nyfödd på våg och mamma intill på brits

Därför väljer allt fler bort K-vitaminsprutan vid sitt barns födsel

Fakta

Eleonor Amora Marklund arbetar som livslärare, föreläsare och alternativterapeut och håller i kurser och utbildningar både i Sverige (främst på sin kursgård Storsjöns Sinnero) och utomlands. Hon medverkar som författare i alla böckerna i bokprojektet Hälsa & Folkbildning samt har gett ut två egna böcker: "Framtidens människa - den andliga evolutionen" och "Från Utbränd till Utsänd".
Hon beskriver sig som en eldsjäl som gör det många andra tror är omöjligt. Hon är grundare av Medvetna Trossamfundet, vars syfte är att värna hälsofrihet och giftfrihet, många känner igen henne som en pådrivare i den medvetna folkrörelse som tagit form i Sverige under det senaste decenniet, och hon är kvinnan bakom de populära Facebook-sidorna "Medvetna föräldrar" och "BVC-alternativet".
Du kan läsa mer om henne på hemsidan www.eleonoramora.se.

”Allt fler föräldrar väljer att tacka nej till att ge sina barn K-vitaminsprutan vid födseln – och med all anledning!”
Så står det att läsa i boken Hälsa & Folkbildning, del 4.
Detta har givetvis skapat ett ramaskri i media – men där tyvärr läkare får stå helt oemotsagda när de i direktsändning säger att de kan garantera att sprutan inte ger biverkningar. För vet de egentligen vad de pratar om? Känner de till alla sidor? Tillåt mig tvivla. Eller rättare sagt, tillåt mig hävda att de flesta läkare som påstår sig veta vad de pratar om faktiskt inte gör det.

Många personer, inklusive jag själv, satt i chock och lyssnade på när dessa påståenden lades fram – alltså påståendena om att sprutan är ofarlig och biverkningsfri – och jag undrar än idag hur läkare kan få komma med sådana garantier trots att till och med läkemedelsinformationen om sprutans innehåll säger en annan sak.
Men jag ska börja i rätt ordning. Inte minst för att förklara mer för dem som inte är så insatta i ämnet, kanske till och med läser om det för första gången.

► Läs också: Probiotika till nyfödda tros kunna halvera risk för diabetes typ 1

 

Därför ges K-vitaminsprutan
Varför ges K-vitaminsprutan egentligen, och vad är det för något? Jo, K-vitaminsprutan [1] är en injektion med ett syntetiskt vitamin som heter fytomenadion. Utöver detta ämne innehåller sprutan även ämnena glykocholsyra, natriumhydroxid, sojalecitin, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.
I denna text kommer jag att fokusera främst på ämnet fytomenadion. Inte minst för att det genmanipulerade (GMO) sojalecitinet skulle ge upphov till en egen uppsats bara det.

Syntetiska vitaminer kan orsaka obalans i kroppen
Syntetiska vitaminer bör undvikas eftersom de kan orsaka obalans i kroppen och få oönskade konsekvenser. Utöver att vitaminet är syntetiskt har sprutan även visat sig vara 20 000 gånger starkare än vad barnets lever klarar av att processa utan att processen ska medföra biverkningar [2]. Som jämförelse kan nämnas att endast tio procent av denna styrka rekommenderas till fullvuxna människor [3].

Fytomenadionets syfte
Så det det syntetiska vitaminet fytomenadion gör är att förebygga risken för allvarliga blödningar hos barnet efter förlossningen. Alla nyfödda barn i Sverige får idag sprutan per automatik om ingen annan önskan kommer från föräldrarna. Men K-vitaminsprutan är ingenting som upplyses om (av till exempel mödravård, läkare eller förlossningspersonal) och få föräldrar vet ens om att denna injektion ges per rutin på alla landets BB. Eftersom den ofta ges helt utan föräldrars vetskap går det därmed heller inte igenom information om möjliga biverkningar av injektionen.
Så kom till sak, vilka är biverkningarna då? kanske du tänker. Jo, jag kommer till det nu. Eller ja, i alla fall snart.

Läs också: A, B, C, D… men vad vet du om vitamin K?

eleonor amora marklund

Eleonor Amora Marklund

K-vitaminet – varför ges det?
En förlossning innebär påfrestningar på barnets kropp och vid mer traumatiska förlossningar som vid exempelvis födsel med sugklocka finns det en ökad risk för hjärnblödning hos barnet, och även för blödningar i inre organ. En anledning till detta är att barn föds med mer lättflytande blod.

Enligt läkaren och hjärnkirurgen dr Russell Blaylock [4] är skälet till att alla barn föds med mer lättflytande blod något så enkelt som att de stamceller som barnet får del av från moderkakan och navelsträngen i sig har en läkande förmåga när det gäller blödningar och att detta gör att stamcellerna kan ta sig till alla de små vrår och ventriklar i hjärnan och resten av kroppen, för att där läka det som eventuellt behöver läkas.
Dr Russel Blaylock, och andra läkare, menar att K-vitamininjektionen gör blodet mer trögflytande – enkelt uttryckt – vilket medför att stamcellerna blir mindre rörliga.

Biverkningar av K-vitaminsprutan
Ett av de stora problemen när sjukvården olovandes gör läkemedelsinterventioner är att de inte går igenom biverkningarna – och än större problem blir det när läkare i TV-soffor och annan media går ut med påståendet att inga biverkningar finns. För det gör det. Och dem har man som förälder rätt att informeras om.
Det räcker för mig att söka på den aktiva beståndsdelen, det vill säga fytomenadion, för att se att biverkningslistan [5] är lång och obehaglig. Den tar till exempel upp allt från anafylaktisk chock till dödsfall [6]. Vanliga biverkningar enligt listan är också gulsot, vilket nyfödda ganska ofta får numera, samt blodsockerfall, vilket de varnar om på BB innan amningen kommer igång.

Onyanserad information och orättvis kritik
I de olika reportagen på TV och i media utmålas föräldrar som väljer bort K-vitamininjektionen som både opålästa och dumdristiga (det sägs inte sällan till exempel att de medvetet riskerar sina barns liv) – utan att det ens tas upp att det finns andra alternativ än att injicera K-vitamin.

K-vitaminet kan ges oralt
Är då K-vitamin oralt ett säkrare alternativ än injektion? Ja, så verkar det. I till exempel Nederländerna slutade de med K-vitamininjektion på BB redan 1992 [7] och där ges idag istället K-vitaminet endast oralt, vilket visat ett mycket bra resultat där landet inte haft problem med inre blödningar hos barnen. Genom att man ger oralt istället för via injektion påverkas inte kroppen lika negativt. Det går även att välja ekologiska K-vitaminalternativ utan tillsatser. Även Schweiz har rutinen att istället ge oralt vitamin K.

Läs också: Schweiz likställer homeopati och alternativmedicin med skolmedicin

Stärks av forskning
Vitamin K-experten Dr Cees Vermeer, PhD, [8] instämmer och uttrycker att oral K-vitamin är ett bättre alternativ för barn än injektion. Han säger också att även om K-vitamin oralt är ett bättre alternativ än injektion, behöver mödrar som ätit extra vitamin K innan födseln och som dessutom ammar kanske inte ens komplettera med detta till sina nyfödda, något som stärks av bland annat nedan forskningsstudier:

”An additional administration of vitamin K to lactating mothers throughout the late neonatal period showed an effective result” [9].

”Oral administration of vitamin K is as effective as the intramuscular route in the prevention of the hemorrhagic disease of the newborn” [10].

”Since median plasma vitamin K1 concentrations 24 hours after oral administration were some 100 times and 1000 times greater than previously estimated adult and newborn values respectively, this study supports giving vitamin K1 orally at birth to well, mature babies to protect against early haemorrhagic disease of the newborn” [11].

Läs också: Studie: Här är vitaminerna som gör ditt barn 1,3 centimeter längre enligt

Andra alternativ
Finns det några andra alternativ? undrar du förstås. Ja, bland annat sen avnavling, vilket innebär att navelsträngen inte klipps direkt enligt den rutin som föreligger nu på förlossningarna utan först får pulsera klart tills allt blod tömts från moderkakan innan klippet görs, är ett alternativ. Sen avnavling har i flertalet studier visat minska risken för blödningar [12], [13], [14].

”Delayed umbilical cord clamping is associated with significant neonatal benefits in preterm infants, including improved transitional circulation, better establishment of red blood cell volume, decreased need for blood transfusion, and lower incidence of necrotizing enterocolitis and intraventicular brain hemhorrage” [15].

Utöver sen avnavling och eventuellt oral K-vitamin bör även amning uppmuntras, menar experter. Detta eftersom amning gör att K-vitamin bildas naturligt i tarmen och eftersom bröstmjölk i sig innehåller K-vitamin i mer eller mindre mängd, beroende på moderns kostvanor och, eller vitaminintag.

”Breast-fed infants may benefit from increased maternal vitamin K intakes (>1 microg/kg/day) during pregnancy and lactation. A supplement of 5 mg of vitamin K to lactating mothers will increase the concentration in human milk to 80.0+/-37.7 ng/mL and significantly increase infant plasma vitamin K (Greer et al. 1997)” [16].

Läs också: Motverka åldrande inifrån med bortglömda vitaminet K2

Bemötande på förlossningen
Många föräldrar berättar om dålig stämning, aggressioner och till och med hot från läkare på BB när de får veta att K-vitamininjektionen valts bort, trots att många föräldrar är väl pålästa och har fattat ett medvetet beslut. Ett beslut som dessutom stöttas av en mängd forskningsstudier och andra läkare.
Det är viktigt att denna skymf mot dessa föräldrar upphör anser jag, och att föräldrarna istället uppmuntras och stöttas i sitt beslut, när de, till skillnad mot många andra, läst på och varit aktiva i viktiga frågor som rör deras barns hälsa.
Det är också viktigt att inte låta läkemedelsindustrin styra i dessa frågor, utan att faktiskt försöka att hålla sig neutral och objektiv inför de olika val som finns att göra.

”Policies for giving babies vitamin K prophylactically at birth have been dictated, over the last 60 years, more by what manufacturers decided on commercial grounds to put on the market, than by any informed understanding of what babies actually need, or how it can most easily be given. By a pure fluke a 1 mg IM dose, designed to prevent early vitamin deficiency bleeding (”haemorrhagic disease of the newborn”) has been found to protect against late deficiency bleeding-a condition unrecognised at the time this policy took hold. Alternative strategies for oral prophylaxis are now opening up (see pp 109 and 113), but these are also, at the moment, dictated more by what the manufacturers choose to provide than by what would make for ease of delivery either in poor countries, or in the developed world” [17].

Våga stå på dig
Försöker din vårdgivare få dig att tro att det inte finns säkra och effektiva alternativ till den, enligt vissa, giftiga K-vitaminsprutan är det dags att avslöja deras okunnighet. Våga stå på dig och hänvisa till aktuell forskning. Det är en bra början!

Läs mer om K-vitaminet i Näringsguiden

Av Eleonor Amora Marklund, livslärare, föreläsare och alternativterapeut

Referenser:
[1] Konakion® Novum, FASS
[2] The Potential Dark Side of the Routine Newborn Vitamin K Shot, dr Joseph Mercola
[3] Vitamin K Fact Sheet for Health Professionals
[4] Dr Russell Blaylock
[5] Phytomenadione
[6] Anaphylactic shock due to vitamin K in a newborn and review of literature Esad Koklu, Tuncay Taskale, Selmin Koklu & Erdal Avni Ariguloglu
[7] Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(18):A936. [New Dutch practice guideline for administration of vitamin K to full-term newborns]. de Winter JP1, Joosten KF, Ijland MM, Verkade HJ, Offringa M, Dorrius MD, van Hasselt PM; Spaarne Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde.
[8] Vitamin K Shots for Infants? Dr Joseph Mercola, dr Cees Vermeer
[9] Br J Obstet Gynaecol. 1996 Nov;103(11):1078-84. Vitamin K prophylaxis to prevent neonatal vitamin K deficient intracranial haemorrhage in Shizuoka prefecture. Nishiguchi T1, Saga K, Sumimoto K, Okada K, Terao T.
[10] Rev Med Chil. 2001 Oct;129(10):1121-9. Effect of oral and intramuscular vitamin K on the factors II, VII, IX, X, and PIVKA II in the infant newborn under 60 days of age. Arteaga-Vizcaíno M1, Espinoza Holguín M, Torres Guerra E, Diez-Ewald M, Quintero J, Vizcaíno G, Estévez J, Fernández N.
[11] Arch Dis Child. 1985 Sep;60(9):814-8. Plasma concentrations after oral or intramuscular vitamin K1 in neonates. McNinch AW, Upton C, Samuels M, Shearer MJ, McCarthy P, Tripp JH, L’E Orme R.
[12] Pediatrics. 2006 Apr;117(4):1235-42. Delayed cord clamping in very preterm infants reduces the incidence of intraventricular hemorrhage and late-onset sepsis: a randomized, controlled trial. Mercer JS1, Vohr BR, McGrath MM, Padbury JF, Wallach M, Oh W.
[13] Obstet Gynecol. 2012 Dec;120(6):1522-6. doi: 10.1097/01.AOG.0000423817.47165.48. Committee Opinion No.543: Timing of umbilical cord clamping after birth. Committee on Obstetric Practice, American College of Obstetricians and Gynecologists.
[14] Pediatrics. 2012 Mar; 129(3): e667–e672. doi: 10.1542/peds.2011-2550 PMCID: PMC3356138 Hemodynamic Effects of Delayed Cord Clamping in Premature Infants Ross Sommers, MD,corresponding authora Barbara S. Stonestreet, MD,a William Oh, MD,a Abbot Laptook, MD,a Toby Debra Yanowitz, MD, MS,b Christina Raker, ScD,c and Judith Mercer, PhDa,d
[15] Committee Opinion Number 684, January 2017, Committee of Obstetric Practice ”The American Society of Pediatrics and the American College of Nurse-Midwives endorse this document
[16] Adv Exp Med Biol. 2001;501:391-5. Are breast-fed infants vitamin K deficient? Greer FR1.
[17] Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003 Mar;88(2):F80-3. Vitamin K–what, why, and when. Hey E1.

Kureras sektion Krönikan ger möjligheten att ventilera en tanke, idé eller åsikt.
Krönikan skrivs av skribenter som är fristående från Kurera och behöver alltså inte handla om åsikter Kurera delar.
Är du intresserad av att skriva en krönika på Kurera.se? Kontakta då: webbredaktor@kurera.se.

Vill du läsa fler liknande artiklar?
Gilla Kurera på Facebook och signa upp dig för Kureras nyhetsbrev så missar du inget!

Fakta

Eleonor Amora Marklund arbetar som livslärare, föreläsare och alternativterapeut och håller i kurser och utbildningar både i Sverige (främst på sin kursgård Storsjöns Sinnero) och utomlands. Hon medverkar som författare i alla böckerna i bokprojektet Hälsa & Folkbildning samt har gett ut två egna böcker: "Framtidens människa - den andliga evolutionen" och "Från Utbränd till Utsänd".
Hon beskriver sig som en eldsjäl som gör det många andra tror är omöjligt. Hon är grundare av Medvetna Trossamfundet, vars syfte är att värna hälsofrihet och giftfrihet, många känner igen henne som en pådrivare i den medvetna folkrörelse som tagit form i Sverige under det senaste decenniet, och hon är kvinnan bakom de populära Facebook-sidorna "Medvetna föräldrar" och "BVC-alternativet".
Du kan läsa mer om henne på hemsidan www.eleonoramora.se.

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

smed titti holmer

Tittis lyckoskola: Var din egen lyckas smed!

Mental hälsa

Hur ofta går vi inte omkring och förbereder oss på värsta tänkbara? Visst är det bra att vara beredd om livet skickar svårigheter vår väg men bara i snitt 15 procent av det vi oroar oss för inträffar, resten har ingen verklighetsförankring så varför inte istället visualisera bästa tänkbara. 

Tre tips för barnens hälsa

Tre tips för barnens hälsa

Gravid/barn

Näringsterapeuten Maria Hellström tipsar hon om tre sätt att förbättra dina barns hälsar, hur man kan få in mer aktivitet och ge barnen bra och hälsosam träning. Nyttig mat som håller barnens känsliga blodsocker i balans och vad för kosttillskott som kan vara lämpliga att komplettera kosten med. 

saffran_vande_andreas_nedstamdhet

Saffran vände Andreas nedstämdhet

Mental hälsa

Andreas Nilsson är en levnadsglad och sportig man på 38 år. Han lever sunt, har ett roligt jobb och trivs med familjelivet. Därför kom det som en obehaglig överraskning att han hösten 2016 plötsligt blev trött och orkeslös. Räddningen blev ett kosttillskott baserat på saffran. Det vände Andreas sinnesstämning på bara några dagar.

Nötter – bra för knoppen och resten av kroppen

Kost

En studie visar att vissa nötter bidrar till att förbättra våra hjärnvågor. Vad betyder det då? Jo, det innebär att man bättrar på sitt minne, förmågan till inlärning och sin kreativitet genom att äta nötter. Även på kroppens läkningsförmåga förstärks.

Kristins fem bästa tips för morgontrötta

Övrigt

Kristin Kaspersen har vana av att gå upp tidigt, ett måste för jobbet som programledare för Nyhetsmorgon i TV4 under många år. Men det har inte varit lätt då hon alltid varit morgontrött, något hon fått jobba med.  Här delar hon med sig av sina fem bästa morgontips.

Anders Olsson kan konsten att andas

Intervju

2012 instiftades Andningens dag för att öka kunskapen om vår andnings betydelse för olika aspekter av hälsan. Vi frågade Anders Olsson, grundaren av andningsprogrammet Medveten andning varför andningen behöver uppmärksammas.

Magens bästa vänner

Magspecial – magens 9 bästa vänner

Mage

Med en glad och välfungerande mage är livet alltid lite lättare. Kurera tipsar om flera enkla sätt för att bibehålla en god maghälsa eller att för den delen testa när magen behöver lite hjälp på traven. Varför inte prova att äta kyld potatis eller införskaffa en bajspall?

hjarna och hjarncelelr

Så vinner du kampen om dina hjärnceller

Mental hälsa

Vi lär enligt uppgifter förlora cirkla 85 000 hjärnceller per dag. Fler om vi dricker alkohol och får i oss andra gifter. Men lugn, det finns hopp – vi genererar nämligen nya. Det finns dessutom knep att ta till för att stimulera produktinen av nya hjärnceller och se till att vi får behålla dem.

Couple in winter running together in nature

Sjuk efter träning – ämne i bakjäst hjälper immunförsvaret

Förkylning

Fysisk aktivitet och träning är gynnsamt för hälsan och stärker immunförsvaret på sikt. Många som lagt i en högre växel i sin träning har dock fått erfara att träningen tillfälligt sänker immunförsvaret och gör oss mer mottagliga för infektioner. Ett naturligt ämne som utvinns ur bakjäst har i studier visats aktivera immunförsvaret och minska risken för insjuknande.

50000_likes_grattis_kurera

50 000 likes – det firar vi med tävling

Tävling

Nu har Kurera passerat 50 000 likes på Facebook! Vi är väldigt glada för att så många uppskattar och gillar vår Facebooksida. Med anledning av det vill vi fira detta med dig genom att anordna en liten tävling där du kan vinna härlig svensk ekologisk hudvård - ett hudvårds-kit från Rosenserien.

kvinna framför dator, himmel. lampor

Grön omställning: Blått ljus på gott och ont

Hud

Det räcker att gå ut en solig dag, sätta på datorn eller tända lampan inomhus så utsätts vi för både synlig och osynlig strålning. Viss är bra men viss är mindre bra och på senare år har exponeringen för blått ljus ökat enligt Iréne von Arronet hudexpert i Kureras expertpanel. Hon menar att den ökade exponeringen för blått ljus ställer nya krav på vår dagliga hudvård för att den ska klara av att skydda oss. 

cornelia södergren gelehjärtan och par som kysser varandra

Cornelia vill att vi ska veta vad kärlek är

Sex- och relationer

Alla hjärtans dag förknippas kanske mer med geléhjärtan, blommor och chokladkartonger än med kärlek. Det finns många vanföreställningar om vad kärlek är och få är nog helt immuna mot romantiska illusioner. Något vi får med oss tidigt från sagornas, filmens och medias värld. Lägg ovanpå det internetporren och det är inte så konstigt att många får en förvriden bild. Detta ska relationsterapeuten Cornelia Södergren ska hjälpa oss råda bot på i en kommande artikelserie här på Kurera.

chokladtårta ulrika hoffer

Humörhöjande chokladkaka med frosting

Recept

Oavsett om vi är singlar eller lever i en relation vill väl de flesta vara glada på Alla hjärtans dag. En chokladkaka är alltid bra för humöret. Denna signerad Ulrika Hoffer är helt vegansk och kan även göras raw, ingen ugn behövs – bara lite tålamod.

ostar

Är ost en del av en hälsosam diet?

Kost

Ost är ett ifrågasatt livsmedel i hälsokretsar, men det är kanske dags att tänka om? Ny forskning visar nämligen att ost kan skydda såväl tänderna som levern. Dessutom har det inte den negativa påverkan på kolesterolet som man tidigare trott.

mikaela almroth

Mikaela njuter av att kunna sova igen

Naturlig hälsa

Mikaela Almroth, 32 år, har haft svårt att sova ändå sedan hon var i tonåren. Hon är en högpresterande ung kvinna som höll ett alldeles för högt tempo och blev utbränd för några år sedan. I dag mår hon bra. Hon har startat eget hälsoföretag och för ett år sedan fick hon äntligen ordning på nattsömnen tack vare en ny form av antistressvitaminer som sänker stresshormonet och gör att man kommer till ro på kvällen.

kvinna sover

Studie visar – du kan sova dig fri från sockersuget

Forskning

Kan nyckeln till att komma till rätta med sitt sockersug stå att finna i sängen? Att utebliven eller för lite sömn kan bidra till olika ohälsotillstånd som övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och stroke är redan känt. Men nu finns det även en studie som visar att hur mycket vi sover kan påverka vad vi äter.

massage negin aghili

Optimera ditt lymfsystem med massage

Naturlig hälsa

Lymfsystemet är kroppens reningsverk, det suger upp cirka fyra liter vätska dagligen som det sedan renar från virus, bakterier och sjukdomsframkallande organismer. Lymfmassage är ett sätt att hjälpa det på traven. Kureras Malin Holm har besökt lymfmassören Negin Aghili.

publikhav vid konsert

Dansk studie: Livemusik är bra för hälsan

Forskning

Tillhör du de som tycker om att gå och lyssna på en konsert då och då? Då är chansen stor att du även har god hälsa. En dansk studie från universitetet i Aalborg visar nämligen att de som deltar aktivt i musiklivet antingen genom att själv utöva musik eller genom att gå och lyssna när andra spelar mår bättre både fysiskt och psykiskt jämfört med de som aldrig går på konsert.

kvinna med många armar håller i telefon,och dator med mera

”Gör uppror mot prestationssamhället”

Mental hälsa

Andelen som känner sig trötta har ökat dramatiskt de senaste åren enligt en rapport från Stressforskningsinstitutet. Krav på arbetsplatsen och i familjelivet ihop med det så kallade 24-timmarssamhället försvårar vila enligt rapporten, som lyfter fram återhämtning som en viktig faktor för att vi ska må bra. Protesterna och motrörelserna låter inte vänta på sig och nu höjs allt fler röster för att vi ska slå av på takten och minska pressen.

kvinna tvättar ansiktet, gröna blad och orden grön omställning

Grön omställning: ”Byt ut dina rengöringsprodukter”

Hud

Många undrar kanske varför det är så viktigt att använda hudvård som är fri från kemikalier. Kemikalierna fyller i vissa fall en viktig funktion men många är också skadliga och i stora mängder kan de belasta både kropp och miljö i onödan. Därför är vi på Kurera glada att hudterapeuten Johanna Bjurström hjälper oss att ställa om till en mer skonsam och naturlig hudvård. Först ut är det som löddrar och gör rent.

små flaskor med shots och glas med grön juice

Pigg och frisk med shots och juicer

Drycker och smoothies

Under vintern och förkylningstider kan det vara bra att ge kroppen lite extra stöd genom att äta hälsosamt. Det finns en uppsjö kryddor, frukter och grönsaker som är både nyttiga och stärkande. Här kommer några tips från Kureras Maya Dilek som kan hjälpa dig att hålla dig pigg och frisk i vinter.

vinnaren_av_lust_och_energi

Ja tack till mer energi och lust i vardagen

Sex- och relationer

Energi och lust är två viktiga beståndsdelar i en relation. Tyvärr möts vi av många energi- och lusttjuvar i vår vardag, men det finns hjälp att få när energin och lusten tryter. I Swedish Health Awards röstades en sedan många år älskad lustprodukt med aminosyror fram som Årets energiboost 2017. Här får du veta hur aminosyrorna kan påverka din lust och energi. 

titti holmer

Lyckoexperten: ”Räkna dina välsignelser”

Mental hälsa

Ofta tror vi att livet är bättre någon annanstans. Bara vi har fått det där jobbet, gått ner de där sju kilona eller träffat den där mannen, då kommer livet att vara perfekt. Vad vi missar då är att se att livet är perfekt precis som det är menar psykologen Titti Holmer.

vatten glas

Regeringen stärker skyddet för dricksvatten

Politik

Nu ska arbetet med att skydda det svenska dricksvattnet stärkas. Regeringen har givit Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett nationellt dricksvattenråd. Men än är det för tidigt att säga vilka frågor som blir centrala, säger Livsmedelsverket till Kurera.

grillad kyckling och majs

Framkallar bränd mat cancer?

Kost

Om du erbjuds en tallrik bränt kött bör du kanske tänka efter en gång extra innan du hugger in. Det råder sedan länge en allmän uppfattning om att bränd mat kan orsaka cancer. Detta då det bildas akrylamid. Akrylamid är ett känt miljögift men hittills har länken mellan den akrylamid som finns i maten och cancer inte varit helt tydlig.