Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inga nyheter och erbjudanden från Kurera!
Vårt nyhetsbrev kommer två gånger i veckan och är helt gratis.
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter här:

E-postadressen är nu registrerad, du kommer att få vårt nästa utskick!

Illustration av terapisamtal

Debatt: “Vi behöver nya sätt att se på och bemöta psykisk ohälsa”

"Psykisk ohälsa är idag det enskilt största folkhälsoproblemet i Sverige. Ser vi till ökningen av antalet människor med psykiatrisk diagnos måste vi konstatera att det sätt som vi idag ser på och bemöter människors problem är både otillräckligt och kontraproduktivt", skriver debattörerna Dunja Grisell, Fanny Marell och Lasse Mattila.

Psykisk ohälsa är den enskilt största och snabbast växande orsaken till längre sjukskrivningar i Sverige idag (1) (2), och den totala samhällskostnaden för fenomenet beräknas uppgå till över 200 miljarder kronor årligen (3). Samtidigt som över en miljon människor står på antidepressiv medicin idag (4) är behandlingsutbudet för att avhjälpa människors psykiska lidande mycket ensidigt till förmån för just farmakologiska behandlingar.

Dunja Grisell är bl a psykiatrikritisk aktivist.


 

Patienter önskar psykologisk behandling

Frågar vi människorna själva vad de vill ha för hjälp när de är i kris och söker vård så får vi ofta svaret att de önskar psykologisk behandling framför psykofarmaka (5). Trots detta är det till exempel bara en procent av patienterna inom psykiatrin som erhåller psykoterapi i Sverige idag (6). Mycket kvarstår alltså att göra för att bredda utbudet av till exempel psykosociala behandlingsalternativ vid psykiskt lidande.

När det gäller synen på och behandlingen av psykisk ohälsa manar även FN och WHO till en perspektivförflyttning från det biopsykiatriska synsättet – med biomedicinska metoder och tvångsvård – till mer personcentrerade och rättighetsbaserade synsätt (7) (8). Bland annat lyfte WHO tidigare i år flera olika och på många håll redan etablerade medicinfria och tvångsvårdsfria behandlings- och stödformer som goda exempel på medicinfria alternativ. Bland dessa återfinns metoder och stödformer som Soteria (9), Open Dialogue (10), Hearing Voices Network (11) och peer support (12).

LÄS OCKSÅ: Debatt: “Låt oss skapa ett beredskapslager av hälsa”

Fanny Marell är bl a socionom och leg.psykoterapeut.

Medicinfri behandling – vad kan det vara?

För att hitta exempel på fungerande medicinfria behandlingar behöver vi inte titta längre bort än till vårt grannland Norge. Där har man sedan 2016 haft lagstadgad skyldighet för den offentliga vården att erbjuda medicinfri vård vid psykiskt lidande (13).

 

I september i år arrangerade Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa (14) i Stockholm. Under konferensen presenterade flera talare från Norge hur de har utvecklat olika medicinfria behandlingsalternativ för att hjälpa människor med deras psykiska lidande. Bland de norska talarna fanns representanter från både den offentliga och den privata vårdsektorn.

De norska verksamheterna som representerades under konferensen tar emot människor med olika psykiatriska diagnoser så som schizofreni/psykos, bipolaritet, depression och ångestsyndrom. Arbetet i verksamheterna handlar ofta om att hjälpa människor att trappa ner pågående läkemedelsbehandlingar men också att stödja personen att hantera de svårigheter som kan avmaskeras när läkemedlen sätts ut. Verksamheterna är uppbyggda på olika sätt med olika innehåll där man bl.a. använder sig av så kallade recoveryverkstäder och inspiration från metoder som Open Dialogue (10), lIlness Management Recovery (IMR), dansterapier, bildterapier och fysisk träning (14) (15) (16).

LÄS OCKSÅ:  Debatt: “Alla vinner på integrativ vård”

Lasse Mattila är bl a socionom och handledare.

Vi behöver bredda perspektiven

Tolkar vi den psykiska ohälsans olika uttryck som biologiska defekter hos individen blir fenomenet högst personligt och individuellt. Detta resulterar i att problemen främst blir hälso- och sjukvårdens och individens eget ansvar att avhjälpa och förebygga. Detta förhållningssätt genererar ofta åtgärder och behandlingar som har sin utgångspunkt i psykiatriska läkemedel och krav på individen att anpassa sig till ibland destruktiva normer och system.

 

Ser vi i stället psykisk ohälsa utifrån ett mer kontextuellt perspektiv omfattande orsakssamband kopplade till svåra livserfarenheter så som trauma, fattigdom, ojämlikhet, utanförskap eller andra relationella maktobalanser blir frågan mer kontextuell och samhällelig. Att flytta fokus från de idag dominerande symtomorienterade och biomedicinska perspektiven till mer orsaksorienterade och personcentrerade synsätt skulle leda till ett betydligt bredare utbud av behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa än vad vi har idag. Något som vi, i likhet med FN (7) och WHO (17), ser som nödvändigt om vi på allvar vill minska människors lidande och förbättra folkhälsan i Sverige.

Av:

Dunja Grisell
Psykiatrikritisk aktivist
Peer supporter

Fanny Marell
Socionom
Leg.psykoterapeut
Handledare och lärare

Lasse Mattila
Socionom
Handledare
Ansvarig utgivare, Mad in Sweden

Samtliga artikelförfattare är styrelseledamöter i "Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)".

Kurera debatt är en debattsida för friskvård och naturlig hälsa. 
Här ges möjligheten att ventilera sin åsikt, ge replik eller kort och gott skapa debatt. Sidans debattartiklar och skribenter är fristående från Kurera och behöver alltså inte vara åsikter Kurera delar. Vill du skriva ett inlägg på Kurera debatt kontaktar du redaktionen på webbredaktor@kurera.se

LÄS OCKSÅ: Debatt: “Bra hälsa och låga sjukvårdskostnader – hur svårt kan det vara?”

Referenslista:

 1. Försäkringskassan. Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20-69 år. Socialförsäkringsrapport 2020:8. [Online] https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e12b777c-e98a-488d-998f-501e621f4714/sjukfranvaro-i-psykiatriska-diagnoser-socialforsakringsrapport-2020-8.pdf?MOD=AJPERES&CVID=.
 2. Försäkringskassan. Sjukskrivningar för reaktioner på svår stress ökar mest. Korta analyser 2016:2. [Online] den 13 12 2021. [Citat: den 13 12 2021.] https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/psykisk-ohalsa-korta-analyser-2016-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=.
 3. OECD/EU. Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. [Online] 2018. [Citat: den 13 12 2021.] https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.
 4. Socialstyrelsen. Statestikdatabas för läkemedel. [Online] [Citat: den 18 12 2021.] https://sdb.socialstyrelsen.se/if_lak/resultat.aspx.
 5. Standal, K. et al. Why Service Users Choose Medication-Free Psychiatric Treatment: A Mixed-Method Study of User Accounts. u.o. : Patient Preference and Adherence, 2021.
 6. Sveriges Radio. Alternativ behandling mot depression används för lite. [Online] Sveriges Radio, den 24 08 2020. [Citat: den 13 12 2021.] 2020-08-24. https://sverigesradio.se/artikel/7538052.
 7. United Nations Human Rigths Office of the High Comissioner. United Nations Humans Rights. World needs “revolution” in mental health care – UN rights expert. [Online] WHO, den 06 06 2017. [Citat: den 06 11 2021.] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21689.
 8. United Nations Human Rigths Office of the High Comissioner. United Nations Humans Rights. World needs “revolution” in mental health care – UN rights expert. [Online] WHO,. [Online] den 06 06 2017. [Citat: den 13 12 2021.] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/.
 9. Pathways Vermont. Soteria House. [Online] [Citat: den 13 12 2021.] https://www.pathwaysvermont.org/what-we-do/our-programs/soteria-house/.
 10. Seikkula, J. et al. Open Dialogue Approach: Treatment Principles and Preliminary Results of a Two-Year Follow-Up on First Episode Schizophrenia. Ethical Human Psychology and Psychiatry 5 (3), 2003, ss. 163-182.
 11. Hearing Voices Network. [Online] [Citat: den 13 12 2021.] https://www.hearing-voices.org/.
 12. Intentional Peer Support (IPS). [Online] [Citat: den 13 12 2021.] https://www.intentionalpeersupport.org/.
 13. Norges Regering. Medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregioner. [Online] Regjeringen.no, den 26 11 2015. [Citat: den 13 12 2021.] https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/hod/nyheter/2015/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/.
 14. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP). Konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” nu tillgänglig att ses i efterhand. [Online] Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, den 18 10 2021. [Citat: den 06 11 2021.] http://www.alternativ-till-psykofarmaka.se/konferensen-ratten-till-medicinfri-vard-vid-psykisk-ohalsa-nu-tillganglig-att-ses-i-efterhand/.
 15. Hald, M. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa.[Online] den 31 10 2021. https://www.youtube.com/watch?v=bJwyax_USUQ.
 16. Recoveryakademiet. Hurdalsjøen Recoverysenter. [Online] den 31 10 2021. https://recoveryakademiet.no/innsoking/hurdalsjoen-recoverysenter/.
 17. World Health Organisation. Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches. World Health Organisation. [Online] WHO, den 21 06 2021. [Citat: den 06 11 2021.] https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707.
 18. Underland, Ole-Andreas. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa. [Online] den 31 10 2021. https://youtu.be/46iTVfzCcMc.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Jordgubbstårta

Härlig försommartårta i raw foodstil

Raw food

Den här härliga jordgubbstårtan passar fint att förgylla Mors dag eller Kristi himmelfärd med. Eller varför inte nationaldagen? En hälsosammare raw food-version av den klassiska svenska jordgubbstårtan: glutenfri, sockerfri och mjölkfri.

Ett par vilar

9 tips för att hjälpa sömnen på traven

Hälsa

Vi behöver sova tillräckligt för att må bra. Hjärnan repareras under natten och om du inte sover tillräckligt fungerar inte denna process optimalt. Anledningarna till sömnproblem kan vara många, och inte sällan går problemen i cykler. Här är några tips för att hjälpa sömnen på traven.

kvinna som får ansiktsbehandling

7 ansiktsbehandlingar som föryngrar din hud

Hud

Du har kanske hört talas om microdermabrasion, microneedling och plasma pen – men inte vet vad det är. Idag finns det en hel del föryngrande ansiktsbehandlingar. Det handlar bara att välja rätt efter hudtyp och plånbok. Kurera listar sju bra och effektiva behandlingar som ger dig år tillbaka i ansiktet.

Annika Kvist och Viktoria Tindberg

Gladare, piggare och lättare med växtbaserad kost

Kost

Hälsosam, växtbaserad mat ska vara enkel att laga och framför allt njutbar. Det menar författarna till boken ”Healthy happy food”. Genom att äta mer växtbaserat blir du piggare, gladare, får mer lyster i huden, blir lättare i kroppen – och ökar chansen att leva ett långt friskt liv. 

Enkel hjälp vid IBS och problemmage

Mage

Nästan var femte svensk lider av IBS – Irritable Bowel Syndrome. Det är en funktionell störning i tarmen som ger upphov till olika problem. Magsmärtor, förstoppning, svullnad och diarré är vanliga symtom. Att anpassa kosten efter magen är a och o. Och för att hjälpa till ännu mer kan probiotika ge en ännu bättre fungerade mage- och tarm.

fisk på skärbräda

Sill möjligt skydd mot viss diabetes 

Forskning

Ett ämne i fet fisk verkar kunna minska risken att drabbas av viss typ av diabetes. Det verkar som detta ämne kan påverka immunsystemet och de antikroppar som skadar insulinproduktionen. Det visar en europeisk studie där Umeå universitet deltagit.

 

Sallad i en träskål

Fräsch regnbågssallad med tahinisås

Recept

En matig, god och fräsch sallad i regnbågens alla färger är perfekt, enkel och vitaminspäckad mat – året om. Denna innehåller både grönkål, sötpotatis, zucchini och kikärter. Ringla över en smakrik tahinisås och njut!

Anders Wallensten

Anders Wallenstens svar på hälsogåtan

Hälsa

Han är läkaren som blev rikskänd under början av coronapandemin, då han syntes flitigt i tv i sin roll som biträdande statsepidemiolog. I sin bok och podd ”Hälsogåtan” utgår Anders Wallensten från naturlig hälsa ur ett helhetsperspektiv med sex delar. Han tycker vi ska sluta fokusera på en viss sorts träning eller mat – och istället se att allt hänger ihop och att även små val i vardagen är viktiga.

 

kvinna sover

Örterna som får dig att sova bättre

Hälsa

En av tre svenskar lider till och från av sömnbesvär. Att låta naturens läkande och lugnande krafter verka är ett skonsamt och snabbt sätt att få hjälp. Tillskott med örter som valeriana,  humle och silverax hjälper dig att somna, men också magnesium ger ro på kvällen.

Ljusa plagg hängande på galgar

Här är de miljövänligare textilvalen

Eko/miljö

Det bästa för miljön att köpa second hand eller laga sina kläder. Men när du ändå vill köpa nytt finns det bättre och sämre textilval att göra. Visste du till exempel att polyester framställs av olja, medan det naturliga valet hampa tillför jorden näringsämnen?

Omega-3 viktigt för kvinnor över 50 som tränar

Forskning

Det händer något när kvinnor passerar 50. Det handlar inte bara om att kroppen förändras av klimakteriet, kvinnor tappar även i muskelmassa, och mellan 50 och 65 är det extra viktigt hur livsstilen ser ut. En avhandling gjord av forskaren Peter Edholm visar att det är viktigt att träna styrketräning i kombination med en hälsosam kost rik på omega-3 fettsyror för att bibehålla god hälsa längre fram i livet.

lever i genomskärning

Fettlever förkortar livet

Forskning

Ungefär 15 procent av svenskarna har så kallad fettlever. Det betyder att fett lagrats in i levern och ökar risken för skrumplever. En analys visade att personer med fettinlagring i levern kommer att ha förkortad sitt liv med i snitt tre år.

 

Ung kvinna snyter sig med hund i famnen

Allergivänliga husdjur, finns det?

Husdjur

Vissa hundar och katter sägs vara mindre allergiframkallande än andra. De kan därmed locka husdjurssugna personer som vanligen tvekar på att skaffa fyrbent vän på grund av sin sin allergi. Men stämmer det verkligen att vissa raser är ”allergivänliga”?

Ugnsfrittata med broccoli

Smidig ugnsfrittata med broccoli och ost

Recept

Visst är det skönt med maträtter som bara går att ösa ner i en form och ställa in i ugnen? Den här smarriga, enkla versionen av en frittata är fylld med broccoli och ost och dessutom får du användning för torra brödbitar som annars kanske hade gått till svinn!

Alun hjälper dina svullna ben

Hälsa

Tunga, trötta och svullna ben som spänner och gör ont... När kirurgen Ivan Letterfors, som opererar åderbråck, hörde talas om krämen som stimulerar blodcirkulationen och minskar på spänningar i benen vaknade hans intresse. Tack vare honom kom alunkrämen till Sverige och många kan kasta sina stödstrumpor. 

 

kvinna tar sig i ögat

Vitamin B3 kan motverka glaukom

Hälsa

Glaukom är en ögonsjukdom som gör att synen kan gå förlorad. Upp emot 200 000 svenskar beräknas ha sjukdomen och 80 miljoner totalt i hela världen. Svenska forskare har tittat på effekten av vitamin B3 som behandling av glaukom.

kvinna tittar ut över vatten

Trött och utmattad? Här är näringen som ger energi

Naturlig hälsa

Långvarig stress och för lite återhämtning bereder vägen för utmattningssyndrom. Du kan också drabbas av näringsbrister. Här är en lista på vitaminer, mineraler och örter som hjälper dig att komma tillbaka. Här är en lista på vitaminer, mineraler och örter som hjälper dig att komma tillbaka och må bra igen.

Jamande kattunge i gräset

Det betyder din katts jamanden

Husdjur

När din katt jamar kan det betyda en rad olika saker, från att den är sjuk till att den är uttråkad och vill ha uppmärksamhet. Men hur vet du vilket jam som signalerar smärta, respektive kel? Vi reder ut mjauandet!