Manifestation för miljöförsvarare vid FN:s Agenda 2030-möte i New York. Foto: Eileen Mairena Cunningham

Ny rapport: Naturens beskyddare utsatta för allvarliga hot

Fakta

Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt enligt Naturskyddsföreningens nya rapport "Miljöförsvarare under attack – om hoten mot dem som skyddar vår natur". Rapporten baseras på enkäter med 25 miljöorganisationer runt om i världen.
• Enligt 88 procent av de tillfrågade organisationerna har läget för civilsamhället blivit sämre under senare år.
• 80 procent har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. De vanligaste formerna av utsatthet är övervakning och dödshot.
• 24 procent uppger att anställda eller personer i organisationens målgrupp har blivit dödade till följd av det miljöarbete de bedriver.
• 52 procent kan ge exempel där de själva eller deras målgrupper har trakasserats eller hotats av privata företag.
• 68 procent upplever att beslutsfattarna i deras land verkar betraktar miljörörelsen som ett hot.
Källa: Naturskyddsföreningen

Förra veckan släppte Naturskyddsföreningen en rapport om hur utsatta de är som kämpar för att skydda naturen på olika håll i världen. Hela tre i veckan mister livet, visar färska siffror och antalet miljöförsvarare som fått sätta livet till på grund av sitt engagemang har bara ökat på senare år.

Hoten mot miljöaktivister, småbönder och framförallt ursprungsfolk bara ökar. I många exempelvis Sydamerikanska länder är det förenat med livsfara att värna naturen och miljön. Men det finns hopp, miljöorganisationer behöver göra gemensam sak med fackförbund och människorättsorganisationer för att få stopp på utvecklingen, något som också börjat ske berättar Naturskyddsföreningens rapportförfattare Victor Åström för Kurera.

Hur kommer det sig att Naturskyddsföreningen skrivit den här rapporten?
– Vi arbetar globalt och stödjer 45 miljöorganisationer runt om i världen. På senare år har vi tagit emot ett ökande antal rapporter från dem om att deras situation blir allt sämre, så vi ville göra göra en kartläggning och undersökning för att se hur läget ser ut.

 

Svårare att bedriva verksamhet
Naturskyddsföreningen gick ut med en enkät där 25 olika organisationer i tio länder fick svara på hur de upplever sin situation.
– Det är rätt skrämmande siffror, säger Victor och berättar att 88 procent av de tillfrågade menar att läget för civilsamhället och frivilligorganisationerna har blivit sämre de senaste åren och 80 procent svarar att de har svårigheter att bedriva sin verksamhet.
– Det betyder inte att det inte går, men de måste vidta åtgärder för att kunna göra det.
På senare år har siffrorna över antalet dödade miljöaktivister ökat berättar Victor Åström.
– Både den totala siffran men antalet dödade miljöförsvarare ökar även i förhållande till människorättsförsvarare.

Var i världen sker detta främst?
– Filippinerna sticker ut i rapporten, bland de länder där flest miljöförsvarare dör, med 30 döda under 2018.
Men om man ser till hela kontinenter är situationen i Latinmerika i särklass värst med totalt ett 80-tal döda förra året. Anledningen till det är en blandning av att demokratiutvecklingen gått tillbaka i flera länder samtidigt som storföretag ges allts större inflytande förklarar Victor Åström.
– Det leder ofta till en utsatthet för lokalsamhällen och urfolk. Latinamerika är ett exempel, där allt mer av naturresurserna exporteras.För miljöorganisationerna har den demokratiska tillbakagången ofta inneburit att de bland annat utsätts för smutskastning och får svårare att ta emot finansiering.

LÄS OCKSÅ: Sex livsmedel som bidrar till att orsaka vattenbrist

Victor Åström Foto: Naturskyddsföreningen

Ni skriver om det dubbla trycket i rapporten, vad innebär det?
– Demokratin har backat de senaste 15 åren, något som påverkar civilsamhället i stort. Men för miljöförsvarare utgör företag det största hotet, vilket innebär att de utsätts för ett tryck även från näringslivets håll.
– I länder med svaga rättsstater ges företag i princip carte blanche att bedriva sin verksamhet som de vill. Och ställs inte till svars vid övergrepp mot lokalbefolkningen.
– De utsätts för tryck dels från staten men också från företag som begår övergrepp och kommer undan med det.

 

Politisk styrning missgynnar småodlare
I rapporten står att läsa om småbönder i Brasilien vars villkor försämras och som utsätts för påtryckningar av storjordbruken men också från staten. Exempelvis ska inte längre skolor köpa in grönsaker från lokala bönder.

Är det ett medvetet grepp från regimens sida för att de tillslut ska tvingas sälja sin mark?
– Det skulle jag absolut säga, det är ganska uttalat. Man bedriver en politik som gynnar storföretag på bekostnad av småjordbrukare och ursprungsbefolkning, säger Victor och fortsätter:
– Man ser natur och mark som en naturresurs att exploatera och inte något som ska komma folket till godo eller bevaras. 

Skulle ett lagstadgande om naturens rättigheter kunna ändra på detta?
– Vi har inte tagit ställning för det, säger Victor som istället hänvisar till ett ramverk som FNs specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö har presenterat, som bygger på redan befintlig internationell lagstiftning och tydliggör staters grundläggande skyldigheter när dett kommer till miljö och mänskliga rättigheter.
– Jag tror att essensen är att se kopplingen mellan miljö och mänskliga rättigheter. Även om det kan vara en väg att diskutera att miljön ska ha rättigheter måste vi framför allt stärka rättigheterna hos de som bor i och nyttjar miljön och det är ofta urfolk.

Ställer krav på riskanalyser och godkännande
Från Naturskyddsföreningens sida har man listat ett antal krav, bland annat att företag måste ta större ansvar för hur de exploaterar naturresurser. Stater behöver lagstadga så det ställs krav på företag att göra riskanalyser där man konsulterar de som berörs innan man går in i olika projekt. I dagsläget finns bara riktlinjer och det räcker inte menar Victor Åström.
– Man ska inte kunna gå in i Amazonas och exploatera marken om man inte först fått ett godkännande av de som bor där, där de säger att de tycker att det är OK. Det måste vara ett minimikrav.
– Vi tror att om man går den vägen så kommer man ganska långt.

 

LÄS OCKSÅ: Expert: “Vi underskattar hur mycket vi konsumerar”

Hur bär man sig åt för att få till en sådan förändring?
– Det måste till en lagstiftning, minst på EU-nivå.
Det behövs enligt Victor Åström EU-lagstiftning som utgör ett ramverk för samtliga europeiska företag som är verksamma i den typen av riskländer.

Dags att arbeta över gränserna
I rapporten framgår det dock att det finns strimmor av hopp, förutom att utvecklingen börjat vända i länder som Etiopien och Ukraina lyfter Victor att vi troligen framöver kommer se ett ökat samarbete över mellan olika typer av organisationer.
– Det börjar uppstå en medvetenhet om att vi måste agera tillsammans. Människorättsrörelsen och miljörörelsen, Victor fortsätter:
  Det kan bli en motkraft säger Victor som menar att miljörörelsen behöver sträcka ut handen till facket och vara beredda att arbeta över gränserna för sina intresseområden.
– Vi måste se kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och miljön.

LÄS OCKSÅ: Besprutade bananer åter i butikerna – så hjälper du till att stoppa dem

Du har makt som konsument
Även om mycket arbete måste ske på ett internationellt politiskt plan finns det även sådant vi kan göra som enskilda konsumenter menar Victor.
– Jag tycker att man ska se över sina fonder och besparingar, aktivt välja hållbara fonder och sätta press på sin bank att deras investeringar inte bidrar till exempelvis avskogning.
Victor Åström tipsar om Fair finance guide där man kan få vägledning om vilka banker som är bäst, där kan man även finna färdiga mejl med frågor att skicka till sin bank förklarar han.
– Pengarna ska styras bort från dåliga saker till bra saker, avslutar Victor Åström.

Av Nina Törmark


Fakta

Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt enligt Naturskyddsföreningens nya rapport "Miljöförsvarare under attack – om hoten mot dem som skyddar vår natur". Rapporten baseras på enkäter med 25 miljöorganisationer runt om i världen.
• Enligt 88 procent av de tillfrågade organisationerna har läget för civilsamhället blivit sämre under senare år.
• 80 procent har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. De vanligaste formerna av utsatthet är övervakning och dödshot.
• 24 procent uppger att anställda eller personer i organisationens målgrupp har blivit dödade till följd av det miljöarbete de bedriver.
• 52 procent kan ge exempel där de själva eller deras målgrupper har trakasserats eller hotats av privata företag.
• 68 procent upplever att beslutsfattarna i deras land verkar betraktar miljörörelsen som ett hot.
Källa: Naturskyddsföreningen

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

30 dagars gratis online träning

TRÄNING

Är du sugen på att träna - men vill stanna hemma? För dig som inte redan är medlem på Yogobe har vi på Kurera tagit fram ett specialerbjudande: Du får tillgång till alla Yogobes träningsfilmer online under 30 dagar. 

“Maxvärden för vitaminer gynnar myndigheterna – inte konsumenterna”

Kurera debatt

När risken för influensa är som störst och många svenskar vill stärka sitt immunförsvar lägger Livsmedelsverket fram ett förslag om maxvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Om förslaget antas kommer många effektiva och hälsofrämjande näringstillskott att förbjudas i Sverige. Detta är helt i motsatt riktning mot övriga nordiska länders hälsostrategier. Det skriver Filip Sjöström, ordförande i Nordic Nutrition Council i detta debattinlägg, där han även uppmanar till att göra din röst hörd genom att skriva under den namninsamling som NNC startat.

Viktigt med goda matvanor vid oro och stress

Kost

Tröstäter du? I tider av oro och hög stress ligger det nära till hands att ta till mat för att lugna oss, särskilt om vi går hemma och har nära till skafferiet. Det är därför lätt att ta en macka till, mumsa på chips eller smågodis i större utsträckning än vanligt. Därför är det bra att ha struktur på sitt ätande, här får du några tips.

 

Sverige ska bli bäst på hjärtforskning

Hälsa

I Sverige samlar vi information i medicinska register. Det ger unika förutsättningar att göra stora befolkningsstudier som sträcker sig över lång tid. Forskare vid Uppsala universitet vill inom fem år ha hittat nya och ovanliga riskfaktorer att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Detta för att bland annat kunna förutsäga en hjärtinfarkt några månader innan den uppstår.

Örten som lindrar Clas-Görans allergi

Hälsa

Clas-Göran Svensson trodde att de rinnande ögonen, nysningarna och den tunga andningen var en vanlig förkylning. Efter ett besök hos distriktsläkaren konstaterade han att det var pollenallergi. Sedan följde några år med mediciner som gav tråkiga biverkningar som satte sina spår. Men när en kollega gav Clas-Göran en örtbaserad kapsel, som kunde motverka allergi, försvann problemen.

Kureras expert Monika Björn tipsar om enkla hemmaövningar

Hälsa

För snart tre veckor sedan satt Kureras träningsexpert Monika Björn på ett café innan hon skulle iväg och leda ett yogapass. Då fick hon reda på att gymmet stäng på grund av smittrisken av covid-19. Där och då föddes idén om direktsänd onlineträning.  Har du inte möjlighet att träna på ett gym, följa onlinekurser eller Monikas Instagram live yogapass så kan du med lite fantasi göra din hemmaträning väldigt effektiv.

 

Till er alla fantastiska människor därute – stärk ert försvar mot covid-19!

Kurera debatt

”Vi är livrädda för corona – men många inser inte kostens påverkan på vårt immunförsvar” skriver Elena Malmefeldt, grundare av Hälsokunskap i Sverige – och ger en rad enkla, konkreta råd på hur vi kan äta och leva för att faktiskt gå starkare ur den här situationen. För att sprida goda hälsoråd och framtidstro har hon skapat facebook-gruppen Tillsammans blir vi starkare. Läs hennes debattinlägg här.

Tips på träning som du enkelt kan göra hemma

Hälsa

Allt fler gym och andra träningsanläggningar stänger för att bidra till att försöka stoppa spridningen av coronaviruset. En del erbjuder träning online och andra har förkortade öppningstider. Vill du träna hemma, finns det många videos på youtube att välja mellan, och naturen är ju fortfarande öppen, och du kanske inte har så långt till ett utegym.

Faktorerna som påverkar immunförsvaret mest

Forskning

Forskare vid Lunds universitet och Pasteur-institutet studerade vad som påverkar våra immunceller mest och varför vi reagerar så olika på infektioner. De har analyserat miljontals variabler och har funnit att fyra faktorer påverkar immunförsvaret mer än andra.

 

WHO avråder från antiinflammatoriska läkemedel vid covid-19

Hälsa

Det finns enligt franska myndigheter bevis för att antiinflammatoriska läkemedel som Ipren, Voltaren och Treo kan förvärra tillståndet hos personer drabbade av covid-19, man avråder därför sjuka från att ta den typen av läkemedel. Rekommendationer som nu även får stöd av Världshälsoorganisationen WHO. Svenska myndigheter har dock hittills tonat ned risken.

Livsmedelsverket om maxvärden: Konsumentens säkerhet går först

Hälsa

Trots att det inte finns några rapporterade fall där personer blivit sjuka av att ta vitaminer eller mineraler i höga doser, väljer Livsmedelsverket att rekommendera lagstadgade maxdoser som gör att flera preparat riskerar försvinna från marknaden. Astrid Walles-Granberg, rådgivare på myndigheten som deltagit i arbetet med att ta fram förslaget försvarar beslutet med att konsumentens säkerhet har högsta prioritet.

 

Så undviker du smitta – nio goda råd

Hälsa

Det pågår en pandemi i världen och i nuläget finns vare sig bot eller vaccin, därför behöver vi alla göra vad vi kan för att motverka att smittan sprids och undvika att själva bli smittade. Alla har säkert hört av vi behöver tvätta händerna – här kommer ytterligare några tips som är bra att tänka på.

Nedsatt njurfunktion inte så farligt när vi blir äldre

Hälsa

När vi blir äldre minskar många funktioner i kroppen. Till exempel drabbas vi av benskörhet och får en nedsatt njurfunktion. Men en njurfunktion som anses som nedsatt hos en yngre person behöver inte vara nedsatt hos en äldre person. Vid Lunds universitet har forskare tittat på några av åldrandets sjukdomar och dess klassificeringar för att undvika överflödig medicinering.

8 enkla tips till extra träning

TRÄNING

Hur gick det med nyårslöftet att komma i bättre form? Tillhör du dom som ofta vill men sällan kan hålla en satsning om mer träning? Deppa inte och ha inte dåligt samvete. Det är många som inte får ihop livspusslet och inte hinner. Det går att få in den motion i din vardag som du behöver. Här får du 8 smarta och enkla råd.

Annika Kvist

Annika Kvist: “Jag missade att lyssna inåt”

Krönikan

När Annika Kvist kom stressad till sin första dag på jobbet i L.A insåg hon snart att hon var ensam på kontoret - övriga kollegor var ute och vågsurfade. Det väckte något till liv inom henne - det fanns andra prioriteringar i livet och det fanns de som valde att fånga dagen och leva livet fullt ut.

 

Så påverkar depression och oro kroppen

Mental hälsa

Psykiska åkommor som oro, ångest och depression är inte något som enbart påverkar våra tankar, det kan även i allra högra grad påverka hur vi mår i kroppen, Visste du till exempel att deprimerade personer kan ha högre smärttröskel eller att oro kan påverka immunsystemet.

“Rädslan är din värsta fiende – stärk dig med källkritik och sunt förnuft”

Krönikan

Oro, stress och rädsla för coronavirus och pandemi lamslår världen just nu. I många fall är rädslan värre än viruset. Hysterin skapar ännu mer stress som i sin tur påverkar dig negativt. Satsa istället på källkritik, sunt virus-förnuft och det som stärker dig, skriver yogalärare och skrattinstruktör Tanja Dyredand i denna krönika där hon uppmanar till att sprida glädje och omtanke även i eländet.