Kvinnor har större behov av taurin än män eftersom kvinnohormonet estradiol hindrar taurinsyntesen i levern. Taurinhalterna i blodet ökar allt eftersom zinkhalterna sjunker. Detta leder till låga halter taurin i hjärnan. Zink är därmed mycket viktigt för taurin.

L-taurin

Metabolism
Denna neurotransmittor tillverkas i kroppen från cystein i levern och från metionin i övriga kroppen.
B6-vitamin krävs för dess omvandling. Metionin byggs inte in i proteiner.
Kvinnor har större behov av taurin än män eftersom kvinnohormonet estradiol hindrar taurinsyntesen i levern. Taurinhalterna i blodet ökar allt eftersom zinkhalterna sjunker. Detta leder till låga halter taurin i hjärnan. Zink är därmed mycket viktigt för taurin.

Funktion
Taurin finns i hög koncentration, speciellt intracellulärt, i centrala nervsystemet, näthinnan, tallkottkörteln och muskler. Taurin gynnar bildning av GABA och motverkar effekterna av glutamat. Taurin är inte en essentiell aminosyra men möjligtvis semiessentiell och ingår i en amininnehållande svavelgrupp. Den tillförs också kroppen genom födan. Taurinets olika roller är ännu inte fullständigt klarlagt. Forskning visar att det krävs taurin i fas 2 i leverns avgiftning. Taurin reglerar biotillgängligheten av kalcium i hjärtmuskeln, blodplättarna och troligen nervsystemet under utveckling.
Dessutom kan den fungera som en antioxidant och som en komponent i biologiskt aktiva peptider som neurotransmittorn glautaurine (gamma-L-glytamul-taurine).
Shils ME. et al. Modern nutrition in health and disease, 8th ed. Philadelphia, Pa: Lea & Febiger.1994; Vol.1:477-485.

Taurinets mest kända funktion är att konjugera gallsalter som emulgerar fett, då den ingår som beståndsdel i den ena av våra 2 viktigaste förekommande gallsalter. Gallsalterna är en förening mellan kolsyra, som bildas ur kolesterol, gallsalter i tarmen, och aminosyran glycin eller svavelföreningen taurin. Gallsalterna är vattenlösliga och emulgerar fettet, d.v.s. omvandlar fettet till många små fettdroppar. En del är så små att de kan tas upp via tarmslemhinnan direkt, men emulgeringen är främst till för att åstadkomma en större yta där tarmens fettspjälkande enzymer kan arbeta. Gallsalterna påskyndar också verkan av bukspottkörtelns fettspjälkande enzym.
Gallsalterna krävs inte bara för absorptionen av vanligt fett utan också för upptaget av de fettlösliga vitaminerna A, E, F och framförallt K. Gallsalterna håller det kolesterol som lämnar kroppen via gallan i lösning och förhindrar bildning av gallsten. Gallsalterna ökar tarmperistaltiken så att tarminnehållet kommer i kontakt med tarmväggen och dess näring kan tas upp av kroppen.

 

Gallsalterna är inte en utsöndringsprodukt utan ca 90 procent återupptas från tarmen för att åter användas. Brist på gallsalter är inte ovanligt, då aminosyrorna cystein och metionin ofta förekom¬mer i alltför ringa grad i dagens kost.
Man har länge uppmärksammat taurins roll tillsammans med glycin och gamma-aminosmörsyra, som hämmande neurotrans¬mittorer. Vid brist på hämmande neurotransmittorer uppkommer överstimulering och överretning av vissa delar av hjärnan vilket leder till svåra konvulsioner. Forskare vid bl.a. University of Arizona har experimenterat med råttor, hos vilka man framkallat epileptiska anfall orsakade av taurinbrist. Detta indikerar att taurin är ett kraftfullt, selektivt och varaktigt anti-konvultionsmedel. Även hos människor med epilepsi har man funnit att koncentrationerna av taurin är alltför låga medan glycin-nivåerna är klart förhöjda. Antikonvulsionseffekten har även påvisats i studier med människor. Taurin har en uppenbar roll när det gäller att normalisera balansen mellan andra aminosyror, vilken är fullkomligt rubbad vid epilepsi. Brist under barndomen ger anlag för epilepsi, MS och Downs syndrom. Taurin har också visat sig ha en positiv inverkan vid hormonella störningar. Den skyddar hjärtmuskeln från kalium- och kalcium¬brister genom att reglera, med hjälp av manipulation av de osmotiska potentialerna, retligheten hos membranen i hjärtat och får då en antiarytmisk effekt, d.v.s. motverkar avvikelser från den normala hjärtrytmen. Denna effekt har visat sig vara utomordentligt viktig vid bantning där brist på kalium och kalcium annars kan få obehagliga konsekvenser. Under strikta dieter kan tillförsel av svavelrika aminosyror såsom metionin och cystein, grundsubstanser för bildandet av taurin, skydda hjärtmuskeln från kalium- och kalciumbrist. Taurin har en insulinliknande inverkan på blodsockret.
Taurin är den aminosyra som finns i största mängd i hjärtat. Den bibehåller kalium och kalcium i hjärtmuskeln och stödjer därmed hjärtats funktion. Forskarna fortsätter att undersöka dess viktiga roll för hjärtats hälsa.

Studier har påvisat högre halter taurin i hypofysen och tallkottkörteln efter utsättande för naturligt fullspektrum ljus. Människor som inte får tillräckligt med dagsljus kan utveckla mentala störningar och depression som kan vara relaterade till taurinbrist.
Trots att taurinbehoven tillgodoses genom syntesen av metionin eller cystein så betraktas taurin av många näringsexperter såsom en essentiell aminosyra hos barn. Den behöver också tillsättas vid intravenös behandling, vid brist på B6, metionin eller cystein.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Hormonobalans, dåligt upptag av fettlösliga ämnen, MS, Downs syndrom, epilepsi, mjölkbrist vid amning, hjärtklappning, hjärtsvikt, hjärt-/kärlsjukdomar, retinit pigmen¬tosa, diabetes, fotosensibilitet, höga bilirubinhalter, förhöjda kolesterolvärden, gallsten, depression, likgiltighet, trötthet, utmattning, sömnstörningar och snabb viktförlust.
Brist hos katt leder till blindhet, men inte hos människa. Möjligtvis kan brist öka risken för epileptiska anfall och hjärtarytmier. Brist kan även uppstå vid alkoholmissbruk, zinkbrist, candidainfektion i tarmen.

Förutom användning av taurin vid ovanstående symtom kan det användas i följande terapeutiska syften:
• vid stress eftersom taurin förbrukas fortare då
• antiarytmisk och hjärtstärkande effekt, liknande digitalis/Lanacrist
• nedsatt immunsystem
• ökar IQ hos patienter med Downs syndrom
• tillsammans med zink vid ögonbesvär
• hypernatremisk uttorkning
• trauma

Källor i kosten
Om du lider brist på taurin kan nivåerna inte återställas enbart genom kosten. Höga halter av taurin finns i animaliskt protein och ägg men existerar inte i vanliga vegetabilier.
Bra källor för svavel och cystein är ägg, vetekli, fisk, ärtväxter, kött, höns, brysselkål, lök, vitlök, pepparrot, kål, råris, sesamfrö, pumpakärnor, havregryn, avokado, ost och mjölk.

Dosering
500–3 000 mg per dag mellan måltiderna, helst tillsammans med fruktjuice.

Toxicitet
Taurin kan stimulera frisättandet av magsyra och kan orsaka ulcerös kolit. Därför bör inte taurin kombineras med intag av aspirin. Får inte intas tillsammans med alkohol. Ökar insulinkänsligheten samt sänker blodsockret.

Kontraindikationer
Personer hyperkänsliga mot taurin och gravida och ammande kvinnor, bör undvika tillskott av taurin eller inta under läkaröversikt.

Synergister
Pyrodoxin omvandlas i kroppen till pyrodoxal 5-fosfat som är den aktiva formen av vitamin B6 vilken är viktig för bildningen av taurin från cystin. A-vitamin, zink och mangan hjälper också till vid bildandet av taurin.

Antagonister
Individer som inte äter någon animalisk föda tros lida brist på taurin. Det finns flera olika sjukdomstillstånd där omsättningen av taurin är hög t.ex. hjärtsjukdomar och anfallssjukdomar. Indirekt kan brist på vitamin B6 minska bildandet av taurin. Aminosyrorna alanin, glutaminsyra och pantotensyra kan hämma taurin metabolismen. Taurinhalterna i blodet stiger när zinknivåerna är låga och resulterar i låga taurinnivåer i hjärnan vilket i sin tur leder till anfall. Hög alkoholkonsumtion och användning av salicylater kan också orsaka taurinbrister. Estradiol minskar bildningen av taurin i levern.

Exempel på studier, referenser

Taurin förebygger och förbättrar diabetes
En liten studie visar att intag av taurintillskott både förebygger samt förbättrar diabetestillståndet hos barn. Blodsockervärden samt njurstatus förbättras med intag av taurintillskott.
Franconi F. et al. “Taurine supplementation and diabetes mellitus”. Curr Opin Clin Care, 2006;9:1:32–6.

Källor

Laidlaw SA, et al. ”Newer concepts of the indispensable amino acids”. Am Clin Nutr, 1987; 46:593–605.
Laidlaw SA. et al. ”The Taurine content of common foodstuffs”. J ParentEnteral Nutr,1990;14:183–88.
Mallinckrodt E. et al. ”Taurine: a role in osmotic regulation in mammalian brain and possible clinical significance”. Life Sci, 1980;26:1561–8.
Paauw JD. et al. ”Taurine supplementation at three different dosages and its effect on trauma patients”. Am J Clin Nutr, 1994:60:203–6.


Skriv ut artikel


Omega-3-kapslar på tallrik

Därför är omega-3 bra för hjärtat

Hälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden och man söker ständigt efter sätt att förebygga dem. Att tillföra mer av fettsyran omega-3 är ett smart sätt att skydda sitt hjärta har det visat sig. Här får du veta mer.

Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.

tjej ligger på säng i mörkt rum

Få bättre mental hälsa naturligt

Mental hälsa

Varje år den 10 oktober inträffar Världsdagen för mental hälsa, en dag instiftad av FN. Med anledning av det vill Kurera passa på att belysa att enligt siffror från Socialstyrelsen äter fler än 1,6 miljoner personer i Sverige, omkring 17 procent av befolkningen, psykofarmaka - det vill säga läkemedel som riktar sig mot psyket. Men - behövs verkligen alltid läkemedel - eller finns det andra alternativ, och i så fall vilka?

Bi sitter på vit blomma

7 tillfällen då bidrottningsgelé hjälper

Gravid/barn

De flesta kvinnor har hormoner som åker bergochdalbana under livet. Symtom kan innebära allt från depression och minskad livslust, till minskad sexlust, oförmåga att hålla sitt humör i schack, nattliga svettningar, torra slemhinnor och försämrad förbränning. Ett naturligt sätt att förbättra sin hormonstatus är via fytoöstrogenrika livsmedel och bidrottningsgelé. Här får du veta mer.