Tiamin behövs för omsättning av kolhydrater, fett och protein. Det är särskilt verksamt inom kolhydratmetabolismen i hjärnan. Alla celler i kroppen är beroende av B1 för nedbrytning av kolhydrater till glukos och sedan förvandling till energi.

Vitamin B1, tiamin

Historik

1855 lyckades en officer i japanska flottan bota sjukdomen beriberi genom att ge sin besättning mjölk, grönsaker och kött. Vid det tillfället hade 60 procent av besättningen drabbats av sjukdomen. Under den tiden beriberi härjade, fick 3 av 10 sjömän sätta livet till i japanska flottan, främst p.g.a. en kosthållning baserad på polerat ris.
1896 upptäckte den holländska läkaren Eijkman att kycklingar som fick råris blev av med beriberi. Symtomen uppkom av en kost baserad på vitt ris.
1915 upptäckte Funk ett ämne i risskal som döptes till B-vitamin. Senare visade det sig att det fanns fler sådana faktorer i risskal och då döpte man om vitaminet till B1.
1926 först isolerad från riskli av Jensen och Donath.
1929 Eijkman delade Nobelpriset för sin upptäckt av vitamin B1.
1936 syntetiserade amerikanen R.R. Williams vitamin B1 och döpte det till tiamin.

Kemi
Det totala kroppsinnehållet av tiamin ligger på ca 25–30 mg. Tiaminhydroklorid är en vit kristallin vattenlöslig substans som består av tiazol och pyrimidin. Tillgängligheten av tiamin i maten påverkas av närvaron av antitiaminfaktorer (ATF).  ATF finns i bl.a. svart te och kaffe, inklusive koffeinfritt kaffe. Klorerat vatten tenderar också att förstöra tiamin. Tiamin kan endast lagras i högst 2 veckor i kroppen.

Metabolism
Tiamin absorberas relativt väl av tarmen och konverteras snabbt till fosforylerade former. Det lagras dåligt och utsöndras i urin som olika hydrolyserade och oxiderade produkter. 90 procent av blodets totala tiaminhalt finns i formen av kokarboxylas. 80 procent av tiamin i blodet finns i de röda blodkropparna.
Tiamin bildar estrar med olika syror. De viktigaste är tiaminmonofosfat (TMF), tiaminpyrofosfat (TPF) och tiamintrifosfat (TTF).
Tiamin absorberas passivt i tolvfingertarmen och bäst i sur miljö. Det finns även en aktiv mekanism för upptag i tunntarmen. TPF är en alltför stor molekyl för att kunna absorberas genom tarmslemhinnan och behöver klyvas under inverkan av ett enzym för att den mindre tiaminmolekylen ska kunna upptas. Allicin, en substans som finns i vitlök och lök, ökar tiaminabsorptionen genom att allicinet förenas med tiaminet och därmed gör det lättare upptagbart. Små mängder tiamin (ca 30 mg) finns i kroppen, varav 50 procent i muskelvävnader. Tiamin finns även i hjärtat, levern, njurarna och hjärnan.
TPF fungerar som ett magnesiumberoende coenzym för aktiva aldehydtransferaser. Det är nödvändigt vid den oxidativa dekarboxyleringen av pyruvat för att bilda acetyl-coenzym A. Det behövs också vid den oxidativa dekarboxyleringen av andra alfa-ketosyror såsom alfa-ketoglutarat och diketokarboxylaser deriverade från aminosyrorna metionin, treonin, leucin, isoleucin och valin. TPF deltar även i pentosmonofosfatshunten som coenzym till transketolas.

 

Funktion
Tiamin behövs för omsättning av kolhydrater, fett och protein. Det är särskilt verksamt inom kolhydratmetabolismen i hjärnan. Det fungerar som ett coenzym vid omvandling av glukos till energi i muskler och nerver. Den bryter ner överskott av pyrodruvsyra och där TTF eller TPF möjligen också har en specifik roll i neurofysiologin vid initieringen av nervimpulser.
Denna funktion skulle vara oberoende av dess roll som coenzym. Alla celler i kroppen är beroende av B1 för nedbrytning av kolhydrater till glukos och sedan förvandling till energi.

Följande egenskaper associeras till tiamin:

 • är delaktigt i cellernas energiproduktion
 • medverkar när nikotinsyra och nikotinamid bildas från tryptofan
 • fungerar som en antioxidant, speciellt mot oxiderade former av hemeproteiner
 • kan förbättra B-lymfocyternas funktion
 • ökar mängden blod som hjärtat pumpar
 • kan förbättra muskeltonus och verka närande för muskelfascian
 • medverkar vid omvandling av fettsyror till steroidhormoner i kroppen
 • kan underlätta matsmältningen, speciellt nedbrytning av kolhydrater och förbättra tarmperistaltiken
 • kan skydda vid olika typer av stress och fungera stärkande för nervsystemet
 • behövs som föda för vissa typer av tarmbakterier
 • bidrar till reglering av aptiten
 • medverkar i utsöndring av toxiska metaller, speciellt bly
 • bidrar till syresättning av hjärnan
 • har en positiv effekt på den mentala attityden
 • kan fungera som acetylkolin i hjärnan vid höga doser
 • viktig för optimal tillväxt för foster och barn
 • har en mild vattendrivande effekt
 • kan minska smärta vid operationer i munhålan
 • motarbetar åksjuka och sjösjuka
 • bidrar till friskare myelin.

Bristsjukdomar och tidiga bristsymtom

Tydliga bristtillstånd

Beriberi; perifer neuropati, muskelsvaghet, ömhet eller/och spänningar i vadmusklerna, ödem, ökad hjärtfrekvens, högt pulstryck, andnöd, cyanos, hjärtförstoring och hjärtsvikt som kan leda till cirkulatorisk kollaps. Cerebral beriberi eller vanligen kallad Wernicke-Korsakoffs syndrom består av dels Wernickes sjukdom (nystagmus orsakat av affektion av sjätte kranialnerven, dubbelseende, ataktisk gång och mental förvirring) dels av Korsakoffs psykos (encefalopati med specifik minnesstörning). Wernicke-Korsakoffs syndrom förekommer vanligen hos alkoholister men har även beskrivits vid andra tillstånd av tiaminbrist. Det förekommer också infantil beriberi med hjärtpåverkan eller cerebrala symtom hos spädbarn, vanligen mellan 2–3 månader gamla.

Marginella brister och tidiga tecken på bristsymtom
Tidiga bristsymtom kan vara mentala symtom som irritabilitet, abnorm trötthet, oro, sömnlöshet, depression, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, mental förvirring, viktminskning, anorexi, illamående, matsmältningsproblem, överkänsliga tänder, förstoppning, diarré, snabb puls, ojämna hjärtslag, låg kroppstemperatur, nedsatt glukostolerans, sänkt hemoglobinhalt, impotens, smärtkänslighet.

Ökad risk för att utveckla brister
Förekommer hos äldre, > 55 år, alkoholister, nyopererade, rökare, gravida och ammande mödrar, dialyspatienter, diabetes, fysiskt aktiva människor med högt intag av kolhydrater, samt vid fysisk och mental stress, anorexi, feber, kräkningar, diarré, svettningar, sömnbesvär, aggressivitet, slembildning, rethosta, p-pilleranvändning, kroniska leversjukdomar, hypertyreoidism, bantning, högt intag av te, kaffe, alkohol och raffinerat socker, kontinuerligt bruk av antacida och diuretika, diet med högt intag av kolhydrater främst från polerat ris, genetiska sjukdomar med acidos samt ökad muskelaktivitet.

Terapeutisk användning
Förutom vid behandling av tydliga bristsymtom kan tiamin användas vid:

 • åk- och sjösjuka (50–200 mg)
 • hjärtsvikt (200–300 mg)
 • epilepsi (50–100 mg/dag)
 • minnesbesvär och Alzheimers (3 000–6 000 mg)
 • vissa anemier, trötthetssymtom
 • diabetisk neuropati och polyneuropatier
 • känslobortfall eller ödem i armar och ben
 • facialispares (ansiktsförlamning)
 • optikusneurit
 • glaukom (grön starr)
 • cirkulationsrubbningar, hjärtbesvär
 • idrottsprestationer för ökad prestation och minskad trötthet
 • stabilisering av aptiten
 • bältros, ischias, trigeminusneuralgi och vid smärta efter operation
 • för att hålla bort mygg
 • depression, sömnbesvär, irritabilitet, nervositet
 • alkoholavvänjning, schizofreni, ångest och neuroser
 • avgiftning av bly eller pesticider
 • alkoholcirros
 • hypertyreos
 • försämrad matsmältning
 • lumbago
 • MS
 • huvudvärk
 • dysmenoré. 

Bästa källorna för vitamin B1 (mg/100 g)

                                    Sverige       USA

Torrjäst                              2,4         2,4

Solrosfrön                          2,3         2,0

Vetegroddar                                     1,7                                     0,2

Sojabönor, torkade                           1,1                                     0,2

Paranötter                              1         0,6

Fläskfilé                             0,8         0,9

Sojamjöl                             0,8         0,4

Havregrynsgröt                                 0,7               0,6

                                      Sverige    USA

Hirs                                   0,7         0,7

Vetekli                              0,7         0,7

Råris                                 0,5         0,5

Kidneybönor                    0,5         0,4

Njure, nötkött                   0,4         0,4

Vetekross                        0,35         0,6

Lever, nöt                         0,3       0,25

Rågmjöl, fullkorn             0,3         0,3

 

Dosering

RDI: 1,0–1,5 mg.
ODI: 4–50 mg.
TDI: 50 mg–6 000 mg.

Toxiska doser
Någon toxisk dos för människor finns inte konstaterad. Mycket liten risk för skador av överdosering. Hos apor är den dödliga dosen högre än 350 mg/kg kroppsvikt. Höga doser över 500 mg kan ge trötthet hos vissa. Överskott av tiamin utsöndras snabbt genom njurarna. Gravida kvinnor kan inta doser upp till 100 mg dagligen utan risk för toxicitet.

Interaktion med läkemedel

Positiv interaktion/ökat behov av tillskott med: analgetika, antacida medel, antibakteriella medel, antiepileptika, bronkdilaterande medel, diuretika, hjärtglykosider, medel vid glaukom, medel vid magsår, p-piller, östrogen. Vätskedrivande läkemedel, östrogen, digitalis läkemedel, aspirin, koffein och sulfa ökar utsöndringen av tiamin. Antacida (magsyraneutraliserande läkemedel) ökar behovet av vitamin B1. Laxantia och vattendrivande är kända för att skapa tiaminbrist. Intag av tiamin förbättrar mental funktion hos epilektiker som intar epilepsimedicinen Dilantan.

Interaktion med näringsämnen
Antagonister till vitamin B1 är blåbär, cikoria, svarta vinbär, brysselkål, rödkål, alkohol, kaffe eller te. Sulfiter som konserveringsmedel samt svart te minskar tiaminmängden i kroppen. Magnesium behövs för konvertering av tiamin till dess aktiva form.

Matlagning
B1 förstörs i maten vid upphettning över 100 grader. Att ångkoka, lättkoka, lättsteka eller woka under korta perioder gör att det mesta av tiaminet stannar kvar i maten. Som med de flesta vitaminer så är det beredning i höga temperaturer under lång tid (t.ex. > 15minuter) som förstör vitamininnehållet i maten. 50 procent av tiaminet går förlorat vid rostning av kött, 30 procent vid kokning och 15 procent vid lättstekning. I torr form är den värmestabil upp till 100oC. Tiamin är i sur lösning (pH < 5) stabilt mot upphettning och oxidation. Vid pH 7 eller högre förstörs det vid kokning eller annan upphettning. Vid pH 8 eller högre, gulfärgas tiaminet och förstörs av en komplex serie irreversibla reaktioner. Förlusten av tiamin är upp till 60 procent vid kokning av grönsaker och 5–35 procent vid bakning av bröd. Dock är tiamin resistent mot nedfrysning.

Beredningsformer
Upptag av oralt tillskott av tiamin är bättre vid små doser (1–30 mg) än vid megadoser. Tiamin tas inte upp väl i bryggenjästpreparat. Tiaminhydroklorid och tiaminmononitrat är de bästa former för oralt intag, men effekter av intramuskulär och intravenös behandling är mycket bättre än vid peroralt intag. Tiamin tetrahydrofurfuryl disulfid är en form av tiamin med mycket bra upptag. Vid svåra neurologiska sjukdomar och smärta bör man helst använda tiamin i intraorala och intramuskulära injektioner.
Kosttillskott för oral användning finns i form av tabletter eller kapslar från 10–100 mg. I injektionsform finns det i koncentrationer mellan 10–100 mg per ml. Intramuskulära samt injektioner i munhålan användes flitigt av många tandläkare på 1950- och 1960-talet vid neuralgier och för smärtlindring. Dr Klenner från USA använde framgångsrikt intramuskulära injektioner för lindring av MS-symtom under många år. Samma resultat kan inte uppnås med peroralt intag.

Nyckelorgan
Nervsystemet, hjärnan, levern och hjärtat.

Absorptionsbefrämjande ämnen
Vitaminer: B2, B3, folsyra, C och E.
Mineral: Mn och S.

Synergister
Vitaminer: E, C, B, fungerar bäst när man kombinerar den med ett B-komplex preparat. B6, B12, B3, B5, A, folsyra och B2.
Mineral: Co, Cu, Fe, Mg, Mn, P, K, Se, Na och Zn.

Antagonister
Vitaminer: B6, B2 och B12.
Mineral: Mg, K och Zn.

Analyser och mätmetoder

Den idag mest pålitliga metoden för att påvisa tiaminbrist är mätning av erytrocyt transketolasaktivitet (ETKA) och dess procentuella förhöjning efter tillfört TPP, vilket går under benämningen tiaminpyrofosfateffekten (TPPE). Man kan också mäta, tiamin, tiaminmetaboliter, pyruvat-, alfaketoglutarat, laktat- och glyoxylatnivåer i blod samt metylglyoxylatnivåer i urin.

Exempel på studier, referenser

Hjärtsvikt
I en dubbelblind, randomiserad studie där 30 deltagare med medelsvår-svår hjärtsvikt (NYHA II-IV) medicinerades med Furosemid (Lasix), fick hälften av deltagare placebo och hälften 200 mg tiamin intravenöst dagligen i 7 veckors tid. Både tiaminstatus och vänsterkammarfunktion förbättrades signifikant.
Shimon I. et al. ”Improved left ventricular function after thiamine supplementation in patients with congestive heart failure receiving long-term furosemid therapy”. Am J Med, 1995;98:485-90.

Minskad hjärtsvikt med tiamin
Låga tiaminvärden är associerade med hjärtsvikt.
Hanninen SA. et al. “The prevalence of thiamin deficiency in hospitalized patients with congestive heart failure”.
J Am Coll Cardiol, 2006;47:354–61.

Huvudvärk
Vitamin B1 gav lindring vid 44 av 69 fall av huvudvärk. Det orsakar nämligen utvidgning av ihopdragna blodkärl och har en muskelavslappnande effekt.
Hotzel D. “Vitamins – an overview”. Nierren-Und Hochdruckkrankheiten, 1992;21(suppl):3–9.

Blyförgiftning
Intag av ca 25 mg/kg kroppsvikt minskade absorption och ökade utsöndringen av bly hos råttor.
Kim JS. ”The effects of thiamine on lead metabolism”. Toxicol Lett, 1991;56:43–52.

Cancer
Ett dagligt tillskott av vitamin B1 (100 mg) minskade cellskador samt nedbrytningen av fibrin och kollagen hos cancerpatienter.
Journal of Nutrition, Growth and Cancer, (July-December 1984): 207-210.

Tiamin lindrar mensvärk
556 flickor (12–21 år) med smärtsam mens intog 100 mg tiamin under 90 dagar och fick mycket lindring. 87 procent blev helt fria från mensvärk, 8 procent fick stark lindring och endast 5 procent fick ingen hjälp alls.
Gokhale LB. “Curative treatment of primary (spasmodic) dysmenorrhoea”. Indian J Med Res, 1996;103:227-31.

Alkoholism, B1– och B3-vitamin
Injektioner av 1 g nikotinamid och 25 mg tiamin 2 ggr dagligen avgiftar alkohol- och morfinberoende.
Dagligt intag av minst 3 g niacin under 5 år botar alkoholism med upp till 60 procent
Niacin fungerar också för opiata droger (500–1 000 mg, time-released)
En daglig dos om 500 mg niacinamid som intas under 3–4 veckor verkar vara effektiv för att hjälpa till vid beroendeavvänjning.
Clearly JP. “Niacinamide and addictions”. J Nutr Med, 1990;1:83-4. 

Alkoholism och psykiska besvär

Psykiatriska patienter, schizofrena och alkoholister har lägre halter tiamin än resten av befolkningen.
Carney MW. et al. “Thiamine, riboflavin and pyridoxine deficiency in psychiatric in-patients”. Br J Psychiatry, 1982;141:271–2.

B1 injektioner lindrar MS
Dr Klenner fick stora framgångar med förbättring av MS-symtom hos MS-patienter med injektioner av B1 och leverextrakt.
Humpherys D. “Multiple sclerosis treated with injectable B1 and liver extract”. Townsend Lett for Doc and Pat, 1990;99:200:58–60.  


Skriv ut artikel


Isabel Boltenstern

Isabel Boltenstern om att vara ung, framgångsrik – och utbränd

Intervju

Isabel Boltenstern är 25 år och framgångsrik i en bransch där få kvinnor lyckas: Sportjournalistik. Hon är också populär "YouTubare". Men – hösten 2014 tappade hon plötsligt fotfästet och bara 23 år gammal blev hon sjukskriven för utmattningssyndrom. "Det är inte en diagnos du är skyddad mot bara för att du är ung. I samhället är det många krafter som skuldbelägger oss. Till exempel en tryckande arbetsmoral och ett ständigt driv efter att vara lyckad", säger hon till Kurera.

Skärmdump svt nyheter

Hälsobutiker bryter mot lagen

Politik

Svensk lagstiftning har tydliga gränser för vad som får sägas vid marknadsföring av produkter som ska hjälpa mot sjukdomar. Att till exempel säga att gurkmeja, kokosolja och olika naturmedel hjälper mot Alzheimers får man inte. I praktiken får en försäljare inte påstå att någonting som säljs i en hälsokostbutik hjälper mot svåra sjukdomar. Men när SVT gick ut med dold kamera för att kontrollera hur väl butikerna följer lagen var det just vad flera av dem gjorde.

Omega-3-kapslar på tallrik

Därför är omega-3 bra för hjärtat

Hälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar är den överlägset främsta dödsorsaken i västvärlden och man söker ständigt efter sätt att förebygga dem. Att tillföra mer av fettsyran omega-3 är ett smart sätt att skydda sitt hjärta har det visat sig. Här får du veta mer.

Kvinna ligger och sover gott

Trött på att ligga sömnlös? Här är 5 naturliga knep för bättre sömn

Naturlig hälsa

Är du egentligen en glad och härlig person men tillfälligt energilös på grund av sömnproblem? Du är inte ensam. Ofrivillig sömnbrist är vanligare än många tror och en god nattsömn gör enorm skillnad för den upplevda livskvaliteten. Men – många räds att ta hjälp på grund av att läkemedel kan vara vanebildande och medföra dåsighet dagen efter. Många lider dock i onödan, för det finns naturlig hjälp du inte blir beroende av. Här är några knep som hjälper vid sömnbesvär.

Manshänder med starka naglar

Starkare naglar med mineraler

Naturlig hälsa

Under tre år led 62-åriga Shirzad Kalhori av tunna naglar som bröts av och blödde. Efter att av sin fru och döttrar blivit tipsad om ett näringstillskott såg han förbättring på två månader – och idag är naglarna starkare än någonsin.

Denise Lopez

En tuff värld som kan knäcka de flesta

Krönikan

Att vara artist och lite offentlig så där är ingen dans på rosor, om nu någon trodde det. Det är en tämligen hård och ytlig värld och inte särskilt förlåtande. Jante råder än hårdare här och folk tycker väldigt mycket. Tro mig, jag vet. Den här branschen har varit nära att ta knäcken av mig. Men så kom jag på bättre tankar.

Dvärgpalmen sågpalmetto och dess bär

Sågpalmetto – ett naturligt knep vid godartad prostataförstoring

Hälsa

Med stigande ålder är en godartad förstoring av prostatakörteln snarare regel än undantag för män. En förstorad prostata är oftast inget farligt men kan innebära att man behöver kissa oftare, inte minst nattetid samt svårigheter att tömma blåsan helt. Det kan även störa samlivet. Traditionell behandling innebär ofta biverkningar som erektionsproblem, vilket gör att många män undviker att söka hjälp. Men – det finns ett enkelt och helt naturligt knep du med prostatabesvär bör känna till: Sågpalmetto.

Medelålders man i vit skjorta tar sig för pannan som han glömt något

Så får du bättre minne – 9 tips!

Allmänt

Upplever du att ditt minne allt oftare sviker dig? Stress, överstimulans, åldrande. Orsakerna kan vara många. Men det finns hjälp att få – och det är mindre avancerat än du tror. Här är nio knep som förbättrar ditt minne.

Kvinna 45 plus blickar ut över sjö

Klimakteriet – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

Hälsa

Klimakteriet firas med en egen dag. Den 18:e oktober varje år inträffar internationella klimakteriedagen. Den finns bland annat för att ämnet, genom att uppmärksammas, har större chans att få anslag till forskning och medicinskt stöd – men även för att klimakteriet behöver komma upp i ljuset då ämnet fortfarande är enormt tabu och något kvinnor lider av och skäms över i det tysta. Trots att hälften av världens befolkning någon gång kommer att drabbas vet få ens vilka symtomen är – eller vilken hjälp som finns. Det försöker Kurera råda bot på här.

Kvinna håller sig om sitt ben som om smärta

Reumatikerförbundet: Många med värk experimenterar med starka läkemedel

Värk

Tiotusentals personer i Sverige lider av smärtor som tyder på ledsjukdomen artros, men av dessa har många ännu inte fått diagnosen. Mörkertalet tros vara stort, likaså antalet som inte vet hur de kan bli av med smärta och besvär. "Det är bekymmersamt att många tycks experimentera på egen hand med starka läkemedel. Både bland dem med diagnosen och bland dem med symtom finns ett flertal som använder opiater och beroendeframkallande smärtläkemedel. Det är en varningssignal som sjukvården måste ta på allvar", säger Hans Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, som även poängterar att det råder omfattande brister inom vården när det gäller rådgivning kring diagnosen.

Potatisar på jord

Ny skräddarsydd GMO-potatis får odlas utan särskilt GMO-tillstånd

Eko/miljö

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en industripotatis som kan ersätta den EU-förbjudna GMO-potatisen Amflora, som stoppades 2012 – trots att den nya potatissorten har samma egenskap. Skillnaden ligger i den genmodifieringsteknik som använts. På grund av att den inte lämnar kvar några främmande gener klassas tekniken inte som GMO och därför krävs heller inga särskilda GMO-tillstånd för odling.

Paradisets grönsakshörna Södermalm

Paradiset expanderar!

Kost

Glada nyheter: Nu ska fler få chansen att uppleva himmelriket. Paradiset växer nämligen så det knakar! När Stockholmsbaserade Paradiset sommaren 2015 öppnade klev de rakt in på platsen som Skandinaviens största ekolivsmedelsbutik. Marknaden jublade. Nu öppnar de snart sin tredje butik men nöjer sig inte där. Målet är 20 butiker – inom bara fem år.

Deppig man sitter i sängen med huvudet i handen

Erektionsproblem? Här är knepet som hjälper 7 av 10

Naturlig hälsa

Nedsatt lust och sexuell funktion hos män är vanligare än man tror. Hälften av alla svenska män över 40 år har erektionsproblem och närmare 20 procent av alla män över 50 år klarar inte av att genomföra ett samlag. Stress, rökning, diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska problem är ofta orsaken. Vetenskapliga studier visar att det finns hjälp att få.

naglar

Tre frågor och svar om nagelhälsa

Skönhet

Vad beror tunna naglar som skivar sig på? Går det att äta sig till starkare naglar - och i så fall hur? Och vad säger våra naglar egentligen om vår hälsa? Kureras näringsexpert Zarah Öberg svarar på några frågor om nagelhälsa.

Salt kommer ur ett uppochnedvänt saltkar mot svart bakgrund

Jerry Brännmyr svarar professorerna: ”WASH hjälper läkemedelsbolag att tjäna CASH”

Replik

Saltdebatten fortsätter. Den 11 oktober publicerades krönikan ”För lite salt ger dig högt blodtryck” där krönikören skrev att salt inte höjer blodtrycket som många tror utan att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och menade att Jerry Brännmyr har fel i sin krönika. Läs deras replik här. Här replikerar Jerry Brännmyr i sin tur de två professorerna.

ägg

Äggets dag – en dag för att hylla ägg som livsmedel

Kost

Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som uppmärksammas i över 80 länder runt om i världen, en dag har firats runt om i världen sedan 1996. Bakom den internationella dagen, World Egg Day, står organisationen International Egg Commission som vill fira ägget för att det är ett fantastiskt livsmedel, med bra näringsinnehåll, som är prisvärt och kan mätta många magar, skriver branschorganisationen Svenska Ägg i ett pressmeddelande.

hjärtformad trästam

Fem hjärtliga fakta

Hälsa

Så länge hjärtat slår lever vi. Men mer då? Vad vet du egentligen om ditt hjärta, sådant det sysselsätter sig med - och varför? Här är fem saker du (troligen) inte visste om hjärthälsa.

ägg

Livsmedelsverket: Dioxinhalten i ekologiska ägg behöver sänkas

Eko/miljö

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Nu uppmanar Livsmedelsverket branschen att undersöka vad detta beror på och vidta åtgärder. "Något måste göras för att minska halterna", skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på onsdagen. Branschorganisationen Svenska Ägg svarar med att starta utredning – samt minska andelen fiskmjöl i fodret.

Saltprodukter på bord

Professorernas svar på Jerry Brännmyrs krönika om saltets effekt på blodtrycket

Replik

Den 11 oktober publicerade Kurera krönikan "För lite salt ger dig högt blodtryck" där krönikören Jerry Brännmyr skrev om salt ur en kontroversiell synvinkel där han menade att salt inte höjer blodtrycket och att högt blodtryck snarare kan bero på saltbrist. Två saltintresserade Göteborgsprofessorer hörde av sig och ville replikera, då de menar att Jerry Brännmyr i sin krönika är ute och cyklar. Här är deras svar.

Litet barn i bil gör blä grimas

Nu föreslås svenskt förbud mot rökning i fordon med barn

Gravid/barn

Rökförbud när du kör med barn i bilen har redan blivit verklighet i flera andra länder. Nu kan det bli verklighet i Sverige. I alla fall om riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) får som hon vill. "Friheten för vuxna att kunna röka i sin bil tillsammans med barn kan inte anses vara viktigare än barns hälsa", skriver hon i en motion till riksdagen.