Blågröna alger

Blågröna alger är den enklaste typen av alger. Blågrön alg är en uråldrig bakterie med typiskt grönt pigment (klorofyll) som ger algen förmågan att utföra den viktiga fotosyntesen. Algen saknar ett nukleärt membran, därför kallas algen för prokaryotisk bakterie. Dessa är en av de allra viktigaste bakterier som lever på jorden. De lever i vatten och kan tillverka sin egen mat. De är mycket duktiga på fotosyntes. Oscillatoria och spirulina är kända exempel på blågröna alger. Klorella å andra sidan är mer komplexa och består av eukaryotiska celler. Klorella har även ett nukleärt membran.

Det finns 3 olika blågröna sjövattensalger som används flitigt som kosttillskott i många delar av världen: 1) AFA 2) klorella 3) spirulina. De första 2 växer i sötvatten, i insjöar. Spirulina växer också i insjöar, men i sjöar med betydelsefullt större mängd saltinnehåll i vattnet.

– Aphanizomenon flos aquae (AFA)
Historia och botanik
Vid Upper Klamath Valley, Oregon, USA finns en sjö vid namn Upper Klamath Lake, som har en av världens renaste och mest koncentrerade födoämneskällor: AFA-algen (Aphanizomenon), en särskild typ av blågrön alg. AFA-algen tillhör cyanophyta-familjen som förser planeten med både syre och mat.
Upper Klamath Lake ligger högt, på 1 500 meters höjd. Den har alltid färskvatten som rör sig genom sjön, vatten som kommer från undervattenskällor samt smältande snö. Vattnet är grunt (1–3 meter) och det här området har mer än 300 dagar av ljus som bidrar till fotosyntesen. Upper Klamath Lake är enda stället på jorden där AFA gror och växer 4 ggr per år. Sjön bidrar genom sin basiska miljö till en mycket bra kvalitet på AFA-algen (pH 9–11). AFA-algen var bland de första organismerna som bidrog till fotosyntesen, och konverteringen av koldioxid till syre. AFA-algen spelade alltså en stor roll beträffande syresättningen av luften.

 

Egenskaper
Flera anser att AFA är det mest näringstäta födoämne som finns. AFA består till 5 procent av klorofyll, 60 procent av protein, 7 procent mineraler och spårämnen, 12 procent kolhydrater och 4 procent fett (omega-3- och omega-6-fettsyror). Den innehåller 14 vitaminer, 23 mineraler och spårämnen och hela 20 av de viktigaste aminosyrorna samt enzymer.
Bristsymtom och terapeutisk användning
Studier vid bl.a. McGill universitet, Boston universitet, Royal Victoria Hospital i Montreal har visat att AFA-algen har många starka läkande egenskaper, bl.a. inflammationshämmande, immunstärkande, antidepressiva, aptitreglerande, blodsockerreglerande, blodrenande och stärkande, ögonstärkande samt stärkande för frisk matsmältning, hår, naglar och hud. Blågröna alger innehåller järn som är biotillgänglig men B12-analoger är oftast inte en adekvat källa för B12. Hela 1–2 mg av järn kan tas upp från en dosering på 7–10 g av blågröna alger. Även om AFA-alger innehåller endast små mängder av fettsyror så verkar fettsyrorna vara mycket biotillgängliga och visat sig i studier avsevärt förbättra felaktiga fettsyravärden. Blågröna alger är en källa för komplett protein men mängderna man får vid intag av tillskott är mycket liten, t.ex. 1–3 g per dag av ett behov av 50–100 g per dag.

Varför har AFA-algen sådana immunstärkande egenskaper?
• Delvis beror det på att den växer i en mycket basisk miljö, fri från insekticider, pesticider, dioxiner och andra vanligt förekommande gifter.
• Det är också p.g.a. att cyanobakterie prokaryotes såsom AFA på ett bättre sätt kan tolerera olika miljöextremer jämfört med bruna eller gröna alger. AFA-algen tål extrema miljöer bättre eftersom den sedan urminnes tider har utvecklat ett mångsidigt enzymsystem.
• Andra skyddande ämnen i AFA är bl.a. glutationmolekylen. Glutationmolekylen är troligen jordens första antioxidant. Glutation hade till uppgift att skydda primitiva former av blågröna alger. På samma sätt har glutation visat sig skydda människor från gifter i en förorenad värld. Det är en utmärkt del av en renings-/avgiftnings-/fastekur.

Dosering
ODI: 2–3 g.
TDI: 3–10 g.
Toxicitet
AFA-algen anses vara icke-toxisk så länge den har genomgått tester för mikrober och toxiska metaller. Det samma gäller även för andra blågröna alger. Kontaminerade AFA-alger kan innehålla hepotoxiska mikrocystiner. Vid hög dosering av AFA-alger kan fenylalanin vara tillräckligt för att orsaka problem för dem som är känsliga mot fenylalanin.

Beredningsform
Alla Klamath Valley AFA-produkter skördas från Upper Klamath Lake i Oregon. De skördas, torkas och säljs sedan som pulver, fylls i kapslar eller pressas till tabletter. Den vanligaste formen är 500 mg i tablettform.

Absorption
Upptag av näring är utmärkt. Man beräknar näringsupptaget till 98 procent.

Interaktion med läkemedel
Klorofyllrika växter, alger och spannmålsgräs är ett utmärkt komplement vid intag av de allra flesta läkemedel. De hjälper kroppen omsätta överskottsrester från läkemedel samt kompensera för näringsförluster som många läkemedel orsakar. Klorofyllrika växter är också rika på K-vitamin så kostförstärkning med alger eller/och spannmålsgräs ska inte göras om en patient intar starka blodförtunnande medel som Warfarin (Waran) utan att först konsultera sin läkare. Man ska alltid uppmärksamma sin läkare vid rikligt intag av gröna grönsaker, K-vitamintillskott, intag av havsalger samt spannmålsgrästillskott.

Interaktion med näringsämnen
Klorofyllrika tillskott är utmärkt att kombinera med andra kosttillskott, men om man intar stora mängder av E-vitamin och fiskoljatillskott för att åstadkomma en blodförtunnande effekt bör man undvika berikning av kosten med klorofyllrika tillskott.

Exempel på studier, referenser

Immunförsvarsstärkande
AFA-alger stimulerar immunförsvaret genom att stimulera B- och T-lymfocyter.
Jensen GS. et al. ”Consumption of Aphanizomenon flos-aquae has rapid effects on the circulation and function of immune cells in humans. A novel approach to nutritional mobilization of the immune system”. JANA, 2000;3:50-6.

– Spirulina
Historik
Spirulina upptäcktes 1828, den blev katalogiserad och fick sitt namn samma år. Det var den tyske algexperten Turpin som namngav spirulina. Spirulina har använts som livsmedel sedan urminnes tider.

Botanik
Spirulina är definitionen på en typ av blågrön alg som är spiralformad. Bland de ytterst små organismerna, mikroorganismerna finns det många som har samma spiralform. Dessa mikroorganismer är så små att man inte kan se dem med blotta ögat.
Spirulina som köps som kosttillskott kommer oftast från den vanligaste arten, Spirulina platensis (Arthrospia platensis) eller Spirulina maxima. Dessa är typer av cyanobakterier som lever i färskvattensjöar. I det afrikanska landet Tchad (tidigare fransk koloni), har folket dagligen intagit spirulina som livsmedel i flera tusen år. Det finns en stor sjö, Lake Tchad, som har en hög saltkoncentration, vilket gör att spirulina växer naturligt i överflöd. De forna mexikanerna åt också spirulina. Aztekindianerna använde sig av spirulina som en viktig näringskälla. Det finns indikationer på att spirulina använts sedan urminnes tider som baslivsmedel, på samma sätt som i Tchad. Moderna odlingsanläggningar för spirulina eller sjöar finns i bl.a. Mexiko, Centralamerika, Sydamerika, Afrika och Hawaii.

Egenskaper
Stor i sin form och lätt att skörda
Spirulina är oerhört stor för att vara en mikroorganism. Spirulina är en trikrom och visar en klassisk spiralform, den kan bli upp till 300–500 mikron lång. Storleken kan variera mellan 0,3–0,5 mm. vilket är tillräckligt för att man kan se spirulinan med blotta ögat. Klorellans storlek är jämförelsevis 3–5 mikron, vilket betyder att spirulinan är 100 ggr så stor som klorellan. Spirulina har även en stark förmåga att flyta upp till ytan jämfört med andra mikroorganismer. I sitt naturliga tillstånd flyter det upp till ytan och formar ett lager av blågröna alger. Det är väldigt praktiskt och effektivt då spirulina ska skördas.

Förökar sig snabbt
När spirulinacellerna når en viss nivå, förökar de sig genom en uppdelning till flera nya celler, oftast till 10 stycken. Vid goda förhållanden kan en enda spirulinacell delas till 10 delar under endast en dag. Den har en tiofaldig ökning. Klorella brukar genom modercellen delas till 4 och har en fyrfaldig ökning. Ur förökningssynpunkt är spirulina överlägsen klorella.

Minimal förgiftningsrisk av främmande bakterier
Majoriteten av de blågröna algerna består av en algkropp (planktonkropp eller fiber) som är omgiven av ett klibbigt, slemmigt hölje där många stora mikroorganismer sitter fast. Därför brukar det vara en relativ stor bakterieansamling vid odling av dessa alger. Eftersom spirulina inte är omgiven av ett klibbigt, slemmigt hölje, finns det relativt få bakterier. Därför kan spirulina skördas i ett relativt rent tillstånd. Anledningen till att spirulina visar så lite kontaminering beror på att den har en utmärkt förmåga att anpassa sig till ett tufft klimat, där andra mikroorganismer inte skulle överleva.

Tål olika temperaturer
Spirulina som anpassat sig till ett tropiskt klimat, tål hög temperatur. De flesta organismer skulle dö av en temperatur mellan 40–50° C. Spirulina däremot tål den temperaturen bra. Spirulinas optimala temperatur är mellan 32–43° C. Eftersom spirulina kan växa vid sådana höga temperaturer, är det möjligt att kontrollera ökning av förgiftande, oönskade mikroorganismer. Dessutom kan den skördas i ett relativt rent tillstånd. Dessutom är spirulina starkt motståndskraftig mot låga temperaturer. Den tål så låg temperatur som -10° C. Vid temperaturer runt fryspunkten, slutar tillväxten av spirulina, men den dör inte.

Resistent mot ulraviolett strålning
Spirulina har en stark motståndskraft mot ultraviolett strålning, till skillnad från andra organismer.
Om man odlar spirulina under ultraviolett strålning, kan man förebygga bakteriekontaminering.

Tål basisk miljö mycket väl
Saltsjöarna där spirulina växer naturligt, har en extremt basisk miljö. Normala organismer har inte förmågan att leva i sådan extremt basisk miljö och kommer helt enkelt att dö. Den extremt basiska miljön där spirulina trivs ger ett naturligt skydd även mot giftiga organismer.

Trots att spirulina tolererar den överdrivna basiska miljön, har man funnit vid experiment att det bästa pH-värdet för att spirulina ska växa är mellan 8,5–10,5. Optimalt pH är mellan 10,0–10,5.

Tolerans för vatten med hög salthalt
I sjöar där spirulina växer naturligt är saltinnehållet mellan 10–20 procent. Saltinnehållet i havet är ca 3 procent. Normala organismer kan inte leva i en miljö med så hög saltkoncentration. Den kraftigt salta miljön förhindrar även här bakteriespridning.

Funktion
• Huvudfunktionen av spirulina är som ett näringstätt allsidigt kosttillskott, proteintillskott för vegetarianer och medel för överlevnad i fattiga länder. Den används i förebyggande syfte för friska människor men är även bra för dem som känner sig svaga, trötta eller utbrända. Den är mycket intressant som kosttillskott p.g.a. sin höga näringstäthet.
• En stark anledning till att spirulina fått så mycket uppmärksamhet var möjligheten att introducera spirulina som modernt livsmedel för människor och djur. Detta p.g.a. dess extremt höga proteinhalt. Jämförelsevis har sojabönor i torrt tillstånd cirka 39 procent proteininnehåll, klorella har mellan 40–55 procent. Spirulina har däremot mellan 60–70 procent, i vissa fall upp till 80 procent.
• Spirulina innehåller klorofyll som är en del av biosyntesen och syntesen av organiska substanser.
• Den innehåller också karotenoider samt vitaminer, mineraler, och GLA i små mängder.
• Spirulina innehåller bl.a. B12 i små mängder men den är mycket svår att absorbera. Spirulina anses inte vara en tillförlitlig källa av B12.
• De metaboliska produkterna som bildas är inte stärkelse utan glykogener.
• Spirulinapigmentet, fycocyanin har antioxidanta egenskaper och slukar upp peroxylradikaler.
• En svavelbärande polysaccharid, kalcium spirulan verkar ha virushämmande verkan på bl.a. följande virus sorter: herpes simplex, cytomegalovirus, mässlingsvirus, påssjukevirus och hiv-1. Den verkar dessutom ha allmänt immunstärkande egenskaper.
• Spirulina har även milt kolesterolsänkande egenskaper.
• Spirulina motverkar allergireaktioner.
• Spirulina har använts vid diverse viktminskningskurer.
• Spirulina kan användas som en del av en reningskur. Den är utmärkt vid en renings/avgiftnings/fastekur.

Dosering
ODI: 2–3 g.
TDI: 3–15 g.

Toxicitet
Spirulina är icketoxisk och är en typ av blågrön alg, som tillhör en grupp alger där vissa är mer eller mindre giftiga. Spirulina däremot har inga toxiska egenskaper om den inte är kontaminerad.
Allting är ju toxiskt vid en viss dos, även vatten. Man anser i alla fall att spirulina är säker upp till ett intag av 50 g per dag. Spirulina vid mycket höga doser (> 50 g per dag) kan öka utsöndring av urinsyra som skapar giktsymtom eller besvär med njursten. I Japan har man så länge man kan minnas konsumerat suisenjii nori (Phylloderma Sacrum), som är en typ av blågrön alg. Denna alg trots att den är blågrön är liksom spirulina helt ofarlig.

Studier indikerar att spirulina använts som mat i århundraden i Mexico och i Chad, Afrika. Spirulina är ett traditionellt livsmedel som även idag konsumeras. Den mexikanska regeringen blev 1973 den första i världen som godkände spirulina som ett livsmedel för framtiden. En förutsättning för godkännandet var att man analyserade spirulina för att se om den innehåller toxiska substanser.

Spirulina klarade mycket väl alla analyser, man fann inga toxiska substanser, men kontaminering är största faran med intag av spirulina. Spirulina som andra alger kan samla på sig tungmetaller, speciellt bly och kvicksilver, om de finns i en sjö eller närliggande miljö som inte är fri från dessa ämnen.
Se alltid till att tillverkaren är seriös och gör mikrobiologi- samt toxicitetstester på varje tillskott.
Mikrocystintoxiner kan förekomma och orsaka skada på levern i sällsynta fall.
Vid hög dosering av spirulina kan fenylalanininnehållet vara tillräckligt för att orsaka problem för dem som är känsliga mot fenylalanin.

Beredningsform
Spirulina finns i tabletter, kapslar, pulver, flingor, bröd och s.k. bars. Den förekommer också ofta som ingrediens i blandning av Greensprodukter.

Interaktion med läkemedel
Klorofyllrika växter, alger och spannmålsgräs är ett utmärkt komplement vid intag av de allra flesta läkemedel. De hjälper kroppen omsätta överskottsrester från läkemedel samt kompensera för näringsförluster som många läkemedel orsakar. Klorofyllrika växter är också rika på K-vitamin, så kostförstärkning med alger eller/och spannmålsgräs ska inte göras om en patient intar starka blodförtunnande medel som Warfarin (Waran) utan att först ha konsulterat sin läkare. Man ska alltid uppmärksamma sin läkare vid rikligt intag av gröna grönsaker, K-vitamintillskott, intag av havsalger samt spannmålsgrästillskott.

Interaktion med näringsämnen
Klorofyllrika tillskott är utmärkt att kombinera med andra kosttillskott. Om man intar stora mängder E-vitamin och fiskoljatillskott för att åstadkomma en blodförtunnande effekt bör man undvika berikning av kosten med klorofyllrika tillskott.

Källor

Abrams K.J. Algae to the rescue. Everything you need to know about nutritional blue-green algae, 2:nd edition Oktober, USA. 1996.
Hendler S.S. PDR for Nutritional Supplements, Thompson PDR. Montvale, USA. 2001.
Hiroshi N. Spirulina: Food for a Hungry World, University of Trees. USA. 1982.
Jillen J. Natural Medicines, Therapeutic Research Faculty. Stockton, USA. 2003.

– Klorella
Historia
Klorella som ätbar mikroalg upptäcktes av en holländsk biolog.
På 1950-talet upptäckte den japanske forskaren dr Fujimaki, ett ämne i klorella som kallades Chlorella Growth Factor (CGF) eller klorella tillväxtfaktor (KTV).

Botanik
De vanligaste källorna av klorellaväxten är arterna: Chlorella pyreoidonosa och Chlorella vulgaris, men det finns även andra klorellasorter.

Egenskaper
Klorella är en encellig mikroalg, en grönalg som växer i sötvatten. Till skillnad från andra växtarter som utvecklats är den encellig vilket innebär att varje cell är en självständig organism, där hela klorellans livsfunktion äger rum i varje cell. Den här strukturen resulterar i ovanligt höga koncentrationer av viktiga näringsämnen.

Klorella är en fotosyntetisk mikroalg som producerar klorofyll och konverterar koldioxid till syre genom fotosyntesen. Klorella har på så vis spelat en vital roll vid skapandet av biosfären, hela nätverket av liv på jorden. Den är ett populärt kosttillskott i Japan.

Klorella har ett mycket högt proteininnehåll (40–55 procent). Klorella är endast p.g.a. sitt proteininnehåll användbart som proteinpulver, tillskott eller överlevnadslivsmedel. Den innehåller dessutom karotenoider som astaxantin, cantasantin, flavoxantin, xantofyll samt små mängder av vitaminer, mineral, GLA och främst klorofyll. Klorella är den mest koncentrerade klorofyllkällan av alla alger och spannmålsprodukter. 2–3 procent av klorella består av klorofyll.

Dr Fujimaki som forskat på Peoples Scientific Research Center Koganei i Tokyo upptäckte en fysiologiskt aktiverande substans som accelerar tillväxt och utveckling av nya celler i klorella, kallad klorella tillväxtfaktor (KTV). Strukturen på KTV är komplex. Den består av nukleotid-peptid innehållande svavel, RNA/DNA, polysackarider och andra substanser. KTV är en av de mest värdefulla substanser i klorella, och det är endast i klorella som man kan finna KTV. Den ger bl.a. klorella sina gynnsamma effekter på immunförsvaret och avgiftande egenskaper.

Det finns indikationer på att intag av klorella kan öka B12-värdet i serum men det är inte säkerställt. Många hävdar att B12 som finns i klorella kan vara en inaktiv form, som kan öka nivån i blodet utan någon som helst biologisk verkan. Klorella innehåller mer vitamin B12 än nötlever. Klorella är en rik järnkälla, därför är det ett potent tonikum för blodet. Klorella är en rik zinkkälla, som är essentiell för immunförsvaret och hjärnans adekvata funktion. Just B12, järn och zink är näringsämnen som de som äter levande föda och vegankost har svårt att få i sig. Därför är just klorella ett utmärkt tillskott för dem. Den innehåller större mängder av tillgängligt järn än spirulina.

Klorella innehåller 19 aminosyror samt nukleinsyra, RNA/DNA. Klorella är en av de allra kraftfullaste källor av RNA/DNA samt innehåller mera järn och klorofyll och är mer avgiftande än spirulina. Klorella innehåller nästan dubbelt så mycket folsyra som nötlever, som många hävdar är den rikaste källan till folsyra. Eftersom klorella är ett naturligt livsmedel kan dess innehåll variera beroende på tillväxt-, skörd- och beredningsmetoder. Genom att variera odlingssätten, har det visat sig att klorella kan innehålla från 35–88 procent protein, 16–38 procent kolhydrater och 7–25 procent fett.

Funktion och terapeutisk användning
• Klorella används främst som allmän kostförstärkning i förebyggande syfte eller till dem som känner sig svaga, trötta eller utbrända. Den är mycket intressant p.g.a. av sin näringstäthet.
• Tester utförda av den amerikanska krigsarmén visade att klorofyllrik mat också kan vara effektiv för att minska effekterna av strålning. Den har visat sig kunna skydda mot gammastrålning.
• Klorella har visat sig ha kolesterolsänkande egenskaper.
• Studier på möss visar att klorella har anti-tumöregenskaper och är bra för immunförsvaret.
• Klorella är renande, den har visat sig minska mängder av dioxin i kroppen samt binder och avlägsnar tungmetaller. Den stödjer kroppens avgiftningssystem. Den är en utmärkt del av en renings-/avgiftnings-/fastekur.
• Klorella används som stärkande tillskott vid cellgifts- eller strålbehandling av cancer.
• Klorella har visat sig minska värk för de flesta patienter med fibromyalgi.
• Klorella är mycket basbildande och ett utmärkt tillskott för översyrade människor.
• Klorella ger bättre andedräkt samt mindre illaluktande urin- och avföring.
• Klorofyllrika klorella är mycket bra för att förbättra eller behålla en frisk tarmflora.

Dosering
ODI: 1–3 g.
TDI: 3–15 g.
Standarddosering för vuxna för aktiv avgiftning under 6–24 månader: Börja med 1 g som vanligtvis är lika med 4 tabletter, 3–4 ggr per dag. Efter 4 veckor kan en starkare avgiftning göras: under 1 vecka intages 3 g 3–4 ggr per dag, gärna tillsammans med koriander och andra avgiftande ämnen. Återgå sedan till standarddosering. Denna avgiftningscykel om 5 veckor repeteras.

Intages med maten.
Klorella bör intas 30 minuter före huvudmålen och vid läggdags. Klorella binder då via cellväggen toxiska metaller och andra toxiska slaggämnen som sedan försvinner ut med avföringen.

Toxicitet
Genom oralt intag kan klorella orsaka diarré, magkramp, gasbildning och illamående främst den första veckan av behandling p.g.a. dess starkt avgiftande verkan. Grön avföring uppkommer p.g.a. klorellas rika klorofyllinnehåll och det finns risk för allergireaktioner, inklusive astma och anafylaxis som är sällsynt men kan förekomma. Anafylaktisk chock har förekommit hos individer som tagit klorellatabletter och hos dem som arbetar med klorella. Vid intag av klorella har ljuskänslighet rapporterats. Klorella är förknippad med allergiska reaktioner i ovanliga fall.

Beredningsform
Den kommersiella klorella som säljs i USA odlas i Japan och i Taiwan. Upptag kan vara upp till
80 procent beroende på hur man förädlar klorellan. Förädling av klorella innebär att man förstör cellväggen, dehydrerar och steriliserar den. Man bör krossa cellväggen fullständigt så att kroppen kan tillgodogöra sig alla näringsämnen med en kallproducerad metod där man inte använt sig av uppvärmning, kemikalier, enzymer, frysning som metod. Kommersiella produkter inkluderar tabletter och vätskeextrakt. Den senare innehåller klorella tillväxtfaktor, ett vattenlösligt extrakt som innehåller aminosyror, peptider, proteiner, vitaminer, sockerarter och nukleinsyror.

Klorella finns i tabletter, kapslar, pulver, flingor, bröd och barer. Den förekommer också ofta som ingrediens i Greensprodukter. Klorella är svår att smälta och absorbera p.g.a. hårda cellväggar. De flesta tillverkare bryter ned klorellans cellväggar innan råvaran säljs som pulver, tabletter m.m.

Interaktion med läkemedel
Klorofyllrika växter, alger och spannmålsgräs är ett utmärkt komplement vid intag av de allra flesta läkemedel. De hjälper kroppen omsätta överskottsrester från läkemedel samt kompensera för näringsförluster som många läkemedel orsakar. Klorofyllrika växter är också rika på K-vitamin så kostförstärkning med alger eller/och spannmålsgräs ska inte göras om en patient intar starka blodförtunnande medel som Warfarin (Waran) utan att först konsultera sin läkare. Man ska alltid uppmärksamma sin läkare vid rikligt intag av gröna grönsaker, K-vitamintillskott, havsalger samt spannmålsgrästillskott. Klorella innehåller betydelsefulla mängder K-vitamin.

Interaktioner med näringsämnen
Klorofyllrika tillskott är utmärkt att kombinera med andra kosttillskott. Om man intar stora mängder E-vitamin och fiskoljatillskott för att åstadkomma en blodförtunnande effekt bör man undvika att berika kosten med allt för mycket klorofyllrika tillskott.

Astaxantin
Historia
Professor Basil Weedon var den första som beskrev strukturen hos astaxantin.

Kemi och botanik
Astaxantin har en molekylvikt om 596,8 Da och en lång dubbelbunden polyenkedja med hexagonal ändring, och som fångar fria radikaler genom att lägga till dem till sin kedja istället för att frikoppla en elektron. Den unika strukturen ger den stark antioxidant kapacitet.
Det är en karotenoid som bl.a. finns i mikroalgen Haematococcus pluvialis men kan inte konverteras till A-vitamin. Den tillhör en större klass fytokemikalier, terpener. Den klassificeras som en xanthofyll vilket betyder “gula blad”. Liksom många karotener är det ett färgglatt rött fett- och oljelösligt pigment som man finner i bl.a. räkor, hummer, lax och krill.

Funktion och terapeutisk användning
Den har en stark förmåga att eliminera fria radikaler och skydda mot fettoxidation och annan oxidativ skada i LDL-kolesterol, cellmembran, mitokondriemembran och vävnader. Den har 10 ggr starkare antioxidantkapacitet än andra karotenoider och 100–500 ggr starkare kapacitet än E-vitamin. Studier indikerar att den även är starkare än lutein, lykopen och tokotrienoler. Olik en del andra karotenoider omvandlas astaxanthin inte till A-vitamin i kroppen.

Astaxantin:
• Skyddar mot initieringen av cancerceller i tunga, munhåla, tjocktarm, blåsa, livmoder och bröst.
• Hämmar fettoxidation som orsakar bildandet av plack, och motverkar på så sätt risken för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar.
• Stabiliserar cellmembran som en bro p.g.a. dess polära ändgrupper spänner upp cellmembranet och på så sätt ökar dess stelhet och mekaniska styrka.
• Neutraliserar singlet- och tetrasyre från UVA- och UVB-strålning och andra källor.
• Binder till ett lipoprotein vilket gör det mer biotillgängligt.
• Ökar funktionen i immunsystemet inklusive ökad produktion av celler som utsöndrar antikroppar och interleukin 2, och hämning av interferon-gamma.
• Hämmar reaktiva syrearter från att orsaka inflammation.
• Förstärker den antioxdanta funktionen hos C- och E-vitamin och uppmuntrar frisläppandet av A-vitamin från levern vid behov.
• Ökar god kommunikation mellan celler, vilket kan minska risken för cancer.
• Reducerar antalet nya och abnormala celler i lever.

Användningsområden
• Kan vara bra vid kardiovaskulära, immun-, inflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar.
• Transporteras genom blod-hjärnbarriären vilket gör den tillgänglig för ögonen, hjärnan och centrala nervsystemet för att skydda mot oxidativ stress i samband med ögonsjukdomar som glaukoma, och problem kopplade till hjärnan och CNS som Alzheimers, Parkinsons och MS.
• Prestationsökande, ökar styrka och uthållighet upp till 2,8 ggr.
• Minskar symptom som orsakas av Helicobacter pylori.
• Som allmänt antioxidantstöd/tillskott.

Näringskällor, naturliga Astaxantinkoncentration (ppm)

Haematococcus pluvialis
Phaffiajäst
Räkor från arktiska vatten
Krill
Plankton
Lax 40 000
8 000
1 200
120
60
5

Dosering
ODI: 2–4 mg per dag.
TDI: 4–8 mg per dag.
Toxicitet
Ingen känd.

Beredningsformer
Kostillskott hämtas från naturliga källor och finns i kapslar, tabletter och sugtabletter. Astaxantin tillverkas också via kemisk produktion vilket bl.a. ges till lax i laxodling för att ge laxen sin rosa färg.

Interaktion med läkemedel
Inga kända.

Exempel på studier, referenser

Japanska sjömän fick bättre immunförsvar
Gruppen av japanska sjömän som åt klorellatillskott hade 41 procent färre förkylningar än gruppen som inte intog tillskott.
Kashiwa Y. et al. ”Changes induced by Chlorella on the Body Weight and Incidence of Colds Among Naval Trainees”.
Midoria, 1970:1.

Klorellatillskott kan minska dioxinnivåer och öka IgA-nivåer i bröstmjölk
I en kontrollerad studie med 35 kvinnor föreslår resultaten att tillskott med Chlorella pyrenoidosa reducerar dioxinnivåer i bröstmjölk och ökar IgA-nivåer (immunoglobulin A) i bröstmjölk
Nakano S. et al. “Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) Supplementation Decreases Dioxin and Increases Immunoglobulin A Concentrations in Breast Milk”. J Med Food, 2007; 10(1): 134-42.

Källor

Hendler S.S. PDR for Nutritional Supplements, Thompson PDR. Montvale, USA. 2001.
http://www-cyanosite.bio.purdue.edu/
Bewicke D. et al. Chlorella: The Emerald Food, USA.
Steenblock D. “Medical Research of Chlorella”. Health World, Chlorella Issue 11-14. 1989. Burlingame, USA.
www.beta-glucan-info.com/astaxanthin-description-mechanism-of-action.htm.
www.wikipedia.com.
www.algatech.com/astax.htm.

 

 


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Mage-tarm-tema: matsmältningen

Magspecial – Matsmältningen

Mage

Mat som inte bryts ner kan jäsa i tarmen och ställa till med oreda. När tarminnehållet jäser bildas det bland annat gaser som kan göra magen uppblåst och smärtande. Vår matsmältning består av ett stort antal olika funktioner som ska samverka för att på bästa sätt förvandla maten till näring. Matsmältningen påbörjas redan i munnen och sedan hanteras maten hela vägen till ändtarmen där restprodukterna lämnar kroppen.

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.

one_pot_pasta

Supergod och snabb one-pot-pasta

Recept

En superenkel maträtt som slängs ihop på nolltid. En perfekt vardagsrätt och du slipper massa disk eftersom allt tillagas i en och samma kastrull. Använd gärna bönpasta för en glutenfri och proteinrik måltid.

ägg avokado

Så kan hormonerna hjälpa dig att hålla vikten

Kost

Det finns sätt att få hormonet leptin att arbeta för dig och hjälpa dig att hålla vikten. Här följer några tips. Studier visar att kostval, vanor och livsstilsförändringarkan påverka leptinhalterna på ett sådant sett att de bidrar till att göra det lättare att hålla en hälsosam kroppsvikt.

amanda

”Tack vare adaptogenerna har jag sluppit förkylningar”

Förkylning

Efter att Amanda Zetterqvist gått ut gymnasiet och börjat arbeta som frisör har hon varit förkyld varje månad och hemma från jobbet. Men för 1,5 år sedan fick hon höra talas om ett kosttillskott som ger snabb energi både mentalt som fysisk. – Tidigare var jag hemma från jobbet runt 30 dagar per år. Jag har haft två sjukdagar sedan jag började med adaptogenerna. Och när jag tar kosttillskottet håller jag energin under dagen och blir inte längre trött på eftermiddagarna, säger Amanda.

professor charlotte erlanson albertsson och henes boak äta för livet

Professor med mat på kornet

Intervju

Charlotte Erlanson-Albertsson var tidigt ute med att kritisera socker i en debattartikel i Dagens nyheter någon gång på 1990-talet. Hennes påståenden gjorde ett starkt avtryck och fick snabbt spridning även i andra medier, journalister var inte sena att snappa upp och informera om hur många sockerbitar det fanns i en burk läsk. Innan Charlotte stack ut hakan i frågan var de flesta övertygade om att det var fettet som var roten till allt ont. 

soren stadig

Sören står stadig med adaptogener

Naturlig hälsa

Sören Stadig har alltid sysslat med olika former av idrott. Han spelar fotboll på sommaren, åker skidor på vintern och dessutom blir det mellan tre och fem styrketräningspass per vecka. När han känner att orken inte riktigt räcker till – då tar han en shot adaptogener som snabbt ger ny energi.