Framtidsgården

Måste se video om getter inom permakultur

Video om hur getter kan hjälpa till att skapa produktiv mark

Har du 11 minuter över ska du kika in den här permakulturvideon av Goeff Lawton, som handlar om hur getter kan användas på ett smart sätt för att återskapa produktiv mark och skog. 

How to create a food forest using goats   Designing a Food Forest with Goats

"Even if you don't have goats, you should check out this short Geoff Lawton video on how he uses goats to get rid of weed trees and invasive shrubs by working goats to improve his land.
He also gets a free surplus of stick fuel to power his rocket stove heater. It's a great example of how to use goats creatively and intelligently with Permaculture design. You get the benefit of improved land and fuel management and the goats get to do what they love to do best - munching down on trees!"

 

 


Stor fröleverans

Och lite fler bilder på hästarna. Se även den fina vedstapeln inspirerad av boken VED. Samt vår första större leverans av ekologiska fröer till åkrarna, av lite större kvantitet än till grönsaksodlingen. Vi börjar nu förstå alla bönder som oroar sig för vädret under sommaren. När det handlar om lite större summor än en liten fröpåse.

hä hä1 hä2 hä4 hä5 hä6


Nya händelser på gården

Det har varit en ny spännande dag idag här på Framtidsgården. Arbetshästarna kom tillbaka och gör ett riktigt bra jobb i skogen. Carl och Joshua, vår WWOOFare är i full gång med vedklyvning. Stapeln börjar ta vid, och är inspirerad av boken VED. Notera den stabila kanten på stapeln, som även har mycket luft i sig. Enligt boken är det bra att ha fällt och huggit klart till Påsk, innan saven stiger i träden och det blir mer fukt i virket. Lunch med korvgrillning. Och dagen avslutades med att vår egen arbetshäst kom på plats. Vår traktor.

häst ved ved1 korv traktor


Arbetshästarna

Idag har vi haft besök av dessa två kraftpaket. Får jag presentera arbetshästarna, Fredrik och Ruben, som hjälper oss att dra ut timmer från skogen, där fårhagen kommer vara. De är givetvis snällare mot miljön än en skogsmaskin, och lämnar inte lika stora märken i marken, som potentiellt en skogsmaskin skulle göra.

arbetshäst arbetshäst1 arbetshäst2 arbetshäst3 arbetshäst4


Händelserik vecka framöver!

Nästa vecka blir spännande här på Framtidsgården.

På söndag kommer vår första WWOOF:are, Joshua från USA, som ska stanna en månad. WWOOF står för World Wide Opportunities on Organic Farms. Ett världsomspännande nätverk, där arbete bytes mot mat och husrum på gården. Vi har själva wwoofat på Nya Zeeland och tyckte det var ett fantastiskt sätt att lära sig om hur en gård fungerar, likaväl kulturen och det nya landet. Joshua kommer bla involveras i vedklyvning, stängseluppsättning, målning och förkultivering av plantor. Han ska få bo i det fina Woofar-huset (se nedan).

På måndag kommer arbetshästarna. De visade sig finnas en kille i grannsamhället som arbetar med att dra ut timmer med häst. Fantastiskt tyckte vi, att han dessutom ska vara en av landets bästa är ju inte fel. Vi fortsätter betesrestaureringen på det viset. Snällt mot mark och miljö. Hästarna kommer dra ut timmer i skogen bakom huset. Där kommer fåren beta framöver.

 

 

exteriör


Here we go – Framtidsgårdens ‘make over’ startar nu!

Gården som slumrat i Törnrosasömn börjar sakteligen vakna till liv.

Idag känns det som om Framtidsgårdens 'make over' startat på riktigt. Vi har fått klartecken från Länsstyrelsen att restaurera gammal betesmark. Dvs restaurera mark där djur betat för länge sedan som blivit igenvuxen. Totalt är det ca 9 hk som ska pånyttfödas och bli beten för kor och får. Idag påbörjades alltså det arbetet som bla innebär att röja en massa sly längs med sjökanten, då vi kommer skapa en hage längs med sjön. Restaureringsarbetet kommer delvis göras med arbetshästar som ska dra ut timmer ur skogen. Fågelvänner kanske tycker det låter tråkigt att ta bort sly som gillas av fåglar. Men faktum är att slymarker finns det gott om och strandängar färre av. Vi kommer alltså återskapa en strandäng i stil med gammal slåtteräng, som uppskattas av olika sorters sjöfåglar och insekter. Strandängen kommer att slås med lie. Så håll utkik efter kommande slåttergillen!

Here we go - fler uppdateringar kommer om restaureringen och de kommande arbetshästarna.

Den blivande sjöhagen längst bort i bilden:

bete1

Jag och Cornelia som  njuter av först värmande vårsolen på åkern:

bete

Vår lada som är i behov av kärlek:

bete2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sveriges mest nytänkande jordbruk?

Besök på ett  jordbruk i framtidsanda

I helgen var vi och hälsade på Ylva och Kjell Sjelin på Hånsta Gård utanför Uppsala. De bedriver  säkerligen ett av Sveriges mest spännande och nytänkade jordbruk. KRAV-märkt, självklart, och på många sätt även ännu bättre än KRAV-märkt. Till exempel så odlar de sin egen mat till hönsen, solrosfrön, istället för att köpa in det vanliga 'ekologiska' fodret. Det ekologiska fodret är ofta är baserat på fiskmjöl från fiskar som fångats på en annan del av jorden, så dess miljöavtryck kan ju diskuteras.

På Hånsta Gård finns förutom höns även får, kor och grisar. Det är ingen liten gård direkt, med sina runt 150 ha, och trots det får alla djuren gå ute året runt. Paret Sjelin har nämligen specialiserat sig på att skapa flyttbara hus till alla djuren. På så vis slipper de både leråker och parasiter, och de får fantastiskt glada och fina djur som dessutom bereder jorden när de betar och flyttas runt på gårdens marker året ut.

På Hånsta hjälper grisarna till i skogsbruket. På somrarna får grisarna böka runt på avverkade skogsområden och skapar på så vis en naturlig föryngring.

Besöket på Hånsta var mycket inspirerande och gav oss både spännande idéer och nya kunskaper att ta i bruk på vår egen gård. Vi köpte även med oss av deras fina produkter rågmjöl, havregryn och ägg.

Bild 1. Finfina varor

Bild 2. Flyttbart fårhus med glada Gotlandsfår

Bild 3 och 4.  Glada grisar i stor flyttbar hage samt flyttbara svinstior


När skogen själv får välja

Hållbart och ekonomiskt skogsbruk

I veckan hade vi besök av Silvaskog. På Framtidsgårdens marker växer en vacker och varierad skog. En del av den är mer än 100 år gammal. Det är självklart för oss att förvalta och bevara den. Vi anlitade därför Silvaskog, som arbetar i enlighet med våra tankar, om en kalhyggesfri skog. Silvaskog hjälpte oss med  planläggning, stämpling och rådgivning enligt Lübeckmodellen.

Lübeckmodellen är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen. 

Enligt Silvaskog innefattar denna modell naturhänsyn och ger ett mer miljövänligt skogsbruk. De skriver "med skogens naturliga struktur och sammansättning som mål, ger det med tiden en variationsrik skog fylld av naturens alla aspekter. Alla våra skogslevande arter har genom årmiljonerna utvecklats i olikåldriga blandskogar – ersätter vi dessa med kalhyggen och monokulturer, får flertalet av alla arter per automatik problem att finna sig ett livsutrymme. Modellen är väldokumenterad, ger god löpande avkastning och en med tiden allt högre timmerkvalitet".

Så enkelt det bli när vi följer naturen, för det är ju så här skogen vuxit och föryngrat sig själv genom årtusenden.

/J