeut och håller i kurser och utbildningar både i Sverige (främst på sin kursgård Storsjöns Sinnero) och utomlands. Hon medverkar som författare i alla böckerna i bokprojektet Hälsa & Folkbildning samt har gett ut två egna böcker: "Framtidens människa - den andliga evolutionen" och "Från Utbränd till Utsänd".
Hon beskriver sig som en eldsjäl som gör det många andra tror är omöjligt. Hon är grundare av Medvetna Trossamfundet, vars syfte är att värna hälsofrihet och giftfrihet, många känner igen henne som en pådrivare i den medvetna folkrörelse som tagit form i Sverige under det senaste decenniet, och hon är kvinnan bakom de populära Facebook-sidorna "Medvetna föräldrar" och "BVC-alternativet".
Du kan läsa mer om henne på hemsidan www.eleonoramora.se.

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Flera års problem med kramper försvann

Naturlig hälsa

Ingrid MagyarI 15 år har Ingrid Magyar lidit av kramper i benen. Värst var det på natten då hon vaknade flera gånger av att det ryckte i benen. Hon fick flera olika mediciner, men ingen hjälpte. För snart ett år sedan började Ingrid ta ett magnesiumtillskott och efter någon vecka så var kramperna i princip helt borta.

Stein Flaatrud

Lagrad vitlök kan förebygga hjärt-kärlsjukdom

Naturlig hälsa

Den norska naturterapeuten Stein Flaatrud har jobbat med örtmedicin i 35 år. Det finns några tillskott som han tycker är nödvändiga för att få ett långt och friskt liv. Det viktigaste är att hålla hjärta, kärl och immunförsvar starkt. Därför kommer Stein att resten av livet fortsätta ta det lagrade vitlöksextraktet, AGE, som sänker blodtrycket och motverkar åderförkalkning.

pojke med surfplatta och patrik wincent

Varning för den digitala barnvakten

Krönikan

När jag träffar föräldrar som söker hjälp för att deras barn är deprimerade frågar jag alltid först hur deras barn spenderar sina dagar, och svaret är oftast uteslutande i deras rum framför sina skärmar eller vid sina telefoner. Det är tydligt för mig som terapeut att våra barns integrerade värld av mobiler och teknologi är en bidragande faktor till detta dåliga mående, skriver terapeuten Patrik Wincent.

Isabella_Ljunggren

Så fick Isabelle hjälp mot sina torra ögon

Övrigt

När Isabelle Ljunggren gick i sexan fick hon problem med torra ögon. Så småningom blev slemhinnorna i näsan och munnen lika torra och inget hjälpte. Men för drygt ett halvår sedan föreslog Isabelles mamma att hon skulle prova ett kosttillskott med havtornsolja som lindrar problem torra slemhinnor. Idag är problemen helt borta.

martin fransson hjärna

Hjärnklok skola med kiropraktor Martin Fransson

Naturlig hälsa

I en serie lektioner och filmsekvenser med övningar utformade speciellt för Kureras läsare går kiropraktorn Martin Fransson igenom hjärnan. Vi får lära oss hur hjärnans olika delar har utvecklats genom människosläktets historia, hur de är uppbyggda, hur de fungerar och vad de behöver för att utvecklas och samverka på bästa sätt. Övningarna lägger en grund för att vi skall kunna må bra och vara på topp genom livets olika skeden enligt Martin.

manniskor som hjalper varandra

Stressexperten: ”Se det goda i andra”

Mental hälsa

Karin Isberg är stressexpert och författare till boken ”15 sätt att bli fri från stress” där hon ger råd om hur man snabbt och enkelt kan sänka stressen i sitt liv. Kurera har som enda tidning fått möjlighet att publicera en artikelserie som bygger på boken. I del sju förklarar Karin fördelarna med att se det goda i människor runt omkring oss.

Badrumsskåpets 4 värsta bovar

Hud

Köper du samma produkter gammal vana utan att fundera på innehållet? Då är du inte ensam. Men vissa av våra vanligaste hud- och skönhetsprodukter är riktiga miljöbovar. Vi listar fyra vanliga produkter med tveksamt innehåll och vad du kan byta ut dem till.

torskrullar_med_mangosalsa

Torskrullar med mangosalsa

Recept

Ceviche är en populär rätt men alla äter inte rå fisk, då är denna rätt ett bra alternativ. Smakerna av mango, koriander, lime och chili möts i denna goda torskrätt som serveras med wokad brysselkål.

kvinna håller i burk med omega-3

Svensk certifiering för säkra kosttillskott

Allmänt

Svensk Egenvård är en oberoende branschorganisation som har utformat CFSC, en unikt anpassad certifiering för producenter av kosttillskott. Certifieringen syftar bland annat till att säkerställa att producenter följer rådande lagstiftning och har ett kvalitetsarbete som borgar för att kosttillskotten är säkra att använda. Det nu 30-åriga hälsokostföretaget Great Earth är ett av de svenska företag som nyligen erhållit certifieringen igen.

Het krydda satte fart förbränningen

Hälsa

Jennie Rundquist har tränat fotboll, innebandy och ishockey på elitnivå. Hon har nästan alltid varit i god form men efter två graviditeter och en knäoperation ville de extra kilona hon gått upp inte försvinna hur mycket hon än tränade. Ett tillskott med chili och grönt te fick fart på förbränningen och då började det äntligen hända något med Jennies vikt.

karin björkegren jones

Så sätter du fart på lymfsystemet

Naturlig hälsa

Lymfsystemet är ett av kroppens största system, men trots forskning är det tämligen förbisett och vi vet fortfarande väldigt lite om hur vi tar hand om det på bästa sätt, skriver Karin Björkegren Jones i sin nya bok ”Omstart för en starkare, renare och friskare kropp”.

paraply

Låt inte glädjen regna bort

Krönikan

I sin första krönika på Kurera skriver Tia Jumbe om vikten av att inte låta upplevelsen av glädje bero på yttre omständigheter. När vi går in i hösten är det många som blir håglösa men vi kan vända på steken och se regnet som den gåva det är för natur och växtlighet och njuta av att mysa hemma i stugvärmen istället.

sallad kosttillskott och joggingskor

Näringsterapeutens tips för ett starkt immunförsvar

Naturlig hälsa

Maria Hellström, näringsterapeut och verksam på Sterafens sjukhus, tipsar om tre vägar till ett starkare immunförsvar. Grundpelarna i ett starkt immunförsvar utgörs av allsidig träning som  tillåter återhämtning och nedvarvning, näringstillskott för säkerställa att kroppen har alla byggstenar att samt en inflammatorisk ekologiska kost fylld med bra protein, fetter och antioxidanter.

EU-dom ger vaccin skulden för MS

Politik

Nyligen fattade EU-domstolen beslut i ett mål som innebär att sjukdom som uppkommit nära i tiden efter en vaccination kan anses bero på vaccinationen. Detta även om det saknas vetenskapliga belägg för en sådan koppling, rapporterar Läkemedelsvärlden. Domen kan bli vägledande för liknande fall.

Mikrofasta förbättrar din hälsa

Hälsa

Att fasta längre perioder kan vara jobbigt, men att köra en mikrofasta varje dygn är relativt lätt och kan ge en rad positiva effekter på hälsan. Till exempel är det bra för hjärta och kärl, för ditt blodsocker och om du har svårt att gå ner i vikt så får du med allra största säkerhet effekt ganska snabbt.

Martina Johansson

”Biggest loserdieten är direkt skadlig”

Kurera debatt

Att svälta sig på en fettfattig kost samtidigt som man unnar sig små mängder godis och tränar hårt är inte ett bra recept för vare sig viktnedgång eller hållbar hälsa, tvärtom kan det ge men för livet menar Martina Johansson,, medicinteknisk ingenjör, biohacker och kvinnan bakom en av Sveriges mest populära hälsobloggar.

majssoppa och marinerade b;nor

Med kärlek till het chili

Recept

Med en meny bestående av marinerade bönor och kryddig majssoppa blir njutningen total för den som älskar denna heta krydda. Serveras tillsammans eller var för sig, som förrätt eller tillbehör.

arg man

Stressexperten: ”Hejda dina utbrott”

Mental hälsa

Karin Isberg är stressexpert och författare till boken ”15 sätt att bli fri från stress” där hon ger råd om hur man snabbt och enkelt kan sänka stressen i sitt liv. Kurera har som enda tidning fått möjlighet att publicera en artikelserie som bygger på boken. I del sex lär Karin oss hur vi kan kontrollera vår ilska.

prästen olle carlsson

Vikten av att mota Olle i grind

Mental hälsa

Att försöka undvika livskriser är kanske lika omöjligt som det är slöseri med tid men vi kan göra mycket för att bygga upp vår motståndskraft och slippa det brutala uppvaknande som det många gånger kan vara att stå öga mot öga med våra tillkortakommanden och tvingas inse vilka konsekvenser våra handlingar och beteenden haft för oss själva och andra. Ett sätt är att börja syna oss själva lite närmre i sömmarna innan livet tvingar oss till det menar prästen Olle Carlsson.

Så fick Fanny bra blodvärde utan magproblem

Naturlig hälsa

Var tredje kvinna i fertil ålder lider av järnbrist och under en graviditet är det vanligt att blodvärdet försämras. Fanny Westberg, 27 år, fick järntabletter när hennes hemoglobinvärde blev lågt. Men hennes mage klarade inte de starka tabletterna. Lösningen blev ett järntillskott i flytande form.

Leila på bryggan

Leilas 10 hälsofavoriter

Hälsa

Leila Söderholm var 38 år och trebarnsmamma när hon fick hon veta att hon hade tjocktarmscancer. Fem år efter cancerbeskedet friskförklarades Leila och i dag är hennes jobb som tränare och föreläsare än mer viktigt eftersom hon brinner för hälsa och välmående och vill inspirera andra till ett sunt och friskt liv. Här tipsar Leila om tio av sina bästa hälsovinster för ett friskt och hälsosamt liv.