Framtidsgården

På väg att bli KRAV-Gård

Visste du att det tar 2 år innan en jordbrukare kan bli KRAV-certifierad och kalla sina grödor för ekologiska?

Nu är vi på väg att bli en KRAV-certifierad gård. Idag har vi haft besök av HS Certifiering, en del av Hushållningssällskapet, som granskar och certifierar KRAV-gårdar. Det är många regler att förhålla sig till och vi fick en stor pärm med allt vad det innebär att vara KRAV- certifierade. Det känns fantastiskt, att som vi ser det, 'rädda' en bit mark på det här viset. Nedräkningen kan börja och karenstiden är två år. Under tiden kommer vi förbereda jorden på åkrarna med att så betesvall (örter och grässorter) och kvävefixerande gröngödslingsväxter som förhöjer näringsvärdet i jorden. Efter hösten 2014 kan vår skörd kallas KRAV-certifierad, och vi inleder en sexåring odlingsföljd som bland annat kommer innehålla dinkel och nakenhavre.

Snart kommer nog snön. Vi ses till våren åkern...