Framtidsgården

När skogen själv får välja

Hållbart och ekonomiskt skogsbruk

I veckan hade vi besök av Silvaskog. På Framtidsgårdens marker växer en vacker och varierad skog. En del av den är mer än 100 år gammal. Det är självklart för oss att förvalta och bevara den. Vi anlitade därför Silvaskog, som arbetar i enlighet med våra tankar, om en kalhyggesfri skog. Silvaskog hjälpte oss med  planläggning, stämpling och rådgivning enligt Lübeckmodellen.

Lübeckmodellen är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen. 

Enligt Silvaskog innefattar denna modell naturhänsyn och ger ett mer miljövänligt skogsbruk. De skriver "med skogens naturliga struktur och sammansättning som mål, ger det med tiden en variationsrik skog fylld av naturens alla aspekter. Alla våra skogslevande arter har genom årmiljonerna utvecklats i olikåldriga blandskogar – ersätter vi dessa med kalhyggen och monokulturer, får flertalet av alla arter per automatik problem att finna sig ett livsutrymme. Modellen är väldokumenterad, ger god löpande avkastning och en med tiden allt högre timmerkvalitet".

Så enkelt det bli när vi följer naturen, för det är ju så här skogen vuxit och föryngrat sig själv genom årtusenden.

/J