Kureras valguide centerpartiet

”Osunda levnadsvanor och utanförskap måste bekämpas”

VALGUIDE2014: Centerpartiet vill förbättra folkhälsan med renare bostadsområden, rut-avdrag och förebyggande hälsosamtal. Cykelbanor och belysta motionsspår ska göra att människor kan och vågar röra på sig.  Partiet vill förbjuda bisfenol-A och tycker att Sverige bör jobba internationellt för att få till begränsningar kring användandet av farliga kemikalier.

Solveig Zander är riksdagsledamot för Centerpartiet. Så här ser hon på Sveriges hälso- och miljöutmaningar.

1. EKOLOGISKA LIVSMEDEL
Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 13 procent under 2013. Vid årets slut var strax över 4 procent av alla sålda livsmedel i Sverige ekologiska, medan resterande 95 procent var icke-ekologiska.

Hur tänker Centerpartiet kring ekologisk produktion av livsmedel? Bör det skapas fler incitament som gynnar miljövänliga alternativ?
– Centerpartiet vill att en större del av jordbruksstödet inom EU går till ekologisk produktion och andra miljöåtgärder. Vi vill sätta upp mål för en ökad svensk livsmedelsproduktion, både totalt sett och för ekologisk produktion. Centerpartiet är generellt sett positiv till att odla ekologiskt och det finns i landsbygdsprogrammet idag omfattande stöd till omställning till ekologisk odling.

– Vi sätter inte mål för en viss andel ekologiskt odlad areal, eftersom det i princip skulle kunna uppnås genom en minskning av den totala odlade arealen i Sverige. Centerpartiet vill att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka, både av konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel.

 

– Prioriteringsordningen bör vara svenskt, närodlat och ekologiskt. Svenskt jordbruk är bäst i Europa och det är ofta bättre för miljön att köpa något som är närodlat här istället för något som är ekologiskt odlat långt bort.

– Det är viktigt att konsumenter kan göra medvetna val. Genom konsumentupplysning och uppmuntran kan vi få människor att välja ekologiskt och närproducerat.

2. HÄLSOKLYFTORNA
Forskare från Göteborgs universitet pekade nyligen ut flera tecken på ojämlikheter gällande människors hälsa i Sverige. Människor i resurssvaga förorter har tre gånger så ofta diabetes jämfört med de som bor i rikare stadsdelar. De behandlas mer än dubbelt så ofta för hjärtinfarkt och depressioner.

Vad bör ni politiker göra för att motverka hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper?
– Detta är ett problem som måste lösas både på samhällsnivå och på individnivå, säger Solveig Zander. På samhällsnivå krävs det jobb, utbildning, bostäder och bättre, renare och grönare närmiljöer. Centerpartiet är pådrivande i alla dessa frågor. Vi gör också ett gediget arbete för att minska gifterna i vardagen och föroreningar som drabbar storstadsområden extra hårt. Punktinsatser som sänkt restaurangmoms, rut-avdrag och sänkt arbetsgivaravgift för unga är relevanta insatser för grupper som annars har större risk att hamna i utanförskap och därmed också större risk för ohälsa.

– På individnivå är det osunda levnadsvanor, social utsatthet, utanförskap, dålig ekonomi och ojämlikhet som måste bekämpas. Idag reparerar man mycket i efterhand, Centerpartiet vill jobba mer hälsofrämjande och förebyggande. En undersökning av Socialstyrelsen visar att 90 procent av befolkningen vill diskutera levnadsvanor och hälsofrämjande insatser, men att endast 30 procent av de som sökt vård uppger att så skett. Därför vill vi ge människor bättre verktyg och stöd för att själva kunna påverka sin hälsa. Vi vill att fler kommuner och regioner inför hälsosamtal för 40- 50- och 60-åringar. Vi vill också att det ska finnas stöd för föräldrar i form av kurser och samtal och screening och samtal med primärvården för personer med riskkonsumtion av alkohol.

– Hälsoinsatser måste också göras tidigt. Allt för många barn lider av fysisk och psykisk ohälsa. Därför vill särskilt satsa på fler skolläkare, skolsköterskor och kuratorer i skolan. Vi vill också ha mer idrott i skolan.

 

 3. FYSISK INAKTIVITET
Fysisk inaktivitet beräknas kosta sju miljarder kronor årligen i Sverige, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Det är också en av de främsta orsakerna till vi dör i förtid.  I dag pågår en ”träningsboom” med ökat träningsintresse i Sverige, men det blir inte fler personer som rör på sig. De som redan tränade har börjat träna mer, medan de som inte tränar är fortsatt inaktiva.

 Bör det vidtas åtgärder politiska för att få fler svenskar att röra på sig?
– God folkhälsa är en grundsten i en hållbar framtid och en förutsättning för att vi ska ha råd med välfärden. Politikens roll att skapa förutsättningarna för att människor ska kunna leva hälsosamt. Vi vill se till att det finns tillgång till cykelvägar, grönområden och belysta motionsspår så att människor kan och vågar röra på sig. Men det finns också mer direkta åtgärder man kan göra, säger Solveig Zander.

– Centerpartiet vill se fler idrottstimmar i grundskolan för att aktivera våra barn och ungdomar. Idrott är också en viktig del av civilsamhället. Därför har vi varit pådrivande i arbetet att stärka det ideella ledarskapet och föreningslivet. Vi har i regeringsposition satsat 500 miljoner kronor på att öppna dörrarna till idrotten för fler barn. Med fritidspengen till barn i ekonomiskt utsatta familjer som ska införas kommer fler barn att kunna delta i fysiska aktiviteter.

– Vi vill införa hälsosamtal med 40, 50 och 60-åringar, samt till 75-åringar. Tanken är att ge stöd kring bland annat vikten av fysisk aktivitet, screening för olika hälsotillstånd samt alkohol- och tobaksvanor, men också lyfta vikten av motion, nutrition och sömn, allt efter individens behov och önskemål.

– När det gäller cykling vill vi arbeta för att det byggs fler bilfria cykelvägar och att de cykelbanor som finns underhålls. Man måste också se till att det är enkelt att ta med sig cykeln på bussen. Genom att bygga fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder gör vi det också lättare att välja att cykla.

 

4. KEMIKALIELAGSTIFTNINGEN
I dag finns 4 000 gånger mer kemikalier i omlopp än för femtio år sedan. Enligt Svenska Naturskyddsföreningen saknas det forskningsunderlag kring vilka effekter som majoriteten av de nya kemikalierna har för hälsa och miljö. De har också slagit larm om ”cocktaileffekten” – den hittills okända effekt som blandingen av kemikalier vi utsätt för kan få för vår hälsa på sikt.

Tycker du och Centerpartiet att kemikalielagstiftingen är tillräcklig som den ser ut idag?
– Gifter i vardagen är en av Centerpartiets prioriterade miljöfrågor, säger Zander. Vi kommer med kraft fortsätta arbetet för att stärka den EU-gemensamma kemikalielagstiftningen REACH. Sverige ska inta en ledande roll för att inom REACH föreslå och utreda ämnens skadlighet, eftersom det utgör grunden för eventuella begränsningar. Sverige ska driva på för möjligheten att hantera grupper av ämnen för att utreda potentiella cocktail-effekter. Centerpartiet vill också se ett totalförbud av hormonstörande ämnet bisfenol-A.

­–Sverige ska visa vägen för EU med informationssystem och varudeklarationer för produktgrupper såsom leksaker, textilier och elektronik och även vara pådrivande för att nå globala överenskommelser som reglerar användningen av farliga ämnen. Ett annat sätt att öka utfasning av farliga ämnen är att införa ekonomiska styrmedel. Några av våra grannländer har exempelvis infört skatt på hormonstörande ämnen i plaster och kläder samt på växtskyddsmedel, säger Solveig Zander.

– Vi vill att förorenaren när det gäller farliga ämnen, som bly i ammunition och kvicksilver i lampor och koleldning. Det sker i dag men inte i tillräcklig utsträckning. Producenter ska också bli skyldiga att ta han om fler avfallsgrupper som textilier, byggprodukter och farligt avfall.

Av: Redaktionen

 

 Läs också: Allt från Kureras valguide2014


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Fredrik Ölander

Fiskolja lindrar inflammerad tarm

Mage

Inflammatoriska tarmsjukdomar som Chrons sjukdom och ulcerös kolit har en sak gemensamt – de kommer i skov. Studier har visat att ett tillskott av omega-3 är ett sätt att minska inflammation i tarmen och göra skoven färre och lindrigare. – Men var noga med att välja en fiskolja som är stabil och håller hög kvalitet, säger Fredrik Ölander, funktionsmedicinsk terapeut som dagligen träffar klienter med besvärliga magar.

Kaeng phet – röd currygryta med grönsaker

Recept

Denna thailändska gryta är fullproppad med av grönsaker. Detta och många andra goda vegetariska recept från hela världen hittar du i den gröna kokboken boken "Zeinas green kitchen" av matprofilen Zeina Mourtada – känd för sin uppskattade blogg "Zeinas kitchen" och sin medverkan i TV.

”Jag valde bort medicinen och blev frisk av träning och bra mat”

Hälsa

För tio år sedan när Benny Ottosson fick reda på att blodtrycket var förhöjt valde han bort medicinen och ändrade livsstil. På tre månader lyckades han sänka sitt blodtryck till normal nivå, men för två år sedan, när han fick en hudcancerdiagnos gjorde han en ny och djupare förändring – denna gång i sin inre värld. Om sin hälsoresa berättar Benny Ottosson i boken, "Frisk, lugn, utvilad, stark. Hela livet".

 

Kvinna som sitter i yogaställning

Naturens under lindrar ledbesvär

Forskning

Kådan boswellia och roten gurkmeja har i årtusenden använts inom den ayurvediska medicinen för att lindra ledbesvär. Ny forskning visar att effekten förstärks när de renodlas och används tillsammans så att ett plus ett inte bara blir två – utan tre.

Snart kan vi läsa av psykisk ohälsa i blodet

Mental hälsa

Det kommer ständigt nya siffror på att den psykiska ohälsan bland unga ökar men inte så mycket som visar på varför. Vid Uppsala universitet bedrivs sedan några år en studie som ska öka den kunskapen genom att bland annat studera gener för att göra det möjligt att ställa tidigare diagnoser.

Högt blodtryck – Så funkar det

Hjärt- kärlhälsa

Högt blodtryck är en av våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar, de flesta som drabbas är män. Högt blodtryck kan leda till flera allvarliga sjukdomar och bör därför tas på allvar. Mycket kan göras genom livsstilsförändringar och kostomläggning, hjälper inte det bör man överväga andra behandlingsmetoder.

Skönhetspanelen testar: body scrubs

Hud

Kall och torr luft på ingång betyder att det är dags att vårda huden lite extra. Genom att återfukta – och inte minst skrubba får du både lyster och en len hud. Kureras skönhetspanel har testat några naturliga kroppsskrubbar och hittat en favorit.

 

Glutenintoleranta får oftare selenbrist

Kost

Närmare tre procent av svenskarna har diagnosen celiaki - en autoimmun sjukdom som kräver livslång kostbehandling, och även om man äter rätt kan tarmen ha svårare att ta upp näring. Därför kan glutenintoleranta oftare lida av vitamin- och mineralbrist. Studier visar en tydlig koppling mellan glutenintolerans och bland annat brist på selen.

Peder Gustafsson

“Rödbetan boostar min träning”

Hälsa

Peder Gustafsson har idrottat i hela sitt liv. Numera är skidträningen det han satsar mest på och i årets Vasalopp kom han på 331 plats. Det tackar han åtminstone delvis ett tillskott med rödbetsextrakt för. Med hjälp av det kan han träna hårdare och orka mer.

 

Ann blev kvitt sina ständiga urinvägsinfektioner

Hälsa

Anns urinvägsinfektioner började för tio år sedan och hon har flera gånger om året behandlats med penicillin. – Jag har haft en enda urininfektion i mitt liv tidigare, men efter klimakteriet har det varit tre, fyra gånger om året. Sedan jag hittade tranbärsextraktet har infektionerna försvunnit helt, säger hon.

Växtbaserad kost kan lindra reumatoid artrit

Forskning

En växtbaserad kost kan bidra till att lindra smärtsamma symtom vid reumatid artrit.   Tidigare har man sett förbättringar hos patienter med fibromyalgi, mycket talar nu för att flera autoimmuna sjukdomar kan förebyggas med en kost basesrad på frukt och grönt.

apelsiner och citroner

Därför behöver immunförsvaret C-vitamin

Hälsa

Just nu lider miljontals människor i världen av C-vitaminbrist, en brist som till slut kan leda till olika sjukdomar och i sällsynta fall till döden. Immunologen Sanna Ehdin, forskare, föreläsare och författare, säger att C-vitamin stärker immunförsvaret och ger ökat motstånd mot infektioner, influensa och förkylning

 

“Nu är magen lugnare och jag är mitt pigga jag igen”

Hälsa

I många år tänkte Annette att magvärken var något hon fick stå ut med och lära sig att acceptera. När hon efter akuta magsmärtor på en semesterresa provade kisel blev magen lugnare och värken kommer nu allt mer sällan. – Jag är positivt överraskad att jag får så bra effekt. Jag behöver inte känna att jag måste gilla läget, säger hon.

Magsyran är viktig för mer än matsmältningen

Mage

För många är magsyra något som till varje pris ska kontrolleras, det kopplas till magkatarr och sura uppstötningar som vi tar läkemedel för att dämpa. Men flera problem beror på att vi har för lite snarare än för mycket och magsyran spelar en viktig roll inte bara för matsmältningen utan också för att hålla oss friska i övrigt.

Marie Sjödin

Så fann Marie ork att leva fullt ut!

Hälsa

Kanske var det vårtrötthet, kanske arbetstempot, men Marie Sjödin var trött. När hon stod i gymmet kändes det tungt och hemma tog orken slut innan dagen var över. När hon hittade tabletter med aminosyror så ökade marginalerna och hon orkade mer – på flera plan

Återfukta hår och hud – inifrån och ut

Skönhet

Sommarsolen kan torka ut både håret och huden och så här frampå höstkanten behöver vi ge oss själva det bästa för att återfukta och reparera både inifrån och ut! Här ger Kureras skönhetsexpert Johanna Bjurström tips på några sköna produkter att ladda upp med inför kallare tider.

Tappade fisknät fångar upp stora mängder fisk 

Eko/miljö

Fisknät som tappas ute till havs kallas spökgarn. De sjunker ner till botten och blir en till en dödsfälla för fiskar i många år efteråt. Ett djurplågeri som aldrig tillåtits på land. I FN pågår nu förhandlingar om att ta fram ett globalt havsavtal men även lokalt efterlyser man åtgärder.

 

Lukas Färenstedt- Widerberg

Så fick Lukas, 16, hjälp med sin adhd

Intervju

Sedan Lukas Färenstedt-Widerberg fick sin adhd-diagnos har han provat olika mediciner för att få bukt med känsloutbrott och koncentrationen, men ingenting har fungerat. Det var inte förrän han provade ett näringstillskott som han kände sig lugnare, mer fokuserad och kunde sova bättre

Mellanösternpanna med broccoli

Recept

En rätt som går hem hos många barn är ugnsrostad broccoli. I det här receptet från kokboken "Little Green Kitchen" får broccolin sällskap av kikärter, kanel, granatäppel­kärnor, tahiniyoghurt och en fräsch melonsallad.

Sober October: Ta en vit månad för din egen skull

Kurera debatt

Med hösten flyttar aktiviteter och umgänge inomhus. Mycket är kopplat till alkohol som after work med kollegorna, middagar med vin eller krogkvällen med vännerna. Det är frestande enkelt att slå på alkoholens autopilot som en genväg till att ha trevligt, skriver Johnny Mostacero förbundsordförande IOGT-NTO i denna debattartikel där han uppmanar att haka på traditionen med sober october och ta en vit månad.