Du kan följa diskussionen för Grundläggande rörelser för liv - Del 4: Hip-hinge, nivåskifte höft utan att lämna en kommentar. Skriv bara in din e-postadress här nedanför så är det klart sen.