Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inga nyheter och erbjudanden från Kurera!
Vårt nyhetsbrev kommer två gånger i veckan och är helt gratis.
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter här:

E-postadressen är nu registrerad, du kommer att få vårt nästa utskick!

röntgad sköldkörtel

Här är de vanligaste sköldkörtelsjukdomarna

Testa din sköldkörtel

Med anledning av International Thyroid Awareness Week har du som Kureraläsare möjligheten att testa dina sköldkörtelhormoner hos Medisera som erbjuder Hälsokontroller via blodprov online till ett förmånligare pris.

Medisera erbjuder dig
• Att ta blodprovet direkt efter beställning.
• Ett digitalt läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” via Bank-ID, snabbt, enkelt och patientsäkert.
• Provtagning med hög klinisk standard i samarbete med bland annat Karolinska Universitetslaboratoriet.
• En blodanalys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden.
• Att en legitimerad läkare ringer upp om dina provsvar är gravt avvikande.

International Thyroid Awareness Week pågår, en vecka vars uppgift är att öka kunskapen om sjukdomar och rubbningar i sköldkörteln. Allt fler drabbas, av dom främst kvinnor. Stress misstänks som en bov, men det finns flera sjukdomar och orsaker till att sköldkörtelns funktion störs. Här listar vi de vanligaste.

Sköldkörtelförbundet uppger att över 450 000 svenskar har en diagnosrelaterad till störd funktion i sköldkörteln, de flesta är kvinnor. Troligen är det många som har besvär utan att veta om det. Den vanligaste rubbningen är en underproduktion av hormon, så kallad hypotyreos. Man kan även lida av överproduktion av hormon, så kallad hypertyreos. Det finns olika typer av cancer, inflammation, autoimmuna tillstånd samt struma som kan störa hormonproduktionen i sköldkörteln.

Hypotyreos – underfunktion i sköldkörteln
Prefixet ”hypo” kommer från grekiskan och betyder ”under”. Hypotyreos innebär alltså att man lider av en underproduktion av de hormoner som sköldkörteln tillverkar. Kroppens system går på låga varv och ämnesomsättningen sjunker. Här listar vi några vanliga bakomliggande orsaker till att sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner:

Operation eller behandling
Tänkbara orsaker till hypotyreos kan vara operation i sköldkörteln pga. struma (förstorad sköldkörtel) eller för hög ämnesomsättning, annan sjukdom i körteln eller att man behandlat den med radioaktiv jod, läkemedel eller strålning mot kroppsdelar i närheten av sköldkörteln.

 

LÄS OCKSÅ: Nadja gick från sköldkörtelsjuk till frisk

Biverkning av läkemedelsbehandling
Läkemedel innehållande amiodaron (hjärtmedicin) eller litium (vid olika psykiska sjukdomar) kan minska produktionen av hormon i sköldkörteln, även verksamma substanserna karbamazepin eller interferon kan ha denna bieffekt. Om du använder dessa mediciner är det viktigt att hormonnivåerna kontrolleras regelbundet.

Kronisk sköldkörtelinflammation
Detta är den vanligaste orsaken till underproduktion av hormoner, hypotyreos. Det är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret bryter ner celler i sköldkörteln och påverkar organet så att det uppstår en bestående inflammation. Inflammationen leder till att funktionen i sköldkörteln blir försämrad och nedsatt. Det finns två olika typer av sköldkörtelinflammation; Hashimotos (här förstoras körteln) och atrofisk autoimmun inflammation (här minskar sköldkörteln i storlek). Denna sjukdom kräver ofta livslång behandling med läkemedel.

LÄS OCKSÅ: 11 tips för naturlig hjälp vid sköldkörtelproblem

Sjukdom i hypofysen
Hypofysen styr sköldkörteln och därför påverkar sjukdom här, så kallad sekundär hypotyreos, även sköldkörteln. Tillståndet är ovanligt.

Medfödd hypotyreos
Det finns en sorts medfödd hypotyreos som är allvarlig, men mycket ovanlig. I Sverige screenas alla nyfödda med ett blodprov för att upptäcka detta tillstånd.

Graviditet och hypotyreos
Hypotyreos kan minska dina möjligheter att bli gravid och det är viktigt att få behandling. Under rätt behandling skall hypotyreosen i sig inte vara något hinder för graviditet, det viktiga är att du har ägglossning. I samband med graviditet kan hormonbalansen påverkas, i de flesta fall går det över av sig självt, men det kan behöva behandlas. Det är viktigt att läkemedelsdoseringen är rätt inställd och när man blir gravid eller ammar kan nivåerna behöva justeras och det kan vara lämpligt med regelbundna kontroller.

Hypertyeros – överfunktion i sköldkörteln
Prefixet ”hyper” kommer från grekiskan och betyder ”över”. Hypertyeros betyder således överproduktion av hormoner som tillverkas i sköldkörteln. Ämnesomsättningen ökar och kroppen går på högvarv. Här listar vi några vanliga bakomliggande orsaker till att sköldkörteln producerar för mycket hormoner:

LÄS OCKSÅ: Hur står det till med sköldkörteln?

Graves sjukdom – gift struma
En av de vanligaste orsakerna till hypertyreos är Graves sjukdom som är autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens eget immunförsvar ger sig på organ som om de inte tillhörde kroppen. Detta leder till att immunsystemet tillverkar antikroppar mot sköldkörteln, så kallad TRAK. TRAK liknar det TSH-hormon som hypofysen producerar för att reglera sköldkörteln och produktionen störs. Sköldkörteln börjar överproducera hormoner. Graves är till viss del ärftligt, så har du någon i din släkt som har sjukdomen är sannolikheten högre att drabbas. Graves sjukdom eller giftstruma behandlas med läkemedel, operation eller radioaktiv jod.

 

Knölstruma
Struma är en gemensam benämning på samtliga tillstånd där sköldkörteln blir förstorad. Knölstruma kan variera alltifrån en liten enstaka knöl i sköldkörteln till en stor som kan trycka på luftröret och växa sig ner i brösthålan. Sjukdomen kan ta lång tid att ge sig till känna men allt eftersom tiden går kan man drabbas av ökad ämnesomsättning och hypertyreos. Knölstruman har då utvecklats från en icke-toxisk struma till en giftig, toxisk struma. Detta på grund av att sköldkörteln producerar hormon utan att ha fått en signal från hypofysen via TSH-hormonet som produceras där, hormonbalansen är störd. Det kan även hända att man utvecklar hypotyreos vid knölstruma. Tillståndet är betydligt vanligare hos kvinnor än män samt om man har jodbrist.

Sköldkörtelcancer
Det finns olika typer av cancer i sköldkörteln, men det är en av de ovanligare sjukdomarna i sköldkörteln. Det drabbar främst kvinnor och sköldkörtelförbundet anger att cirka 600 personer årligen får diagnosen. Man vet inte säkert orsaken till denna typ av cancer, men risken ökar om man blivit exponerad för strålning.

Jod och sköldkörteln
Brist på jod kan orsaka struma (förstoring av sköldkörteln). Under graviditet är det extra viktigt med ett tillräckligt jodintag, detta då det behövs för att fostrets nervsystem ska utvecklas normalt.  Man skall inte heller äta för mycket jod, det kan vara skadligt. Tillskott av jod i till exempel salt har setts minska vissa allvarliga former av cancer i sköldkörteln. Mager fisk, skaldjur, ägg och alger är exempel på livsmedel som är naturligt rika på jod.

Stress påverkar sköldkörteln
Man misstänker att stress kan påverka sköldkörteln och hormonbalansen i kroppen över tid. Forskning tyder på att stress, ärftlighet och även virussjukdomar kan spela en roll om man drabbas av rubbningar i sköldkörteln.

Många som blir sjuka beskriver att de haft en svår period i livet innan de fått sin diagnos, exempelvis annan sjukdom, hög belastning och psykisk press. Det är även troligt att utmattningssyndrom kan ha en obehandlad hypotyreos som grund på grund av den minskade ämnesomsättningen som gör kroppens system stressat. Immunförsvaret påverkas då och inflammationen i sköldkörteln förvärras. Stress och sköldkörtelrubbningar påverkar med andra ord varandra, långvarig stress kan påverka hormonbalansen och om hormonbalansen är rubbad blir kroppen stressad.

Binjurarna påverkas av stress
Binjurens funktion påverkas av långvarig stress, de till en början höga nivåerna av kortisol, adrenalin och DHEA sjunker med tid till för låga nivåer då organen ”bränns ut” och slutar fungera optimalt. Binjurarna ingår i kroppens endokrina system, liksom sköldkörteln. Hela hormonsystemet i kroppen är sammanlänkat och när produktionen hos något organ påverkas sätts hela systemet ur balans.

Stress, binjurarna och sköldkörteln
Binjurarna och sköldkörteln har gemensamma beröringspunkter, båda har med ämnesomsättningen att göra. Vid stress reglerar binjuren leverns frisättning av energi, stress kan även ge inflammationer i kroppen och binjurarna släpper då ifrån sig extra mycket kortisol som är antiinflammatorisk. Om stressen inte avtar kommer binjurarna fortsätta producera kortisol och den blir med tiden utmattad och ur funktion. Inflammationen i kroppen kan inte längre dämpas.

 

Ämnesomsättningen i kroppen regleras av sköldkörteln och detta hänger samman med kroppens energinivåer. Om energinivån blir för låg tolkar kroppen det som en stressituation och binjurarna reagerar genom att frisätta kortisol.

Om binjurarna är utmattade ökar inflammationen i kroppen och detta leder till att sköldkörteln responderar med att gå på låga varv för att motverka detta. Detta kan över tid leda till underproduktion av sköldkörtelhormonerna. Konstant stress över tid utan återhämtningsperioder påverkar således både binjurarnas och sköldkörtelns funktioner negativt.

Inte alltid ett stringent sjukdomsförlopp
Sjukdomar i sköldkörteln tar sig inte alltid linjära, logiska uttryck. Till exempel kan de som lider av underfunktion i sköldkörteln ibland få skov av hypertyreos (överproduktion). Detta beror på att balansen i systemet är satt ur funktion och att regleringen av hormonproduktionen är störd. Knölstruma kan ta sig uttryck i både under- och överproduktion av hormon.

Av Johanna Gustafsson

Källor:
1177
Sköldkörtelförbundet

Göteborgs-Posten 2018-03-25, ”En halv miljon drabbade av störning i sköldkörteln

Giftstruma

Sköldkörtelförbundets ordlista

Medibas,
Livsmedelsverket
D
oktorn.com
H
ypotyreos.info
Depression, stress och utmattade binjurar

 

Vill du läsa fler liknande artiklar?
Gilla Kurera på Facebook och signa upp dig för Kureras nyhetsbrev så missar du inget!


Testa din sköldkörtel

Med anledning av International Thyroid Awareness Week har du som Kureraläsare möjligheten att testa dina sköldkörtelhormoner hos Medisera som erbjuder Hälsokontroller via blodprov online till ett förmånligare pris.

Medisera erbjuder dig
• Att ta blodprovet direkt efter beställning.
• Ett digitalt läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” via Bank-ID, snabbt, enkelt och patientsäkert.
• Provtagning med hög klinisk standard i samarbete med bland annat Karolinska Universitetslaboratoriet.
• En blodanalys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden.
• Att en legitimerad läkare ringer upp om dina provsvar är gravt avvikande.

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Matrester på en köksbänk med en stekpanna och en röd kastrull i bakgrunden

Zero waste – så nollar du ditt matavfall i köket

Eko/miljö

Hela 200 000 ton onödigt matsvinn produceras av de svenska hemmen varje år. Och 224 000 ton hälls ut i avloppet. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att återvinna mat och bli mer kreativa i vår matlagning, för att vända trenden, det menar bokaktuella Karin Bohlin - som också bjuder på ett smarrigt "restrecept".

kvinna som håller blommor framför underlivet

Tvättar du underlivet rätt?

Hälsa

Besvär i underlivet är ett problem hos många kvinnor som vi sällan pratar om. Irritation som torrhet, klåda och svamp kan påverka humör som samliv. Hur tvättar du själv ditt underliv? Med vatten, tvål eller en duschgelé? Det ska du inte göra! Rätt intimvård kan återställa balansen i underlivet och du kan bli kvitt dina besvär.  

3 burkar med kosttillskott

Tävla och vinn i Kureras julkalender

Julkalender

Det lackar mot jul – och vad är då bättre än vakna varje morgon till en julkalender? I år har vi på Kurera laddat kalendern med allt från nyttiga vitaminer och välgörande kosttillskott till hudvård och konsultationer av våra experter. Varje morgon mellan 1 december och ända fram till julafton öppnar vi en ny lucka och ger dig en ny chans att vinna! Luckan öppnas klockan 05.30 och stängs vid midnatt.

porträttbild kvinna

Hög dos C-vitamin håller Camilla frisk

Hälsa

Camilla Eide jobbar som butiksbiträde och har en son som precis börjat förskoleklass. Hon exponeras med andra ord mycket för virus och bakterier. För att slippa förkylningar är Camilla noga med vad hon äter. För ett år sedan började hon ta en C-vitamin som stannar i kroppen under ett dygn, för att hålla sig frisk. 

 

kvinna som håller sig för magen

Låt bitterörter lugna orolig mage

Hälsa

Har det blivit för mycket av det goda? Tillfälliga besvär med magen drabbar alla någon gång. Lugn, det finns enkel och naturlig hjälp. Och snabb! Bitterörter är första hjälpen för matsmältningssystem som hamnat i obalans.

Rödvit katt tittar på chokladmuffins i granris

Så märker du om din katt fått chokladförgiftning

Husdjur

Temadagen Kattens dag infaller samma dag som första advent varje år, alltså söndag 29 november! En dag att både fira och uppmärksamma de älskade fyrbenta vännerna och adventsmysa. Men tänk på att hålla praliner eller rawfoodbollar med kakao borta från din katt – den kan nämligen drabbas av chokladförgiftning om den äter kakao.

 

nypon buskar

Nypon dämpar värken i lederna

Hälsa

Artros är vår vanligaste kroniska sjukdom, och inflammation i lederna kan ge smärtor som begränsar vardagen. Men det finns flera naturliga ämnen som kan få värken att avta, som nypon och vitamin C – och kondroitin från nötkreatur. Kurera har talat med smärtläkaren Bo Dettner om naturlig smärtlindring för ledbesvären.

ben

Hjälp mot kryp i benen

Hälsa

Det pirrar, kryper och smärtar i benen – och sömnen blir lidande. Restless legs är en pina för den som drabbas. Ny spännande forskning visar att spårämnet selen kan hjälpa vid lätta till medelsvåra symtom. Kurera har pratat med Jan Ulfberg, docenten och specialistläkaren som forskat på restless legs i 30 år och sett patienter bli hjälpta.

två kvinnor kör plankan

Vad är bäst? Kondition- eller styrketräning

Hälsa

Vi som gillar att träna pratar gärna länge och ofta om vad som är bästa sättet att träna. Är det styrketräning eller kanske konditionsträning? Färsk forskning visade att båda sätten är bra, men på olika sätt. Vill du slippa typ 2 diabetes ska du förbättra konditionen, men för viktnedgång och andra sjukdomar är valet inte lika uppenbart.

kvinna

Örten motade hormonell oro

Hälsa

För tre år sedan fick Gloria Tonnvik svår ångest. Humöret gick upp och ner och sömnlösheten tärde. Läkare gav diagnosen PMDS, en svårare form av PMS och hon fick antidepressiv medicin – men det ville inte Gloria ta. Lösningen kom i form av en ayurvedisk ört – ashwagandha.

kvinna tittar ut genom fönster

Naturlig hjälp mot depression

Hälsa

Håller oron på att ta över din vardag? Många lever med malande tankar – och även om det är helt naturligt så är det viktigt att vara vaksam på hur det påverkar livet och kroppen. Ett växtbaserat läkemedel med johannesört kan dämpa oro och ångest, utan biverkningar eller risk för beroende.

 

kvinna med hund

Så slapp Emelie knäsmärtan

Hälsa

En svår skidolycka trasade sönder knäet för Emelie von der Burg. Två operationer och en lyckosam rehabilitering gjorde henne bra igen. Men tio år senare började knät smärta – plötsligt och helt utan anledning. Då tog veterinären Emelie till samma metod som hon rekommenderar till djuren: ett tillskott med grönläppad mussla. Och nu är hon smärtfri igen.

 

Skål med kokosyoghurt toppad med bär och granola

Hemmagjord kokosyoghurt med probiotika

Recept

Njut av en egen yoghurt till frukost eller mellis, gjord på kokosmjölk och boostad med välgörande probiotika, men fri från tillsatser. Inspireras av detta recept från Kureras bloggare Sophie Bohnstedt. Allra godast blir den toppad med immunstärkande bär och knaprig granola.

händer som håller i havtronsbär

Det röda guldet som smörjer slemhinnorna

Hälsa

Fettsyran omega-7 återfuktar slemhinnor i hela kroppen. Ögon, mun och underliv, men också tarmen har slemhinnor som mår bättre av fettsyran. Dessutom gör den gott för huden. Sår läker snabbare och rynkor minskar på djupet. Havtornsbären från Tibet lär vara de mest antioxidantrika i hela världen. Redan efter en månad kommer effekten.

Närbild på bokomslaget "Magnus Carlsons hållbarhetsresa"

Magnus Carlson: Så gör du en klimatplan!

Eko/miljö

Många av oss vill göra något, eller mycket, för att rädda planeten. Men det är desto svårare att veta hur man ska bära sig åt. Någon som har lagt om sin livsstil och vet att det går är miljöengagerade sångaren Magnus Carlson från Weeping willows, som i sin nya bok presenterar hur du gör en klimatplan!

 

målad bild av hjärna där fjärilar flyger ut

Ny metod som ska bromsa Alzheimers sjukdom

Forskning

En ny behandlingsmetod att förhindra uppkomsten hos av Alzheimers sjukdom har utförts på möss – och resultaten är lovande. Forskare vid Uppsala universitet har lyckats öka nedbrytningen av de byggstenar som förhindrar ett protein att bilda klumpar och som gör att minnet försämras.

ansikten på 7 personer

5000 personer ska testa D-vitamin mot covid-19

Forskning

En stor klinisk studie ska undersöka om D-vitamin skyddar mot covid-19. Studien som getts namnet Coronavit kommer att pågå under sex månader och involvera hela 5 000 personer. Studien görs i Storbritannien där befolkningen generellt sett har låg D-vitaminstatus.

två personer springer

Så kan träning motverka cancer

Forskning

Den som drabbats av cancer rekommenderas att motionera eftersom prognosen då blir bättre. Det är inte helt klarlagt varför det förhåller sig på det viset, men nu har forskare vid Karolinska Institutet hittat en trolig förklaring. Fysisk aktivitet verkar kunna påverka de cytotoxiska T-cellerna så att de stärker deras förmåga att ge sig på cancercellerna.