nyfödd på våg och mamma intill på brits

Därför väljer allt fler bort K-vitaminsprutan vid sitt barns födsel

Fakta

Eleonor Amora Marklund arbetar som livslärare, föreläsare och alternativterapeut och håller i kurser och utbildningar både i Sverige (främst på sin kursgård Storsjöns Sinnero) och utomlands. Hon medverkar som författare i alla böckerna i bokprojektet Hälsa & Folkbildning samt har gett ut två egna böcker: "Framtidens människa - den andliga evolutionen" och "Från Utbränd till Utsänd".
Hon beskriver sig som en eldsjäl som gör det många andra tror är omöjligt. Hon är grundare av Medvetna Trossamfundet, vars syfte är att värna hälsofrihet och giftfrihet, många känner igen henne som en pådrivare i den medvetna folkrörelse som tagit form i Sverige under det senaste decenniet, och hon är kvinnan bakom de populära Facebook-sidorna "Medvetna föräldrar" och "BVC-alternativet".
Du kan läsa mer om henne på hemsidan www.eleonoramora.se.

”Allt fler föräldrar väljer att tacka nej till att ge sina barn K-vitaminsprutan vid födseln – och med all anledning!”
Så står det att läsa i boken Hälsa & Folkbildning, del 4.
Detta har givetvis skapat ett ramaskri i media – men där tyvärr läkare får stå helt oemotsagda när de i direktsändning säger att de kan garantera att sprutan inte ger biverkningar. För vet de egentligen vad de pratar om? Känner de till alla sidor? Tillåt mig tvivla. Eller rättare sagt, tillåt mig hävda att de flesta läkare som påstår sig veta vad de pratar om faktiskt inte gör det.

Många personer, inklusive jag själv, satt i chock och lyssnade på när dessa påståenden lades fram – alltså påståendena om att sprutan är ofarlig och biverkningsfri – och jag undrar än idag hur läkare kan få komma med sådana garantier trots att till och med läkemedelsinformationen om sprutans innehåll säger en annan sak.
Men jag ska börja i rätt ordning. Inte minst för att förklara mer för dem som inte är så insatta i ämnet, kanske till och med läser om det för första gången.

► Läs också: Probiotika till nyfödda tros kunna halvera risk för diabetes typ 1

 

Därför ges K-vitaminsprutan
Varför ges K-vitaminsprutan egentligen, och vad är det för något? Jo, K-vitaminsprutan [1] är en injektion med ett syntetiskt vitamin som heter fytomenadion. Utöver detta ämne innehåller sprutan även ämnena glykocholsyra, natriumhydroxid, sojalecitin, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.
I denna text kommer jag att fokusera främst på ämnet fytomenadion. Inte minst för att det genmanipulerade (GMO) sojalecitinet skulle ge upphov till en egen uppsats bara det.

Syntetiska vitaminer kan orsaka obalans i kroppen
Syntetiska vitaminer bör undvikas eftersom de kan orsaka obalans i kroppen och få oönskade konsekvenser. Utöver att vitaminet är syntetiskt har sprutan även visat sig vara 20 000 gånger starkare än vad barnets lever klarar av att processa utan att processen ska medföra biverkningar [2]. Som jämförelse kan nämnas att endast tio procent av denna styrka rekommenderas till fullvuxna människor [3].

Fytomenadionets syfte
Så det det syntetiska vitaminet fytomenadion gör är att förebygga risken för allvarliga blödningar hos barnet efter förlossningen. Alla nyfödda barn i Sverige får idag sprutan per automatik om ingen annan önskan kommer från föräldrarna. Men K-vitaminsprutan är ingenting som upplyses om (av till exempel mödravård, läkare eller förlossningspersonal) och få föräldrar vet ens om att denna injektion ges per rutin på alla landets BB. Eftersom den ofta ges helt utan föräldrars vetskap går det därmed heller inte igenom information om möjliga biverkningar av injektionen.
Så kom till sak, vilka är biverkningarna då? kanske du tänker. Jo, jag kommer till det nu. Eller ja, i alla fall snart.

Läs också: A, B, C, D… men vad vet du om vitamin K?

eleonor amora marklund

Eleonor Amora Marklund

K-vitaminet – varför ges det?
En förlossning innebär påfrestningar på barnets kropp och vid mer traumatiska förlossningar som vid exempelvis födsel med sugklocka finns det en ökad risk för hjärnblödning hos barnet, och även för blödningar i inre organ. En anledning till detta är att barn föds med mer lättflytande blod.

Enligt läkaren och hjärnkirurgen dr Russell Blaylock [4] är skälet till att alla barn föds med mer lättflytande blod något så enkelt som att de stamceller som barnet får del av från moderkakan och navelsträngen i sig har en läkande förmåga när det gäller blödningar och att detta gör att stamcellerna kan ta sig till alla de små vrår och ventriklar i hjärnan och resten av kroppen, för att där läka det som eventuellt behöver läkas.
Dr Russel Blaylock, och andra läkare, menar att K-vitamininjektionen gör blodet mer trögflytande – enkelt uttryckt – vilket medför att stamcellerna blir mindre rörliga.

Biverkningar av K-vitaminsprutan
Ett av de stora problemen när sjukvården olovandes gör läkemedelsinterventioner är att de inte går igenom biverkningarna – och än större problem blir det när läkare i TV-soffor och annan media går ut med påståendet att inga biverkningar finns. För det gör det. Och dem har man som förälder rätt att informeras om.
Det räcker för mig att söka på den aktiva beståndsdelen, det vill säga fytomenadion, för att se att biverkningslistan [5] är lång och obehaglig. Den tar till exempel upp allt från anafylaktisk chock till dödsfall [6]. Vanliga biverkningar enligt listan är också gulsot, vilket nyfödda ganska ofta får numera, samt blodsockerfall, vilket de varnar om på BB innan amningen kommer igång.

Onyanserad information och orättvis kritik
I de olika reportagen på TV och i media utmålas föräldrar som väljer bort K-vitamininjektionen som både opålästa och dumdristiga (det sägs inte sällan till exempel att de medvetet riskerar sina barns liv) – utan att det ens tas upp att det finns andra alternativ än att injicera K-vitamin.

K-vitaminet kan ges oralt
Är då K-vitamin oralt ett säkrare alternativ än injektion? Ja, så verkar det. I till exempel Nederländerna slutade de med K-vitamininjektion på BB redan 1992 [7] och där ges idag istället K-vitaminet endast oralt, vilket visat ett mycket bra resultat där landet inte haft problem med inre blödningar hos barnen. Genom att man ger oralt istället för via injektion påverkas inte kroppen lika negativt. Det går även att välja ekologiska K-vitaminalternativ utan tillsatser. Även Schweiz har rutinen att istället ge oralt vitamin K.

Läs också: Schweiz likställer homeopati och alternativmedicin med skolmedicin

Stärks av forskning
Vitamin K-experten Dr Cees Vermeer, PhD, [8] instämmer och uttrycker att oral K-vitamin är ett bättre alternativ för barn än injektion. Han säger också att även om K-vitamin oralt är ett bättre alternativ än injektion, behöver mödrar som ätit extra vitamin K innan födseln och som dessutom ammar kanske inte ens komplettera med detta till sina nyfödda, något som stärks av bland annat nedan forskningsstudier:

”An additional administration of vitamin K to lactating mothers throughout the late neonatal period showed an effective result” [9].

”Oral administration of vitamin K is as effective as the intramuscular route in the prevention of the hemorrhagic disease of the newborn” [10].

”Since median plasma vitamin K1 concentrations 24 hours after oral administration were some 100 times and 1000 times greater than previously estimated adult and newborn values respectively, this study supports giving vitamin K1 orally at birth to well, mature babies to protect against early haemorrhagic disease of the newborn” [11].

Läs också: Studie: Här är vitaminerna som gör ditt barn 1,3 centimeter längre enligt

Andra alternativ
Finns det några andra alternativ? undrar du förstås. Ja, bland annat sen avnavling, vilket innebär att navelsträngen inte klipps direkt enligt den rutin som föreligger nu på förlossningarna utan först får pulsera klart tills allt blod tömts från moderkakan innan klippet görs, är ett alternativ. Sen avnavling har i flertalet studier visat minska risken för blödningar [12], [13], [14].

”Delayed umbilical cord clamping is associated with significant neonatal benefits in preterm infants, including improved transitional circulation, better establishment of red blood cell volume, decreased need for blood transfusion, and lower incidence of necrotizing enterocolitis and intraventicular brain hemhorrage” [15].

Utöver sen avnavling och eventuellt oral K-vitamin bör även amning uppmuntras, menar experter. Detta eftersom amning gör att K-vitamin bildas naturligt i tarmen och eftersom bröstmjölk i sig innehåller K-vitamin i mer eller mindre mängd, beroende på moderns kostvanor och, eller vitaminintag.

”Breast-fed infants may benefit from increased maternal vitamin K intakes (>1 microg/kg/day) during pregnancy and lactation. A supplement of 5 mg of vitamin K to lactating mothers will increase the concentration in human milk to 80.0+/-37.7 ng/mL and significantly increase infant plasma vitamin K (Greer et al. 1997)” [16].

Läs också: Motverka åldrande inifrån med bortglömda vitaminet K2

Bemötande på förlossningen
Många föräldrar berättar om dålig stämning, aggressioner och till och med hot från läkare på BB när de får veta att K-vitamininjektionen valts bort, trots att många föräldrar är väl pålästa och har fattat ett medvetet beslut. Ett beslut som dessutom stöttas av en mängd forskningsstudier och andra läkare.
Det är viktigt att denna skymf mot dessa föräldrar upphör anser jag, och att föräldrarna istället uppmuntras och stöttas i sitt beslut, när de, till skillnad mot många andra, läst på och varit aktiva i viktiga frågor som rör deras barns hälsa.
Det är också viktigt att inte låta läkemedelsindustrin styra i dessa frågor, utan att faktiskt försöka att hålla sig neutral och objektiv inför de olika val som finns att göra.

”Policies for giving babies vitamin K prophylactically at birth have been dictated, over the last 60 years, more by what manufacturers decided on commercial grounds to put on the market, than by any informed understanding of what babies actually need, or how it can most easily be given. By a pure fluke a 1 mg IM dose, designed to prevent early vitamin deficiency bleeding (”haemorrhagic disease of the newborn”) has been found to protect against late deficiency bleeding-a condition unrecognised at the time this policy took hold. Alternative strategies for oral prophylaxis are now opening up (see pp 109 and 113), but these are also, at the moment, dictated more by what the manufacturers choose to provide than by what would make for ease of delivery either in poor countries, or in the developed world” [17].

Våga stå på dig
Försöker din vårdgivare få dig att tro att det inte finns säkra och effektiva alternativ till den, enligt vissa, giftiga K-vitaminsprutan är det dags att avslöja deras okunnighet. Våga stå på dig och hänvisa till aktuell forskning. Det är en bra början!

Läs mer om K-vitaminet i Näringsguiden

Av Eleonor Amora Marklund, livslärare, föreläsare och alternativterapeut

Referenser:
[1] Konakion® Novum, FASS
[2] The Potential Dark Side of the Routine Newborn Vitamin K Shot, dr Joseph Mercola
[3] Vitamin K Fact Sheet for Health Professionals
[4] Dr Russell Blaylock
[5] Phytomenadione
[6] Anaphylactic shock due to vitamin K in a newborn and review of literature Esad Koklu, Tuncay Taskale, Selmin Koklu & Erdal Avni Ariguloglu
[7] Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(18):A936. [New Dutch practice guideline for administration of vitamin K to full-term newborns]. de Winter JP1, Joosten KF, Ijland MM, Verkade HJ, Offringa M, Dorrius MD, van Hasselt PM; Spaarne Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde.
[8] Vitamin K Shots for Infants? Dr Joseph Mercola, dr Cees Vermeer
[9] Br J Obstet Gynaecol. 1996 Nov;103(11):1078-84. Vitamin K prophylaxis to prevent neonatal vitamin K deficient intracranial haemorrhage in Shizuoka prefecture. Nishiguchi T1, Saga K, Sumimoto K, Okada K, Terao T.
[10] Rev Med Chil. 2001 Oct;129(10):1121-9. Effect of oral and intramuscular vitamin K on the factors II, VII, IX, X, and PIVKA II in the infant newborn under 60 days of age. Arteaga-Vizcaíno M1, Espinoza Holguín M, Torres Guerra E, Diez-Ewald M, Quintero J, Vizcaíno G, Estévez J, Fernández N.
[11] Arch Dis Child. 1985 Sep;60(9):814-8. Plasma concentrations after oral or intramuscular vitamin K1 in neonates. McNinch AW, Upton C, Samuels M, Shearer MJ, McCarthy P, Tripp JH, L’E Orme R.
[12] Pediatrics. 2006 Apr;117(4):1235-42. Delayed cord clamping in very preterm infants reduces the incidence of intraventricular hemorrhage and late-onset sepsis: a randomized, controlled trial. Mercer JS1, Vohr BR, McGrath MM, Padbury JF, Wallach M, Oh W.
[13] Obstet Gynecol. 2012 Dec;120(6):1522-6. doi: 10.1097/01.AOG.0000423817.47165.48. Committee Opinion No.543: Timing of umbilical cord clamping after birth. Committee on Obstetric Practice, American College of Obstetricians and Gynecologists.
[14] Pediatrics. 2012 Mar; 129(3): e667–e672. doi: 10.1542/peds.2011-2550 PMCID: PMC3356138 Hemodynamic Effects of Delayed Cord Clamping in Premature Infants Ross Sommers, MD,corresponding authora Barbara S. Stonestreet, MD,a William Oh, MD,a Abbot Laptook, MD,a Toby Debra Yanowitz, MD, MS,b Christina Raker, ScD,c and Judith Mercer, PhDa,d
[15] Committee Opinion Number 684, January 2017, Committee of Obstetric Practice ”The American Society of Pediatrics and the American College of Nurse-Midwives endorse this document
[16] Adv Exp Med Biol. 2001;501:391-5. Are breast-fed infants vitamin K deficient? Greer FR1.
[17] Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003 Mar;88(2):F80-3. Vitamin K–what, why, and when. Hey E1.

Kureras sektion Krönikan ger möjligheten att ventilera en tanke, idé eller åsikt.
Krönikan skrivs av skribenter som är fristående från Kurera och behöver alltså inte handla om åsikter Kurera delar.
Är du intresserad av att skriva en krönika på Kurera.se? Kontakta då: webbredaktor@kurera.se.

Vill du läsa fler liknande artiklar?
Gilla Kurera på Facebook och signa upp dig för Kureras nyhetsbrev så missar du inget!

Fakta

Eleonor Amora Marklund arbetar som livslärare, föreläsare och alternativterapeut och håller i kurser och utbildningar både i Sverige (främst på sin kursgård Storsjöns Sinnero) och utomlands. Hon medverkar som författare i alla böckerna i bokprojektet Hälsa & Folkbildning samt har gett ut två egna böcker: "Framtidens människa - den andliga evolutionen" och "Från Utbränd till Utsänd".
Hon beskriver sig som en eldsjäl som gör det många andra tror är omöjligt. Hon är grundare av Medvetna Trossamfundet, vars syfte är att värna hälsofrihet och giftfrihet, många känner igen henne som en pådrivare i den medvetna folkrörelse som tagit form i Sverige under det senaste decenniet, och hon är kvinnan bakom de populära Facebook-sidorna "Medvetna föräldrar" och "BVC-alternativet".
Du kan läsa mer om henne på hemsidan www.eleonoramora.se.

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Cannabisplanta

Förbjuden ört ska testas mot nervsmärta

Allmänt

Cannabis är en kontroversiell växt då den vanligtvis används som drog. På grund av dessa egenskaper är den också förbjuden på många håll i världen men då den även visat sig ha medicinsk effekt vid bland annat smärta börjar allt fler länder lätta på restriktionerna.

ensam man sedd bakifrån går mitt i väg i regn

”Mineralet litium skulle kunna förbättra den mentala folkhälsan radikalt”

Mental hälsa

I början av året skrev Pehr-Johan Fager en krönika om mineralet litium. Kurera fick så mycket läsarfrågor på det inlägget, och blev själva så nyfikna, att vi ville följa upp det med en längre intervju. Det gör vi här. "Trots att man visat att litium har viktig betydelse för allt levande har det fastnat i facket för läkemedel. Det gör att man inte får sälja litium som kosttillskott, inte ens i doser hundra gånger lägre än läkemedelsdosen. Det är synd eftersom mineralet skulle kunna förbättra den mentala folkhälsan radikalt. Studier visar till exempel att man i områden med mer litium i dricksvattnet har lägre frekvens av självmord", säger Pehr-Johan, kemist och författare till boken ”Litium – det nya hälsomineralet”. 

Peter Wilhelmsson

Du är vad du äter

Krönikan

Vi har alla hört uttrycket ”Du är vad du äter”. Det är en bra påminnelse för att motivera människor att äta bättre, men är samtidigt en grov förenkling av verkligheten. ”Du är vad du äter, smälter och absorberar” är en mer korrekt påminnelse om att det är viktigt att både äta bättre och smälta maten bättre för en optimal hälsa. Här är min detaljerade topp 12-lista för att öka medvetenheten om hur intag av livsmedel påverkar din hälsa.

Karl Dyall i danspose

Karl Dyall om vägen tillbaka från sin svåra tid – och om sin nya kärlek…

Hälsoprofilerna berättar

Karl Dyall är ex-dansaren som skadade sig mitt under en föreställning och sedan botade sin smärta med crossfit. Han blev så biten att han till och med skrev en bok om den högintensiva träningsformen och startade ett crossfit-gym. För Kurera berättar han om vägen tillbaka, hur han håller sig ung och om tilliten till så kallad supernäring. – Jag har privilegiet att ha en fru som är näringsterapeut så jag är väl medveten om vilken roll kost, tillskott och så kallad superfoods kan spela, säger han till Kurera.

Mango i skål

Ericas mangobowl med kokos

Desserter/sötsaker

I sin nya bok "Superfood boost" visar Erica Palmcrantz Aziz att nya, bättre vanor varken behöver vara krångliga eller tidskrävande. Här får läsaren lära sig om råvaror som ger lite extra skjuts åt hälsan – eller enkelt översatt ingredienser som är lika mycket mat som de är medicin. Kureras reporter Emma V Larsson testar ett recept och ger sitt omdöme

Övning: Boosta din energi

Träning

Det är lätt att känna sig trött framåt eftermiddagen och då kan det vara svårt att motstå den där chokladkakan. Byt ut eftermiddagsfikat mot en snabb energihöjande yogaövning istället.

Erica Palmcrantz Aziz håller ett mangoldblad

Ericas 10 hälsofavoriter

Hälsa

Erica Palmcrantz Aziz delar med sig av sina tio absoluta hälsofavoriter. Träning och det japanska matchatéet hamnar högt upp på listan andra kärlekar är skratt och att göra egna ansiktskrämer. Erica är lika noga ned vad hon har på utsidan som vad hon stoppar i kroppen.

Lyckad semester med adaptogener

Hälsa

När det är dags för semester brukar Ann-Sofi Kronvall, 53 år, alltid rasa ihop. Antingen blir hon förkyld eller så sover hon sig igenom den första veckan. Men förra året laddade Ann-Sofi med så kallade adaptogener, naturliga ämnen som bland annat förbättrar kroppens återhämtningsförmåga och resultatet blev helt annorlunda.

Pinus maritima tallskog i norra portugal

Därför bör du upptäcka pyknogenol

Naturlig hälsa

Har du upptäckt ämnet pyknogenol än? Om inte är det dags nu. Det helt naturliga ämnet, som kommer från barken från en specifik typ av tall, är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol gör nytta på en lång rad områden. Här är några av dem.

Karin Isberg

Exklusivt för Kureras läsare: En artikelserie om effektiv stresshantering

Mental hälsa

Karin Isberg är författare och stressexpert. När Kurera hösten 2015 intervjuade henne i en artikel om utmattning blev den snabbt en av sajtens absolut mest lästa artiklar någonsin och fick till och med fick Kureras server att krascha. Nu har Karin skrivit boken "15 sätt att bli fri från stress" där hon ger råd om hur man snabbt och enkelt kan sänka stressen i sitt liv. Kurera har som enda tidning fått möjlighet att publicera en artikelserie som bygger på boken. Under sommaren kommer du som besöker Kurera.se att få ta del av den.

Jerry Brännmyr

”Din kropp är perfekt men fungerar inte perfekt om du inte tar hand om den”

Hälsoprofilerna berättar

På Kurera brinner vi för naturlig hälsa och att informera om hur man förebygger sjukdom snarare än att man bara symtomlindrar den. Därför pratar vi mycket om vikten av rätt näring, tillräckligt med näring och ett i övrigt hälsosamt leverne. Av den anledningen är vi också väldigt nyfikna på hur kända hälsoprofiler tänker i ämnet. Därför har vi dragit igång artikelserien "Hälsoprofilerna berättar" där näringsexperter av olika slag får berätta om vilken näring, om någon, de tycker att folk bör tillföra – ur ett rent generellt perspektiv så klart. Samt vilka tillskott, om några, de äter själva. Det har blivit dags för Kureras kanske mest åsiktsfulle krönikör att säga sitt: Varsågod Jerry Brännmyr.

johanna bjurström

Hur kan jag minska på stressen?

Krönikan

Stress påverkar din kropp mycket negativt. Att hitta lugna stunder med återhämtning arbetar jag mest personligen med, det är min stora svaghet. Som egenföretagare med många idéer är det en utmaning att kunna hitta stödsystem att luta sig mot för att inte stressen ska påverka mig så mycket. Här ska jag berätta mer om hur jag gör.

brun kvinna i gul bikini vid strandkant med röd drink

Effektivt solskydd – från insidan

Hud

När vi solar förbrukas mängder av E-vitamin och betakaroten som finns naturligt i huden. Genom att tillföra dessa ämnen kan huden lättare skydda sig och behålla sin naturliga balans. Betakarotenet ger dessutom huden en lätt solkysst ton. Här får du veta mer om betakarotenets – och andra näringsämnens förmåga att skydda mot solen.

Zarah Öberg

Zarah Öberg: ”Är noga med att tillskotten är naturliga och fria från tillsatser”

Hälsoprofilerna berättar

På Kurera brinner vi för naturlig hälsa och att informera om hur man förebygger sjukdom snarare än att bara symtomlindra den. Därför pratar vi mycket om vikten av rätt näring, tillräckligt med näring och ett i övrigt hälsosamt leverne. Av den anledningen är vi också väldigt nyfikna på hur kända hälsoprofiler tänker i ämnet och har dragit igång artikelserien ”Hälsoprofilerna berättar”, där näringsexperter av olika slag får berätta om hur de tänker kring näring och näringstillskott – ur ett generellt perspektiv. Och så klart avslöja vilka eventuella tillskott de själva äter. Det har blivit dags för den tionde intervjupersonen i serien: Kureras egna näringsexpert Zarah Öberg.

Erica Palmcrantz Aziz

Ericas 8 skäl till att börja superfoodboosta dig

Hälsa

Raw foodinspiratören och kokboksförfattaren Erica Palmcrantz Aziz är aktuell med en nya boken "Superfood boost". Här listar hon de åtta främsta fördelarna med att boosta sitt näringsintag med näringstäta livsmedel eller så kallade superfoods. Fördelar som bland annat inbegriper viktminskning, bättre hälsa och mer energi.

Maya Nestorov

Maya Nestorov – om bästa verktygen för att läka och stärka sig själv

Hälsoprofilerna berättar

På Kurera brinner vi för naturlig hälsa och att informera om hur man förebygger sjukdom snarare än att bara symtomlindra den. Därför pratar vi mycket om vikten av rätt näring, tillräckligt med näring och ett i övrigt hälsosamt leverne. Av den anledningen är vi också väldigt nyfikna på hur kända hälsoprofiler tänker i ämnet och har dragit igång artikelserien "Hälsoprofilerna berättar", där näringsexperter av olika slag får berätta om vilken näring de tycker att folk bör tillföra - ur ett rent generellt perspektiv. Och vilka tillskott de själva äter. Det har blivit dags för Maya Nestorov – känd hälsobloggare och "Youtuber".

Mia Hagenmalm i köket

Mia Hagenmalm: ”Ta hand om din mage, sedan kommer allt annat”

Hälsoprofilerna berättar

På Kurera brinner vi för naturlig hälsa och att informera om hur man förebygger sjukdom snarare än att man bara symtomlindrar den. Därför pratar vi mycket om vikten av rätt näring, tillräckligt med näring och ett i övrigt hälsosamt leverne. Av den anledningen är vi också väldigt nyfikna på hur kända hälsoprofiler tänker i ämnet. Därför har vi dragit igång artikelserien "Hälsoprofilerna berättar" där näringsexperter av olika slag får berätta om vilken näring, om någon, de tycker att folk bör tillföra - ur ett rent generellt perspektiv så klart. Samt vilka tillskott, om några, de äter själv. Det har blivit dags för vår alldeles egna Kurerabloggare, Mia Hagenmalm.