Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inga nyheter och erbjudanden från Kurera!
Vårt nyhetsbrev kommer två gånger i veckan och är helt gratis.
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter här:

E-postadressen är nu registrerad, du kommer att få vårt nästa utskick!

Illustration av terapisamtal

Debatt: “Vi behöver nya sätt att se på och bemöta psykisk ohälsa”

"Psykisk ohälsa är idag det enskilt största folkhälsoproblemet i Sverige. Ser vi till ökningen av antalet människor med psykiatrisk diagnos måste vi konstatera att det sätt som vi idag ser på och bemöter människors problem är både otillräckligt och kontraproduktivt", skriver debattörerna Dunja Grisell, Fanny Marell och Lasse Mattila.

Psykisk ohälsa är den enskilt största och snabbast växande orsaken till längre sjukskrivningar i Sverige idag (1) (2), och den totala samhällskostnaden för fenomenet beräknas uppgå till över 200 miljarder kronor årligen (3). Samtidigt som över en miljon människor står på antidepressiv medicin idag (4) är behandlingsutbudet för att avhjälpa människors psykiska lidande mycket ensidigt till förmån för just farmakologiska behandlingar.

Dunja Grisell är bl a psykiatrikritisk aktivist.

 

Patienter önskar psykologisk behandling

Frågar vi människorna själva vad de vill ha för hjälp när de är i kris och söker vård så får vi ofta svaret att de önskar psykologisk behandling framför psykofarmaka (5). Trots detta är det till exempel bara en procent av patienterna inom psykiatrin som erhåller psykoterapi i Sverige idag (6). Mycket kvarstår alltså att göra för att bredda utbudet av till exempel psykosociala behandlingsalternativ vid psykiskt lidande.

När det gäller synen på och behandlingen av psykisk ohälsa manar även FN och WHO till en perspektivförflyttning från det biopsykiatriska synsättet – med biomedicinska metoder och tvångsvård – till mer personcentrerade och rättighetsbaserade synsätt (7) (8). Bland annat lyfte WHO tidigare i år flera olika och på många håll redan etablerade medicinfria och tvångsvårdsfria behandlings- och stödformer som goda exempel på medicinfria alternativ. Bland dessa återfinns metoder och stödformer som Soteria (9), Open Dialogue (10), Hearing Voices Network (11) och peer support (12).

LÄS OCKSÅ: Debatt: “Låt oss skapa ett beredskapslager av hälsa”

Fanny Marell är bl a socionom och leg.psykoterapeut.

Medicinfri behandling – vad kan det vara?

För att hitta exempel på fungerande medicinfria behandlingar behöver vi inte titta längre bort än till vårt grannland Norge. Där har man sedan 2016 haft lagstadgad skyldighet för den offentliga vården att erbjuda medicinfri vård vid psykiskt lidande (13).

 

I september i år arrangerade Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa (14) i Stockholm. Under konferensen presenterade flera talare från Norge hur de har utvecklat olika medicinfria behandlingsalternativ för att hjälpa människor med deras psykiska lidande. Bland de norska talarna fanns representanter från både den offentliga och den privata vårdsektorn.

De norska verksamheterna som representerades under konferensen tar emot människor med olika psykiatriska diagnoser så som schizofreni/psykos, bipolaritet, depression och ångestsyndrom. Arbetet i verksamheterna handlar ofta om att hjälpa människor att trappa ner pågående läkemedelsbehandlingar men också att stödja personen att hantera de svårigheter som kan avmaskeras när läkemedlen sätts ut. Verksamheterna är uppbyggda på olika sätt med olika innehåll där man bl.a. använder sig av så kallade recoveryverkstäder och inspiration från metoder som Open Dialogue (10), lIlness Management Recovery (IMR), dansterapier, bildterapier och fysisk träning (14) (15) (16).

LÄS OCKSÅ:  Debatt: “Alla vinner på integrativ vård”

Lasse Mattila är bl a socionom och handledare.

Vi behöver bredda perspektiven

Tolkar vi den psykiska ohälsans olika uttryck som biologiska defekter hos individen blir fenomenet högst personligt och individuellt. Detta resulterar i att problemen främst blir hälso- och sjukvårdens och individens eget ansvar att avhjälpa och förebygga. Detta förhållningssätt genererar ofta åtgärder och behandlingar som har sin utgångspunkt i psykiatriska läkemedel och krav på individen att anpassa sig till ibland destruktiva normer och system.

 

Ser vi i stället psykisk ohälsa utifrån ett mer kontextuellt perspektiv omfattande orsakssamband kopplade till svåra livserfarenheter så som trauma, fattigdom, ojämlikhet, utanförskap eller andra relationella maktobalanser blir frågan mer kontextuell och samhällelig. Att flytta fokus från de idag dominerande symtomorienterade och biomedicinska perspektiven till mer orsaksorienterade och personcentrerade synsätt skulle leda till ett betydligt bredare utbud av behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa än vad vi har idag. Något som vi, i likhet med FN (7) och WHO (17), ser som nödvändigt om vi på allvar vill minska människors lidande och förbättra folkhälsan i Sverige.

Av:

Dunja Grisell
Psykiatrikritisk aktivist
Peer supporter

Fanny Marell
Socionom
Leg.psykoterapeut
Handledare och lärare

Lasse Mattila
Socionom
Handledare
Ansvarig utgivare, Mad in Sweden

Samtliga artikelförfattare är styrelseledamöter i "Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)".

Kurera debatt är en debattsida för friskvård och naturlig hälsa. 
Här ges möjligheten att ventilera sin åsikt, ge replik eller kort och gott skapa debatt. Sidans debattartiklar och skribenter är fristående från Kurera och behöver alltså inte vara åsikter Kurera delar. Vill du skriva ett inlägg på Kurera debatt kontaktar du redaktionen på webbredaktor@kurera.se

LÄS OCKSÅ: Debatt: “Bra hälsa och låga sjukvårdskostnader – hur svårt kan det vara?”

Referenslista:

 1. Försäkringskassan. Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20-69 år. Socialförsäkringsrapport 2020:8. [Online] https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e12b777c-e98a-488d-998f-501e621f4714/sjukfranvaro-i-psykiatriska-diagnoser-socialforsakringsrapport-2020-8.pdf?MOD=AJPERES&CVID=.
 2. Försäkringskassan. Sjukskrivningar för reaktioner på svår stress ökar mest. Korta analyser 2016:2. [Online] den 13 12 2021. [Citat: den 13 12 2021.] https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/psykisk-ohalsa-korta-analyser-2016-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=.
 3. OECD/EU. Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. [Online] 2018. [Citat: den 13 12 2021.] https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.
 4. Socialstyrelsen. Statestikdatabas för läkemedel. [Online] [Citat: den 18 12 2021.] https://sdb.socialstyrelsen.se/if_lak/resultat.aspx.
 5. Standal, K. et al. Why Service Users Choose Medication-Free Psychiatric Treatment: A Mixed-Method Study of User Accounts. u.o. : Patient Preference and Adherence, 2021.
 6. Sveriges Radio. Alternativ behandling mot depression används för lite. [Online] Sveriges Radio, den 24 08 2020. [Citat: den 13 12 2021.] 2020-08-24. https://sverigesradio.se/artikel/7538052.
 7. United Nations Human Rigths Office of the High Comissioner. United Nations Humans Rights. World needs “revolution” in mental health care – UN rights expert. [Online] WHO, den 06 06 2017. [Citat: den 06 11 2021.] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21689.
 8. United Nations Human Rigths Office of the High Comissioner. United Nations Humans Rights. World needs “revolution” in mental health care – UN rights expert. [Online] WHO,. [Online] den 06 06 2017. [Citat: den 13 12 2021.] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/.
 9. Pathways Vermont. Soteria House. [Online] [Citat: den 13 12 2021.] https://www.pathwaysvermont.org/what-we-do/our-programs/soteria-house/.
 10. Seikkula, J. et al. Open Dialogue Approach: Treatment Principles and Preliminary Results of a Two-Year Follow-Up on First Episode Schizophrenia. Ethical Human Psychology and Psychiatry 5 (3), 2003, ss. 163-182.
 11. Hearing Voices Network. [Online] [Citat: den 13 12 2021.] https://www.hearing-voices.org/.
 12. Intentional Peer Support (IPS). [Online] [Citat: den 13 12 2021.] https://www.intentionalpeersupport.org/.
 13. Norges Regering. Medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregioner. [Online] Regjeringen.no, den 26 11 2015. [Citat: den 13 12 2021.] https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/hod/nyheter/2015/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/.
 14. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP). Konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” nu tillgänglig att ses i efterhand. [Online] Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, den 18 10 2021. [Citat: den 06 11 2021.] http://www.alternativ-till-psykofarmaka.se/konferensen-ratten-till-medicinfri-vard-vid-psykisk-ohalsa-nu-tillganglig-att-ses-i-efterhand/.
 15. Hald, M. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa.[Online] den 31 10 2021. https://www.youtube.com/watch?v=bJwyax_USUQ.
 16. Recoveryakademiet. Hurdalsjøen Recoverysenter. [Online] den 31 10 2021. https://recoveryakademiet.no/innsoking/hurdalsjoen-recoverysenter/.
 17. World Health Organisation. Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches. World Health Organisation. [Online] WHO, den 21 06 2021. [Citat: den 06 11 2021.] https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707.
 18. Underland, Ole-Andreas. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa. [Online] den 31 10 2021. https://youtu.be/46iTVfzCcMc.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Nina Funke

Nina Gunke: “Jag måste acceptera min Alzheimers”

Intervju

Hon är känd från roller i allt från Hedebyborna till Skilda världar och har spelat på landets största teaterscener. Men för en skådespelare är minnet ett av de viktigaste redskapen – så när Nina Gunke fick Alzheimers rämnade hennes värld. Hon isolerade sig och skämdes över sin diagnos. Men inte längre. Idag jobbar hon aktivt på att acceptera sin sjukdom och vill med sin historia hjälpa andra.

Så kommer du in i bättre matvanor

Kost

Nu när det har gått lite tid sedan vi ätit julmaten kanske det känns som att det är dags att äta lite mindre och lite sundare. Ibland är det svårt att få in regelbundenhet och hälsosammare matvanor, men det finns bra knep för det. Kureras expert, näringsmedicinska terapeuten Fredrik Ölander, tipsar om hur vi kan hitta tillbaka till ett sunt och hälsosamt ätande.

 

Därför är lök så nyttigt

Kost

Hacka, stek, ugnsbaka eller koka. Lök kan tillredas på många sätt. Vanlig lök är inte bara en smakhöjare, den främjar hälsan på många sätt. Till exempel stärker lök de goda bakterierna i tarmen och både gula och röda löken innehåller quercetin som är bra för immunförsvaret.

några personer lyfter vikter

Hoppa över din träning om du är stressad

TRÄNING

Om du känner dig stressad efter en jobbig arbetsdag kan det kännas skönt att träna – då brukar stressen rinna av. Men om du  känner hög psykologisk stress och samtidigt tränar hårt, då får du inte alls ut lika mycket av träning. Dessutom kan du skada dig. Dra ner på träningsintensiteten och ge dig tid till återhämtning när huvudet är överbelastat.

Collage: händer som smörjer in sig och 5 handkrämer

Skönhetspanelen testar: Handkräm

Hud

Vinter och förkylningstider innebär att vi tvättar händerna extra flitigt. En riktigt bra handkräm som vårdar, mjukgör, stärker och återfuktar är ett måste. Vi har testat fem naturliga och ekologiska handkrämer. Vilken passar oss som hand i handske?

En flaska vitt vin och hand som håller för ett halvfullt vinglas

3 hälsovinster med en vit månad

Hälsa

Tillhör du de som redan har tagit, eller är sugen på att ta en ”vit månad”? Då tänker du rätt, för det finns många fördelar med att skippa drickande. Bland annat en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och en rad cancerformer. Dessutom kan du gå ner i vikt om du behöver det.

 

ginkgo biloba

Bladen som kan ge bättre minne

Naturlig hälsa

Försämrad blodcirkulation är ingen sjukdom, men kan orsaka sämre minne – och därmed ställa till problem i vardagen. Bladen på ginkgo biloba-trädet har inflammationshämmande effekt och kan vidga blodkärlen. Då blir det lättare att både koncentera sig och att minnas.

Ny metod att snabbt släppa svårkontrollerad ilska

Mental hälsa

Plötsliga utbrott, ilska och vrede som är svår att kontrollera – ett plötsligt sinnestillstånd som efter ett utbrott kan skapa och skuld hos den som skrikit åt någon. Men nu har forskare i Örebro hittat en kombinationsmetod som gör att arga personer kan hantera sin vrede betydligt bättre på bara en månad.

Har du skaffat dig ovanor? Så här får du goda vanor att bli beständiga

Hälsa

Vi har väl alla varit där, vissa kanske är där flera gånger per år. Den där dagen då vi fått nog av dåliga vanor och vill börja leva ett mer hälsosamt liv. Oftast blir vi extra motiverade efter jul- och nyårshelgerna, när vi ätit för mycket. Forskarna kallar det här tillståndet för ”Fresh start effect”. När vi lyckas rida på vågen av att vilja bli nya så går det bra. Fast förr eller senare tar det stopp. Men det behöver inte bli så. Med hjälp av några psykologiska knep kan ett nytt beteende bli en rotad vana.

 

kvinna hänger över printer

Därför sov svensken sämre förra året

Hälsa

Det förskrivs allt mer sömntabletter till svensken. En ny Sifo-undersökning visar att sju av tio haft svårt att sova det senaste året. Anledningen till den dåliga nattsömnen berodde ofta på konflikter i nära relationer och oro för världsläget.

Leende kvinna i mössa i vinterlandskap

Slipp torr och narig vinterhud

Hud

När vinden viner, snön piskar och det är minusgrader ute behöver vi vårda huden extra mycket. Men hur gör vi det bäst? Och i vilken ordning ska vi använda hudvårdsprodukterna, om vi har flera? Här är knepen för att slippa torr och narig vinterhy.

Två foton: Jessie Inchauspé och ägg, avokado och apelsin på tallrik

Balansera ditt blodsocker – bli friskare och piggare!

Kost

Trött, konstant sug eller hunger, hudproblem eller övervikt som vägrar ge med sig? Det kan bero på höga blodscockertoppar – vilket på sikt kan leda till ohälsa och sjukdom. Men lösningen handlar inte om tuffa dieter, utan om i vilken ordning du äter din mat och vad du gör före och efter måltiden. Det menar bokaktuella biokemisten Jessie  Inshauspé, även känd som "Glucose Goddess".

Röd linsgryta med grön chilisås

Värmande indisk linssoppa med rostade frön

Recept

Den perfekta rätten när det är kallt och regnar eller snöar ute! Indisk mat är både färgstark, hälsosam och god och denna linssoppa är inget undantag. Full med välgörande kryddor och toppad med knapriga frön och lite sting i form av en grön chilisås.

Därför ska du äta zink

Kost

Zink är inblandad i många viktiga processer i kroppen. Bland annat i matsmältning, fertilitet, sårläkning, ämnesomsättning och hjärnans uppfattning av omvärlden. Har du brist på zink kan det påverka huden, försämra smaksinnet och ge ett dåligt immunförsvar vilket kan leda till förkylningar och influensa. Här kommer en lista på några livsmedel som är rika på zink.

 

Dags att skapa nya träningsrutiner

TRÄNING

Efter jul- och nyårshelgerna och massor av ätande känns det naturligt och lite skönt att få komma in i nya vanor. Försök komma ut i friska luften och ansträng dig så mycket att du svettas. Det är inte bara positivt för hjärta, leder och muskler. Även din mentala hälsa mår bra av aktivitet.

kvinna tar sig i sitt knä

Ingefära och gurkmeja för värkande leder

Leder

Inom folkmedicinen har gurkmeja och ingefära använts var för sig för sina hälsobringande egenskaper vid bland annat ledvärk. Tillsammans blir de inte bara dubbelt så bra – de förstärker varandra. Lars Lindmark, forskare och doktor i medicinsk vetenskap berättar varför relativt små doser räcker för att dämpa smärta i inflammerade leder.

 

Närbild på kvinna som applicerar cerat på läpparna

Så tacklar du torra vinterläppar

Hud

Vinter innebär inte bara kyla utan även torr luft både ute och inne. Huden och inte minst läpparna kan bli extra torra – och vips är narigheten ett faktum. Så här gör du för att behålla mjuka, återfuktade läppar vintern ut!

pimpett med olja

D-vitamin och fiskolja kan motverka autoimmuna sjukdomar

Forskning

Ett dagligt intag av D-vitamin- och fiskoljetillskott kan bidra till att skydda personer, 50 år och uppåt, från att utveckla autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasis, sköldkörtelsjukdomar och en inflammatorisk sjukdom som orsakar muskelsmärta och stelhet i axlar och höfter. Det visar en amerikansk studie på drygt 25 000 personer.