Manifestation för miljöförsvarare vid FN:s Agenda 2030-möte i New York. Foto: Eileen Mairena Cunningham

Ny rapport: Naturens beskyddare utsatta för allvarliga hot

Fakta

Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt enligt Naturskyddsföreningens nya rapport "Miljöförsvarare under attack – om hoten mot dem som skyddar vår natur". Rapporten baseras på enkäter med 25 miljöorganisationer runt om i världen.
• Enligt 88 procent av de tillfrågade organisationerna har läget för civilsamhället blivit sämre under senare år.
• 80 procent har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. De vanligaste formerna av utsatthet är övervakning och dödshot.
• 24 procent uppger att anställda eller personer i organisationens målgrupp har blivit dödade till följd av det miljöarbete de bedriver.
• 52 procent kan ge exempel där de själva eller deras målgrupper har trakasserats eller hotats av privata företag.
• 68 procent upplever att beslutsfattarna i deras land verkar betraktar miljörörelsen som ett hot.
Källa: Naturskyddsföreningen

Förra veckan släppte Naturskyddsföreningen en rapport om hur utsatta de är som kämpar för att skydda naturen på olika håll i världen. Hela tre i veckan mister livet, visar färska siffror och antalet miljöförsvarare som fått sätta livet till på grund av sitt engagemang har bara ökat på senare år.

Hoten mot miljöaktivister, småbönder och framförallt ursprungsfolk bara ökar. I många exempelvis Sydamerikanska länder är det förenat med livsfara att värna naturen och miljön. Men det finns hopp, miljöorganisationer behöver göra gemensam sak med fackförbund och människorättsorganisationer för att få stopp på utvecklingen, något som också börjat ske berättar Naturskyddsföreningens rapportförfattare Victor Åström för Kurera.

Hur kommer det sig att Naturskyddsföreningen skrivit den här rapporten?
– Vi arbetar globalt och stödjer 45 miljöorganisationer runt om i världen. På senare år har vi tagit emot ett ökande antal rapporter från dem om att deras situation blir allt sämre, så vi ville göra göra en kartläggning och undersökning för att se hur läget ser ut.

 

Svårare att bedriva verksamhet
Naturskyddsföreningen gick ut med en enkät där 25 olika organisationer i tio länder fick svara på hur de upplever sin situation.
– Det är rätt skrämmande siffror, säger Victor och berättar att 88 procent av de tillfrågade menar att läget för civilsamhället och frivilligorganisationerna har blivit sämre de senaste åren och 80 procent svarar att de har svårigheter att bedriva sin verksamhet.
– Det betyder inte att det inte går, men de måste vidta åtgärder för att kunna göra det.
På senare år har siffrorna över antalet dödade miljöaktivister ökat berättar Victor Åström.
– Både den totala siffran men antalet dödade miljöförsvarare ökar även i förhållande till människorättsförsvarare.

Var i världen sker detta främst?
– Filippinerna sticker ut i rapporten, bland de länder där flest miljöförsvarare dör, med 30 döda under 2018.
Men om man ser till hela kontinenter är situationen i Latinmerika i särklass värst med totalt ett 80-tal döda förra året. Anledningen till det är en blandning av att demokratiutvecklingen gått tillbaka i flera länder samtidigt som storföretag ges allts större inflytande förklarar Victor Åström.
– Det leder ofta till en utsatthet för lokalsamhällen och urfolk. Latinamerika är ett exempel, där allt mer av naturresurserna exporteras.För miljöorganisationerna har den demokratiska tillbakagången ofta inneburit att de bland annat utsätts för smutskastning och får svårare att ta emot finansiering.

LÄS OCKSÅ: Sex livsmedel som bidrar till att orsaka vattenbrist

Victor Åström Foto: Naturskyddsföreningen

Ni skriver om det dubbla trycket i rapporten, vad innebär det?
– Demokratin har backat de senaste 15 åren, något som påverkar civilsamhället i stort. Men för miljöförsvarare utgör företag det största hotet, vilket innebär att de utsätts för ett tryck även från näringslivets håll.
– I länder med svaga rättsstater ges företag i princip carte blanche att bedriva sin verksamhet som de vill. Och ställs inte till svars vid övergrepp mot lokalbefolkningen.
– De utsätts för tryck dels från staten men också från företag som begår övergrepp och kommer undan med det.

 

Politisk styrning missgynnar småodlare
I rapporten står att läsa om småbönder i Brasilien vars villkor försämras och som utsätts för påtryckningar av storjordbruken men också från staten. Exempelvis ska inte längre skolor köpa in grönsaker från lokala bönder.

Är det ett medvetet grepp från regimens sida för att de tillslut ska tvingas sälja sin mark?
– Det skulle jag absolut säga, det är ganska uttalat. Man bedriver en politik som gynnar storföretag på bekostnad av småjordbrukare och ursprungsbefolkning, säger Victor och fortsätter:
– Man ser natur och mark som en naturresurs att exploatera och inte något som ska komma folket till godo eller bevaras. 

Skulle ett lagstadgande om naturens rättigheter kunna ändra på detta?
– Vi har inte tagit ställning för det, säger Victor som istället hänvisar till ett ramverk som FNs specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö har presenterat, som bygger på redan befintlig internationell lagstiftning och tydliggör staters grundläggande skyldigheter när dett kommer till miljö och mänskliga rättigheter.
– Jag tror att essensen är att se kopplingen mellan miljö och mänskliga rättigheter. Även om det kan vara en väg att diskutera att miljön ska ha rättigheter måste vi framför allt stärka rättigheterna hos de som bor i och nyttjar miljön och det är ofta urfolk.

Ställer krav på riskanalyser och godkännande
Från Naturskyddsföreningens sida har man listat ett antal krav, bland annat att företag måste ta större ansvar för hur de exploaterar naturresurser. Stater behöver lagstadga så det ställs krav på företag att göra riskanalyser där man konsulterar de som berörs innan man går in i olika projekt. I dagsläget finns bara riktlinjer och det räcker inte menar Victor Åström.
– Man ska inte kunna gå in i Amazonas och exploatera marken om man inte först fått ett godkännande av de som bor där, där de säger att de tycker att det är OK. Det måste vara ett minimikrav.
– Vi tror att om man går den vägen så kommer man ganska långt.

 

LÄS OCKSÅ: Expert: “Vi underskattar hur mycket vi konsumerar”

Hur bär man sig åt för att få till en sådan förändring?
– Det måste till en lagstiftning, minst på EU-nivå.
Det behövs enligt Victor Åström EU-lagstiftning som utgör ett ramverk för samtliga europeiska företag som är verksamma i den typen av riskländer.

Dags att arbeta över gränserna
I rapporten framgår det dock att det finns strimmor av hopp, förutom att utvecklingen börjat vända i länder som Etiopien och Ukraina lyfter Victor att vi troligen framöver kommer se ett ökat samarbete över mellan olika typer av organisationer.
– Det börjar uppstå en medvetenhet om att vi måste agera tillsammans. Människorättsrörelsen och miljörörelsen, Victor fortsätter:
  Det kan bli en motkraft säger Victor som menar att miljörörelsen behöver sträcka ut handen till facket och vara beredda att arbeta över gränserna för sina intresseområden.
– Vi måste se kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och miljön.

LÄS OCKSÅ: Besprutade bananer åter i butikerna – så hjälper du till att stoppa dem

Du har makt som konsument
Även om mycket arbete måste ske på ett internationellt politiskt plan finns det även sådant vi kan göra som enskilda konsumenter menar Victor.
– Jag tycker att man ska se över sina fonder och besparingar, aktivt välja hållbara fonder och sätta press på sin bank att deras investeringar inte bidrar till exempelvis avskogning.
Victor Åström tipsar om Fair finance guide där man kan få vägledning om vilka banker som är bäst, där kan man även finna färdiga mejl med frågor att skicka till sin bank förklarar han.
– Pengarna ska styras bort från dåliga saker till bra saker, avslutar Victor Åström.

Av Nina Törmark


Fakta

Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt enligt Naturskyddsföreningens nya rapport "Miljöförsvarare under attack – om hoten mot dem som skyddar vår natur". Rapporten baseras på enkäter med 25 miljöorganisationer runt om i världen.
• Enligt 88 procent av de tillfrågade organisationerna har läget för civilsamhället blivit sämre under senare år.
• 80 procent har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. De vanligaste formerna av utsatthet är övervakning och dödshot.
• 24 procent uppger att anställda eller personer i organisationens målgrupp har blivit dödade till följd av det miljöarbete de bedriver.
• 52 procent kan ge exempel där de själva eller deras målgrupper har trakasserats eller hotats av privata företag.
• 68 procent upplever att beslutsfattarna i deras land verkar betraktar miljörörelsen som ett hot.
Källa: Naturskyddsföreningen

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Ny studie: Fåglar flyttar tio dagar efter fullmåne

Övrigt

Svårt att sova vid fullmåne? Ja, hävdar en del och är tvärsäkra, men analyser och vetenskapliga studier säger oftast, men inte alltid, det motsatta. Och huruvida månen påverkar oss människor eller inte är en debatt som lär fortsätta. Flyttfåglarna, de rör i alla fall på sig i måncykler. Vid Lunds universitet har man sett att nattskärror påverkas av månens sken och de synkroniserar sin flytt söderut tio dagar efter fullmånen.

Därför påverkas du av mörker och sömnbrist

Forskning

Sömnen är enormt viktigt för hälsan och den som sovit dåligt några nätter kan vittna om att både kropp och själ inte mår bra. Och när mörkret sänker sig över vårt vinterlandskap – ja, då blir vi ännu tröttare. Maria Nordin som är forskare vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet berättar varför och ur den mörka årstiden påverkar oss och varför en dålig sömn är så farligt för oss.

Glutamin kan hjälpa överviktiga att gå ner i vikt

Forskning

En studie gjord vid Karolinska Institutet och universitet i Oxford visade att aminosyran glutamin kan reducera fettvävnad men också minska inflammation i fettväven. Överviktiga personer hade i genomsnitt lägre nivåer av glutamin i fettväven än normalviktiga personer. Mer forskning krävs innan glutamin kan rekommenderas som ett kosttillskott vid fetma.

Träning kan minska risken för att utveckla epilepsi

Forskning

Träning mår vi riktigt bra av. Våra blodkärl säger tack när vi rör på oss, skelettet blir starkare och vår mentala hälsa stärks. Samtidigt minskar träning risken för flera av våra stora folksjukdomar. När forskare i Skåne jämförde Vasaloppsåkare med övrig befolkning upptäckte de att risken att utveckla epilepsi var hälften så stor hos längdskidåkarna.

 

Maria Helander: “Hälsa börjar med en vilja att ta hand om sig själv”

Mental hälsa

Att vara snäll mot sig själv, vad är det egentligen? Är det att unna sig bakelser och shopping? Nej, det är betydligt mindre glamouröst men mer angeläget och innebär bland annat att bli bättre på att säga nej till andras önskemål och att känna efter vad du själv vill. Samtalsterapeuten och beteendevetaren Maria Helander som skrivit boken ”Självsnäll” om varför det är viktigt och tipsar om hur vi kan bli bättre på det.

Detta händer i hjärnan när vi slutar vara kära

Mental hälsa

När vi blir kära sätter det igång en rad reaktioner i kroppen men också i hjärnan. Ett flertal hormoner och signalsubstanser är inblandade och bildar tillsammans en veritabel cocktail i hjärnan som gör att förälskelsen slår de flesta känslor. Men vet du vad det är som händer när vi slutar vara kära?

kvinna i mössa

Därför gör hampa under för din hud

Hälsa

Trendingrediensen hampa är på allas läppar och används i alltifrån kläder till livsmedel. Men även hud, hår och naglar får en rejäl boost av hampa. Här tipsar Kureras skönhetsexpert Johanna Bjurström om hur du använder oljan på bästa sätt.

Finalisterna i “Årets matbluff” utsedda

Eko/miljö

För fjärde året i rad har den ideella konsumentföreningen Äkta vara tagit fram fem finalister till antipriset ”Årets matbluff”. Sojagrädde med två procent soja och glutenfritt teff- och bovetemjöl med tre procent teff är två av finalisterna av de totalt 162 nomineringarna som kommit in från allmänheten.

 

Ny rapport ska öka kunskap om minnessjukdomar

Forskning

Idag har ungefär 160 000 svenskar en demenssjukdom. Antalet demenssjuka väntas öka till 250 000 inom 30 år. Detta på grund av att det stora antalet personer som föddes på 1940-talet då uppnår en hög ålder. Alzheimerfonden har därför tagit fram Sveriges första vetenskapliga alzheimerrapport som ska kunna läsas av gemene man för att öka kunskapen om minnessjukdomarna.

Hittade du också en halsduk eller ett par vantar?

Allmänt

Medlemmar i svenska kyrkan har stickat vantar, halsdukar och strumpor och lagt ut för att visa på kraften i goda handlingar. I gryningen till den 14 januari lades deras stickade alster ut i hela landet. På lapparna stod det till exempel: Fryser du? Den här halsduken är inte borttappad, den handgjord. Ta den, varsågod.

Studie: Apor föredrar socker framför alkohol

Forskning

Har du någonsin undrat varför djur äter jäst frukt som innehåller alkohol? Vi drar ofta slutsatsen att det beror på att de i likhet med oss människor skulle tycka om att berusa sig. Nu har forskare undersökt om apors beteende kan avlöja något om människans benägenhet till alkoholism.

Hella gör rent hus utan gifter och kemikalier


Eko/miljö

För tre år sedan kom Hella Nathorst-Böös ut med boken "Häxans hus" full av tips på hur man lever mer giftfritt både när det kommer till hemmet men också hygien och hudvård. Sedan dess har intresset bara ökat och nu ges boken ut på nytt. Kurera växlade några ord med Hella om varför det är så viktigt att detoxa sitt hem och fick några användbara tips.

Nu kan Maja svälja sina tabletter

Övrigt

Maja, 11 år, har alltid haft stora besvär att svälja tabletter, som till exempel Ipren och Alvedon. Sedan provade Majas mamma Eva att trä över tabletterna med ett litet hölje med god smak. Då kunde Maja svälja utan problem. – De smakar jättegott. Mina har kolasmak, säger Maja.

Ann-Kristin Sundin: “Mjölk är fortfarande hälsosamt”

Kurera debatt

Alla har en åsikt om mat, oavsett vilka vi är och vad vi arbetar med. Anledningen är så klart enkel – alla äter, och alla påverkas av maten vi väljer att lägga på tallriken. Då är det desto viktigare att de budskap som konsumenter nås av är vetenskapligt behäftade och tål att utmanas och kritiseras. Inte minst diskuteras mjölk och mjölkprodukter i många sammanhang när gäller allt från hjärtkärlhälsa till skeletthälsa, och felaktigheterna som vi möts av är flera.

 

Studie ska undersöka vad fysisk aktivitet kan göra för deprimerade

Forskning

Att fysisk aktivitet gör oss piggare och gladare, det vet alla som motionerar. Men kan även deprimerade och isolerade personer få effekt av fysisk aktivitet och undvika att falla tillbaka i sjukdomen? Det ville forskare vid Lunds universitet ta reda på. Därför startade de en studie där 100 deprimerade patienter med en eller flera depressioner bakom sig får lära och träna.

Stockholm har fått landets första meditationsstudio

Mental hälsa

I New York och San Fransisco rullar sedan några år meditationsbussar på gatorna. I Sverige har kanske meditation främst varit något som utövas i samband med yoga eller på vissa center men nu blir det ändring på det. Mindstory i Stockholm är en studio helt vikt åt olika former av meditation, dit den stressade storstadsbon kan gå för att landa.

kvinna som äter sallad

Ät dig symptomfri från sköldkörtelsjukdom

Forskning

Närmare en halv miljon lider av någon form av sköldkörtelsjukdom i idag – de flesta är kvinnor. Den senaste forskningen visar att du kan minska dina symptom och öka din livskvalitet genom att ställa om din kost. – Redan efter några veckor kan du märka skillnad, säger Karl Hultén, biomedicinare och expert på kost och livsstil vid autoimmun sjukdom.

 

Hund under småbarnsåren kan skydda mot schizofreni

Husdjur

Att växa upp i ett hem med hund kan fungera som ett skydd mot att senare i livet utveckla den svåra psykiska sjukdomen schizofreni, det visar en ny studie. Man undersökte även kopplingen till bipolär sjukdom, dock utan resultat. Även kopplingen mellan tidig exponering för katter och senare risk för psykisk störning undersöktes.

Så gör du din egen hostmedicin

Förkylning

Har du haft influensa eller kanske bara en vanlig förkylning under senhösten och nu under vintern? Då kanske du fortfarande dras med rethosta och halsont. Vanlig hostmedicin säljs för flera hundra miljoner varje år men det finns ingen vetenskaplig grund för att dessa fungerar. Honungsvatten med citron eller timjan är en gammal beprövad huskur som kan lindra hosta och halsont.

Helen Alfredsson: ”Jag tycker om att vara tråkig”

Hälsa

Golfproffset Helen Alfredsson har levt sitt liv i resväska. Men nu har hon landat – efter än 30 år år utomlands och en lång rad segrar i golftävlingar världen över har hon hittat lugnet i vardagen i Onsala utanför Göteborg, tillsammans med Kent. Och i hemmet i Florida, för hon är hemma även där.

 

Alpdoktorns idéer är idag vetenskapligt bevisade

Hälsa

Den schweiziska hälsopionjären Alfred Vogel ägnade hela sitt liv åt att örter, naturmediciner och patienter. För ”alpdoktorn” var hälsa en harmonisk kombination och en välbalanserad livsstil –  god sömn, sunda matvanor, motion och livsglädje.  I dag är flera av Alfred Vogels upptäckter vetenskapligt bevisade.

Behöver vi gå 10 000 steg om dagen för att må bra?

TRÄNING

Det har väl inte undgått någon att vi rekommenderas att gå 10 000 steg om dagen, vilket är mellan sju och åtta kilometer, för att må bra. Men behöver vi verkligen gå så långt? Och vem bestämde att 10 000 steg är optimalt? Ny forskning visar faktiskt att det troligtvis räcker att gå 6 000 steg om dagen, vilket är mellan fyra och fem kilometer, för att uppnå en större hälsovinst.

Hjärnforskaren om beröring – det är livsviktigt!

Mental hälsa

Närhet och beröring är inte bara en fråga om kramar och sex, vi behöver beröring för att fungera som människor och det är ofta de små gesterna som betyder mest. Kurera ställde några frågor till hjärnforskaren Helena Backlund Wasling som i sin bok ”Närmare” ger en förståelse för varför det är så vikitigt att vi faktiskt tar i varandra.