Blågröna alger är den enklaste typen av alger. Blågrön alg är en uråldrig bakterie med typiskt grönt pigment (klorofyll) som ger algen förmågan att utföra den viktiga fotosyntesen.

Blågröna alger

Blågröna alger är den enklaste typen av alger. Blågrön alg är en uråldrig bakterie med typiskt grönt pigment (klorofyll) som ger algen förmågan att utföra den viktiga fotosyntesen. Algen saknar ett nukleärt membran, därför kallas algen för prokaryotisk bakterie. Dessa är en av de allra viktigaste bakterier som lever på jorden. De lever i vatten och kan tillverka sin egen mat. De är mycket duktiga på fotosyntes. Oscillatoria och spirulina är kända exempel på blågröna alger. Klorella å andra sidan är mer komplexa och består av eukaryotiska celler. Klorella har även ett nukleärt membran.

Det finns 3 olika blågröna sjövattensalger som används flitigt som kosttillskott i många delar av världen: 1) AFA 2) klorella 3) spirulina. De första 2 växer i sötvatten, i insjöar. Spirulina växer också i insjöar, men i sjöar med betydelsefullt större mängd saltinnehåll i vattnet.

– Aphanizomenon flos aquae (AFA)
Historia och botanik
Vid Upper Klamath Valley, Oregon, USA finns en sjö vid namn Upper Klamath Lake, som har en av världens renaste och mest koncentrerade födoämneskällor: AFA-algen (Aphanizomenon), en särskild typ av blågrön alg. AFA-algen tillhör cyanophyta-familjen som förser planeten med både syre och mat.
Upper Klamath Lake ligger högt, på 1 500 meters höjd. Den har alltid färskvatten som rör sig genom sjön, vatten som kommer från undervattenskällor samt smältande snö. Vattnet är grunt (1–3 meter) och det här området har mer än 300 dagar av ljus som bidrar till fotosyntesen. Upper Klamath Lake är enda stället på jorden där AFA gror och växer 4 ggr per år. Sjön bidrar genom sin basiska miljö till en mycket bra kvalitet på AFA-algen (pH 9–11). AFA-algen var bland de första organismerna som bidrog till fotosyntesen, och konverteringen av koldioxid till syre. AFA-algen spelade alltså en stor roll beträffande syresättningen av luften.

 

Egenskaper
Flera anser att AFA är det mest näringstäta födoämne som finns. AFA består till 5 procent av klorofyll, 60 procent av protein, 7 procent mineraler och spårämnen, 12 procent kolhydrater och 4 procent fett (omega-3- och omega-6-fettsyror). Den innehåller 14 vitaminer, 23 mineraler och spårämnen och hela 20 av de viktigaste aminosyrorna samt enzymer.
Bristsymtom och terapeutisk användning
Studier vid bl.a. McGill universitet, Boston universitet, Royal Victoria Hospital i Montreal har visat att AFA-algen har många starka läkande egenskaper, bl.a. inflammationshämmande, immunstärkande, antidepressiva, aptitreglerande, blodsockerreglerande, blodrenande och stärkande, ögonstärkande samt stärkande för frisk matsmältning, hår, naglar och hud. Blågröna alger innehåller järn som är biotillgänglig men B12-analoger är oftast inte en adekvat källa för B12. Hela 1–2 mg av järn kan tas upp från en dosering på 7–10 g av blågröna alger. Även om AFA-alger innehåller endast små mängder av fettsyror så verkar fettsyrorna vara mycket biotillgängliga och visat sig i studier avsevärt förbättra felaktiga fettsyravärden. Blågröna alger är en källa för komplett protein men mängderna man får vid intag av tillskott är mycket liten, t.ex. 1–3 g per dag av ett behov av 50–100 g per dag.

Varför har AFA-algen sådana immunstärkande egenskaper?
• Delvis beror det på att den växer i en mycket basisk miljö, fri från insekticider, pesticider, dioxiner och andra vanligt förekommande gifter.
• Det är också p.g.a. att cyanobakterie prokaryotes såsom AFA på ett bättre sätt kan tolerera olika miljöextremer jämfört med bruna eller gröna alger. AFA-algen tål extrema miljöer bättre eftersom den sedan urminnes tider har utvecklat ett mångsidigt enzymsystem.
• Andra skyddande ämnen i AFA är bl.a. glutationmolekylen. Glutationmolekylen är troligen jordens första antioxidant. Glutation hade till uppgift att skydda primitiva former av blågröna alger. På samma sätt har glutation visat sig skydda människor från gifter i en förorenad värld. Det är en utmärkt del av en renings-/avgiftnings-/fastekur.

Dosering
ODI: 2–3 g.
TDI: 3–10 g.
Toxicitet
AFA-algen anses vara icke-toxisk så länge den har genomgått tester för mikrober och toxiska metaller. Det samma gäller även för andra blågröna alger. Kontaminerade AFA-alger kan innehålla hepotoxiska mikrocystiner. Vid hög dosering av AFA-alger kan fenylalanin vara tillräckligt för att orsaka problem för dem som är känsliga mot fenylalanin.

Beredningsform
Alla Klamath Valley AFA-produkter skördas från Upper Klamath Lake i Oregon. De skördas, torkas och säljs sedan som pulver, fylls i kapslar eller pressas till tabletter. Den vanligaste formen är 500 mg i tablettform.

Absorption
Upptag av näring är utmärkt. Man beräknar näringsupptaget till 98 procent.

Interaktion med läkemedel
Klorofyllrika växter, alger och spannmålsgräs är ett utmärkt komplement vid intag av de allra flesta läkemedel. De hjälper kroppen omsätta överskottsrester från läkemedel samt kompensera för näringsförluster som många läkemedel orsakar. Klorofyllrika växter är också rika på K-vitamin så kostförstärkning med alger eller/och spannmålsgräs ska inte göras om en patient intar starka blodförtunnande medel som Warfarin (Waran) utan att först konsultera sin läkare. Man ska alltid uppmärksamma sin läkare vid rikligt intag av gröna grönsaker, K-vitamintillskott, intag av havsalger samt spannmålsgrästillskott.

Interaktion med näringsämnen
Klorofyllrika tillskott är utmärkt att kombinera med andra kosttillskott, men om man intar stora mängder av E-vitamin och fiskoljatillskott för att åstadkomma en blodförtunnande effekt bör man undvika berikning av kosten med klorofyllrika tillskott.

Exempel på studier, referenser

Immunförsvarsstärkande
AFA-alger stimulerar immunförsvaret genom att stimulera B- och T-lymfocyter.
Jensen GS. et al. ”Consumption of Aphanizomenon flos-aquae has rapid effects on the circulation and function of immune cells in humans. A novel approach to nutritional mobilization of the immune system”. JANA, 2000;3:50-6.

– Spirulina
Historik
Spirulina upptäcktes 1828, den blev katalogiserad och fick sitt namn samma år. Det var den tyske algexperten Turpin som namngav spirulina. Spirulina har använts som livsmedel sedan urminnes tider.

Botanik
Spirulina är definitionen på en typ av blågrön alg som är spiralformad. Bland de ytterst små organismerna, mikroorganismerna finns det många som har samma spiralform. Dessa mikroorganismer är så små att man inte kan se dem med blotta ögat.
Spirulina som köps som kosttillskott kommer oftast från den vanligaste arten, Spirulina platensis (Arthrospia platensis) eller Spirulina maxima. Dessa är typer av cyanobakterier som lever i färskvattensjöar. I det afrikanska landet Tchad (tidigare fransk koloni), har folket dagligen intagit spirulina som livsmedel i flera tusen år. Det finns en stor sjö, Lake Tchad, som har en hög saltkoncentration, vilket gör att spirulina växer naturligt i överflöd. De forna mexikanerna åt också spirulina. Aztekindianerna använde sig av spirulina som en viktig näringskälla. Det finns indikationer på att spirulina använts sedan urminnes tider som baslivsmedel, på samma sätt som i Tchad. Moderna odlingsanläggningar för spirulina eller sjöar finns i bl.a. Mexiko, Centralamerika, Sydamerika, Afrika och Hawaii.

Egenskaper
Stor i sin form och lätt att skörda
Spirulina är oerhört stor för att vara en mikroorganism. Spirulina är en trikrom och visar en klassisk spiralform, den kan bli upp till 300–500 mikron lång. Storleken kan variera mellan 0,3–0,5 mm. vilket är tillräckligt för att man kan se spirulinan med blotta ögat. Klorellans storlek är jämförelsevis 3–5 mikron, vilket betyder att spirulinan är 100 ggr så stor som klorellan. Spirulina har även en stark förmåga att flyta upp till ytan jämfört med andra mikroorganismer. I sitt naturliga tillstånd flyter det upp till ytan och formar ett lager av blågröna alger. Det är väldigt praktiskt och effektivt då spirulina ska skördas.

Förökar sig snabbt
När spirulinacellerna når en viss nivå, förökar de sig genom en uppdelning till flera nya celler, oftast till 10 stycken. Vid goda förhållanden kan en enda spirulinacell delas till 10 delar under endast en dag. Den har en tiofaldig ökning. Klorella brukar genom modercellen delas till 4 och har en fyrfaldig ökning. Ur förökningssynpunkt är spirulina överlägsen klorella.

Minimal förgiftningsrisk av främmande bakterier
Majoriteten av de blågröna algerna består av en algkropp (planktonkropp eller fiber) som är omgiven av ett klibbigt, slemmigt hölje där många stora mikroorganismer sitter fast. Därför brukar det vara en relativ stor bakterieansamling vid odling av dessa alger. Eftersom spirulina inte är omgiven av ett klibbigt, slemmigt hölje, finns det relativt få bakterier. Därför kan spirulina skördas i ett relativt rent tillstånd. Anledningen till att spirulina visar så lite kontaminering beror på att den har en utmärkt förmåga att anpassa sig till ett tufft klimat, där andra mikroorganismer inte skulle överleva.

Tål olika temperaturer
Spirulina som anpassat sig till ett tropiskt klimat, tål hög temperatur. De flesta organismer skulle dö av en temperatur mellan 40–50° C. Spirulina däremot tål den temperaturen bra. Spirulinas optimala temperatur är mellan 32–43° C. Eftersom spirulina kan växa vid sådana höga temperaturer, är det möjligt att kontrollera ökning av förgiftande, oönskade mikroorganismer. Dessutom kan den skördas i ett relativt rent tillstånd. Dessutom är spirulina starkt motståndskraftig mot låga temperaturer. Den tål så låg temperatur som -10° C. Vid temperaturer runt fryspunkten, slutar tillväxten av spirulina, men den dör inte.

Resistent mot ulraviolett strålning
Spirulina har en stark motståndskraft mot ultraviolett strålning, till skillnad från andra organismer.
Om man odlar spirulina under ultraviolett strålning, kan man förebygga bakteriekontaminering.

Tål basisk miljö mycket väl
Saltsjöarna där spirulina växer naturligt, har en extremt basisk miljö. Normala organismer har inte förmågan att leva i sådan extremt basisk miljö och kommer helt enkelt att dö. Den extremt basiska miljön där spirulina trivs ger ett naturligt skydd även mot giftiga organismer.

Trots att spirulina tolererar den överdrivna basiska miljön, har man funnit vid experiment att det bästa pH-värdet för att spirulina ska växa är mellan 8,5–10,5. Optimalt pH är mellan 10,0–10,5.

Tolerans för vatten med hög salthalt
I sjöar där spirulina växer naturligt är saltinnehållet mellan 10–20 procent. Saltinnehållet i havet är ca 3 procent. Normala organismer kan inte leva i en miljö med så hög saltkoncentration. Den kraftigt salta miljön förhindrar även här bakteriespridning.

Funktion
• Huvudfunktionen av spirulina är som ett näringstätt allsidigt kosttillskott, proteintillskott för vegetarianer och medel för överlevnad i fattiga länder. Den används i förebyggande syfte för friska människor men är även bra för dem som känner sig svaga, trötta eller utbrända. Den är mycket intressant som kosttillskott p.g.a. sin höga näringstäthet.
• En stark anledning till att spirulina fått så mycket uppmärksamhet var möjligheten att introducera spirulina som modernt livsmedel för människor och djur. Detta p.g.a. dess extremt höga proteinhalt. Jämförelsevis har sojabönor i torrt tillstånd cirka 39 procent proteininnehåll, klorella har mellan 40–55 procent. Spirulina har däremot mellan 60–70 procent, i vissa fall upp till 80 procent.
• Spirulina innehåller klorofyll som är en del av biosyntesen och syntesen av organiska substanser.
• Den innehåller också karotenoider samt vitaminer, mineraler, och GLA i små mängder.
• Spirulina innehåller bl.a. B12 i små mängder men den är mycket svår att absorbera. Spirulina anses inte vara en tillförlitlig källa av B12.
• De metaboliska produkterna som bildas är inte stärkelse utan glykogener.
• Spirulinapigmentet, fycocyanin har antioxidanta egenskaper och slukar upp peroxylradikaler.
• En svavelbärande polysaccharid, kalcium spirulan verkar ha virushämmande verkan på bl.a. följande virus sorter: herpes simplex, cytomegalovirus, mässlingsvirus, påssjukevirus och hiv-1. Den verkar dessutom ha allmänt immunstärkande egenskaper.
• Spirulina har även milt kolesterolsänkande egenskaper.
• Spirulina motverkar allergireaktioner.
• Spirulina har använts vid diverse viktminskningskurer.
• Spirulina kan användas som en del av en reningskur. Den är utmärkt vid en renings/avgiftnings/fastekur.

Dosering
ODI: 2–3 g.
TDI: 3–15 g.

Toxicitet
Spirulina är icketoxisk och är en typ av blågrön alg, som tillhör en grupp alger där vissa är mer eller mindre giftiga. Spirulina däremot har inga toxiska egenskaper om den inte är kontaminerad.
Allting är ju toxiskt vid en viss dos, även vatten. Man anser i alla fall att spirulina är säker upp till ett intag av 50 g per dag. Spirulina vid mycket höga doser (> 50 g per dag) kan öka utsöndring av urinsyra som skapar giktsymtom eller besvär med njursten. I Japan har man så länge man kan minnas konsumerat suisenjii nori (Phylloderma Sacrum), som är en typ av blågrön alg. Denna alg trots att den är blågrön är liksom spirulina helt ofarlig.

Studier indikerar att spirulina använts som mat i århundraden i Mexico och i Chad, Afrika. Spirulina är ett traditionellt livsmedel som även idag konsumeras. Den mexikanska regeringen blev 1973 den första i världen som godkände spirulina som ett livsmedel för framtiden. En förutsättning för godkännandet var att man analyserade spirulina för att se om den innehåller toxiska substanser.

Spirulina klarade mycket väl alla analyser, man fann inga toxiska substanser, men kontaminering är största faran med intag av spirulina. Spirulina som andra alger kan samla på sig tungmetaller, speciellt bly och kvicksilver, om de finns i en sjö eller närliggande miljö som inte är fri från dessa ämnen.
Se alltid till att tillverkaren är seriös och gör mikrobiologi- samt toxicitetstester på varje tillskott.
Mikrocystintoxiner kan förekomma och orsaka skada på levern i sällsynta fall.
Vid hög dosering av spirulina kan fenylalanininnehållet vara tillräckligt för att orsaka problem för dem som är känsliga mot fenylalanin.

Beredningsform
Spirulina finns i tabletter, kapslar, pulver, flingor, bröd och s.k. bars. Den förekommer också ofta som ingrediens i blandning av Greensprodukter.

Interaktion med läkemedel
Klorofyllrika växter, alger och spannmålsgräs är ett utmärkt komplement vid intag av de allra flesta läkemedel. De hjälper kroppen omsätta överskottsrester från läkemedel samt kompensera för näringsförluster som många läkemedel orsakar. Klorofyllrika växter är också rika på K-vitamin, så kostförstärkning med alger eller/och spannmålsgräs ska inte göras om en patient intar starka blodförtunnande medel som Warfarin (Waran) utan att först ha konsulterat sin läkare. Man ska alltid uppmärksamma sin läkare vid rikligt intag av gröna grönsaker, K-vitamintillskott, intag av havsalger samt spannmålsgrästillskott.

Interaktion med näringsämnen
Klorofyllrika tillskott är utmärkt att kombinera med andra kosttillskott. Om man intar stora mängder E-vitamin och fiskoljatillskott för att åstadkomma en blodförtunnande effekt bör man undvika berikning av kosten med klorofyllrika tillskott.

Källor

Abrams K.J. Algae to the rescue. Everything you need to know about nutritional blue-green algae, 2:nd edition Oktober, USA. 1996.
Hendler S.S. PDR for Nutritional Supplements, Thompson PDR. Montvale, USA. 2001.
Hiroshi N. Spirulina: Food for a Hungry World, University of Trees. USA. 1982.
Jillen J. Natural Medicines, Therapeutic Research Faculty. Stockton, USA. 2003.

– Klorella
Historia
Klorella som ätbar mikroalg upptäcktes av en holländsk biolog.
På 1950-talet upptäckte den japanske forskaren dr Fujimaki, ett ämne i klorella som kallades Chlorella Growth Factor (CGF) eller klorella tillväxtfaktor (KTV).

Botanik
De vanligaste källorna av klorellaväxten är arterna: Chlorella pyreoidonosa och Chlorella vulgaris, men det finns även andra klorellasorter.

Egenskaper
Klorella är en encellig mikroalg, en grönalg som växer i sötvatten. Till skillnad från andra växtarter som utvecklats är den encellig vilket innebär att varje cell är en självständig organism, där hela klorellans livsfunktion äger rum i varje cell. Den här strukturen resulterar i ovanligt höga koncentrationer av viktiga näringsämnen.

Klorella är en fotosyntetisk mikroalg som producerar klorofyll och konverterar koldioxid till syre genom fotosyntesen. Klorella har på så vis spelat en vital roll vid skapandet av biosfären, hela nätverket av liv på jorden. Den är ett populärt kosttillskott i Japan.

Klorella har ett mycket högt proteininnehåll (40–55 procent). Klorella är endast p.g.a. sitt proteininnehåll användbart som proteinpulver, tillskott eller överlevnadslivsmedel. Den innehåller dessutom karotenoider som astaxantin, cantasantin, flavoxantin, xantofyll samt små mängder av vitaminer, mineral, GLA och främst klorofyll. Klorella är den mest koncentrerade klorofyllkällan av alla alger och spannmålsprodukter. 2–3 procent av klorella består av klorofyll.

Dr Fujimaki som forskat på Peoples Scientific Research Center Koganei i Tokyo upptäckte en fysiologiskt aktiverande substans som accelerar tillväxt och utveckling av nya celler i klorella, kallad klorella tillväxtfaktor (KTV). Strukturen på KTV är komplex. Den består av nukleotid-peptid innehållande svavel, RNA/DNA, polysackarider och andra substanser. KTV är en av de mest värdefulla substanser i klorella, och det är endast i klorella som man kan finna KTV. Den ger bl.a. klorella sina gynnsamma effekter på immunförsvaret och avgiftande egenskaper.

Det finns indikationer på att intag av klorella kan öka B12-värdet i serum men det är inte säkerställt. Många hävdar att B12 som finns i klorella kan vara en inaktiv form, som kan öka nivån i blodet utan någon som helst biologisk verkan. Klorella innehåller mer vitamin B12 än nötlever. Klorella är en rik järnkälla, därför är det ett potent tonikum för blodet. Klorella är en rik zinkkälla, som är essentiell för immunförsvaret och hjärnans adekvata funktion. Just B12, järn och zink är näringsämnen som de som äter levande föda och vegankost har svårt att få i sig. Därför är just klorella ett utmärkt tillskott för dem. Den innehåller större mängder av tillgängligt järn än spirulina.

Klorella innehåller 19 aminosyror samt nukleinsyra, RNA/DNA. Klorella är en av de allra kraftfullaste källor av RNA/DNA samt innehåller mera järn och klorofyll och är mer avgiftande än spirulina. Klorella innehåller nästan dubbelt så mycket folsyra som nötlever, som många hävdar är den rikaste källan till folsyra. Eftersom klorella är ett naturligt livsmedel kan dess innehåll variera beroende på tillväxt-, skörd- och beredningsmetoder. Genom att variera odlingssätten, har det visat sig att klorella kan innehålla från 35–88 procent protein, 16–38 procent kolhydrater och 7–25 procent fett.

Funktion och terapeutisk användning
• Klorella används främst som allmän kostförstärkning i förebyggande syfte eller till dem som känner sig svaga, trötta eller utbrända. Den är mycket intressant p.g.a. av sin näringstäthet.
• Tester utförda av den amerikanska krigsarmén visade att klorofyllrik mat också kan vara effektiv för att minska effekterna av strålning. Den har visat sig kunna skydda mot gammastrålning.
• Klorella har visat sig ha kolesterolsänkande egenskaper.
• Studier på möss visar att klorella har anti-tumöregenskaper och är bra för immunförsvaret.
• Klorella är renande, den har visat sig minska mängder av dioxin i kroppen samt binder och avlägsnar tungmetaller. Den stödjer kroppens avgiftningssystem. Den är en utmärkt del av en renings-/avgiftnings-/fastekur.
• Klorella används som stärkande tillskott vid cellgifts- eller strålbehandling av cancer.
• Klorella har visat sig minska värk för de flesta patienter med fibromyalgi.
• Klorella är mycket basbildande och ett utmärkt tillskott för översyrade människor.
• Klorella ger bättre andedräkt samt mindre illaluktande urin- och avföring.
• Klorofyllrika klorella är mycket bra för att förbättra eller behålla en frisk tarmflora.

Dosering
ODI: 1–3 g.
TDI: 3–15 g.
Standarddosering för vuxna för aktiv avgiftning under 6–24 månader: Börja med 1 g som vanligtvis är lika med 4 tabletter, 3–4 ggr per dag. Efter 4 veckor kan en starkare avgiftning göras: under 1 vecka intages 3 g 3–4 ggr per dag, gärna tillsammans med koriander och andra avgiftande ämnen. Återgå sedan till standarddosering. Denna avgiftningscykel om 5 veckor repeteras.

Intages med maten.
Klorella bör intas 30 minuter före huvudmålen och vid läggdags. Klorella binder då via cellväggen toxiska metaller och andra toxiska slaggämnen som sedan försvinner ut med avföringen.

Toxicitet
Genom oralt intag kan klorella orsaka diarré, magkramp, gasbildning och illamående främst den första veckan av behandling p.g.a. dess starkt avgiftande verkan. Grön avföring uppkommer p.g.a. klorellas rika klorofyllinnehåll och det finns risk för allergireaktioner, inklusive astma och anafylaxis som är sällsynt men kan förekomma. Anafylaktisk chock har förekommit hos individer som tagit klorellatabletter och hos dem som arbetar med klorella. Vid intag av klorella har ljuskänslighet rapporterats. Klorella är förknippad med allergiska reaktioner i ovanliga fall.

Beredningsform
Den kommersiella klorella som säljs i USA odlas i Japan och i Taiwan. Upptag kan vara upp till
80 procent beroende på hur man förädlar klorellan. Förädling av klorella innebär att man förstör cellväggen, dehydrerar och steriliserar den. Man bör krossa cellväggen fullständigt så att kroppen kan tillgodogöra sig alla näringsämnen med en kallproducerad metod där man inte använt sig av uppvärmning, kemikalier, enzymer, frysning som metod. Kommersiella produkter inkluderar tabletter och vätskeextrakt. Den senare innehåller klorella tillväxtfaktor, ett vattenlösligt extrakt som innehåller aminosyror, peptider, proteiner, vitaminer, sockerarter och nukleinsyror.

Klorella finns i tabletter, kapslar, pulver, flingor, bröd och barer. Den förekommer också ofta som ingrediens i Greensprodukter. Klorella är svår att smälta och absorbera p.g.a. hårda cellväggar. De flesta tillverkare bryter ned klorellans cellväggar innan råvaran säljs som pulver, tabletter m.m.

Interaktion med läkemedel
Klorofyllrika växter, alger och spannmålsgräs är ett utmärkt komplement vid intag av de allra flesta läkemedel. De hjälper kroppen omsätta överskottsrester från läkemedel samt kompensera för näringsförluster som många läkemedel orsakar. Klorofyllrika växter är också rika på K-vitamin så kostförstärkning med alger eller/och spannmålsgräs ska inte göras om en patient intar starka blodförtunnande medel som Warfarin (Waran) utan att först konsultera sin läkare. Man ska alltid uppmärksamma sin läkare vid rikligt intag av gröna grönsaker, K-vitamintillskott, havsalger samt spannmålsgrästillskott. Klorella innehåller betydelsefulla mängder K-vitamin.

Interaktioner med näringsämnen
Klorofyllrika tillskott är utmärkt att kombinera med andra kosttillskott. Om man intar stora mängder E-vitamin och fiskoljatillskott för att åstadkomma en blodförtunnande effekt bör man undvika att berika kosten med allt för mycket klorofyllrika tillskott.

Astaxantin
Historia
Professor Basil Weedon var den första som beskrev strukturen hos astaxantin.

Kemi och botanik
Astaxantin har en molekylvikt om 596,8 Da och en lång dubbelbunden polyenkedja med hexagonal ändring, och som fångar fria radikaler genom att lägga till dem till sin kedja istället för att frikoppla en elektron. Den unika strukturen ger den stark antioxidant kapacitet.
Det är en karotenoid som bl.a. finns i mikroalgen Haematococcus pluvialis men kan inte konverteras till A-vitamin. Den tillhör en större klass fytokemikalier, terpener. Den klassificeras som en xanthofyll vilket betyder “gula blad”. Liksom många karotener är det ett färgglatt rött fett- och oljelösligt pigment som man finner i bl.a. räkor, hummer, lax och krill.

Funktion och terapeutisk användning
Den har en stark förmåga att eliminera fria radikaler och skydda mot fettoxidation och annan oxidativ skada i LDL-kolesterol, cellmembran, mitokondriemembran och vävnader. Den har 10 ggr starkare antioxidantkapacitet än andra karotenoider och 100–500 ggr starkare kapacitet än E-vitamin. Studier indikerar att den även är starkare än lutein, lykopen och tokotrienoler. Olik en del andra karotenoider omvandlas astaxanthin inte till A-vitamin i kroppen.

Astaxantin:
• Skyddar mot initieringen av cancerceller i tunga, munhåla, tjocktarm, blåsa, livmoder och bröst.
• Hämmar fettoxidation som orsakar bildandet av plack, och motverkar på så sätt risken för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar.
• Stabiliserar cellmembran som en bro p.g.a. dess polära ändgrupper spänner upp cellmembranet och på så sätt ökar dess stelhet och mekaniska styrka.
• Neutraliserar singlet- och tetrasyre från UVA- och UVB-strålning och andra källor.
• Binder till ett lipoprotein vilket gör det mer biotillgängligt.
• Ökar funktionen i immunsystemet inklusive ökad produktion av celler som utsöndrar antikroppar och interleukin 2, och hämning av interferon-gamma.
• Hämmar reaktiva syrearter från att orsaka inflammation.
• Förstärker den antioxdanta funktionen hos C- och E-vitamin och uppmuntrar frisläppandet av A-vitamin från levern vid behov.
• Ökar god kommunikation mellan celler, vilket kan minska risken för cancer.
• Reducerar antalet nya och abnormala celler i lever.

Användningsområden
• Kan vara bra vid kardiovaskulära, immun-, inflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar.
• Transporteras genom blod-hjärnbarriären vilket gör den tillgänglig för ögonen, hjärnan och centrala nervsystemet för att skydda mot oxidativ stress i samband med ögonsjukdomar som glaukoma, och problem kopplade till hjärnan och CNS som Alzheimers, Parkinsons och MS.
• Prestationsökande, ökar styrka och uthållighet upp till 2,8 ggr.
• Minskar symptom som orsakas av Helicobacter pylori.
• Som allmänt antioxidantstöd/tillskott.

Näringskällor, naturliga Astaxantinkoncentration (ppm)

Haematococcus pluvialis
Phaffiajäst
Räkor från arktiska vatten
Krill
Plankton
Lax 40 000
8 000
1 200
120
60
5

Dosering
ODI: 2–4 mg per dag.
TDI: 4–8 mg per dag.
Toxicitet
Ingen känd.

Beredningsformer
Kostillskott hämtas från naturliga källor och finns i kapslar, tabletter och sugtabletter. Astaxantin tillverkas också via kemisk produktion vilket bl.a. ges till lax i laxodling för att ge laxen sin rosa färg.

Interaktion med läkemedel
Inga kända.

Exempel på studier, referenser

Japanska sjömän fick bättre immunförsvar
Gruppen av japanska sjömän som åt klorellatillskott hade 41 procent färre förkylningar än gruppen som inte intog tillskott.
Kashiwa Y. et al. ”Changes induced by Chlorella on the Body Weight and Incidence of Colds Among Naval Trainees”.
Midoria, 1970:1.

Klorellatillskott kan minska dioxinnivåer och öka IgA-nivåer i bröstmjölk
I en kontrollerad studie med 35 kvinnor föreslår resultaten att tillskott med Chlorella pyrenoidosa reducerar dioxinnivåer i bröstmjölk och ökar IgA-nivåer (immunoglobulin A) i bröstmjölk
Nakano S. et al. “Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) Supplementation Decreases Dioxin and Increases Immunoglobulin A Concentrations in Breast Milk”. J Med Food, 2007; 10(1): 134-42.

Källor

Hendler S.S. PDR for Nutritional Supplements, Thompson PDR. Montvale, USA. 2001.
http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/
Bewicke D. et al. Chlorella: The Emerald Food, USA.
Steenblock D. “Medical Research of Chlorella”. Health World, Chlorella Issue 11-14. 1989. Burlingame, USA.
www.beta-glucan-info.com/astaxanthin-description-mechanism-of-action.htm.
www.wikipedia.com.
www.algatech.com/astax.htm.

 

 


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Många kvinnor undviker att bajsa

Mage

Toalettbesöket och då framför allt behovet av att bajsa, kan för många innebära en hel del obehag och besvär. Det framgår i en nyligen genomförd undersökning kring toalettvanor och förstoppning. Värst är situationen för unga kvinnor.

Tove har skrivit en handbok för “psykon”

Mental hälsa

Innan Tove Lundin fick sina diagnoser trodde hon att de som drabbats av psykisk ohälsa fick hjälp av vården att förstå vad som hände med dem och hjälp att komma på fötter igen men riktigt så såg inte verkligheten ut fick hon erfara. Med boken ”Handbok för psykon” försöker Tove bidra till att råda bot på utsattheten.

Att dansa och lära nytt kan motverka demens

Forskning

Det är inte ovanligt att både den fysiska och mentala formen försämras när vi kommer upp i åren, något som kan förvärras ytterligare av demensjukdomar. En ny studie visar att regelbunden träning kan göra att tecken på åldrande i hjärnan går tillbaka och absolut bäst är det att dansa.

Julgodiset är inte så oskyldigt som du tror – vägra palmolja!

Kurera debatt

Hur kan choklad skövla regnskog? Kakor utrota orangutanger? Snacks bidra till klimatkatastrof? Den gemensamma nämnaren heter palmolja. Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned för att ersättas av oljepalmsodlingar. Utöva din konsumentmakt och säg ifrån till företagen uppmanar grundarna av palmoljekalendern i detta debattinlägg. 

Vad alla borde veta om psykisk ohälsa

Mental hälsa

Psykisk ohälsa blir allt vanligare och drabbas allt yngre personer. Cirka en femtedel av alla människor i västvärlden kommer någon gång i livet att drabbas av en depression. Men du kan göra mycket själv för att bryta en nedåtgående spiral.

Rök från stearinljus kan ha positiv effekt på hjärtat

Forskning

Tidigare har man kunnat konstatera kopplingar mellan luftburna partiklar och hjärt- och kärlproblem. Men nu visar en ny avhandling från Lunds tekniska högskola att partiklarna från ett brinnande stearinljus istället kan vara välgörande för hälsan. Men det gäller bara om ljuset brinner stilla och inte innehåller färg- eller doftämnen.

Vanligt att unga slarvar med lunchmaten

Kost

Åtta av tio svenskar uppger att de äter en nyttig och hälsosam lunch. De som inte väljer nyttig mat till lunch uppger två huvudanledningar, dels uppskattar de inte smaken och dels är de ointresserade av hälsosam kost.

palmolja_biodiesel

Palmolja i biodiesel är skadlig för miljön – nu stoppas skattelättnaden

Eko/miljö

Ett led i att minska koldioxidutsläppen är att gå över till drivmedel från förnyelsebara källor, något som gjort att det blivit populärt med biodiesel. Men biodiesel är inte fullt så miljövänligt som det framställs och i november beslutade regeringen stoppa skattelättnaden till PFAD – den restprodukt från palmolja som återfinns i mycket av den biodiesel som finns på marknaden.

läkare undersöker kvinnas hjärta

Selen och Q10 samverkar för bättre hjärthälsa

Forskning

Selen och Q10 samverkar och kan förbättra vår hjärthälsa, ge bättre livskvalitet och förlänga våra liv. Men de flesta svenskar har låga selenvärden. Här berättar professorn och forskaren Mikael Björnstedt om den senaste forskningen kring hur spårämnet selen samverkar med antioxidanten Q10.

Borrelia kan bli en utdragen historia

Naturlig hälsa

Den som blev biten av en fästing i somras och fick antibiotika tror kanske att faran är över och för många är den det. Den som har starkt immunförsvar klarar sig oftast bra och slipper fortsatta besvär men en borreliainfektion kan bli en långdragen och plågsam historia.

spiral

Läkemedelsverket JO-anmält efter larm om kopparspiral

Allmänt

Antalet anmälningar om biverkningar kopplade till det hormonfria preventivmedlet kopparspiral har ökat avsevärt på senare år. Läkemedelsverket får nu kritik av kvinnor som menar att man inte tagit deras misstankar på allvar och flera har nu anmält Läkemedelsverket till Justitieombudsmannen.

Hudexperten: Så vårdar du din vinterhud

Hud

Olika årstider innebär olika påfrestning och olika behov för såväl huden som resten av kroppen, det kan därför vara en fördel  att anpassa både hudvård och kost efter säsong. Kureras hudvårdsexpert Johanna Bjurström ger tips om hur vi bäst vårdar huden under årets kalla månader.

Så slapp Lotta sin krånglande mage

Mage

Lottas mage har krånglat så länge hon kan minnas. Och efter en rad undersökningar hade hon resignerat inför att hon var ett "magbarn", en som ständigt hade kramper, förstoppningar, diarréer och magknip. Det var den ena hundens magonda som blev väckarklockan, för när Lotta vårdat sin hund tillbaka till en frisk mage tog hon även itu med sin egen. Att stötta matsmältningen löste ett livslångt problem.

frallor

Glutenfria småfrallor

Recept

Vad passar bättre till grytor och soppor än gott nybakat bröd? Dessa små frallor är helt glutenfria och passar lika väl som tillbehör till maten som på frukostbordet. Frallorna är enkla att göra men kräver lite jästid för att de ska bli som allra bäst.

Havtorn – det lilla bäret med de stora egenskaperna

Naturlig hälsa

Det orangea lilla havtornsbäret ser inte mycket ut för världen men har i årtusenden använts för sina helande egenskaper, inte minst för torra slemhinnor. På en av de renaste platserna i världen, den tibetanska platån, växer havtornsbär i ett ekosystem helt utan kemisk påverkan. Växtförhållandena gör bären extra näringstäta. Tina Yuen är läkare och driver världens största ekologiska havtornsodling i Tibet, här berättar hon mer om bärets egenskaper.

Deppig? Ta hjälp från naturen

Hälsa

En femtedel av alla människor i västvärlden kommer någon gång i livet att drabbas av depression och ännu fler av nedstämdhet och oro. Naturen har mycket att erbjuda, både i förebyggande av psykisk ohälsa och när nedstämdheten är ett faktum. Här är fem tips.