Personuppgiftspolicy

Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller inom Kurera Tidskrifts AB, som härefter benämns som "Kurera", "vi", "oss" etc. Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in via våra digitala plattformar, när du registrerar dig för en prenumeration (fysisk eller digital) eller för ett användarkonto, anmäler dig till något av våra event och konferenser, köper en produkt i en webbshop, deltar i någon av våra tävlingar eller när du ställer en fråga till våra experter eller vår kundservice ("Tjänsterna"). Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktinformation till oss och vårt dataskyddsombud hittar du under "KONTAKTA OSS".

De bolag som omfattas av denna personuppgiftspolicy listas nedan. Det är Kurera Tidskrifts AB  som är personuppgiftsansvarig för användningen av de personuppgifter som samlas in via Tjänsten ifråga.

 • Kurera Tidskrifts AB (org nr 556877-5703) 

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare av fem huvudsakliga anledningar:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla Tjänsterna (inklusive förbättra och anpassa), dvs. se till att användare och kunder har tillgång till och kan använda Tjänsterna,
 • för att tillhandahålla personligt anpassade Tjänster för våra användare och kunder,
 • för att kontrollera att Tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor, uppfylla krav i lag och av säkerhetsskäl,
 • för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag, samt
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsidor som finansieras genom reklamintäkter.

Av anledningarna ovan kombinerar vi information som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. Annonserna som du ser på våra webbsidor kan väljas utifrån information om dig som vi kombinerar och bearbetar för att du ska se annonser som vi tror kan vara relevanta för dig. Vi kombinerar information om till exempel din position, din åldersgrupp eller innehåll du visat intresse för samt vilket nuvarande användar- eller kundförhållande vi har (exempelvis beroende på om du idag är prenumerant eller använder ett gratiskonto). För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra vissa kombinationer av data, bl.a. så kallad s.k. pseudonymisering. Detta innebär t.ex. att den information som vi använder för att visa annonser hålls åtskild från uppgifter som direkt kan hänföras till en viss person (såsom namn och kontaktuppgifter).

Kurera Tidskrifts AB ingår i Hälsokraft Holding. Bolagen inom Hälsokraft Holding delar vissa administrativa system, men bedriver separat kundsupport och analys av data. 

Läs gärna mer om hur vi använder personuppgifter, och hur du tillvaratar dina rättigheter, genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten nedan.

 

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du fyller i ett formulär vid en tävling eller skickar en fråga till någon av våra experter eller registrerar dig för ett nyhetsbrev, köper en produkt i en webbshop eller kontaktar oss för support.
Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra Tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra Tjänster, såsom IP-adress, språkinställningar och pushinställningar.

Vi kan även hämta uppgifter från externa företag eller myndigheter, s.k. tredje partskällor. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Datamäklare som vi köper demografiska data av, t.ex. Bisnode, för att komplettera information som vi samlar in.
 • Vid användning av en Tjänst som kräver betalning samlar vi in namn, personnummer, adressuppgifter och betalsätt från betalningsleverantörer såsom Klarna för att bekräfta din identitet och adressuppgifter.
 • Vid användning av en tjänst som kräver hantering av dina uppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten experterna samlar vi in namn, mejladress och IP-adress direkt från dig.
 • Sociala nätverk, när du ger en Tjänst åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk, exempelvis om du valt att identifiera dig via Facebook eller Linkedin samlar vi in uppgifter från din offentliga Facebook- eller Linkedinprofil. Vi hämtar även information från sociala medier om våra besökare för att visa relevanta annonser på exempelvis Facebook.
 • Leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda Tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet, vi kan exempelvis ta del av uppgifter från sponsorer som vi samarbetar med vid några av våra event.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till Tjänsterna eller en viss funktion, finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika Tjänsten eller funktionen.

Vilka uppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss, dina val, inklusive dina integritetsinställningar på dator eller mobil och de funktioner du använder i Tjänsterna. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Autentiseringsuppgifter. Vi samlar in krypterade versioner av lösenord, lösenordstips, personnummer och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.
 • Demografiska data. Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel ålder och kön.
 • Information för att genomföra transaktioner. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, vilket kan inkludera bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod eller bankkontonummer.
 • Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp, prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
 • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Kurera och våra Tjänster. Vi samlar till exempel in information om hur våra Tjänster används. Det vill säga, vi samlar in data om de funktioner du använder, produkter som du köper och de webbsidor du besöker. Detta inkluderar också de inställningar som du gör och de programvarukonfigurationer som du använder mest. Vi samlar även in information om enheten, anslutningen och konfigurationen. Det vill säga data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till våra Tjänster. Det kan även innehålla information om IP-adress och språkinställningar.
 • Intressen och favoriter. Vi samlar in data om dina intressen och favoriter och dina favoriter bland de artiklar som du sparar i din profil på ditt användarkonto. Utöver de uppgifter som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in, exempelvis utifrån köp- och läshistorik, hur du navigerar på våra webbsidor och vilka annonser du klickat på i våra nyhetsbrev.
 • Övrigt. Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, frågor och information du lämnar i kundtjänstärenden, ev. användarnamn som du skapar när du registrerar ett användarkonto samt annan information du lägger till i din profil. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kommer samtalen övervakas och spelas in för din och vår säkerhet samt för att kontinuerligt utvärdera vårt kundservicebemötande.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick i framtiden.

I de produktspecifika avsnitten nedan "Särskilt om några av våra Tjänster" beskriver vi utförligare hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för några specifika Tjänster.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna, tillhandahålla kundsupport, utveckla och förbättra Tjänsternas funktion samt för att marknadsföra våra Tjänster och visa dig relevanta annonser. I detta avsnitt har vi sammanfattat våra huvudsakliga användningsområden. Under respektive angivet ändamål informerar vi också om vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på två olika grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig ("Fullgörande av avtal"), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse ("Berättigat intresse").

Vi har gjort vår bedömning av Berättigat intresse utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehåll och utformning av Tjänsterna samt för att kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

 • Tillhandahålla produkter och Tjänster. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp med oss och för att förse dig med våra Tjänster som prenumerationer, privatannonser (t.ex. köp- och säljannonser) premier, tävlingar, events och kurser, inkluderat kontaktförmedling vid events och kurser, samt för att visa personaliserat innehåll och tillhandahålla kundsupport. Vi kan komma att verifiera din ålder, betaluppgifter och/eller ditt konto vid registrering som prenumerant eller användare av våra applikationer via den e-post som du angav vid registrering.

Laglig grund: Fullgörande av avtal eller Berättigat Intresse. Behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig är t.ex. insamling och lagring av din adress för att vi ska kunna skicka en tidning som du prenumererar på. Behandling som vi utför med stöd av ett berättigat intresse är t.ex. att vi behandlar dina kontaktuppgifter i samband med att du deltar i en tävling eller omröstning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundsupport.

 • Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga Tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på webbsidor och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsidor.

Laglig grund: Berättigat intresse.

 • Affärsverksamhet. Vi behandlar personuppgifter för att, genom vår koncerngemensamma analysfunktion som administreras av Kurera Tidskrifts AB, utveckla aggregerade analyser som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Att vi inom Kurera håller en gemensamt koordinerad och kvalitetssäkrad analysförmåga säkerställer en korrekt och säker hantering av våra kunders personuppgifter för tillåtna syften, vilka beskrivs närmare i denna policy. 

Laglig grund: Berättigat intresse.

 • Personligt anpassade Tjänster. Flera av våra Tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som baseras på sådant vi vet om dig och dina aktiviteter, intressen och favoriter samt din position. Uppgifterna analyseras och grupperas hos respektive personuppgiftsansvarig samt med stöd av Kureras analysfunktion inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren så att du får personligt anpassade tjänster och erbjudanden som du kan vara intresserad av. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad personalisering.

Laglig grund: Fullgörande av avtal (om personaliserat innehåll är en del av Tjänsten) eller Berättigat intresse.

 • Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri (exempelvis dubbelutnyttjande av erbjudanden), för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen. Notera att vi kan komma att radera innehåll som du publicerat via exempelvis en kommentarsfunktion om det bryter mot våra användarvillkor för en specifik Tjänst.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.

 • Kommunikation. Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, push-funktion eller på andra sätt för att informera dig om när en prenumeration är på väg att upphöra, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt, leverera ett nyhetsbrev som ingår i din prenumeration eller som du har anmält intresse för, och informera om erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Läs mer om hur du hanterar dina kontaktuppgifter, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden under avsnittet "HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER". Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring, läs mer under avsnittet "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER".

Laglig grund: Fullgörande av avtal (om behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig) eller Berättigat intresse.

 • Användarkonto. När du skapar ett personligt användarkonto vid registrering eller genomförande av köp hos oss efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi kommer också tilldela dig ett unikt kund-ID-nummer för att identifiera ditt konto och associerad information. När du loggar in på ditt användarkonto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om IP-adress samt eventuella felmeddelande.

Laglig grund: Berättigat intresse.

 • Marknadsföring och intressebaserad reklam. Vi använder personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar ett användarkonto, genomför köp och använder våra Tjänster och webbsidor för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av när du t.ex. besöker våra webbsidor och prenumererar på våra nyhetsbrev. Vi använder olika kanaler för marknadsföring och reklam, t.ex. post, telefon, e-post, SMS samt våra webbsidor och andra digitala kanaler. Marknadsföringen och reklamen kan, beroende på kanal, avse våra egna samt våra samarbetspartners och andra bolags produkter och tjänster.

Vi analyserar och grupperar personuppgifter med stöd av Kureras analysfunktion som administreras av Kurera Tidskrifts AB. Detta möjliggör att vi kan rikta intressebaserad reklam till våra användare som besöker våra webbsidor. När du besöker våra webbsidor, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies, som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsidor du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. Dessa används för att vi ska förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Vi kan därefter visa rekommendationer om produkter och tjänster eller annonser som bestäms utifrån dina uppfattade intressen. Till exempel om du visat ett särskilt intresse för resor, kan du komma att se reseannonser och/eller annonser för produkter/tjänster som kan kopplas till resor.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam på våra webbsidor samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Annonserna som du ser på våra webbsidor kan baseras på data om dig som vi bearbetar, exempelvis dina intressen och favoriter, din position (om du givit oss ditt tillstånd att använda denna data), dina köp, hur du använder våra produkter och Tjänster, sökfrågor eller innehåll som visas för dig. Annonserna kan också baseras på annan information som vi får reda på om dig med hjälp av demografiska data, användningsdata från våra Tjänster och webbsidor och från våra annonsörers och partners webbsidor och appar.

En särskild form av intressebaserad reklam kallas "retargeting". Denna form av reklam låter oss visa reklam för dig för våra produkter och tjänster på webbsidor som inte kontrolleras av Kurera Tidskrifts AB. Reklamen är baserad på dina läs- och klickmönster på våra webbsidor. Detta möjliggör bl.a. för oss att rikta annonser till dig om du lämnar vår webbsida utan att genomföra ett köp.

Vi delar anonym beteendedata om våra användare med våra annonsörer och andra företag som vi samarbetar med för annonsering, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med "Sponsrat av", "Betalt innehåll/Betalt av" eller "Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer". Anonym data är information som inte går att koppla till en individ genom att referenser och kopplingar till användare har tagits bort. Annonsering i mobila enheter kan även komma att kräva insamling och delning av enhetsinformation såsom vilken typ av enhet du har, med företag som köper annonsytor på våra mobilapplikationer.

Laglig grund för marknadsföring och intressebaserad reklam: Berättigat intresse.

 • Beteendestyrd retargeting av våra annonsörers produkter och tjänster. Detta är en form av intressebaserad reklam som låter oss och några av våra annonsörer visa reklam för dig för våra annonsörers produkter och tjänster. Vilken reklam som visas baseras på dina läs- och klickmönster på en webbsida som inte kontrolleras av Kurera. Om du exempelvis har besökt en modebutik kan du komma att se annonser för modebutikens produkter på våra webbsidor. Detta möjliggör för företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras webbsida utan att genomföra ett köp.
 • Laglig grund: Vilken laglig grund som används ansvarar annonsören för. Vi behandlar inte dina personuppgifter utan möjliggör endast för annonsören att visa en annons på vår webbsida.

Övriga ändamål. Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in, eller där det krävs kommer vi att be om ditt samtycke.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter:

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela personuppgifter som rör dig med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi ska kunna leverera Tjänsterna som du efterfrågat.

Vi delar även vissa personuppgifter inom ramen för Bonnierbolagens koncerngemensamma kunddatabas för att underlätta din kontakt med rätt kundsupport, tillhandahålla personligt anpassade Tjänster, intressebaserad reklam och för att förbättra våra Tjänster enligt närmare beskrivning under avsnittet "HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER".

I de fall där vi delar information om dig med våra leverantörer och samarbetspartners kräver vi att dessa företag följer våra villkor för personuppgiftshantering. Dessa leverantörer och samarbetspartners har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår i denna policy.

Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker. Exempel på sådana leverantörer är KLARNA OCH DIBS. För genomförande av betaltransaktionen är respektive betaltjänstleverantör själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela information med företag som vi anlitar för att tillhandahålla kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt för assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster och de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla sådan assistans. Vi kommer att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Vid deltagande i ett event kan dina personuppgifter delas till sponsorer som sponsrat eventet eller konferensen.

När du använder våra Tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Kurera Tidskrifts AB delar information med Facebook (genom ett verktyg som kallas Facebook-pixeln). Du kan läsa mer om Facebook-pixeln under rubriken "SÄRSKILT OM NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER" nedan.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Kurera, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av Tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Observera att vissa av våra webbsidor innehåller länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från Kurera. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka Tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation. Du kan i vissa fall redigera uppgifter som du tillhandahållit på egen hand genom ditt användarkonto såsom din mejladress.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via vår kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Läs mer om hur du går tillväga under "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER" och "KONTAKTA OSS".

Dina kommunikationsinställningar Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Dina reklaminställningar Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsidor, utan att den reklam som visas inte kommer vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bl a tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam. 

Webbläsarbaserade kontroller

 • Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.
 • Spårningsskydd. Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbsidor som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbsidor, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.

Användarkonto Du kan göra vissa inställningar via ditt användarkonto.

Dina individuella rättigheter

Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under "KONTAKTA OSS".

Du har följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig eller om vi saknar rättslig grund för att få fortsätta behandla men du inte vill att uppgifterna ska raderas eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna göra din rätt gällande
 • Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 • Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade,
 • Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring (inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål) med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet,
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, för att kunna tillhandahålla de Tjänster som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och lagliga skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten "HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER" och "ANLEDNINGAR TILL VARFÖR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER" ovan, eller när det krävs, med ditt samtycke.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar som utgångspunkt. Åtgärderna vidtas inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

Särskilt om redaktionellt innehåll. Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag omfattas inte av GDPR. Det betyder att man inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker man felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar man ansvarig utgivare för det aktuella mediet.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. I de fall våra leverantörer använder underleverantörer utför vi kontinuerligt revison av dessa för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonym data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften alternativt pseudonymiserad data som inte kan hänföras till en viss individ person utan att kompletterande uppgifter används.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES, inkluderat insamling, lagring, förstöring mm. I vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, såsom för att skicka nyhetsbrev och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga säkerhetsåtgärder föreligger. Vi använder främst standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Datainspektionens webbsida.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, för att bibehålla och förbättra befintliga Tjänsters prestanda, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation, bedriva utveckling av våra Tjänster och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av Tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 • vilken anledning använder vi uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring,
 • vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift om exempelvis hälsorelaterade frågor sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation,
 • hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas kortare tid än om de är pseudonymiserade,
 • vilken relation har vi till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.

Vi har rätt att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det, läs mer under "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER". Vi sparar dina uppgifter upp till två år efter Tjänsten avslutats. Om dina kontaktuppgifter är kopplade till ett företag som du representerar vid exempelvis ett event kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig upp till 36 månader efter avslutat event. Vi kan komma att kontakta potentiella kunder via telefon för att marknadsföra våra Tjänster och produkter. Om du väljer att inte inleda ett kundförhållande med oss så sparar vi kontaktuppgifterna upp till 3 månader från kontakttillfället.

Om du har registrerat ett användarkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis intressen och favoriter, läs- och köphistorik tills dess att du avslutar ditt konto och upp till två år därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att hantera reklamationer och för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra Tjänster samt för intressebaserad marknadsföring. Uppgifter som sparas för analys och används för intressebaserad marknadsföring hålls avskild från information som visar vilken person som informationen tillhör.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi anonym data som inte består av personuppgifter alternativt pseudonymiserad data som inte kan hänföras till en viss person utan kompletterande uppgifter som kräver särskilda åtgärder.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. Vi använder dina uppgifter till marknadsföring bara om det är tillåtet enligt lag och du inte har invänt mot det.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under "ÄNDRINGSHISTORIK", varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kontaktar du oss genom att använda den kontaktinformation som anges nedan.

 

Personuppgiftsansvarig Kurera Tidskrifts AB

https://kurera.se/kontakta-oss 

 

Särskilt om några av våra Tjänster

Nedan följer särskild information om några av våra Tjänster som vi vill uppmärksamma lite extra. För att läsa mer ingående vilka personuppgifter vi samlar in, varför och på vilket sätt vi använder dem så hänvisas till informationen i avsnitten ovan.

Konferens och event

Om du anmäler dig till ett event som vi anordnar tillsammans med en eller flera av våra partners/sponsorer kan det finnas särskilda villkor och personuppgiftspolicys som gäller för deltagandet. Notera att vid anmälan till en konferens eller ett event kan du behöva lämna särskilt känslig information såsom uppgift om specialkost och allergier till oss eller till våra samarbetspartner för bokning och tillhandahållandet av eventet. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med din beställning om att delta i eventet. Notera även att dina kontaktuppgifter kan delas med sponsorer som deltar på eventet.

Särskilt om erbjudanden och förmåner

Genom nyhetsbrev kan vi uppmärksamma dig på att ta del av erbjudanden och förmåner på webbsidan. För att ta del av erbjudandena länkas du vidare till externa webbsidor som tillhör de företag som tillhandahåller erbjudanden. Notera att vi inte ansvarar för dessa företags användning av dina personuppgifter, ta alltid del av deras personuppgiftspolicys och villkor.

 

Facebook

Kurera använder ett verktyg som heter Facebook-pixeln som tillhandahålls av Facebook. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa bättre annonser för dig på Facebook utifrån ditt beteende på våra sajter. Detta gäller endast om du är Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse att visa bättre annonser för dig. Du kan när som helst dra tillbaka den här tillåtelsen, och det gör du på Facebook under Inställningar på ditt personliga konto. Se längre ner hur du gör. Facebook-pixeln delar data om ditt beteende på Kurera.se (vilka url:er du besöker) och lagras av Facebook. Vi som marknadsförare på Facebook, och andra marknadsförare på Facebook, kan sedan bygga målgrupper för våra respektive annonser som till viss del använder pixeldatan för att skapa målgruppen. Datan kan inte kopplas ihop med dig som individ. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook. Läs Facebooks datapolicy för dig som användare här: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Anledningen till att Kurera använder Facebook-pixeln är att kunna presentera mer relevanta annonser för dig på Facebook. För att stänga av annonser som är baserad på data om ditt beteende på Facebook och hos andra webbsidor och Facebook-pixeln, gör så här: Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar. Ändra inställningen från "Tillåtet" till "Inte tillåtet" för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans. Direktlänk till dina annonsinställningar: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen