Wolfram (W)

Wolfram (W)

Näringsguiden

Wolframkarbid är den hårdaste metallen som finns. Wolfram förekommer i naturen oftast som järnföreningar och upptagen i kroppen lagras det främst i skelett, lever och njurar.