Behöver du mer motivation?

Stärk motivationen med inre samtal

Du kan själv stärka din motivation med hjälp av dina inre samtal. I ditt inre samtal formulerar du tankar som du bollar fram och tillbaka. Det här gör alla varje dag, de flesta brukar ha mellan 300 och 500 inre samtal om dagen. Tänk att du faktiskt kan använda alla dessa inre samtal på ett sådant sätt att det stärker din självkänsla och ditt självförtroende – det är en fantastisk metod för att boosta din motivation. Dessvärre fungerar det också åt motsatt håll, om dina inre samtal är negativa så sänker de dig och ditt självförtroende.

Tänk om du skulle ha någon i din närhet som hela tiden viskade i ditt öra ”du klarar aldrig detta” eller ”du är värdelös”. Ja, då vore det inte så konstigt om du skulle må dåligt och misslyckas. Du skulle skuldbelägga dig själv, ibland kanske för något som inte ens hänt, vilket skulle leda till sämre självkänsla och känslor av osäkerhet och sårbarhet. Men tänk istället om samma person skulle viska ”det här klarar du”, eller ”du är fantastisk”, då skulle chansen att lyckas öka dramatiskt.

Ord att undvika

Det finns vissa ord som hjärnan förknippar med negativa känslor och maktlöshet. Det är ord som: måste, tvungen och borde.

Dessa ord skickar signaler om att något är negativt och att du själv inte har makten över detta som du inte vill göra och helst undviker. Om du använder dessa ord i ditt inre samtal så bäddar du omedvetet för tvingande känslor.

Ord som ger dig makt

Prova att byta ut de negativa orden mot: kan, vill, väljer och bestämmer.

Det är ord som istället skickar signaler till hjärnan om att du har makten. Det är du som bestämmer och inte omständigheterna runt omkring dig. Du har själv makten över ditt liv. Gör det till en vana att välja dessa positiva ord och skapa en bättre känsla redan från början. ”Jag vill” skickar ett positivt maktbudskap till dig själv, medan ”måste” blir att intala dig själv att du är maktlös.

Exempel

”Jag är tvungen att stanna hemma” byts mot ”Jag väljer att stanna hemma”.

”Vi måste gå ut med hunden” byts mot ”Vi kan gå ut med hunden och få frisk luft och motion”.

”Jag borde tvätta” byts mot ”Jag vill tvätta för jag vill ha rena kläder”.

Ditt inre samtal är en källa till energi och motivation när du tänker positivt om dig själv – så gör det ofta! Tyvärr har många svårt att ge sig själva beröm. Om du är en av dessa, tänk så här: Det är lättare att tala väl om andra om man talar positivt till sig själv och tvärtom. Träna på att berömma andra och ge samtidigt dig själv beröm. Att ge beröm handlar om att vilja någon väl. Det bidrar till allas hälsa och utveckling.

Allt som känns bra vill du göra igen. Det ser din hjärna och dopaminduschen till. Och tvärtom, du vill undvika allt som känns dåligt. Det låter enkelt, men det är viktigt att tänka på. Man brukar säga att positiv feedback får människor att utvecklas så försök därför att alltid tänka, prata och agera i positiv anda, både mot dig själv och andra!

Vill du ha hjälp och stöd med att hitta din motivation är du välkommen att kontakta oss. https://wabani.se/.

Lycka till!


Mindfulness – Lev i nuet!

Mindfulness, eller medveten närvaro, har sitt ursprung i buddhismen och introducerades i västvärlden på 80-talet. I mindfulness lär du dig observera dina tankar och sinnesintryck genom att bli medveten om dem och reflektera över dem. Genom att öva på ett accepterande förhållningssätt kan du släppa taget om sånt som du inte kan förändra, samtidigt som du arbetar aktivt med att förändra eller bryta negativa tanke- och känslomönster. På så vis skapar du ett bättre förhållningssätt till dig själv och din omgivning. Utmaningen ligger i observera allt som sker i dig – tankar, känslor och sinnesförnimmelser – för att sedan registrera och acceptera dem. Inte värdera, döma eller reagera.

Istället för att ryckas med av exempelvis smärtförnimmelser, oro och negativa tankar lär du dig att betrakta dig själv utifrån och att bli en observatör av dina egna tankar, känslor och upplevelser i kroppen. Det underlättas till exempel av meditation, där du övar din förmåga att rikta och behålla uppmärksamheten. Att vara medvetet närvarande är snarare ett förhållningssätt än en behandlingsmetod. Medveten närvaro hjälper dig att ta kontroll över negativa och destruktiva känslor och innebär att du lever i större medvetenhet om dig själv.

När du tränar mindfulness övar du upp din koncentration och uppmärksamhet på nuet, vilket ger dig större möjlighet att påverka det du upplever. Istället för att automatiskt reagera på tankar och känslor om vad som kanske kommer att hända, tränar du dig på vad som sker just nu. Du lär dig att leva i nuet. Kanske du har möjlighet att träna lite mindfulness nu i sommar? Allt du behöver är några minuter för dig själv i lugn och ro.

Mindfulness är en av många metoder vi använder på Wabani Livsstilsutveckling. Läs mer om vår verksamhet på www.wabani.se