Framtidsgården

Nya händelser på gården

Det har varit en ny spännande dag idag här på Framtidsgården. Arbetshästarna kom tillbaka och gör ett riktigt bra jobb i skogen. Carl och Joshua, vår WWOOFare är i full gång med vedklyvning. Stapeln börjar ta vid, och är inspirerad av boken VED. Notera den stabila kanten på stapeln, som även har mycket luft i sig. Enligt boken är det bra att ha fällt och huggit klart till Påsk, innan saven stiger i träden och det blir mer fukt i virket. Lunch med korvgrillning. Och dagen avslutades med att vår egen arbetshäst kom på plats. Vår traktor.

häst ved ved1 korv traktor


Arbetshästarna

Idag har vi haft besök av dessa två kraftpaket. Får jag presentera arbetshästarna, Fredrik och Ruben, som hjälper oss att dra ut timmer från skogen, där fårhagen kommer vara. De är givetvis snällare mot miljön än en skogsmaskin, och lämnar inte lika stora märken i marken, som potentiellt en skogsmaskin skulle göra.

arbetshäst arbetshäst1 arbetshäst2 arbetshäst3 arbetshäst4


Sveriges mest nytänkande jordbruk?

Besök på ett  jordbruk i framtidsanda

I helgen var vi och hälsade på Ylva och Kjell Sjelin på Hånsta Gård utanför Uppsala. De bedriver  säkerligen ett av Sveriges mest spännande och nytänkade jordbruk. KRAV-märkt, självklart, och på många sätt även ännu bättre än KRAV-märkt. Till exempel så odlar de sin egen mat till hönsen, solrosfrön, istället för att köpa in det vanliga 'ekologiska' fodret. Det ekologiska fodret är ofta är baserat på fiskmjöl från fiskar som fångats på en annan del av jorden, så dess miljöavtryck kan ju diskuteras.

På Hånsta Gård finns förutom höns även får, kor och grisar. Det är ingen liten gård direkt, med sina runt 150 ha, och trots det får alla djuren gå ute året runt. Paret Sjelin har nämligen specialiserat sig på att skapa flyttbara hus till alla djuren. På så vis slipper de både leråker och parasiter, och de får fantastiskt glada och fina djur som dessutom bereder jorden när de betar och flyttas runt på gårdens marker året ut.

På Hånsta hjälper grisarna till i skogsbruket. På somrarna får grisarna böka runt på avverkade skogsområden och skapar på så vis en naturlig föryngring.

Besöket på Hånsta var mycket inspirerande och gav oss både spännande idéer och nya kunskaper att ta i bruk på vår egen gård. Vi köpte även med oss av deras fina produkter rågmjöl, havregryn och ägg.

Bild 1. Finfina varor

Bild 2. Flyttbart fårhus med glada Gotlandsfår

Bild 3 och 4.  Glada grisar i stor flyttbar hage samt flyttbara svinstior


När skogen själv får välja

Hållbart och ekonomiskt skogsbruk

I veckan hade vi besök av Silvaskog. På Framtidsgårdens marker växer en vacker och varierad skog. En del av den är mer än 100 år gammal. Det är självklart för oss att förvalta och bevara den. Vi anlitade därför Silvaskog, som arbetar i enlighet med våra tankar, om en kalhyggesfri skog. Silvaskog hjälpte oss med  planläggning, stämpling och rådgivning enligt Lübeckmodellen.

Lübeckmodellen är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen. 

Enligt Silvaskog innefattar denna modell naturhänsyn och ger ett mer miljövänligt skogsbruk. De skriver "med skogens naturliga struktur och sammansättning som mål, ger det med tiden en variationsrik skog fylld av naturens alla aspekter. Alla våra skogslevande arter har genom årmiljonerna utvecklats i olikåldriga blandskogar – ersätter vi dessa med kalhyggen och monokulturer, får flertalet av alla arter per automatik problem att finna sig ett livsutrymme. Modellen är väldokumenterad, ger god löpande avkastning och en med tiden allt högre timmerkvalitet".

Så enkelt det bli när vi följer naturen, för det är ju så här skogen vuxit och föryngrat sig själv genom årtusenden.

/J