Provrör med blod och positiv teststicka

Varje dag får närmare 6 000 personer hiv – vad vet du om sjukdomen?

Fakta

Vad är hiv?
Hiv är ett virus som orsakar en kronisk infektion som bryter ned kroppens immunförsvar. Det finns inget botemedel, men med dagens mediciner kan den som lever med hiv ha ett lika långt och bra liv som någon annan.

Hiv kan endast överföras genom oskyddat sex, sprutor som använts av någon med hiv, blod, bröstmjölk eller från mamma till barn under graviditet eller förlossning. Det kan inte överföras via luft, saliv eller insektsbett.

Aids är ett samlingsnamn för olika typer av infektioner och tumörer som kan bryta ut om immunförsvaret har försvagats. Det kan till exempel handla om tuberkulos, svampinfektioner i matstrupen eller en särskild sorts lunginflammation.

"Smittfri hiv" betyder att virusnivåerna är så låga att de är omätbara, vilket är möjligt genom en fungerande behandling. Detta gör att viruset inte kan föras över till någon annan.
95 procent av alla som lever med hiv i Sverige idag har smittfri hiv.
Källa: Metro

7 viktiga framsteg i arbetet med hiv

1. Allt fler i världen får tillgång till mediciner
Antalet människor som lever med hiv och får behandling har ökat med en tredjedel de senaste två åren, vilket innebär att 18 miljoner människor i världen får behandling idag. Det är en siffra som överstiger målet som sattes upp 2011 av FN:s generalförsamling. I slutet av 2015 fick 46 procent av alla med hiv tillgång till behandling.

2. Allt färre dör av aids
Mellan 2003 och 2015 minskade antalet aidsrelaterade dödsfall med 43 procent globalt.

3. Största framsteg i de mest drabbade områdena
Södra och östra Afrika är de regioner där flest människor har drabbats, men också där det görs störst framsteg. Andelen människor som genomgår behandling där har mer än fördubblats sedan 2010 - från 4,1 till 10,2 miljoner. Under samma period har antalet aidsrelaterade dödsfall minskat med 36 procent.

4. Allt färre föds med hiv
Under 2015 fick 77 procent av alla gravida som lever med hiv behandling. Att fler får vård innebär att allt färre föds med hiv. Sedan 2010 har antalet fall av hiv bland nyfödda minskat med 50 procent.

5. Färre får hiv
Allt färre får hiv. Antalet nya fall har droppat med 35 procent mellan åren 2000 och 2015. De största förändringarna skedde dock tidigt 2000-tal. De senaste åren har utvecklingen stått still.

6. Avhållsamhet är inte längre en strategi
Trohet och avhållsamhet har varit två strategier för att förhindra spridningen av hiv. Metoder som inte har visat någon effekt. Från och med juni 2016 finns dessa två punkter inte längre nämnda bland de åtaganden som FN:s medlemsländer har antagit för hivprevention, vilket är ett viktigt politiskt framsteg.

7. Nytt uppsatt mål: att utrota aids till 2030
FN:s nya globala mål, som antogs av medlemsländerna i "Agenda 2030", innefattar bland annat att aids ska vara utrotat senast 2030.
Källor: UNAIDS och SIDA

Idag, den 1 december, infaller World Aids Day, eller Världsaidsdagen som den heter på svenska.
Dagen är till för att uppmärksamma och informera om hiv och aids – och för att visa solidaritet med de som lever med hiv, eller som gått bort i sjukdomen aids.

Dagen behövs – för fortfarande är kunskapen låg och myterna många. Och även om det gått framåt på flera plan och antalet nya fall har minskat kraftigt är utmaningarna när det gäller arbetet med och mot hiv fortfarande många och stora.

Närmare 37 miljoner människor över världen lever idag med hiv. Arbetet för personer som lever med sjukdomen har de senaste åren gjort framsteg på flertalet punkter, men än finns det många utmaningar kvar, bland annat att få alla att testa sig. Och även om antalet insjuknande minskar ser experter fortfarande sjukdomen som en långsamt tickande katastrof.

► Läs också: Världstoalettdagen: Tillgång till toalett – en lyx var tredje människa i världen inte har

Två miljoner människor drabbas varje år
Sedan i början av 2000-talet har antalet nya fall av hiv minskat kraftigt, men än i dag får cirka två miljoner människor om året viruset, skriver Metro.
– Om man jämför det med till exempel ebola, där det var 15 000 bekräftade fall under hela epidemin, då var det som att hela världen stod i brand. Vi har runt 5 700 nya fall av hiv varje dag globalt. Det bara tickar på som en långsam katastrof, som har hamnat i skugga på något sätt. Jag vet inte om man tänker att “vi är klara med det där”? Vi är halvvägs skulle jag säga, om ens det, säger Mikaela Hildebrand, sexualpolitisk sakkunnig på RFSU, till tidningen.

 

Hon har tidigare jobbat på FN:s aidsprogram Unaids i flera år och berättar att hivprevention är en jättestor utmaning. Utmaningar på det orådet handlar om mer än kondomer, bland annat brist på jämlikhet, utbildning, en extremt bristfällig sexualupplysning i många länder och problem att förändra sociala normer.

Läs också: Världsprematurdagen: Studie: Många för tidigt födda barn behöver extra stöd i skolan

Lagar och normer hindrar hivpreventionen i många länder
En enormt stor utmaning är också att få människor att gå och testa sig, berättar hon. Närmare hälften, omkring 40 procent, av alla de som lever med hiv idag vet inte ens om det. Bland annat är det diskriminering, lagar och normer som till stor del ligger till grund för detta problem, berättar hon. Och rädsla.
I vissa länder får personer under 18 år till exempel inte testa sig för hiv, i alla fall inte utan föräldrarnas tillstånd. I andra länder krävs det att man är gift för att få tillgång till preventivmedel. Och i 73 länder i världenbegår man fortfarande ett brott om man har sex med någon med samma kön.

9 vanliga myter om hiv

Trots stor kunskap och medicinska genombrott är det fortfarande vanligt att ha fördomar om hiv. Nedan listar Metro nio vanliga föreställningar om viruset som inte stämmer.

 Läs också: Världsdiabetesdagen: Många har diabetes utan att veta det

1. Hiv är en dödsdom
Hiv och aids är den dödligaste pandemin i modern historia men i dag är risken utveckla aids för den som tar sina mediciner väldigt liten. Detta gör att det går att leva ett lika långt och meningsfullt liv som någon som inte lever med hiv. Finns inte tillgång till bromsmediciner är risken däremot stor att man utvecklar aids. Så ser läget fortfarande ut på flera platser i världen.

 

2. Hiv och aids är samma sak
Nej. Att få hiv innebär inte att man automatiskt kommer att få aids. Får man däremot inte medicinsk behandling kan immunförsvaret brytas ned så pass mycket att aids utvecklas. Hiv är ett virus som orsakar kronisk infektion som bryter ner immunförsvaret. Aids är ett samlingsnamn för olika typer av infektioner och tumörer som kan bryta ut om immunförsvaret har försvagats. Det kan till exempel handla om tuberkulos eller olika typer svampinfektioner eller lunginflammation.

3. Hiv drabbar framför allt homosexuella män
Nej. Hiv kan drabba alla kön och åldrar - och gör det också. Globalt är unga kvinnor den största gruppen som lever med hiv. Män som har sex med män är däremot en utsatt grupp. Under 2015 rapporterades 450 fall av hiv i Sverige. 212 av dessa hade smittats genom heterosexuell kontakt och 117 genom sex mellan män. Övriga smittades av andra orsaker - till exempel injektioner eller blodtransfusion utomlands.

4. Det är alltid riskfyllt att ha sex med någon som har hiv
Nej. I dag lever omkring 6 800 människor med hiv i Sverige. Tack vare behandling har 95 procent av dessa så kallad "smittfri hiv", vilket innebär att virusnivåerna i kroppen är så låga att de inte ens går att mäta. Detta i sin tur betyder att viruset inte kan föras vidare - inte ens vid oskyddat samlag. Dock ska man känna till att kondom skyddar mot mer än hiv och inte minst att de flesta som får hiv i Sverige får det av någon som inte vet om att hen har det. Smittorisken är som högst när man precis har fått hiv eftersom man då har höga virusnivåer.

5. Det är olagligt att inte berätta att man har hiv vid sex
Inte nödvändigtvis. Bedömer läkaren att man är smittfri kan denne skriva ett intyg som gör att man inte är skyldig att berätta något för sin sexpartner. Eftersom virusnivåerna är så låga att de inte ens går att mäta finns dock ingen risk att viruset överförs.

► Läs också: Internationella klimakteriedagen: Menopaus – fortfarande ett ämne präglat av skam och stor okunskap

6. Man kan inte skaffa egna barn
Jo. Numera går det utmärkt att skaffa barn även om mamman eller pappan är hivpositiv. Dagens behandlingar gör att sannolikheten att smittan ska föras vidare till barnet nästan är lika med noll.

 

7. Man kan få hiv genom att kyssa någon
Nej. De enda sätten som hiv kan spridas på är genom sperma, slidsekret, blod och bröstmjölk. Genom att undvika oskyddat slidsamlag, analsamlag och oralsex skyddar du dig alltså från hiv. Viruset smittar främst genom slid- eller analsex och risken ökar om man samtidigt har andra könssjukdomar. Det kan också spridas om man delar sprutor med någon eller från mamma till barn vid graviditet och förlossning. Hiv kan inte spridas genom insekter, som till exempel myggor.

8. Alla får inte testa sig mot hiv
Jo, alla i Sverige har rätt att testa sig för hiv. Du får vara anonym, behöver inte visa legitimation och behöver inte förklara varför du vill testa dig. Testet, som är gratis, kan du ta på en ungdomsmottagning, hud- och könsmottagning eller en vårdcentral. Det enda du behöver göra är att lämna ett blodprov.

► Läs också: World Heart Day: Bättre hjärthälsa lättare än många tror

9. Man blir väldigt sjuk
Nej. De flesta mår bra och lever ett "normalt" liv, förutsatt att man tar sina mediciner. Det går inte att se på en person att den har hiv. Många som får en hiv-infektion känner inga symtom alls under de första åren. Vissa kan få influensaliknande symtom efter ett par veckor som sedan går över. Därför är det viktigt att testa sig. Om man inte testar sig och/eller inte behandlar viruset bryts nämligen immunförsvaret att brytas ned, vilket leder till följdsjukdomar.

Av Redaktionen

Källa: Umo, Vårdguiden, Läkare utan gränser, Hiv-Sverige, RFSU, RFSL, Folkhälsomyndigheten via Metro

Vill du läsa fler liknande artiklar?
Gilla Kurera på Facebook och signa upp dig för Kureras nyhetsbrev så missar du inget!


Fakta

Vad är hiv?
Hiv är ett virus som orsakar en kronisk infektion som bryter ned kroppens immunförsvar. Det finns inget botemedel, men med dagens mediciner kan den som lever med hiv ha ett lika långt och bra liv som någon annan.

Hiv kan endast överföras genom oskyddat sex, sprutor som använts av någon med hiv, blod, bröstmjölk eller från mamma till barn under graviditet eller förlossning. Det kan inte överföras via luft, saliv eller insektsbett.

Aids är ett samlingsnamn för olika typer av infektioner och tumörer som kan bryta ut om immunförsvaret har försvagats. Det kan till exempel handla om tuberkulos, svampinfektioner i matstrupen eller en särskild sorts lunginflammation.

"Smittfri hiv" betyder att virusnivåerna är så låga att de är omätbara, vilket är möjligt genom en fungerande behandling. Detta gör att viruset inte kan föras över till någon annan.
95 procent av alla som lever med hiv i Sverige idag har smittfri hiv.
Källa: Metro

7 viktiga framsteg i arbetet med hiv

1. Allt fler i världen får tillgång till mediciner
Antalet människor som lever med hiv och får behandling har ökat med en tredjedel de senaste två åren, vilket innebär att 18 miljoner människor i världen får behandling idag. Det är en siffra som överstiger målet som sattes upp 2011 av FN:s generalförsamling. I slutet av 2015 fick 46 procent av alla med hiv tillgång till behandling.

2. Allt färre dör av aids
Mellan 2003 och 2015 minskade antalet aidsrelaterade dödsfall med 43 procent globalt.

3. Största framsteg i de mest drabbade områdena
Södra och östra Afrika är de regioner där flest människor har drabbats, men också där det görs störst framsteg. Andelen människor som genomgår behandling där har mer än fördubblats sedan 2010 - från 4,1 till 10,2 miljoner. Under samma period har antalet aidsrelaterade dödsfall minskat med 36 procent.

4. Allt färre föds med hiv
Under 2015 fick 77 procent av alla gravida som lever med hiv behandling. Att fler får vård innebär att allt färre föds med hiv. Sedan 2010 har antalet fall av hiv bland nyfödda minskat med 50 procent.

5. Färre får hiv
Allt färre får hiv. Antalet nya fall har droppat med 35 procent mellan åren 2000 och 2015. De största förändringarna skedde dock tidigt 2000-tal. De senaste åren har utvecklingen stått still.

6. Avhållsamhet är inte längre en strategi
Trohet och avhållsamhet har varit två strategier för att förhindra spridningen av hiv. Metoder som inte har visat någon effekt. Från och med juni 2016 finns dessa två punkter inte längre nämnda bland de åtaganden som FN:s medlemsländer har antagit för hivprevention, vilket är ett viktigt politiskt framsteg.

7. Nytt uppsatt mål: att utrota aids till 2030
FN:s nya globala mål, som antogs av medlemsländerna i "Agenda 2030", innefattar bland annat att aids ska vara utrotat senast 2030.
Källor: UNAIDS och SIDA

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Var med och fira nationella Fredagsfysdagen

Gravid/barn

Är du lärare eller förälder och vill hjälpa barnen till hälsosammare vanor och bättre förutsättningar i skolan? Då ska du uppmärksamma den här dagen lite extra. 20 september i år instiftas nämligen nationella Fredagsfysdagen av Susanna Almström – kvinnan bakom ”Skolmatslyftet en sockersmart skola” och ”Fredagsfys Sverige”.

Blomkålspizza med zucchini och fetaost

Recept

Potatispizza är knaprig och mättande utan alltför många konstigheter, något som uppskattas av de flesta barn. Dessutom är den enkel att göra. Detta recept från kokboken "Little green kitchen stories" är på en så kallad pizza bianca – utan tomatsås – med blomkålsbotten, ett smart sätt att få in mer grönsaker i pizzan.

 

Här växer världens starkaste antioxidant

TV

I gröna vattenpölar på små kobbar och skär i Stockholms skärgård frodas en liten alg som har förmågan att bilda en av världens starkaste antioxidanter – astaxanthin. Kurera har träffat Åke Lignell, forskningschef på AstaReal, för att tala om den svenska upptäckten av algen, om vad antioxodanter gör i kroppen och betyder för oss – och om vad just astaxanthin, det ämne som färgar laxens kött rosa, har för effekt i våra kroppar. 

Läkaren Peter Martin arbetar med funktionsmedicin

Intervju

Det var hans egna hälsa – eller snarare ohälsa som förde in läkaren Peter Martin på rätt spår. Efter att ha gått in i väggen blev han tipsad om att bland annat lägga om kosten, något som gjorde susen där inget annat fungerat. Det väckte intresset hos Peter för funktionsmedicin – en metod han numera använder när han behandlar sina patienter.

 

Koriander kan bidra till att stoppa epileptiska anfall

Forskning

Koriander är en populär krydda som även har använts inom folkmedicinen i tusentals år, bland annat som kramplösande medel vid epilepsi. Nu kan forskning för första gången förklara förklara vad det är som gör att det fungerar. Koriander har även många andra hälsofrämjande effekter enligt forskarna.

Snart slut med PFAS i danska matförpackningar

Eko/miljö

De är osynliga men finns i allt från pizzakartonger till vandringskängor och soffdynor. I vårt grannland Danmark tar man i men hårdhandskarna och förbjuder från och med 1 juli 2020 högfluorerade ämnen i alla livsmedelsförpackningar rapporterar TT. Så från juli nästa år kan danskarna njuta av hämtmat utan att behöva riskera få i sig hormonstörande ämnen.

Paul Svensson: “Att slänga mat är det dummaste vi kan göra”

Eko/miljö

Den populära TV-kocken Paul Svensson drev nyligen Retaste en Popup-restaurang helt inriktad på att laga gourmetmat på råvaror som livsmedelsbutiker ämnat kassera för att visa att det finns ett annat, mer hållbart sätt att förhålla sig till mat. Nu kommer han ut med boken "Rädda maten" fullmatad med tips för minskat matsvinn och goda recept,

 

Hudexperten: Så stöttar du huden vid viktnedgång

Hud

Många är rädda för att få slapp hud när de går ned i vikt. Problemet med många dieter är att de inte tar hänsyn till hudens behov menar Kureras hudexpert Johanna Bjurström som tipsar om vad man kan göra för att stötta huden i processen och minska risken att få hängande hud.

Rotfruktsnästen med ägg

Recept

I dessa nästen gömmer sig ett ägg, precis som i ett riktigt fågelbo, detta recept på en modern version av rösti kommer från den vegetariska kokboken "Little green kitchen". Gör nästena genom att svarva råa rotsaker, vända dem i olja och lägga dem i små högar på en plåt. 

 

Ketogen kost som behandling för barn med epilepsi

Forskning

Cirka en tredjedel av alla barn med epilepsi svarar inte tillräckligt bra på läkemedelsbehandling. På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala används sedan ett år kostbehandling med ketogen kost som ett behandlingsalternativ. Metoden är ingalunda ny utan har använts redan på 1920-talet då det saknades läkemedel mot sjukdomen.

 

Kureras hudexpert: Därför ska du använda ögonkräm

Hud

Kanske tillhör du dem som sneglat på de små tuberna med ögonkräm och undrat vad de ska vara bra för? Många smörjer inte alls eller så använder man sin vanliga ansiktskräm även runt ögonen. Men det finns en poäng med att använda just ögonkräm, förklarar Kureras hudvårdsexpert Johanna Bjurström som tipsar om hur du applicerar på bästa sätt.

Handeln satsar på att lyfta ekologiskt i september

Eko/miljö

I september kommer ekologiska varor ta mer plats i butikerna än annars. Som kund kommer du märka av det i form av mer information, temaveckor och specialerbjudanden. På sina håll kan man även springa på bönder i butiken. EKO-september som är tänkt att bli en årligt återkommande tradition syftar till att öka medvetandet kring ekologisk mat.