Hälsocoachen

Räkna ut ditt BMI

BMI - Body Mass Index

Ett gammalt hederligt verktyg att använda sig av när det kommer till att mäta huruvida man är normalviktig eller inte är BMI - Body Mass Index.

Såhär räknar du ut ditt BMI:

Vikt/Längd x längd = BMI.
Exempelvis om man är 165 cm lång och väger 62 kg så får man ett BMI på 23. (Ex: 62/1,65 x 1,65 = 22,79).

Jämför sedan ditt värde med skalorna här under:

Underviktig: BMI under 18,5

Normalviktig: BMI mellan 18,5-24,9

Överviktig: BMI mellan 25-30

Fetma: BMI över 30

Detta kan vara ett bra verktyg för att se om man ligger inom ramarna men man bör dock ha i åtanke att BMI inte tar hänsyn till hur stor del av kroppen som består av fett och hur stor del som består av muskler. Därför lämpar sig inte detta verktyg om man är elitidrottare eller kroppsbyggare. Det rekommenderas heller inte att använda sig av på barn, då de växer och utvecklas i olika takt.

 

Referens: Livsmedelsverket och WHO