Omega-3-fettsyror

Om den sista dubbelbindningen i en fettsyra sitter vid den tredje sista kolatomen i kedjan, kallas fettsyran för en omega-3-fettsyra (w3-fettsyra eller (n-3)-fettsyra). Det är i synnerhet 3 omega-3-fettsyror som är av betydelse: alfalinolensyra, EPA (eikosapentaensyra) och DHA (docosahexaensyra).

• Alfalinolensyra finns bl.a. i linfröolja, hampaolja, rapsolja, sojaolja och valnötter och mörkgröna grönsaker.
• EPA och DHA finns företrädesvis i fet fisk, som lax, öring, makrill, sardiner, krill och sill, samt i fiskleverolja.
• De senaste årens forskning om hjärt-kärlsjukdomar har visat att omega-3-fettsyror skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, förbättrar hormon- och enzymfunktionerna samt spelar en viktig roll för ett friskt tillstånd i hjärna och nerver.
• Det finns 2 näringsämnen i fiskolja (utvinns ur kroppsfettet hos fisken) som man har funnit har en väsentlig betydelse för hälsan. Den ena är EPA (eikosapentaensyra), som i människan kan produceras från linolensyra. EPA är nödvändig för produktionen av prostaglandin-3-familjen, tromboxan-3-familjen samt mindre aktiva leukotriener. Av nästan lika stor betydelse, men inte tillnärmelsevis så noga kartlagd genom forskning, är DHA (dokosa¬hexa¬ensyra). Denna bildas från EPA genom inverkan av enzymet delta-4-desaturas. DHA är en huvudkomponent i hjärna och näthinna och spelar en viktig roll vid transmissionen av nervsignaler.

EPA funktion
Blodkoagulering är kontrollerad av komponenter i blodet som kallas blodplättar. Intensitet och tid vad beträffar blod¬plättarnas tendens att klumpa ihop sig, avgör hur mycket blodkoagulering som äger rum. Prostaglandiner och prostaglandinderivat påverkar blodkoaguleringen genom att antingen stimulera eller hämma blod¬plättsansamling. EPA har visat sig kunna minska blodviskositet och hopklumpning av blodplättar, så att blodet blir tunnare och har mindre tendens att koagu¬lera. Detta i sin tur reducerar risken för uppbyggande av avlagringar på blodkärls¬väggarna och för blodproppar, vilka blockerar de viktiga blodtill¬förselvägarna till vitala organ och kroppsdelar. Man kan lätt inse betydelsen av EPA:s viktiga blodproppshämmande egenskaper om man betänker att det i 90 procent av fallen inte äger rum någon hjärtinfarkt om det inte först sker en blodkoagulering som blockerar en viktig artär.

 

Man tror att de prostaglandiner som bildas från EPA/DHA prioriteras över de som bildas från arakidonsyra och att detta är orsaken till dess effekter. Förutom effekten på koagulationen påverkas blodfetterna i stor utsträckning. Leverns produktion av VLDL (very low density lipoproteins) minskas, kolesterolsyntesen i levern minskar, LDL- receptoraktiviteten ökar och triglyceridnivån i blodet efter en måltid stiger långsammare och mindre uttalat. Genom detta sänks den totala triglyceridnivån och även kolesterolnivån i serum. Det har även visat sig gälla för personer med ärftlig hyperlipidemi av typ V och IIb. För att nå dessa effekter krävs dock att en anpassning till en kost rik på fiskolja, har skett i kroppen.

Andra effekter som inte bara är av godo är att fiskoljor sänker det inflammatoriska försvaret, framförallt genom sänkt interleukin-1 och TNF. De kan också minska reninfrisläppningen från njurarna, vilket kan vara känsligt för patienter med nedsatt njurfunktion. Å andra sidan kan fiskoljor vara mer användbara än acetylsalicylsyra vid kroniska inflammationer. De kan även vara mer verksamma än cyklosporin vad gäller immunosuppression vid organtransplantationer.

I vår moderna, raffinerade mat saknas oftast omega-3-fettsyror om vi inte äter lax, sardiner, makrill eller sill flera ggr i veckan, samt minskar intaget av snabbmat och skräpmat. Det bästa och mest effektiva sättet att få i sig dessa fettsyror är i annat fall via kosttillskott. Det optimala EPA-tillskottet innehåller också DHA. Denna fettsyra gör att EPA verkar mer effektivt.

DHA funktion
Dokosahexaensyra (DHA) är en långkedjad omega-3-fettsyra som finns i havsdjur och oljerika fiskar. DHA tävlar för upptag med arakidonsyra (AA) i cyklooxygenas och lipoxygenas banor. Hjärnans gråsubstans består till en tredjedel av långa fettsyror, främst DHA. DHA minskar blodets viskositet. DHA kan till viss del omvandlas till EPA hos människor. DHA minskar förhöjda triglycerider, samt bidrar till förhöjning av HDL-kolesterol. DHA är viktig för normal nervfunktion och spelar en viktig roll i den strukturella utvecklingen av neurala och synaptiska membran. DHA reglerar NMDA receptorfunktion hos nervcellerena. Det minskar NMDA-stimulans. DHA minskar flödet av överskottsnatrium och kalcium i nervcellen. DHA skyddar nervcellerna. DHA hjälper till att reglera balansen av AA i kroppen samt vätskebalansen i cellen. DHA visar sig även ha positiv inverkan på ögats funktion, inlärning och minnet. DHA:s bidrag till en hälsosam utveckling av hjärnan sker främst vid sista tremånadsperioden i fosterstadiet och vid de första 4–6 månaderna som spädbarn.

Den är också känd som ett ämne som minskar aggressivt beteende, minskar depression och minskar dementa symtom samt förbättrar synen. DHA minskar noradrenalin. Det är ett synergistiskt ämne till EPA och förekommer oftast i ett förhållande av 2:3 till EPA. Den samarbetar med EPA för att åstadkomma alla effekter som beskrivs under fiskolja och omega-3-fettsyror. Förutom sitt samarbete med EPA finns det tillskott där DHA kombineras med arakidonsyra (AA) för att förbättra utveckling av hjärnan hos spädbarn.

DHA förekommer i olika kombinationer med andra fettsyror, t.ex. EPA, GLA och AA för skräddarsydda ändamål, t.ex. för att hjälpa utveckling av en frisk hjärna hos spädbarn, att minska ADHD-symtom, förbättra dyslexi och hjärnans funktion.

Bristsymtom och terapeutisk användning
EPA: Bortsett från att sänka för höga kolesterolnivåer åstadkommer EPA följande:

• sänkning av triglyceridnivåerna i blodet
• sänkning av förhöjt blodtryck
• ökning av det goda, gynnsamma kolesterolet (HDL)
• sänkning av det onda, skadliga (LDL)-kolesterolet
• minskning av risken för trombos (skadlig blodkoagulering)
• minskning av blodplättsansamlingar och har lätt blodförtunnande effekt
• allmän reducering av risken för hjärt-kärlsjukdomar som är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden.
• minskar inflammation och allergiska reaktioner
• ökar mental funktion
• minskar stresshormoner
• motarbetar metabolt syndrom och diabetes
• bra för hud och hår
• gynnar fettförbränning
• motarbetar depression och mentala sjukdomar
• gynnar viktkontroll
• reglering av utsöndring och viskositet av kroppsvätskor
• reglering av nervförmedling
• behålla frisk njurfunktion och vätskebalans
• reglering av takten vid celldelning
• hålla mättade fetter i rörelse i blodomloppet.

DHA:
• som tillskott till gravida kvinnor, speciellt i sista halvan av graviditeten. I förebyggande syfte speciellt för undernärda mammor eller kvinnor med allergi
• spädbarn med fördröjd utveckling
• autistiska barn
• barn med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, dyslexi, hyperaktivitet, ADHD
• minskar impulsivt beteende hos ADHD-barn
• äldre personer med minnesbesvär eller början av demens eller Alzheimers
• barn med cystisk fibros
• barn som har depression och ångest.

Risk för näringsbrister
Vegetarianer, de som är allergiska mot fisk eller inte äter fet fisk.

Bästa källorna för EPA och DHA (g/100 g)

EPADHA EPADHA
Sill1,031,63Krabba0,290,14
Makrill0,891,56Ostron0,210,24
Regnbågslax0,601,76Musslor0,200,08
Lax0,491,33abborre0,080,19
Atlanttorsk0,060,17

1 000 mg fiskolja innehåller ofta 180 mg EPA och 120 mg DHA.

Mängd fiskolja i g som behövs för att ge 1 g EPA+DHA varierar bland olika fisktyper:

Tonfisk, färsk       2,5–12 gTonfisk             4 g
Makrill      2,0–8,5 gForell   3,0–3,5 g
Ostron      2,5–8,0 gSardiner   2,0–3,0 g
Hälleflundra       3,0–7,5gSill   1,5–2,0 g
Lax      1,4–4,5 g

 

Fisk och kvicksilverförgiftning
Fisk består av fullt med essentiella näringsämnen och fetter. Den bistra verkligheten är att nästan all fisk också är kontaminerad med kvicksilver och andra gifter. Eftersom kvicksilver snabbt bioackumuleras i matkedjan, finner man högre koncentration av kvicksilver i större, äldre fiskarter som:
• haj
• tonfisk
• svärdfisk
• kungsmakrill
• tilefish.

På www.gotmercury.org finns ett sätt för konsumenter att beräkna hur mycket kvicksilver de får i sig. Kalkylatorn där kan hjälpa dig att avgöra vilken typ och mängd av havsmat som är säker för dig och din familj.

Dosering
RDI: gränsvärde saknas.
ODI: 250–600 mg EPA. Motsvarar 1–4 g.
Typisk dagsdosering av fiskolja: Vid lättare besvär: 4 g fiskolja, innehåller 600–700 mg EPA och
400–500 mg DHA. Vid svårare besvär: t.ex. hjärt-/kärlsjukdom eller inflammation.
Foster och spädbarn: bästa intag sker genom bröstmjölken hos modern som tar fiskolja/DHA tillskott.
Välling eller mjölkersättning med tillsatt DHA.
Småbarn 1–4 år: Tillskott innehållande 100–300 mg DHA.
Barn 5–12 år: Tillskott innehållande 200–600 mg DHA.
TDI: 500–2 000 mg EPA. Motsvarar 3–12 g fiskolja. Tillskott av fiskolja (EPA/DHA) kan minskas med ca 25–50 procent om man äter ishavsfisk 2–3 ggr i veckan. 100 g fetfisk = 180 mg fiskolja = 180 mg EPA/120 mg DHA.

Effektiva terapeutiska doser av EPA/DHA är ännu inte helt säkerställda. Enligt vissa riktlinjer rekommenderas: (Linder hänvisar i sin bok – se referenser, till Gorlin (1988)
• 2–4 g fiskolja för antitrombotisk effekt och friska blodfettvärden.
• 4–8 g fiskolja för antiinflammatorisk effekt.
• 2–10 g fiskolja för bättre mentalfunktion.
• 4–24 g fiskolja för att sänka plasmalipider.

Stora problemet vid intag av fisk är förekomsten av tungmetaller, främst kvicksilver, samt kemikalier, främst PCB. Med högkvalitativa tillskott vet man att oljan är verksam och inte förorenad.
DHA finns naturligt i bröstmjölk men inte standard mjölkersättning och välling. Det är endast under senare år man har tillsatt DHA i välling. DHA kan också förekomma i näringskombinationer i pulverform som används som komplement till välling och som är anpassade till allergiska barn.
DHA förekommer även som vegetarisk källa (Neuromins) koncentrerad från alger som ett enskilt tillskott. Detta är ett mycket bra tillskott att komplettera intag av linfröolja eller hampaolja för vegetarianer, speciellt för yngre och äldre.

Toxiska doser och kontraindikation
Ingen känd toxicitet. Man har däremot rapporterade biverkningar vid intag av fiskolja eller fiskleveroljatillskott innehållande EPA/DHA. De vanligaste är besvären med fisksmaken, rapningar, näsblödningar, illamående och lös avföring. Försiktighet bör iakttas av personer med blödarsjuka eller problem med för tunt blod. Blodkoaguleringstider förlängs vid tillägg av stora doser EPA/DHA. Vissa personer som har lätt för att blöda (t.ex. näsblödning), kan reagera med ökad blödning vid regelbunden användning av EPA/DHA. Personer med svår njurinsufficiens bör också iaktta försiktighet. Högt intag av fiskolja kan orsaka lös avföring och rapningar av fisk.
Många människor, speciellt äldre människor får en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar med regelbundet intag av något som är blodförtunnande. Därför rekommenderar ofta läkare äldre att inta en Magnecyl per dag. De blodförtunnande effekter som fiskolja har är något svagare än de som Magnecyl ger men det innebär mycket mindre risk för biverkningar än regelbundet intag av Magnecyl eller Trombyl som ökar risken för inre blödningar och irritation på tarmväggarna.
Fiskolja kan vara kontraindikerat eller användas med stor försiktighet vid kärlkramp och hjärtsvikt.

Interaktion med läkemedel
Positiv interaktion/ökat behov av tillskott med: Antiarytmika, cytostatika, medel vid diabetes, neuroleptika, psykoanaleptika.
Negativ interaktion/undvik tillskott: Antikoagulantia. EPA/DHA förstärker effekten av blodförtunnande medel som Magnecyl, Trombyl m.fl. vilket gör att mindre doser kan användas för att uppnå samma effekt. Det är större risk med en blodförtunnande effekt när det intas i form av fiskolja än när det intas i form av algbaserad DHA (neuromins).
Blandad interaktion: Antihypertensiva medel, antiinflammatoriska och antireumatiska medel.

Interaktion med näringsämnen
Endast intag av EPA/DHA i terapeutiska doser under många månader eller år kan störa omega-6- /omega-3-förhållandet om man inte ev. kompletterar med GLA-tillskott eller kombinationstillskott av fettsyror. E-vitamin förstärker den blodförtunnande effekten av fiskoljatillskott. Oljans blodförtunnande egenskaper kan kompenseras med komplettering av cayenne som stärker kroppens blodkoagulerings¬förmåga.
Bioflavonoidkomplex kan också vara ett bra komple¬ment eftersom bioflavonoiderna stärker små kapillärer, vilka lätt brister hos vissa personer. Intag av K-vitamintillskott eller kraftigt ökat intag av mörka grönsaker kan minska den blodförtunnande effekten av fiskolja.

Nyckelorgan
Nervsystemet, tänder, hud, reproduktionsorgan, hjärta, leder och blodkärl.

Absorptionsbefrämjande ämnen
Vitaminer: A, C, D och E. Mineral: P.

Synergister
Vitaminer: E.

Antagonister
Vitaminer: K.

 

Exempel på studier, referenser

Fiskolja och metastaser
Fiskolja reducerar celldeformiteter och reducerar att cancercellen sitter fast vid den endotheliala extracellulära matrixen. Dessutom minskar fiskolja tumörceller i lymfknutarna, lung- och levervävnad via immunmodulering samt motverkar blodplättssammanklumpning. Människan utvecklades genom att konsumera en kost med samma mängder omega-3 som omega-6. De senaste 150–100 åren har det skett en dramatisk ökning av omega-6 p.g.a. ökat intag av oljor från majs, solros, tistel, bomullsfrön och sojabönor. Kvoten mellan omega-6 och omega-3 är nu 20–30:1 istället för som tidigare 1:1 eller 2:1. Bl.a. intar vi stora mängder arakidonsyra från kött som tillhör omega-6-familjen. Omega-3 och omega-6 tävlar om inkorporeringen i cellmembranen, och dessa förändringar i kosten har lagt grunden för många kroniska sjukdomar – särskilt cancer.

• Omega-6-familjen producerar prostaglandin E2 som associeras med hämmandet av immunresponsen, inklusive hämmandet av cytokiner (interleukin 1), försvagning av T-cellprofilering samt funktion: makrofagerna och naturlig cytotoxitet från cellerna gentemot maligna celler hämmas. Det försvagar immunförsvaret och främjar tillväxt av tumörer. Cyklooxygenas och 5-lipoxygenas stimuleras och är nödvändigt för metastasutveckling av många tumörceller.

• Omega-3 reducerar tillväxt av tumörer och metastaser vid bröstcancer, magcancer, metastas adenocancer samt lungcancer med och utan cytostatikabehandling. Dessutom har fiskolja en stärkande roll som en tilläggsterapi till konventionell medicin vid bröstcancer. Många studier visar att det är säkert med fiskoljaterapi tillsammans med strålning. På samma sätt som omega-6 främjar många metastasaktiviteter i kroppen hämmar omega-3-cykloxygenas och 5-lipoxygenasaktivitet i många tumörceller.

Minska den totala mängden fett till 20 procent av totalkaloriintag och öka intaget av viltfångad lax (från nordostatlanten), makrill, sardiner och sill. Använd även tillskott som ger minst 1 500 mg fiskolja, av vilken 450 mg är EPA och 300 mg DHA. Det gäller framför allt om man äter en lågkalorikost och/eller en fettfattig kost. Fiskolja användes i majoriteten av nedanstående studier, men alfalinolensyra från linfrön och valnötter kan även ha liknande hälsobringande effekter. Linfrön kan vara bättre än linfröolja eftersom fröna innehåller mer fytokemikalier.
Man har funnit ett stort samband mellan typ av fett och hormonrelaterad cancer, såsom prostata- och bröstcancer. Östrogen kan metaboliseras främst genom 2 huvudvägar: 16-alfahydroxyestron eller 2-hydroxyestron. 16 -alfahydroxyestron anses vara mer biologiskt aktiv och substansen har visat sig öka delning av celler hos däggdjur i studier.
2-hydroxyestron har till skillnad från 16-alfahydroxyestron i vissa studier associerats med mindre risk för bröstcancer. Den moderna västerländska dieten som är rik på linolsyra minskar kvoten mellan 2-hydroxyestron och 16-alfahydroxyestron och på det viset ökar cancerrisken.
Det finns tillräckligt med bevis för att fiskolja hämmar tumörutveckling i olika organ, främst i bröst och prostata.

Artritkänslighet
24 möss fick antingen en fiskoljediet eller majsoljediet. Möss uppfödda på fiskoljediet var mindre benägna att utveckla artrit (ledinflammation) vid provokation. Forskarna såg prostaglandinförändringar och ökad mängd omega-3-fettsyror i makrofagernas fosfolipider och bedömer dessa förändringar som anledningen till det minskade artritinsjuknandet.
Leslie CA. ”Dietary fish oil modulates macrophage fatty acids and decreases arthritis susceptibility in mice”.
J of Exper Med, 1985;162:10:1336-1349.

Blodfetter
Författaren till artikeln har gått igenom 72 placebokontrollerade studier angående omega-3-fettsyrors effekt på blodfetter som varat längre än 2 veckor. Hos friska personer minskade triglycerider i genomsnitt 25 procent, totalkolesterol ökade 2 procent, p.g.a. en 4-procentig LDL-ökning och en 3-procentig HDL-ökning. Hos personer med förhöjda triglyceridvärden minskade dessa med 28 procent, medans LDL ökade med 7 procent, och totalkolesterol och HDL låg stabilt. Alla förändringar var signifikanta.
Harris WS, “n-3 fatty acids and lipoproteins: comparison of results from human and animal studies”. Lipids 1996;31:243-52.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

brod

Vad är det för fel på gluten?

Krönikan

Varför är det så många som mår dåligt av gluten? Varför pratas det så mycket om det – är det en hype eller inte? Här reder näringsterapeuten Ellinor Ladenberg ut begreppen och svarar på några viktiga frågor om gluten.

Mage-tarm-tema: matsmältningen

Magspecial: Matsmältningen – så funkar den

Mage

Mat som inte bryts ner kan jäsa i tarmen och ställa till med oreda. När tarminnehållet jäser bildas det bland annat gaser som kan göra magen uppblåst och smärtande. Vår matsmältning består av ett stort antal olika funktioner som ska samverka för att på bästa sätt förvandla maten till näring. Matsmältningen påbörjas redan i munnen och sedan hanteras maten hela vägen till ändtarmen där restprodukterna lämnar kroppen.

kanel

Kanel hjälper kroppen att bränna fett

Hälsa

Nya studier från ett amerikanskt universitet har visat att en av julens mest älskade kryddor han hjälpa till vid övervikt. Forskare har tidigare visat att ett ämne i kanel tycktes skydda möss mot övervikt och högt blodsocker men visste inte då vad som gjorde att kanel hade den effekten.

julskinka

Julens överlevnadsguide för intoleranta

Kost

Under julhelgen ligger stort fokus på mat och den gemensamma måltiden. För den som har födoämnesintoleranser och allergier eller har valt att leva som vegetarian eller vegan kan det vara lite knixigt, särskilt när man blir bortbjuden.

vinnare_detox

Årets detoxprodukt 2017 – rening på naturlig väg

Hälsa

Pure Cleanse röstades fram till vinnaren av Årets detoxprodukt 2017 bland sammanlagt 35 549 inkomna röster, i Swedish health awards. Pure cleanse är en produkt som hjälper kroppens utrensningsorgan på ett skonsamt sätt. Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. 

patrik Wincent julklappar och en dator

Experten: ”Låt inte julen bli en skuldfälla”

Krönikan

Julen närmar sig och med den en fantastisk tid där familj och vänner samlas. Det är en tid på året där vi oftast spenderar mer pengar än vanligt. Det är trevligt att köpa gåvor till sina nära och kära – även om det ibland kan innebära att vi lägger för mycket pengar. Många kommer därför sitta med stora skulder i januari. För de flesta innebär det bara en tillfälligt dipp i ekonomin men för andra kan det vara ett tecken på shoppingmissbruk där ekonomin riskerar försätta försämras, skriver Patrik Wincent terapeut och författare som delar med sig av några tips för att undvika alltför stora hål i fickorna.

Lena

Hon fick lusten tillbaka med mannens potensmedel

Sex- och relationer

Lena och hennes man möttes mitt i livet. De hade vuxna barn och mycket tid för varandra. Sexlivet var fantastiskt ändå tills den dag Lena kom in i klimakteriet. – Jag var arg och ovillig i nästan ett år. Då provade jag att ta samma kosttillskott som min man tog när han hade problem med potensen, och då kom lusten till sex tillbaka, säger Lena.

man läser på sin telefon

Undvik gamnacke med dessa enkla övningar

Naturlig hälsa

Börjar din nackrot sticka ut av att du sitter och tittar in i en dataskärm hela dagarna och ner i din smartphone resten av dagen – då har du troligen en gamnacke på väg. Besvär i nacke och axlar plus huvudvärk blir allt vanligare som en följd av all tid vi spenderar med huvudet framåttippat. Här följer kiropraktor Martin Franssons enkla tips på hur du motverkar gamnacke.

nio_anledningar_pyknogenol

9 anledningar att äta pyknogenol

Antioxidanter och fria radikaler

Pyknogenol hjälper vid flera olika problem och åkommor. Man kan tycka att det nästan är för bra för att vara sant, men anledningen till att pyknogenol hjälper på så vitt skilda områden är för att det är den mest kraftfulla naturliga antioxidant man idag känner till. Pyknogenol är ett tallbarkextrakt från fransk strandtall som är känt för sin antiinflammatoriska effekt.

rep som brister karin isberg

Stressexperten: ”Om stressen inte går över”

Mental hälsa

Under hösten har du kunnat följa Kureras artikelserie om stress med stressexperten Karin Isberg. Stress är inte farligt när den fungerar som det är tänkt, det vill säga som en tillfällig reaktion som rustar dig för att möta en fara. Problemet uppstår är när stressen blir ett konstant tillstånd.

vad_ar_en_adaptogen

Så upptäcktes ”antistress-vitaminerna”

Naturlig hälsa

Adaptogener är en relativt nyupptäckt kategori av naturligt förekommande substanser. Under 1960-talet startade det hittills största forskningsprojektet inom läkemedelsörter i öst. Målet var att hitta de växter som kunde öka prestationsförmågan hos soldater och arbetare.

Buddha_bowl

Buddha bowl med syrlig lök och vegansk chiliaioli

Recept

Vi ser dem överallt på sociala medier, Buddha bowl, poké bowl med flera. Skålarna med härligt färgglad inbjudande mat. En Buddha bowl är egentligen näringsrik mat som stärker din kropp och serveras till bredden i stora skålar. Innehållet kan varieras helt utifrån dina preferenser. Det här en variant som passar bra inför höstens kyliga kvällar. Den syrliga löken och aiolin kan förberedas och förvaras flera dagar i kylskåp.

Årets hälsoboost

Älskad liljeväxt blev Årets hälsoboost

Hälsa

Swedish health awards uppmärksammar personer, företag och produkter som främjar hälsa och välmående. I Swedish health awards röstades Årets hälsoboost fram bland sammanlagt 35 549 röster. Vinnaren Forever aloe vera gel är ett naturligt kosttillskott som utvinns ur innergelén på en liljeväxt. Aloe vera-växten har traditionellt använts som medicinalväxt av människan i tusentals år. 

Blue eye

Så får du bättre syn – 6 tips!

Naturlig hälsa

Efter 65 års ålder ökar risken att drabbas av försämringar på synen markant. Vanliga problem är till exempel makulativ degeneration som är förändringar i gula fläcken, och grå starr. Men det finns sätt att förebygga och även minska symtom som uppkommit. Blåbär, ringblommor och salvia hjälper dig i kampen. Bli expert och vässa synen med vår guide för ögonen.

kvinna äter vid datorn

Din arbetsplats – en bakteriehärd

Förkylning

Ett skrivbord rymmer mer än 400 gånger så mycket bakterier som en genomsnittlig toalett, därför är det viktigt att tänka på hygienen och hålla rent. Men det är inte bara ditt skrivbord som utgör en hälsorisk – hela arbetsplatsen kan vara full av dolda bakteriehärdar.

Sofia

Nu sover Sofia som på moln

Värk

Sofia Hansson, 36 år, har vant sig att leva med smärta. Hon har haft ont i kroppen så länge hon kan minnas. För bara några år sedan fick smärtan också ett namn. Men det kanske allra viktigaste, Sofia fann smärtlindring där hon minst anade. Sedan tre år tillbaka sover Sofia på magneter. Då försvinner smärtan under natten vilket gör att hon får en bra nattsömn och att hon vaknar utvilad.

två flickor kramas

Varför är det viktigt att visa tacksamhet?

Mental hälsa

Tacksamhet gör oss lyckligare. Det kan låta som någon sorts new age mubo jumbo men faktum är att forskning visar att vi blir lyckligare såväl i våra relationer som i livet i övrigt om vi påminner oss själva om att vara tacksamma för det vi har att glädjas åt i livet.

julgodis

Fyra fina recept till första advent

Hälsa

Första advent är det officiella startskottet för jul. Här ifrån och framåt är det fritt fram med glögg, pynt och allsköns julgodis med anledning av det vill vi på Kurera dela med oss av några av våra nyttiga varianter på säsongens godsaker.

Gunilla Andersson

Nypon minskade stelheten

Naturlig hälsa

För snart 20 år sedan började Gunilla Andersson bli stel i ena knäleden. En dag kom hon inte upp ur en låg stol och fick åka akut in till sjukhuset på grund av smärtan. Först trodde läkarna att hon led av benskörhet men sedan förstod man att hon fått artros. Gunilla valde att ta kosttillskott före konventionell medicin mot sin försämrade rörlighet. De senaste tio åren har hon tagit ett nyponpulver som gör henne rörligare i knäleden.

malena_sexualitet_lust

Sex och sånt med Malena Ivarsson

Sex- och relationer

I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Hon har följt män och kvinnors sexualitet både historiskt och i det personliga samtalet. I vårt moderna samhälle är det viktigt lyfta på tabun när det gäller sex, som när kvinnan har mer lust än mannen  – det finns en lösning på det problemet också menar Malena.

agneta_10_favoriter

Agneta Sjödins 10 hälsofavoriter

Hälsa

Agneta Sjödin är en kvinna med många järn i elden. Som programledare på TV har hon arbetat i nästan 27 år. Men hon är också författare och släppte sin åttonde bok i  år. De senaste åren har hon ägnat mycket tid åt sin inre resa. Idag känner hon sig starkare än någonsin och njuter av livet till fullo. Läs hennes tio bästa hälsotips.

one_pot_pasta

Supergod och snabb one-pot-pasta

Recept

En superenkel maträtt som slängs ihop på nolltid. En perfekt vardagsrätt och du slipper massa disk eftersom allt tillagas i en och samma kastrull. Använd gärna bönpasta för en glutenfri och proteinrik måltid.

ägg avokado

Så kan hormonerna hjälpa dig att hålla vikten

Kost

Det finns sätt att få hormonet leptin att arbeta för dig och hjälpa dig att hålla vikten. Här följer några tips. Studier visar att kostval, vanor och livsstilsförändringarkan påverka leptinhalterna på ett sådant sett att de bidrar till att göra det lättare att hålla en hälsosam kroppsvikt.

amanda

”Tack vare adaptogenerna har jag sluppit förkylningar”

Förkylning

Efter att Amanda Zetterqvist gått ut gymnasiet och börjat arbeta som frisör har hon varit förkyld varje månad och hemma från jobbet. Men för 1,5 år sedan fick hon höra talas om ett kosttillskott som ger snabb energi både mentalt som fysisk. – Tidigare var jag hemma från jobbet runt 30 dagar per år. Jag har haft två sjukdagar sedan jag började med adaptogenerna. Och när jag tar kosttillskottet håller jag energin under dagen och blir inte längre trött på eftermiddagarna, säger Amanda.