Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inga nyheter och erbjudanden från Kurera!
Vårt nyhetsbrev kommer två gånger i veckan och är helt gratis.
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter här:

E-postadressen är nu registrerad, du kommer att få vårt nästa utskick!

Illustration av terapisamtal

Debatt: “Vi behöver nya sätt att se på och bemöta psykisk ohälsa”

"Psykisk ohälsa är idag det enskilt största folkhälsoproblemet i Sverige. Ser vi till ökningen av antalet människor med psykiatrisk diagnos måste vi konstatera att det sätt som vi idag ser på och bemöter människors problem är både otillräckligt och kontraproduktivt", skriver debattörerna Dunja Grisell, Fanny Marell och Lasse Mattila.

Psykisk ohälsa är den enskilt största och snabbast växande orsaken till längre sjukskrivningar i Sverige idag (1) (2), och den totala samhällskostnaden för fenomenet beräknas uppgå till över 200 miljarder kronor årligen (3). Samtidigt som över en miljon människor står på antidepressiv medicin idag (4) är behandlingsutbudet för att avhjälpa människors psykiska lidande mycket ensidigt till förmån för just farmakologiska behandlingar.

Dunja Grisell är bl a psykiatrikritisk aktivist.

 

Patienter önskar psykologisk behandling

Frågar vi människorna själva vad de vill ha för hjälp när de är i kris och söker vård så får vi ofta svaret att de önskar psykologisk behandling framför psykofarmaka (5). Trots detta är det till exempel bara en procent av patienterna inom psykiatrin som erhåller psykoterapi i Sverige idag (6). Mycket kvarstår alltså att göra för att bredda utbudet av till exempel psykosociala behandlingsalternativ vid psykiskt lidande.

När det gäller synen på och behandlingen av psykisk ohälsa manar även FN och WHO till en perspektivförflyttning från det biopsykiatriska synsättet – med biomedicinska metoder och tvångsvård – till mer personcentrerade och rättighetsbaserade synsätt (7) (8). Bland annat lyfte WHO tidigare i år flera olika och på många håll redan etablerade medicinfria och tvångsvårdsfria behandlings- och stödformer som goda exempel på medicinfria alternativ. Bland dessa återfinns metoder och stödformer som Soteria (9), Open Dialogue (10), Hearing Voices Network (11) och peer support (12).

LÄS OCKSÅ: Debatt: “Låt oss skapa ett beredskapslager av hälsa”

Fanny Marell är bl a socionom och leg.psykoterapeut.

Medicinfri behandling – vad kan det vara?

För att hitta exempel på fungerande medicinfria behandlingar behöver vi inte titta längre bort än till vårt grannland Norge. Där har man sedan 2016 haft lagstadgad skyldighet för den offentliga vården att erbjuda medicinfri vård vid psykiskt lidande (13).

 

I september i år arrangerade Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa (14) i Stockholm. Under konferensen presenterade flera talare från Norge hur de har utvecklat olika medicinfria behandlingsalternativ för att hjälpa människor med deras psykiska lidande. Bland de norska talarna fanns representanter från både den offentliga och den privata vårdsektorn.

De norska verksamheterna som representerades under konferensen tar emot människor med olika psykiatriska diagnoser så som schizofreni/psykos, bipolaritet, depression och ångestsyndrom. Arbetet i verksamheterna handlar ofta om att hjälpa människor att trappa ner pågående läkemedelsbehandlingar men också att stödja personen att hantera de svårigheter som kan avmaskeras när läkemedlen sätts ut. Verksamheterna är uppbyggda på olika sätt med olika innehåll där man bl.a. använder sig av så kallade recoveryverkstäder och inspiration från metoder som Open Dialogue (10), lIlness Management Recovery (IMR), dansterapier, bildterapier och fysisk träning (14) (15) (16).

LÄS OCKSÅ:  Debatt: “Alla vinner på integrativ vård”

Lasse Mattila är bl a socionom och handledare.

Vi behöver bredda perspektiven

Tolkar vi den psykiska ohälsans olika uttryck som biologiska defekter hos individen blir fenomenet högst personligt och individuellt. Detta resulterar i att problemen främst blir hälso- och sjukvårdens och individens eget ansvar att avhjälpa och förebygga. Detta förhållningssätt genererar ofta åtgärder och behandlingar som har sin utgångspunkt i psykiatriska läkemedel och krav på individen att anpassa sig till ibland destruktiva normer och system.

 

Ser vi i stället psykisk ohälsa utifrån ett mer kontextuellt perspektiv omfattande orsakssamband kopplade till svåra livserfarenheter så som trauma, fattigdom, ojämlikhet, utanförskap eller andra relationella maktobalanser blir frågan mer kontextuell och samhällelig. Att flytta fokus från de idag dominerande symtomorienterade och biomedicinska perspektiven till mer orsaksorienterade och personcentrerade synsätt skulle leda till ett betydligt bredare utbud av behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa än vad vi har idag. Något som vi, i likhet med FN (7) och WHO (17), ser som nödvändigt om vi på allvar vill minska människors lidande och förbättra folkhälsan i Sverige.

Av:

Dunja Grisell
Psykiatrikritisk aktivist
Peer supporter

Fanny Marell
Socionom
Leg.psykoterapeut
Handledare och lärare

Lasse Mattila
Socionom
Handledare
Ansvarig utgivare, Mad in Sweden

Samtliga artikelförfattare är styrelseledamöter i "Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)".

Kurera debatt är en debattsida för friskvård och naturlig hälsa. 
Här ges möjligheten att ventilera sin åsikt, ge replik eller kort och gott skapa debatt. Sidans debattartiklar och skribenter är fristående från Kurera och behöver alltså inte vara åsikter Kurera delar. Vill du skriva ett inlägg på Kurera debatt kontaktar du redaktionen på webbredaktor@kurera.se

LÄS OCKSÅ: Debatt: “Bra hälsa och låga sjukvårdskostnader – hur svårt kan det vara?”

Referenslista:

 1. Försäkringskassan. Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20-69 år. Socialförsäkringsrapport 2020:8. [Online] https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e12b777c-e98a-488d-998f-501e621f4714/sjukfranvaro-i-psykiatriska-diagnoser-socialforsakringsrapport-2020-8.pdf?MOD=AJPERES&CVID=.
 2. Försäkringskassan. Sjukskrivningar för reaktioner på svår stress ökar mest. Korta analyser 2016:2. [Online] den 13 12 2021. [Citat: den 13 12 2021.] https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/psykisk-ohalsa-korta-analyser-2016-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=.
 3. OECD/EU. Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. [Online] 2018. [Citat: den 13 12 2021.] https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.
 4. Socialstyrelsen. Statestikdatabas för läkemedel. [Online] [Citat: den 18 12 2021.] https://sdb.socialstyrelsen.se/if_lak/resultat.aspx.
 5. Standal, K. et al. Why Service Users Choose Medication-Free Psychiatric Treatment: A Mixed-Method Study of User Accounts. u.o. : Patient Preference and Adherence, 2021.
 6. Sveriges Radio. Alternativ behandling mot depression används för lite. [Online] Sveriges Radio, den 24 08 2020. [Citat: den 13 12 2021.] 2020-08-24. https://sverigesradio.se/artikel/7538052.
 7. United Nations Human Rigths Office of the High Comissioner. United Nations Humans Rights. World needs “revolution” in mental health care – UN rights expert. [Online] WHO, den 06 06 2017. [Citat: den 06 11 2021.] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21689.
 8. United Nations Human Rigths Office of the High Comissioner. United Nations Humans Rights. World needs “revolution” in mental health care – UN rights expert. [Online] WHO,. [Online] den 06 06 2017. [Citat: den 13 12 2021.] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/.
 9. Pathways Vermont. Soteria House. [Online] [Citat: den 13 12 2021.] https://www.pathwaysvermont.org/what-we-do/our-programs/soteria-house/.
 10. Seikkula, J. et al. Open Dialogue Approach: Treatment Principles and Preliminary Results of a Two-Year Follow-Up on First Episode Schizophrenia. Ethical Human Psychology and Psychiatry 5 (3), 2003, ss. 163-182.
 11. Hearing Voices Network. [Online] [Citat: den 13 12 2021.] https://www.hearing-voices.org/.
 12. Intentional Peer Support (IPS). [Online] [Citat: den 13 12 2021.] https://www.intentionalpeersupport.org/.
 13. Norges Regering. Medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregioner. [Online] Regjeringen.no, den 26 11 2015. [Citat: den 13 12 2021.] https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/hod/nyheter/2015/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/.
 14. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP). Konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” nu tillgänglig att ses i efterhand. [Online] Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, den 18 10 2021. [Citat: den 06 11 2021.] http://www.alternativ-till-psykofarmaka.se/konferensen-ratten-till-medicinfri-vard-vid-psykisk-ohalsa-nu-tillganglig-att-ses-i-efterhand/.
 15. Hald, M. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa.[Online] den 31 10 2021. https://www.youtube.com/watch?v=bJwyax_USUQ.
 16. Recoveryakademiet. Hurdalsjøen Recoverysenter. [Online] den 31 10 2021. https://recoveryakademiet.no/innsoking/hurdalsjoen-recoverysenter/.
 17. World Health Organisation. Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches. World Health Organisation. [Online] WHO, den 21 06 2021. [Citat: den 06 11 2021.] https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707.
 18. Underland, Ole-Andreas. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa. [Online] den 31 10 2021. https://youtu.be/46iTVfzCcMc.


Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Går det att träna vid förkylning?

Träning

Du har säkert funderat på om du vågar tränar när du är förkyld. En grundregel är att aldrig träna med feber eller en infektion i kroppen, för det kan i värsta fall gå hårt åt hjärta och njurar. Att vara småförkyld och träna lite lätt är oftast inget problem, men ibland kan det vara svårt att känna var gränsen går.

Rakning, skäggtrimning och en kopp kaffe

Övrigt

För tio år sedan fanns det knappt några barberare i Sverige, men nu har skönhetssalonger för män blivit en trend. Och dom är här för att stanna. Kurera träffade Kenny Solomon, som driver fyra barberarsalonger, för att prata rakning, skäggtrender och produkter för män.

Örter med läkande effekt

Kryddor

Läkeörter har använts i alla tider och de finns överallt. I diket, på gräsmattan och ute på ängarna. Mycket av den kunskap som användes förr har fallit i glömska, förutom hos de som verkligen är intresserade. Här kommer några vanliga örter som du kan göra te på.

 

Collage: 5 hårinpackningar + kvinna som tvättar sitt hår

Skönhetspanelen testar: Hårkur

Hud

Efter en lång sommar av sol, vind och vatten är håret ofta slitet, torrt och livlöst. En hårkur i form av en återfuktande, närande och mjukgörande inpackning är vad våra hår törstar efter på hösten. Vi har testat fem!

Skeptisk kvinna bredvid glad hoppande man

Så avgör du om din partner är en narcissist

Mental hälsa

Hur bemöter du bäst en narcissist? Går det att leva i en lång relation med en sådan? Och inte minst: hur vet du om din partner eller någon annan i din närhet är narcissist? Psykologen och relationsexperten Eva Rusz reder här ut vilka personlighetsdrag och beteenden du ska vara vaksam på.

Illustration av mat som slängs i soptunnor

5 missförstånd som ger ökat matsvinn

Eko/miljö

29 september varje år infaller "Internationella matsvinnsdagen", som är instiftad av FN. I samband med det passar det bra att reda ut några missförstånd kring just matsvinn. Tror du till exempel inte att din hantering av matrester och ditt sätt att göra matinköp gör någon skillnad för klimatet, eller för din egen plånbok? Då är det dags att tänka om!

Mandlar skyddar mot hjärtsjukdomar

Hälsa

En handfull näve mandlar om dagen ökar det goda kolesterolet och avlägsnar plack som kan orsaka hjärtsjukdomar. Mandlar förbättrar inte bara hjärthälsan, nötterna innehåller också bra fetter, E-vitamin och fibrer.

Frallor, plommon och plommonkompott

Näringsrikt plommonbröd med dinkel

Matbröd

Ta vara på plommonskörden på ett nytt sätt – släng ner de saftiga frukterna i en bröddeg! Dessa goda frallor, som passar perfekt till frukost eller en kopp te, är gjorda på den urgamla, näringsrika mjölsorten dinkel.

“Nu kan jag cykla igen”

Naturlig hälsa

I hela sitt yrkesverksamma liv har Ingela Johansson haft tunga fysiska jobb. Belastningen på lederna gjorde att hon fick artros. Speciellt ett knä har krånglat. Ingefära och gurkmeja gjorde att hon blev av med smärtan och kunde sluta med värktabletterna.

 

frukt, grönt och vitaminburk

Därför är vitamintillskott så viktiga

Kost

Maten innehåller inte lika mycket näring som den gjorde för 40-50 år sedan. Det gör att vi äter mer för att fylla behoven och det är en av flera anledningar till att vi väger mer idag. Forskningsresultat från Tyskland, har bland annat visa att innehållet av vitaminer och mineraler i frukt och grönsaker minskade dramatiskt mellan 1985 och 1996. Därför kan det vara en god idé att då och då komplettera med kosttillskott.

Färre nattkissningar och ökad lust

Naturlig hälsa

Med ökad ålder får alla män förstorad prostata, med symtom som urinträngningar och fler nattliga toalettbesök. Prostataförstoring är också en vanlig orsak till att mäns sexuella lust avtar. Extrakt av sågpalmetto kan minska symtomen så nattkissningarna upphör och den sexuella hälsan förbättras.

Anna Flodberg, lutad mot trädstam vid vatten

Anna Flodberg: “Jag vill hjälpa andra med utmanande föräldraskap”

Hälsa

Hon är inte bara ny chefredaktör på Kurera, utan också aktuell med en bok om det både utmanande och berikande livet som förälder till barn med neuropsykiatriska diagnoser. Här berättar Anna Flodberg – som själv har två söner med autism respektive ADHD – om diagnoserna, sin envisa kamp för barnens rätt till stöd i skolan och om vikten av att få återhämtning i vardagen som förälder.

 

Mineralet som höjer mannens sexuella aptit

Naturlig hälsa

Det  livsnödvändiga mineralet zink ingår i hundratals enzymer i kroppen och är kanske mest känd för sin kapacitet att stötta immunförsvaret. Men zink har också en mycket bra effekt för mannens hormonbalans, och kan höja lägre testosteronnivåer och därmed bidra till en bättre sexuell hälsa

Kantarellgratäng med oliver

Kantarellgratäng med svartkål och oliver

Recept

Den här lättlagade gratängen passar perfekt till både vardag och helg i höst. Kål, lök och kantareller passar riktigt bra ihop, tycker Madeleine Landley som skapat receptet. Och med oliver och soltorkade tomater får gratängen extra sälta och smak. 

Goda bakterier kan hjälpa vid post-covid

Mage

Bland patienter som varit inlagda på sjukhus med svår covid-19 infektion upplevde mer än 30 procent att de hade besvär efter sex månader. Graeme Jones, klinisk fysiolog vid Nordic Clinic, träffar ofta post-covid patienter och jobbar med att förändra deras livsstil för bättre mående. 

Selen kan göra män fertila

Naturlig hälsa

Genomsnittssvensken har en låg selenstatus. En man med låg selenstatus, som vill ha barn kan få svårt att bidra till en graviditet. Tillräckliga nivåer av selen kan påverka spermiernas kvalitet, hastighet och antal. Kureras expert Fredrik Ölander berättar om klienter som tillsatt mer selen, och som blivit pappor efter ett halvår.

 

kvinnas ben bakifrån

Därför är det svårt att hålla vikten när vi blir äldre

Vikt

Att det är svårt att hålla vikten i takt med att vi blir äldre, det har nog de allra flesta upplevt som passerat 35-40. Motion, mindre portioner eller kanske mer korrekt – rätt mat på tallriken samt mindre stress bromsar viktökning. För det går ju inte att slarva som tidigare, men senare tids forskning kan visa på vad viktuppgång delvis kan bero på.

Ung kvinna blundar i skräddarställning

Så behåller du semesterlugnet under hösten

Mental hälsa

Efter sommaren vill vi gärna hålla kvar känslan av semesterlugn. Men det kan vara lättare sagt än gjort när jobb, fritidsaktiviteter och andra måsten hopar sig. Öva dig på att få in kortare stunder av yoga och avslappning i vardagen. Det är bra redskap för att mota stressen i grind, säger yogalärare och stresspedagog Livia Wanntorp.

Kvinna med kort grått hår granskar sitt ansikte i spegeln

Så reparerar du huden efter sommaren

Hud

Efter en sommar med stark sol är huden i stort behov av återfuktning och ”after sun” i form av läkande antioxidanter, som motverkar hudens nedbrytning. Men en lugnande eller djuprengörande kur kan också behövas, säger Kureras hudvårdsexpert.

Doftfri vitlök stärker hjärtat

Naturlig hälsa

Att drabbas av hjärtinfarkt är det vanligaste sättet att dö på i Sverige. Högt blodtryck, övervikt, rökning och stress är de vanligaste orsakerna. Att förändra livsstilen är därför a och o. Men har du hört talas om doftfri långlagrad vitlök? 900 studier visar att extraktet har effekt på hjärta- och kärl.