röntgad sköldkörtel

Här är de vanligaste sköldkörtelsjukdomarna

Testa din sköldkörtel

Med anledning av International Thyroid Awareness Week har du som Kureraläsare möjligheten att testa dina sköldkörtelhormoner hos Medisera som erbjuder Hälsokontroller via blodprov online till ett förmånligare pris.

Medisera erbjuder dig
• Att ta blodprovet direkt efter beställning.
• Ett digitalt läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” via Bank-ID, snabbt, enkelt och patientsäkert.
• Provtagning med hög klinisk standard i samarbete med bland annat Karolinska Universitetslaboratoriet.
• En blodanalys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden.
• Att en legitimerad läkare ringer upp om dina provsvar är gravt avvikande.

International Thyroid Awareness Week pågår, en vecka vars uppgift är att öka kunskapen om sjukdomar och rubbningar i sköldkörteln. Allt fler drabbas, av dom främst kvinnor. Stress misstänks som en bov, men det finns flera sjukdomar och orsaker till att sköldkörtelns funktion störs. Här listar vi de vanligaste.

Sköldkörtelförbundet uppger att över 450 000 svenskar har en diagnosrelaterad till störd funktion i sköldkörteln, de flesta är kvinnor. Troligen är det många som har besvär utan att veta om det. Den vanligaste rubbningen är en underproduktion av hormon, så kallad hypotyreos. Man kan även lida av överproduktion av hormon, så kallad hypertyreos. Det finns olika typer av cancer, inflammation, autoimmuna tillstånd samt struma som kan störa hormonproduktionen i sköldkörteln.

Hypotyreos – underfunktion i sköldkörteln
Prefixet ”hypo” kommer från grekiskan och betyder ”under”. Hypotyreos innebär alltså att man lider av en underproduktion av de hormoner som sköldkörteln tillverkar. Kroppens system går på låga varv och ämnesomsättningen sjunker. Här listar vi några vanliga bakomliggande orsaker till att sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner:

Operation eller behandling
Tänkbara orsaker till hypotyreos kan vara operation i sköldkörteln pga. struma (förstorad sköldkörtel) eller för hög ämnesomsättning, annan sjukdom i körteln eller att man behandlat den med radioaktiv jod, läkemedel eller strålning mot kroppsdelar i närheten av sköldkörteln.

 

LÄS OCKSÅ: Nadja gick från sköldkörtelsjuk till frisk

Biverkning av läkemedelsbehandling
Läkemedel innehållande amiodaron (hjärtmedicin) eller litium (vid olika psykiska sjukdomar) kan minska produktionen av hormon i sköldkörteln, även verksamma substanserna karbamazepin eller interferon kan ha denna bieffekt. Om du använder dessa mediciner är det viktigt att hormonnivåerna kontrolleras regelbundet.

Kronisk sköldkörtelinflammation
Detta är den vanligaste orsaken till underproduktion av hormoner, hypotyreos. Det är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret bryter ner celler i sköldkörteln och påverkar organet så att det uppstår en bestående inflammation. Inflammationen leder till att funktionen i sköldkörteln blir försämrad och nedsatt. Det finns två olika typer av sköldkörtelinflammation; Hashimotos (här förstoras körteln) och atrofisk autoimmun inflammation (här minskar sköldkörteln i storlek). Denna sjukdom kräver ofta livslång behandling med läkemedel.

LÄS OCKSÅ: 11 tips för naturlig hjälp vid sköldkörtelproblem

Sjukdom i hypofysen
Hypofysen styr sköldkörteln och därför påverkar sjukdom här, så kallad sekundär hypotyreos, även sköldkörteln. Tillståndet är ovanligt.

Medfödd hypotyreos
Det finns en sorts medfödd hypotyreos som är allvarlig, men mycket ovanlig. I Sverige screenas alla nyfödda med ett blodprov för att upptäcka detta tillstånd.

Graviditet och hypotyreos
Hypotyreos kan minska dina möjligheter att bli gravid och det är viktigt att få behandling. Under rätt behandling skall hypotyreosen i sig inte vara något hinder för graviditet, det viktiga är att du har ägglossning. I samband med graviditet kan hormonbalansen påverkas, i de flesta fall går det över av sig självt, men det kan behöva behandlas. Det är viktigt att läkemedelsdoseringen är rätt inställd och när man blir gravid eller ammar kan nivåerna behöva justeras och det kan vara lämpligt med regelbundna kontroller.

Hypertyeros – överfunktion i sköldkörteln
Prefixet ”hyper” kommer från grekiskan och betyder ”över”. Hypertyeros betyder således överproduktion av hormoner som tillverkas i sköldkörteln. Ämnesomsättningen ökar och kroppen går på högvarv. Här listar vi några vanliga bakomliggande orsaker till att sköldkörteln producerar för mycket hormoner:

LÄS OCKSÅ: Hur står det till med sköldkörteln?

Graves sjukdom – gift struma
En av de vanligaste orsakerna till hypertyreos är Graves sjukdom som är autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens eget immunförsvar ger sig på organ som om de inte tillhörde kroppen. Detta leder till att immunsystemet tillverkar antikroppar mot sköldkörteln, så kallad TRAK. TRAK liknar det TSH-hormon som hypofysen producerar för att reglera sköldkörteln och produktionen störs. Sköldkörteln börjar överproducera hormoner. Graves är till viss del ärftligt, så har du någon i din släkt som har sjukdomen är sannolikheten högre att drabbas. Graves sjukdom eller giftstruma behandlas med läkemedel, operation eller radioaktiv jod.

 

Knölstruma
Struma är en gemensam benämning på samtliga tillstånd där sköldkörteln blir förstorad. Knölstruma kan variera alltifrån en liten enstaka knöl i sköldkörteln till en stor som kan trycka på luftröret och växa sig ner i brösthålan. Sjukdomen kan ta lång tid att ge sig till känna men allt eftersom tiden går kan man drabbas av ökad ämnesomsättning och hypertyreos. Knölstruman har då utvecklats från en icke-toxisk struma till en giftig, toxisk struma. Detta på grund av att sköldkörteln producerar hormon utan att ha fått en signal från hypofysen via TSH-hormonet som produceras där, hormonbalansen är störd. Det kan även hända att man utvecklar hypotyreos vid knölstruma. Tillståndet är betydligt vanligare hos kvinnor än män samt om man har jodbrist.

Sköldkörtelcancer
Det finns olika typer av cancer i sköldkörteln, men det är en av de ovanligare sjukdomarna i sköldkörteln. Det drabbar främst kvinnor och sköldkörtelförbundet anger att cirka 600 personer årligen får diagnosen. Man vet inte säkert orsaken till denna typ av cancer, men risken ökar om man blivit exponerad för strålning.

Jod och sköldkörteln
Brist på jod kan orsaka struma (förstoring av sköldkörteln). Under graviditet är det extra viktigt med ett tillräckligt jodintag, detta då det behövs för att fostrets nervsystem ska utvecklas normalt.  Man skall inte heller äta för mycket jod, det kan vara skadligt. Tillskott av jod i till exempel salt har setts minska vissa allvarliga former av cancer i sköldkörteln. Mager fisk, skaldjur, ägg och alger är exempel på livsmedel som är naturligt rika på jod.

Stress påverkar sköldkörteln
Man misstänker att stress kan påverka sköldkörteln och hormonbalansen i kroppen över tid. Forskning tyder på att stress, ärftlighet och även virussjukdomar kan spela en roll om man drabbas av rubbningar i sköldkörteln.

Många som blir sjuka beskriver att de haft en svår period i livet innan de fått sin diagnos, exempelvis annan sjukdom, hög belastning och psykisk press. Det är även troligt att utmattningssyndrom kan ha en obehandlad hypotyreos som grund på grund av den minskade ämnesomsättningen som gör kroppens system stressat. Immunförsvaret påverkas då och inflammationen i sköldkörteln förvärras. Stress och sköldkörtelrubbningar påverkar med andra ord varandra, långvarig stress kan påverka hormonbalansen och om hormonbalansen är rubbad blir kroppen stressad.

Binjurarna påverkas av stress
Binjurens funktion påverkas av långvarig stress, de till en början höga nivåerna av kortisol, adrenalin och DHEA sjunker med tid till för låga nivåer då organen ”bränns ut” och slutar fungera optimalt. Binjurarna ingår i kroppens endokrina system, liksom sköldkörteln. Hela hormonsystemet i kroppen är sammanlänkat och när produktionen hos något organ påverkas sätts hela systemet ur balans.

Stress, binjurarna och sköldkörteln
Binjurarna och sköldkörteln har gemensamma beröringspunkter, båda har med ämnesomsättningen att göra. Vid stress reglerar binjuren leverns frisättning av energi, stress kan även ge inflammationer i kroppen och binjurarna släpper då ifrån sig extra mycket kortisol som är antiinflammatorisk. Om stressen inte avtar kommer binjurarna fortsätta producera kortisol och den blir med tiden utmattad och ur funktion. Inflammationen i kroppen kan inte längre dämpas.

 

Ämnesomsättningen i kroppen regleras av sköldkörteln och detta hänger samman med kroppens energinivåer. Om energinivån blir för låg tolkar kroppen det som en stressituation och binjurarna reagerar genom att frisätta kortisol.

Om binjurarna är utmattade ökar inflammationen i kroppen och detta leder till att sköldkörteln responderar med att gå på låga varv för att motverka detta. Detta kan över tid leda till underproduktion av sköldkörtelhormonerna. Konstant stress över tid utan återhämtningsperioder påverkar således både binjurarnas och sköldkörtelns funktioner negativt.

Inte alltid ett stringent sjukdomsförlopp
Sjukdomar i sköldkörteln tar sig inte alltid linjära, logiska uttryck. Till exempel kan de som lider av underfunktion i sköldkörteln ibland få skov av hypertyreos (överproduktion). Detta beror på att balansen i systemet är satt ur funktion och att regleringen av hormonproduktionen är störd. Knölstruma kan ta sig uttryck i både under- och överproduktion av hormon.

Av Johanna Gustafsson

Källor:
1177
Sköldkörtelförbundet

Göteborgs-Posten 2018-03-25, ”En halv miljon drabbade av störning i sköldkörteln

Giftstruma

Sköldkörtelförbundets ordlista

Medibas,
Livsmedelsverket
D
oktorn.com
H
ypotyreos.info
Depression, stress och utmattade binjurar

 

Vill du läsa fler liknande artiklar?
Gilla Kurera på Facebook och signa upp dig för Kureras nyhetsbrev så missar du inget!


Testa din sköldkörtel

Med anledning av International Thyroid Awareness Week har du som Kureraläsare möjligheten att testa dina sköldkörtelhormoner hos Medisera som erbjuder Hälsokontroller via blodprov online till ett förmånligare pris.

Medisera erbjuder dig
• Att ta blodprovet direkt efter beställning.
• Ett digitalt läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” via Bank-ID, snabbt, enkelt och patientsäkert.
• Provtagning med hög klinisk standard i samarbete med bland annat Karolinska Universitetslaboratoriet.
• En blodanalys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden.
• Att en legitimerad läkare ringer upp om dina provsvar är gravt avvikande.

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Årets miljöhjälte Magnus Carlson visar vägen till förändring

Eko/miljö

Magnus Carlson, sångare i bandet Weeping willows, utsågs nyligen till årets miljöhjälte och fick ta emot diplom ur kungens hand för sitt enträgna klimatarbete. Magnus lever som han lär, han har nästan helt slutat flyga, bandets turnéer sker med tåg och han slutade nyligen äta kött – för både hälsans och miljöns skull. Kurera växlade några ord med svenskt musiklivs kanske flitigaste miljökämpe. 

Elaine Jenderklint

Elaine fick tillbaka glans och liv i håret igen

Hälsa

För två år sedan kom cancern tillbaka och Elaine Jenderklints ena bröst opererades bort. I efterbehandlingen ingick hormontabletter – som gav starka biverkningar. Kroppen värkte och håret blev tunnare och livlöst, men ett tillskott med bland annat hirs har gett Elaine glansen och hårkvaliteten tillbaka.

 

Fredrik Ölander

Fiskolja lindrar inflammerad tarm

Mage

Inflammatoriska tarmsjukdomar som Chrons sjukdom och ulcerös kolit har en sak gemensamt – de kommer i skov. Studier har visat att ett tillskott av omega-3 är ett sätt att minska inflammation i tarmen och göra skoven färre och lindrigare. – Men var noga med att välja en fiskolja som är stabil och håller hög kvalitet, säger Fredrik Ölander, funktionsmedicinsk terapeut som dagligen träffar klienter med besvärliga magar.

Kaeng phet – röd currygryta med grönsaker

Recept

Denna thailändska gryta är fullproppad med av grönsaker. Detta och många andra goda vegetariska recept från hela världen hittar du i den gröna kokboken boken "Zeinas green kitchen" av matprofilen Zeina Mourtada – känd för sin uppskattade blogg "Zeinas kitchen" och sin medverkan i TV.

”Jag valde bort medicinen och blev frisk av träning och bra mat”

Hälsa

För tio år sedan när Benny Ottosson fick reda på att blodtrycket var förhöjt valde han bort medicinen och ändrade livsstil. På tre månader lyckades han sänka sitt blodtryck till normal nivå, men för två år sedan, när han fick en hudcancerdiagnos gjorde han en ny och djupare förändring – denna gång i sin inre värld. Om sin hälsoresa berättar Benny Ottosson i boken, "Frisk, lugn, utvilad, stark. Hela livet".

 

Kvinna som sitter i yogaställning

Naturens under lindrar ledbesvär

Forskning

Kådan boswellia och roten gurkmeja har i årtusenden använts inom den ayurvediska medicinen för att lindra ledbesvär. Ny forskning visar att effekten förstärks när de renodlas och används tillsammans så att ett plus ett inte bara blir två – utan tre.

Snart kan vi läsa av psykisk ohälsa i blodet

Mental hälsa

Det kommer ständigt nya siffror på att den psykiska ohälsan bland unga ökar men inte så mycket som visar på varför. Vid Uppsala universitet bedrivs sedan några år en studie som ska öka den kunskapen genom att bland annat studera gener för att göra det möjligt att ställa tidigare diagnoser.

Högt blodtryck – Så funkar det

Hjärt- kärlhälsa

Högt blodtryck är en av våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar, de flesta som drabbas är män. Högt blodtryck kan leda till flera allvarliga sjukdomar och bör därför tas på allvar. Mycket kan göras genom livsstilsförändringar och kostomläggning, hjälper inte det bör man överväga andra behandlingsmetoder.

Skönhetspanelen testar: body scrubs

Hud

Kall och torr luft på ingång betyder att det är dags att vårda huden lite extra. Genom att återfukta – och inte minst skrubba får du både lyster och en len hud. Kureras skönhetspanel har testat några naturliga kroppsskrubbar och hittat en favorit.

 

Glutenintoleranta får oftare selenbrist

Kost

Närmare tre procent av svenskarna har diagnosen celiaki - en autoimmun sjukdom som kräver livslång kostbehandling, och även om man äter rätt kan tarmen ha svårare att ta upp näring. Därför kan glutenintoleranta oftare lida av vitamin- och mineralbrist. Studier visar en tydlig koppling mellan glutenintolerans och bland annat brist på selen.

Peder Gustafsson

“Rödbetan boostar min träning”

Hälsa

Peder Gustafsson har idrottat i hela sitt liv. Numera är skidträningen det han satsar mest på och i årets Vasalopp kom han på 331 plats. Det tackar han åtminstone delvis ett tillskott med rödbetsextrakt för. Med hjälp av det kan han träna hårdare och orka mer.

 

Ann blev kvitt sina ständiga urinvägsinfektioner

Hälsa

Anns urinvägsinfektioner började för tio år sedan och hon har flera gånger om året behandlats med penicillin. – Jag har haft en enda urininfektion i mitt liv tidigare, men efter klimakteriet har det varit tre, fyra gånger om året. Sedan jag hittade tranbärsextraktet har infektionerna försvunnit helt, säger hon.

Växtbaserad kost kan lindra reumatoid artrit

Forskning

En växtbaserad kost kan bidra till att lindra smärtsamma symtom vid reumatid artrit.   Tidigare har man sett förbättringar hos patienter med fibromyalgi, mycket talar nu för att flera autoimmuna sjukdomar kan förebyggas med en kost basesrad på frukt och grönt.

apelsiner och citroner

Därför behöver immunförsvaret C-vitamin

Hälsa

Just nu lider miljontals människor i världen av C-vitaminbrist, en brist som till slut kan leda till olika sjukdomar och i sällsynta fall till döden. Immunologen Sanna Ehdin, forskare, föreläsare och författare, säger att C-vitamin stärker immunförsvaret och ger ökat motstånd mot infektioner, influensa och förkylning

 

“Nu är magen lugnare och jag är mitt pigga jag igen”

Hälsa

I många år tänkte Annette att magvärken var något hon fick stå ut med och lära sig att acceptera. När hon efter akuta magsmärtor på en semesterresa provade kisel blev magen lugnare och värken kommer nu allt mer sällan. – Jag är positivt överraskad att jag får så bra effekt. Jag behöver inte känna att jag måste gilla läget, säger hon.

Magsyran är viktig för mer än matsmältningen

Mage

För många är magsyra något som till varje pris ska kontrolleras, det kopplas till magkatarr och sura uppstötningar som vi tar läkemedel för att dämpa. Men flera problem beror på att vi har för lite snarare än för mycket och magsyran spelar en viktig roll inte bara för matsmältningen utan också för att hålla oss friska i övrigt.

Marie Sjödin

Så fann Marie ork att leva fullt ut!

Hälsa

Kanske var det vårtrötthet, kanske arbetstempot, men Marie Sjödin var trött. När hon stod i gymmet kändes det tungt och hemma tog orken slut innan dagen var över. När hon hittade tabletter med aminosyror så ökade marginalerna och hon orkade mer – på flera plan