Om den sista dubbelbindningen i en fettsyra sitter vid den tredje sista kolatomen i kedjan, kallas fettsyran för en omega-3-fettsyra (w3-fettsyra eller (n-3)-fettsyra).

Omega-3-fettsyror

Om den sista dubbelbindningen i en fettsyra sitter vid den tredje sista kolatomen i kedjan, kallas fettsyran för en omega-3-fettsyra (w3-fettsyra eller (n-3)-fettsyra). Det är i synnerhet 3 omega-3-fettsyror som är av betydelse: alfalinolensyra, EPA (eikosapentaensyra) och DHA (docosahexaensyra).

• Alfalinolensyra finns bl.a. i linfröolja, hampaolja, rapsolja, sojaolja och valnötter och mörkgröna grönsaker.
• EPA och DHA finns företrädesvis i fet fisk, som lax, öring, makrill, sardiner, krill och sill, samt i fiskleverolja.
• De senaste årens forskning om hjärt-kärlsjukdomar har visat att omega-3-fettsyror skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, förbättrar hormon- och enzymfunktionerna samt spelar en viktig roll för ett friskt tillstånd i hjärna och nerver.
• Det finns 2 näringsämnen i fiskolja (utvinns ur kroppsfettet hos fisken) som man har funnit har en väsentlig betydelse för hälsan. Den ena är EPA (eikosapentaensyra), som i människan kan produceras från linolensyra. EPA är nödvändig för produktionen av prostaglandin-3-familjen, tromboxan-3-familjen samt mindre aktiva leukotriener. Av nästan lika stor betydelse, men inte tillnärmelsevis så noga kartlagd genom forskning, är DHA (dokosa¬hexa¬ensyra). Denna bildas från EPA genom inverkan av enzymet delta-4-desaturas. DHA är en huvudkomponent i hjärna och näthinna och spelar en viktig roll vid transmissionen av nervsignaler.

EPA funktion
Blodkoagulering är kontrollerad av komponenter i blodet som kallas blodplättar. Intensitet och tid vad beträffar blod¬plättarnas tendens att klumpa ihop sig, avgör hur mycket blodkoagulering som äger rum. Prostaglandiner och prostaglandinderivat påverkar blodkoaguleringen genom att antingen stimulera eller hämma blod¬plättsansamling. EPA har visat sig kunna minska blodviskositet och hopklumpning av blodplättar, så att blodet blir tunnare och har mindre tendens att koagu¬lera. Detta i sin tur reducerar risken för uppbyggande av avlagringar på blodkärls¬väggarna och för blodproppar, vilka blockerar de viktiga blodtill¬förselvägarna till vitala organ och kroppsdelar. Man kan lätt inse betydelsen av EPA:s viktiga blodproppshämmande egenskaper om man betänker att det i 90 procent av fallen inte äger rum någon hjärtinfarkt om det inte först sker en blodkoagulering som blockerar en viktig artär.

 

Man tror att de prostaglandiner som bildas från EPA/DHA prioriteras över de som bildas från arakidonsyra och att detta är orsaken till dess effekter. Förutom effekten på koagulationen påverkas blodfetterna i stor utsträckning. Leverns produktion av VLDL (very low density lipoproteins) minskas, kolesterolsyntesen i levern minskar, LDL- receptoraktiviteten ökar och triglyceridnivån i blodet efter en måltid stiger långsammare och mindre uttalat. Genom detta sänks den totala triglyceridnivån och även kolesterolnivån i serum. Det har även visat sig gälla för personer med ärftlig hyperlipidemi av typ V och IIb. För att nå dessa effekter krävs dock att en anpassning till en kost rik på fiskolja, har skett i kroppen.

Andra effekter som inte bara är av godo är att fiskoljor sänker det inflammatoriska försvaret, framförallt genom sänkt interleukin-1 och TNF. De kan också minska reninfrisläppningen från njurarna, vilket kan vara känsligt för patienter med nedsatt njurfunktion. Å andra sidan kan fiskoljor vara mer användbara än acetylsalicylsyra vid kroniska inflammationer. De kan även vara mer verksamma än cyklosporin vad gäller immunosuppression vid organtransplantationer.

I vår moderna, raffinerade mat saknas oftast omega-3-fettsyror om vi inte äter lax, sardiner, makrill eller sill flera ggr i veckan, samt minskar intaget av snabbmat och skräpmat. Det bästa och mest effektiva sättet att få i sig dessa fettsyror är i annat fall via kosttillskott. Det optimala EPA-tillskottet innehåller också DHA. Denna fettsyra gör att EPA verkar mer effektivt.

DHA funktion
Dokosahexaensyra (DHA) är en långkedjad omega-3-fettsyra som finns i havsdjur och oljerika fiskar. DHA tävlar för upptag med arakidonsyra (AA) i cyklooxygenas och lipoxygenas banor. Hjärnans gråsubstans består till en tredjedel av långa fettsyror, främst DHA. DHA minskar blodets viskositet. DHA kan till viss del omvandlas till EPA hos människor. DHA minskar förhöjda triglycerider, samt bidrar till förhöjning av HDL-kolesterol. DHA är viktig för normal nervfunktion och spelar en viktig roll i den strukturella utvecklingen av neurala och synaptiska membran. DHA reglerar NMDA receptorfunktion hos nervcellerena. Det minskar NMDA-stimulans. DHA minskar flödet av överskottsnatrium och kalcium i nervcellen. DHA skyddar nervcellerna. DHA hjälper till att reglera balansen av AA i kroppen samt vätskebalansen i cellen. DHA visar sig även ha positiv inverkan på ögats funktion, inlärning och minnet. DHA:s bidrag till en hälsosam utveckling av hjärnan sker främst vid sista tremånadsperioden i fosterstadiet och vid de första 4–6 månaderna som spädbarn.

Den är också känd som ett ämne som minskar aggressivt beteende, minskar depression och minskar dementa symtom samt förbättrar synen. DHA minskar noradrenalin. Det är ett synergistiskt ämne till EPA och förekommer oftast i ett förhållande av 2:3 till EPA. Den samarbetar med EPA för att åstadkomma alla effekter som beskrivs under fiskolja och omega-3-fettsyror. Förutom sitt samarbete med EPA finns det tillskott där DHA kombineras med arakidonsyra (AA) för att förbättra utveckling av hjärnan hos spädbarn.

DHA förekommer i olika kombinationer med andra fettsyror, t.ex. EPA, GLA och AA för skräddarsydda ändamål, t.ex. för att hjälpa utveckling av en frisk hjärna hos spädbarn, att minska ADHD-symtom, förbättra dyslexi och hjärnans funktion.

Bristsymtom och terapeutisk användning
EPA: Bortsett från att sänka för höga kolesterolnivåer åstadkommer EPA följande:

• sänkning av triglyceridnivåerna i blodet
• sänkning av förhöjt blodtryck
• ökning av det goda, gynnsamma kolesterolet (HDL)
• sänkning av det onda, skadliga (LDL)-kolesterolet
• minskning av risken för trombos (skadlig blodkoagulering)
• minskning av blodplättsansamlingar och har lätt blodförtunnande effekt
• allmän reducering av risken för hjärt-kärlsjukdomar som är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden.
• minskar inflammation och allergiska reaktioner
• ökar mental funktion
• minskar stresshormoner
• motarbetar metabolt syndrom och diabetes
• bra för hud och hår
• gynnar fettförbränning
• motarbetar depression och mentala sjukdomar
• gynnar viktkontroll
• reglering av utsöndring och viskositet av kroppsvätskor
• reglering av nervförmedling
• behålla frisk njurfunktion och vätskebalans
• reglering av takten vid celldelning
• hålla mättade fetter i rörelse i blodomloppet.

DHA:
• som tillskott till gravida kvinnor, speciellt i sista halvan av graviditeten. I förebyggande syfte speciellt för undernärda mammor eller kvinnor med allergi
• spädbarn med fördröjd utveckling
• autistiska barn
• barn med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, dyslexi, hyperaktivitet, ADHD
• minskar impulsivt beteende hos ADHD-barn
• äldre personer med minnesbesvär eller början av demens eller Alzheimers
• barn med cystisk fibros
• barn som har depression och ångest.

Risk för näringsbrister
Vegetarianer, de som är allergiska mot fisk eller inte äter fet fisk.

Bästa källorna för EPA och DHA (g/100 g)

EPA DHA   EPA DHA
Sill 1,03 1,63 Krabba 0,29 0,14
Makrill 0,89 1,56 Ostron 0,21 0,24
Regnbågslax 0,60 1,76 Musslor 0,20 0,08
Lax 0,49 1,33 abborre 0,08 0,19
Atlanttorsk 0,06 0,17

1 000 mg fiskolja innehåller ofta 180 mg EPA och 120 mg DHA.

Mängd fiskolja i g som behövs för att ge 1 g EPA+DHA varierar bland olika fisktyper:

Tonfisk, färsk        2,5–12 g Tonfisk              4 g
Makrill       2,0–8,5 g Forell    3,0–3,5 g
Ostron       2,5–8,0 g Sardiner    2,0–3,0 g
Hälleflundra        3,0–7,5g Sill    1,5–2,0 g
Lax       1,4–4,5 g

 

Fisk och kvicksilverförgiftning
Fisk består av fullt med essentiella näringsämnen och fetter. Den bistra verkligheten är att nästan all fisk också är kontaminerad med kvicksilver och andra gifter. Eftersom kvicksilver snabbt bioackumuleras i matkedjan, finner man högre koncentration av kvicksilver i större, äldre fiskarter som:
• haj
• tonfisk
• svärdfisk
• kungsmakrill
• tilefish.

På www.gotmercury.org finns ett sätt för konsumenter att beräkna hur mycket kvicksilver de får i sig. Kalkylatorn där kan hjälpa dig att avgöra vilken typ och mängd av havsmat som är säker för dig och din familj.

Dosering
RDI: gränsvärde saknas.
ODI: 250–600 mg EPA. Motsvarar 1–4 g.
Typisk dagsdosering av fiskolja: Vid lättare besvär: 4 g fiskolja, innehåller 600–700 mg EPA och
400–500 mg DHA. Vid svårare besvär: t.ex. hjärt-/kärlsjukdom eller inflammation.
Foster och spädbarn: bästa intag sker genom bröstmjölken hos modern som tar fiskolja/DHA tillskott.
Välling eller mjölkersättning med tillsatt DHA.
Småbarn 1–4 år: Tillskott innehållande 100–300 mg DHA.
Barn 5–12 år: Tillskott innehållande 200–600 mg DHA.
TDI: 500–2 000 mg EPA. Motsvarar 3–12 g fiskolja. Tillskott av fiskolja (EPA/DHA) kan minskas med ca 25–50 procent om man äter ishavsfisk 2–3 ggr i veckan. 100 g fetfisk = 180 mg fiskolja = 180 mg EPA/120 mg DHA.

Effektiva terapeutiska doser av EPA/DHA är ännu inte helt säkerställda. Enligt vissa riktlinjer rekommenderas: (Linder hänvisar i sin bok – se referenser, till Gorlin (1988)
• 2–4 g fiskolja för antitrombotisk effekt och friska blodfettvärden.
• 4–8 g fiskolja för antiinflammatorisk effekt.
• 2–10 g fiskolja för bättre mentalfunktion.
• 4–24 g fiskolja för att sänka plasmalipider.

Stora problemet vid intag av fisk är förekomsten av tungmetaller, främst kvicksilver, samt kemikalier, främst PCB. Med högkvalitativa tillskott vet man att oljan är verksam och inte förorenad.
DHA finns naturligt i bröstmjölk men inte standard mjölkersättning och välling. Det är endast under senare år man har tillsatt DHA i välling. DHA kan också förekomma i näringskombinationer i pulverform som används som komplement till välling och som är anpassade till allergiska barn.
DHA förekommer även som vegetarisk källa (Neuromins) koncentrerad från alger som ett enskilt tillskott. Detta är ett mycket bra tillskott att komplettera intag av linfröolja eller hampaolja för vegetarianer, speciellt för yngre och äldre.

Toxiska doser och kontraindikation
Ingen känd toxicitet. Man har däremot rapporterade biverkningar vid intag av fiskolja eller fiskleveroljatillskott innehållande EPA/DHA. De vanligaste är besvären med fisksmaken, rapningar, näsblödningar, illamående och lös avföring. Försiktighet bör iakttas av personer med blödarsjuka eller problem med för tunt blod. Blodkoaguleringstider förlängs vid tillägg av stora doser EPA/DHA. Vissa personer som har lätt för att blöda (t.ex. näsblödning), kan reagera med ökad blödning vid regelbunden användning av EPA/DHA. Personer med svår njurinsufficiens bör också iaktta försiktighet. Högt intag av fiskolja kan orsaka lös avföring och rapningar av fisk.
Många människor, speciellt äldre människor får en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar med regelbundet intag av något som är blodförtunnande. Därför rekommenderar ofta läkare äldre att inta en Magnecyl per dag. De blodförtunnande effekter som fiskolja har är något svagare än de som Magnecyl ger men det innebär mycket mindre risk för biverkningar än regelbundet intag av Magnecyl eller Trombyl som ökar risken för inre blödningar och irritation på tarmväggarna.
Fiskolja kan vara kontraindikerat eller användas med stor försiktighet vid kärlkramp och hjärtsvikt.

Interaktion med läkemedel
Positiv interaktion/ökat behov av tillskott med: Antiarytmika, cytostatika, medel vid diabetes, neuroleptika, psykoanaleptika.
Negativ interaktion/undvik tillskott: Antikoagulantia. EPA/DHA förstärker effekten av blodförtunnande medel som Magnecyl, Trombyl m.fl. vilket gör att mindre doser kan användas för att uppnå samma effekt. Det är större risk med en blodförtunnande effekt när det intas i form av fiskolja än när det intas i form av algbaserad DHA (neuromins).
Blandad interaktion: Antihypertensiva medel, antiinflammatoriska och antireumatiska medel.

Interaktion med näringsämnen
Endast intag av EPA/DHA i terapeutiska doser under många månader eller år kan störa omega-6- /omega-3-förhållandet om man inte ev. kompletterar med GLA-tillskott eller kombinationstillskott av fettsyror. E-vitamin förstärker den blodförtunnande effekten av fiskoljatillskott. Oljans blodförtunnande egenskaper kan kompenseras med komplettering av cayenne som stärker kroppens blodkoagulerings¬förmåga.
Bioflavonoidkomplex kan också vara ett bra komple¬ment eftersom bioflavonoiderna stärker små kapillärer, vilka lätt brister hos vissa personer. Intag av K-vitamintillskott eller kraftigt ökat intag av mörka grönsaker kan minska den blodförtunnande effekten av fiskolja.

Nyckelorgan
Nervsystemet, tänder, hud, reproduktionsorgan, hjärta, leder och blodkärl.

Absorptionsbefrämjande ämnen
Vitaminer: A, C, D och E. Mineral: P.

Synergister
Vitaminer: E.

Antagonister
Vitaminer: K.

 

Exempel på studier, referenser

Fiskolja och metastaser
Fiskolja reducerar celldeformiteter och reducerar att cancercellen sitter fast vid den endotheliala extracellulära matrixen. Dessutom minskar fiskolja tumörceller i lymfknutarna, lung- och levervävnad via immunmodulering samt motverkar blodplättssammanklumpning. Människan utvecklades genom att konsumera en kost med samma mängder omega-3 som omega-6. De senaste 150–100 åren har det skett en dramatisk ökning av omega-6 p.g.a. ökat intag av oljor från majs, solros, tistel, bomullsfrön och sojabönor. Kvoten mellan omega-6 och omega-3 är nu 20–30:1 istället för som tidigare 1:1 eller 2:1. Bl.a. intar vi stora mängder arakidonsyra från kött som tillhör omega-6-familjen. Omega-3 och omega-6 tävlar om inkorporeringen i cellmembranen, och dessa förändringar i kosten har lagt grunden för många kroniska sjukdomar – särskilt cancer.

• Omega-6-familjen producerar prostaglandin E2 som associeras med hämmandet av immunresponsen, inklusive hämmandet av cytokiner (interleukin 1), försvagning av T-cellprofilering samt funktion: makrofagerna och naturlig cytotoxitet från cellerna gentemot maligna celler hämmas. Det försvagar immunförsvaret och främjar tillväxt av tumörer. Cyklooxygenas och 5-lipoxygenas stimuleras och är nödvändigt för metastasutveckling av många tumörceller.

• Omega-3 reducerar tillväxt av tumörer och metastaser vid bröstcancer, magcancer, metastas adenocancer samt lungcancer med och utan cytostatikabehandling. Dessutom har fiskolja en stärkande roll som en tilläggsterapi till konventionell medicin vid bröstcancer. Många studier visar att det är säkert med fiskoljaterapi tillsammans med strålning. På samma sätt som omega-6 främjar många metastasaktiviteter i kroppen hämmar omega-3-cykloxygenas och 5-lipoxygenasaktivitet i många tumörceller.

Minska den totala mängden fett till 20 procent av totalkaloriintag och öka intaget av viltfångad lax (från nordostatlanten), makrill, sardiner och sill. Använd även tillskott som ger minst 1 500 mg fiskolja, av vilken 450 mg är EPA och 300 mg DHA. Det gäller framför allt om man äter en lågkalorikost och/eller en fettfattig kost. Fiskolja användes i majoriteten av nedanstående studier, men alfalinolensyra från linfrön och valnötter kan även ha liknande hälsobringande effekter. Linfrön kan vara bättre än linfröolja eftersom fröna innehåller mer fytokemikalier.
Man har funnit ett stort samband mellan typ av fett och hormonrelaterad cancer, såsom prostata- och bröstcancer. Östrogen kan metaboliseras främst genom 2 huvudvägar: 16-alfahydroxyestron eller 2-hydroxyestron. 16 -alfahydroxyestron anses vara mer biologiskt aktiv och substansen har visat sig öka delning av celler hos däggdjur i studier.
2-hydroxyestron har till skillnad från 16-alfahydroxyestron i vissa studier associerats med mindre risk för bröstcancer. Den moderna västerländska dieten som är rik på linolsyra minskar kvoten mellan 2-hydroxyestron och 16-alfahydroxyestron och på det viset ökar cancerrisken.
Det finns tillräckligt med bevis för att fiskolja hämmar tumörutveckling i olika organ, främst i bröst och prostata.

Artritkänslighet
24 möss fick antingen en fiskoljediet eller majsoljediet. Möss uppfödda på fiskoljediet var mindre benägna att utveckla artrit (ledinflammation) vid provokation. Forskarna såg prostaglandinförändringar och ökad mängd omega-3-fettsyror i makrofagernas fosfolipider och bedömer dessa förändringar som anledningen till det minskade artritinsjuknandet.
Leslie CA. ”Dietary fish oil modulates macrophage fatty acids and decreases arthritis susceptibility in mice”.
J of Exper Med, 1985;162:10:1336-1349.

Blodfetter
Författaren till artikeln har gått igenom 72 placebokontrollerade studier angående omega-3-fettsyrors effekt på blodfetter som varat längre än 2 veckor. Hos friska personer minskade triglycerider i genomsnitt 25 procent, totalkolesterol ökade 2 procent, p.g.a. en 4-procentig LDL-ökning och en 3-procentig HDL-ökning. Hos personer med förhöjda triglyceridvärden minskade dessa med 28 procent, medans LDL ökade med 7 procent, och totalkolesterol och HDL låg stabilt. Alla förändringar var signifikanta.
Harris WS, “n-3 fatty acids and lipoproteins: comparison of results from human and animal studies”. Lipids 1996;31:243-52.


Skriv ut artikel


Stor gräshoppa sitter i på mun som gapar

Maskar och insekter – framtidens mat! Spås ha slagit igenom inom två år

Trendspaning

Kan vi locka med en gräshoppssallad eller en soppa med larver? Inte? Bäst du vänjer dig för snart kan sådana frågor vara verklighet. Ska vi fortsättningsvis lyckas tillhandahålla tillräckligt med mat för världens växande medelklass finns ett behov av alternativa proteinkällor, ett faktum som gjort att intresset för industriell insektsproduktion stigit i Europa. Redan nu är den första insektsfarmen i stor skala på gång – i grannlandet Danmark.

Isabel Boltenstern

Isabel Boltenstern om att vara ung, framgångsrik – och utbränd

Intervju

Isabel Boltenstern är 25 år och framgångsrik i en bransch där få kvinnor lyckas: Sportjournalistik. Hon är också populär "YouTubare". Men – hösten 2014 tappade hon plötsligt fotfästet och bara 23 år gammal blev hon sjukskriven för utmattningssyndrom. "Det är inte en diagnos du är skyddad mot bara för att du är ung. I samhället är det många krafter som skuldbelägger oss. Till exempel en tryckande arbetsmoral och ett ständigt driv efter att vara lyckad", säger hon till Kurera.

Skärmdump svt nyheter

Hälsobutiker bryter mot lagen

Politik

Svensk lagstiftning har tydliga gränser för vad som får sägas vid marknadsföring av produkter som ska hjälpa mot sjukdomar. Att till exempel säga att gurkmeja, kokosolja och olika naturmedel hjälper mot Alzheimers får man inte. I praktiken får en försäljare inte påstå att någonting som säljs i en hälsokostbutik hjälper mot svåra sjukdomar. Men när SVT gick ut med dold kamera för att kontrollera hur väl butikerna följer lagen var det just vad flera av dem gjorde.

Omega-3-kapslar på tallrik

Därför är omega-3 bra för hjärtat

Hälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden och man söker ständigt efter sätt att förebygga dem. Att tillföra mer av fettsyran omega-3 är ett smart sätt att skydda sitt hjärta har det visat sig. Här får du veta mer.

Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.