Manifestation för miljöförsvarare vid FN:s Agenda 2030-möte i New York. Foto: Eileen Mairena Cunningham

Ny rapport: Naturens beskyddare utsatta för allvarliga hot

Fakta

Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt enligt Naturskyddsföreningens nya rapport "Miljöförsvarare under attack – om hoten mot dem som skyddar vår natur". Rapporten baseras på enkäter med 25 miljöorganisationer runt om i världen.
• Enligt 88 procent av de tillfrågade organisationerna har läget för civilsamhället blivit sämre under senare år.
• 80 procent har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. De vanligaste formerna av utsatthet är övervakning och dödshot.
• 24 procent uppger att anställda eller personer i organisationens målgrupp har blivit dödade till följd av det miljöarbete de bedriver.
• 52 procent kan ge exempel där de själva eller deras målgrupper har trakasserats eller hotats av privata företag.
• 68 procent upplever att beslutsfattarna i deras land verkar betraktar miljörörelsen som ett hot.
Källa: Naturskyddsföreningen

Förra veckan släppte Naturskyddsföreningen en rapport om hur utsatta de är som kämpar för att skydda naturen på olika håll i världen. Hela tre i veckan mister livet, visar färska siffror och antalet miljöförsvarare som fått sätta livet till på grund av sitt engagemang har bara ökat på senare år.

Hoten mot miljöaktivister, småbönder och framförallt ursprungsfolk bara ökar. I många exempelvis Sydamerikanska länder är det förenat med livsfara att värna naturen och miljön. Men det finns hopp, miljöorganisationer behöver göra gemensam sak med fackförbund och människorättsorganisationer för att få stopp på utvecklingen, något som också börjat ske berättar Naturskyddsföreningens rapportförfattare Victor Åström för Kurera.

Hur kommer det sig att Naturskyddsföreningen skrivit den här rapporten?
– Vi arbetar globalt och stödjer 45 miljöorganisationer runt om i världen. På senare år har vi tagit emot ett ökande antal rapporter från dem om att deras situation blir allt sämre, så vi ville göra göra en kartläggning och undersökning för att se hur läget ser ut.

 

Svårare att bedriva verksamhet
Naturskyddsföreningen gick ut med en enkät där 25 olika organisationer i tio länder fick svara på hur de upplever sin situation.
– Det är rätt skrämmande siffror, säger Victor och berättar att 88 procent av de tillfrågade menar att läget för civilsamhället och frivilligorganisationerna har blivit sämre de senaste åren och 80 procent svarar att de har svårigheter att bedriva sin verksamhet.
– Det betyder inte att det inte går, men de måste vidta åtgärder för att kunna göra det.
På senare år har siffrorna över antalet dödade miljöaktivister ökat berättar Victor Åström.
– Både den totala siffran men antalet dödade miljöförsvarare ökar även i förhållande till människorättsförsvarare.

Var i världen sker detta främst?
– Filippinerna sticker ut i rapporten, bland de länder där flest miljöförsvarare dör, med 30 döda under 2018.
Men om man ser till hela kontinenter är situationen i Latinmerika i särklass värst med totalt ett 80-tal döda förra året. Anledningen till det är en blandning av att demokratiutvecklingen gått tillbaka i flera länder samtidigt som storföretag ges allts större inflytande förklarar Victor Åström.
– Det leder ofta till en utsatthet för lokalsamhällen och urfolk. Latinamerika är ett exempel, där allt mer av naturresurserna exporteras.För miljöorganisationerna har den demokratiska tillbakagången ofta inneburit att de bland annat utsätts för smutskastning och får svårare att ta emot finansiering.

LÄS OCKSÅ: Sex livsmedel som bidrar till att orsaka vattenbrist

Victor Åström Foto: Naturskyddsföreningen

Ni skriver om det dubbla trycket i rapporten, vad innebär det?
– Demokratin har backat de senaste 15 åren, något som påverkar civilsamhället i stort. Men för miljöförsvarare utgör företag det största hotet, vilket innebär att de utsätts för ett tryck även från näringslivets håll.
– I länder med svaga rättsstater ges företag i princip carte blanche att bedriva sin verksamhet som de vill. Och ställs inte till svars vid övergrepp mot lokalbefolkningen.
– De utsätts för tryck dels från staten men också från företag som begår övergrepp och kommer undan med det.

 

Politisk styrning missgynnar småodlare
I rapporten står att läsa om småbönder i Brasilien vars villkor försämras och som utsätts för påtryckningar av storjordbruken men också från staten. Exempelvis ska inte längre skolor köpa in grönsaker från lokala bönder.

Är det ett medvetet grepp från regimens sida för att de tillslut ska tvingas sälja sin mark?
– Det skulle jag absolut säga, det är ganska uttalat. Man bedriver en politik som gynnar storföretag på bekostnad av småjordbrukare och ursprungsbefolkning, säger Victor och fortsätter:
– Man ser natur och mark som en naturresurs att exploatera och inte något som ska komma folket till godo eller bevaras. 

Skulle ett lagstadgande om naturens rättigheter kunna ändra på detta?
– Vi har inte tagit ställning för det, säger Victor som istället hänvisar till ett ramverk som FNs specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö har presenterat, som bygger på redan befintlig internationell lagstiftning och tydliggör staters grundläggande skyldigheter när dett kommer till miljö och mänskliga rättigheter.
– Jag tror att essensen är att se kopplingen mellan miljö och mänskliga rättigheter. Även om det kan vara en väg att diskutera att miljön ska ha rättigheter måste vi framför allt stärka rättigheterna hos de som bor i och nyttjar miljön och det är ofta urfolk.

Ställer krav på riskanalyser och godkännande
Från Naturskyddsföreningens sida har man listat ett antal krav, bland annat att företag måste ta större ansvar för hur de exploaterar naturresurser. Stater behöver lagstadga så det ställs krav på företag att göra riskanalyser där man konsulterar de som berörs innan man går in i olika projekt. I dagsläget finns bara riktlinjer och det räcker inte menar Victor Åström.
– Man ska inte kunna gå in i Amazonas och exploatera marken om man inte först fått ett godkännande av de som bor där, där de säger att de tycker att det är OK. Det måste vara ett minimikrav.
– Vi tror att om man går den vägen så kommer man ganska långt.

 

LÄS OCKSÅ: Expert: “Vi underskattar hur mycket vi konsumerar”

Hur bär man sig åt för att få till en sådan förändring?
– Det måste till en lagstiftning, minst på EU-nivå.
Det behövs enligt Victor Åström EU-lagstiftning som utgör ett ramverk för samtliga europeiska företag som är verksamma i den typen av riskländer.

Dags att arbeta över gränserna
I rapporten framgår det dock att det finns strimmor av hopp, förutom att utvecklingen börjat vända i länder som Etiopien och Ukraina lyfter Victor att vi troligen framöver kommer se ett ökat samarbete över mellan olika typer av organisationer.
– Det börjar uppstå en medvetenhet om att vi måste agera tillsammans. Människorättsrörelsen och miljörörelsen, Victor fortsätter:
  Det kan bli en motkraft säger Victor som menar att miljörörelsen behöver sträcka ut handen till facket och vara beredda att arbeta över gränserna för sina intresseområden.
– Vi måste se kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och miljön.

LÄS OCKSÅ: Besprutade bananer åter i butikerna – så hjälper du till att stoppa dem

Du har makt som konsument
Även om mycket arbete måste ske på ett internationellt politiskt plan finns det även sådant vi kan göra som enskilda konsumenter menar Victor.
– Jag tycker att man ska se över sina fonder och besparingar, aktivt välja hållbara fonder och sätta press på sin bank att deras investeringar inte bidrar till exempelvis avskogning.
Victor Åström tipsar om Fair finance guide där man kan få vägledning om vilka banker som är bäst, där kan man även finna färdiga mejl med frågor att skicka till sin bank förklarar han.
– Pengarna ska styras bort från dåliga saker till bra saker, avslutar Victor Åström.

Av Nina Törmark


Fakta

Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt enligt Naturskyddsföreningens nya rapport "Miljöförsvarare under attack – om hoten mot dem som skyddar vår natur". Rapporten baseras på enkäter med 25 miljöorganisationer runt om i världen.
• Enligt 88 procent av de tillfrågade organisationerna har läget för civilsamhället blivit sämre under senare år.
• 80 procent har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. De vanligaste formerna av utsatthet är övervakning och dödshot.
• 24 procent uppger att anställda eller personer i organisationens målgrupp har blivit dödade till följd av det miljöarbete de bedriver.
• 52 procent kan ge exempel där de själva eller deras målgrupper har trakasserats eller hotats av privata företag.
• 68 procent upplever att beslutsfattarna i deras land verkar betraktar miljörörelsen som ett hot.
Källa: Naturskyddsföreningen

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Psykologen Anna Bennich visar vägen bort från ensamheten

Mental hälsa

Ofrivillig ensamhet blir allt vanligare, det är inte bundet till någon särskild ålder eller samhällsgrupp – även om den äldre delen av befolkningen är överrepresenterad. Ensamhet kan drabba alla och kan komma som en följd av en skilsmässa, flytt eller sjukdom. Ensamhetens roll vid olika ohälsotillstånd och förtida död går heller inte längre att vifta bort. Kurera ställde några frågor till psykologen Anna Bennich som skrivit en bok i ämnet.

 

Kvinna som äter macka

Vilken ät-typ är du?

Kost

Genuint hungrig eller bara stressad och trött? Ibland äter vi av helt fel orsaker. Identifiera vilken typ av ätare du är och ta första steget till att ändra dina vanor.

Self-care : mat, stress, träning, självkänsla, återhämtning

Chia- och yoghurtswirl

Recept

En vardagslyxig frukost som sätter guldkant på morgonen. Förbered chiapudding, frukt och bär kvällen innan och varva i höga glas tillsammans med yoghurt och granola på morgonen. 

K2 kan förebygga hjärt-kärlsjukdomar

Forskning

K2 är mest känt som vitaminen som kan stärka skelett och vävnad, men ny forskning visar att K2 fyller en viktig funktion för blodets koagulation och för stärka kärlens väggar vilket i slutändan håller hjärt-kärlsjukdomar borta. Analyser har visat att det är vanligt med K2-brist på grund av att det är svårt att få i sig vitaminen i kosten. Det behövs nämligen stora mängder yoghurt, nötkött, mjölk, ost och ägg för att täcka behovet.  

Här får du gratis blodsockerkoll på världsdiabetsdagen

Hälsa

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Sjukdomen ökar över hela världen, och om 20 år kommer antalet sjuka uppgå till uppskattningsvis 640 miljoner. I Sverige är över en halv miljon människor drabbade och de flesta har typ 2-diabetes. I dag är det världsdiabetesdagen och det uppmärksammas i Stockholm genom att du får ett gratis blodsockertest.

 

Susanne vill hjälpa fler upptäcka fördelarna med naturlig hudvård

Eko/miljö

Journalisten Susanne Hovenäs har i många år – bland annat som skönhetsredaktör på tidningen Hälsa – varit en av de drivande krafterna bakom trenden med naturlig skönhet och hudvård. Nu har hon tagit över ledningen inom NOC Sweden efter grundaren Henrik Olteng som gått vidare till andra uppdrag. Kurera växlade några ord Susanne om hur hon ser på utvecklingen för naturlig hudvård och skönhet.

Överträningssyndrom har nått vanliga motionärer

TRÄNING

Att elitidrottare pressar sig för hårt och kan drabbas av överträningssyndrom, OTS, det är vida känt. Men nu har OTS även nått elitmotionärerna. Symtomen är svårupptäckta eftersom de handlar om humörsvängningar, infektioner, dålig aptit och en oförklarlig trötthet.  Det finns bara ett sätt att komma ur situationen.

 

”Ketogen kost hjälpte mig bli fri från depression”

Mental hälsa

En ketogen diet har många fördelar enligt anhängarna, förutom att den underlättar att hålla vikten sägs den bidra till allmänt bättre välmående och större mental klarhet. Hanna Gillving är funktionsmedicinsk terapeut och kom nyligen ut med boken ”Keto-licious”, och för hennes del bidrog en omläggning till det hon kallar ketogen livsstil till att hon äntligen blev fri från mångåriga besvär med psykisk ohälsa.

Movemberutmaningen – inget barn ska behöva säga ”Hej då pappa”

Krönikan

Jag var sju år när vi fick telefonsamtalet från sjukhuset som sa att pappa hade ramlat ihop i hissen. Hans liv gick inte att rädda. Hjärtat hade gett upp. Att förlora en förälder var givetvis tufft, men idag har jag valt att se det som min största motivation. För jag har en dröm, jag har en vision: Inget barn ska behöva säga ”Hejdå pappa”, det skriver  Pierre Mörck i denna krönika där han vill inspirera till mer rörelse och uppmärksamma ohälsan bland män.

Hästar kan läsa av våra känslolägen – och lägger dem på minnet

Husdjur

Det finns fog för uttrycket att ha minne som en häst. Du som ägt eller tillbringat mycket tid med en häst har kanske upplevt att ni har en speciell kontakt. Kanske har du känt något som liknar vänskap eller att hästen är en del av familjen. Nu visar forskning att känslan troligen är ömsesidig. Hästar kan nämligen inte bara läsa av våra känslolägen – de lägger dem även på minnet.

Djagacida – ris och bönor från Kap verde

Recept

Detta recept på en enkel och väldigt god risrätt från Kap Verde kommer från boken vegetariska recept från hela världen hittar du i den gröna kokboken boken "Zeinas green kitchen" av den omtyckta matprofilen Zeina Mourtada som driver bloggen Zeinas kitchen..

 

Doftöverkänslighet – ett dolt handikapp

Allmänt

Trots att tre miljoner svenskar kan besväras av dofter är osäkerheten om behandling och vad omgivningen kan göra stor, det visar en ny undersökning. Missförstånden är många och var tredje person tror att det kan vara ett psykiskt sjukdomstillstånd. Med Parfymfria veckan hoppas initiativtagarna kunna slå hål på myterna kring sjukdomen och öka kunskapsnivån.

Nya rön inom svensk cancerforskning kan ge effektivare behandling

Forskning

Cirka 60 000 svenskar får varje år ett cancerbesked där tumören är av elakartad karaktär. Trots det går dödligheten i cancer ner, men sjukdomen skördar ändå tusentals liv varje år. Det forskas brett och på olika typer av mediciner för att bromsa och bota cancer. Vid Lunds universitet har man tittat på hur tumörceller kommunicerar med andra ställen i kroppen för att förstå hur spridningen går till. Det ger hopp om nya behandlingsformer.

Är mjölk hälsosamt eller helt onödigt?

Allmänt

Mat väcker alltid starka känslor. Om mjölk är nyttigt eller inte, det diskuteras ofta. En del går i starkt försvarsläge, medan andra ifrågasätter om mjölk är viktigt att dricka. När Kureras kostrådgivare, Cathrine Schück, gjorde ett inlägg på Facebook om varför hon rekommenderar en mjölkfri månad möttes hon av en storm av kritik, och frågade sig varför mjölk blivit ”en helig ko”.

 

De sticker hål på myten om psykopaten

Mental hälsa

Tror du att din chef är psykopat? Eller din granne eller din pojkvän? Sannolikheten är stor att du misstar dig. Vi lever i en tid då myterna om psykopater frodas som aldrig förr, det är något Marianne Kristiansson och Karolina Sörman, båda med stor kunskap i ämnet vill råda bot på. Kurera ställde några frågor till författarna till boken ”Psykopaten”.