Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inga nyheter och erbjudanden från Kurera!
Vårt nyhetsbrev kommer två gånger i veckan och är helt gratis.
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter här:

E-postadressen är nu registrerad, du kommer att få vårt nästa utskick!

Fysioterapeuten: “Se på kroppen som en god vän”

Eva Moberg

Yrke: Utbildad fysioterapeut, psykoterapeut samt Feldenkraispedagog, specialiserad på stressutlösta tillstånd. Har undervisat och utvecklat kurser inom området på Fysioterapiutbildningen vid Lunds universitet samt föreläser både nationellt och internationellt.
Bor: Eva bor och har mottagning i Västra Hamnen i Malmö.
Aktuell med: Boken "Återta balansen".
Mer info: Läs mer om Eva på hennes hemsida, det går även att följa henne på Facebook där hon ger tips på artiklar, forskning och föredrag.Sagt om "Återta balansen"
"Äntligen någon som visar hur allt hänger ihop. Tänk att kunna läsa en bok om stress som inte ger mig ångest över hur jag lever mitt liv, utan istället generöst och utan att döma vi- sar hur jag rent praktiskt och konkret kan bygga en ny balans i tillvaron. Det som jag intuitivt bara anat tidigare förklaras här på ett levande sätt som verkligen går att förstå.”
Emil Jensen, artist och poet

Stress är ett växande problem något inte minst fysioterapeuter märker av i sitt arbete. Eva Moberg har varit yrkesverksam i 30 år och har sett hur problemen med stress eskalerat. I sin bok "Återta balansen" skriver hon om vikten av en helhetssyn på kropp och hälsa och manar oss att se våra kroppar som våra bästa vänner. 

Eva Moberg har en bakgrund som fysioterapeut, psykoterapeut och Feldenkraispedagog och är specialiserad på stressutlösta tillstånd. och har lång erfarenhet av att ha arbetat med patienter i behandling. Som lärare på Fysioterapiutbildningen vid Lunds universitet har hon även utbildat studenter i 20 års tid.
– Numera gästföreläser jag enbart, säger Eva.

Vill föra fram ett helhetsperspektiv
Dessutom har hon nyligen kommit ut med boken "Återta balansen".
– Det finns flera anledningar till att jag skrivit boken. säger Eva som dels vill vill föra fram ett helhetsperspektiv på människan, som hon menar många gånger saknas inom den vanliga vården, där man ofta bara ser sitt eget specialistområde.
– I mitt arbete möter jag därför ofta människor som av sin läkare fått höra att de måste acceptera sin smärta eller andra besvär och att det inte finns något mer att göra.
Men det stämmer inte menar Eva.
– När man inser hur tanke, känsla och kropp hänger ihop och ömsesidigt påverkar varandra blir det mycket lättare att förstå varför man inte mår bra och även lättare att finna nya vägar för att må bättre. Oavsett om man är stressad, har ångest, spänningar, yrsel, smärta, sömn och koncentrationssvårigheter, eller bara vill utvecklas som människa, så vill jag förmedla att det faktiskt finns bra hjälp att få, för att återta balansen i livet igen.

 

"Kurera gör ett enormt arbete"
Utöver det vill Eva även lyfta fram vikten av att fokusera på möjligheter och hälsa istället för problem och sjukdomar. Här behövs ett nytt tänkande inom vård och samhälle menar hon.
– Vi är idag så fokuserade på att bota symptom att vi ofta glömmer bort grunden till varför vi blivit sjuka. 
Tonvikten borde istället, enligt Eva, läggas på hur vi gemensamt kan ta bättre vara på varje individs resurser så att man förebygger sjukdom och främjar hälsa.
– Här tycker jag att ni på Kurera gör ett enormt arbete i att fokusera på vad man själv kan göra för att må bättre. Det är till stor hjälp för att få tillbaka tilliten till den egna förmågan och det stärker självkänslan.

LÄS OCKSÅ: Stockholm har fått landets första meditationsstudio

Vi hör ofta att problemen med stress ökar, hur ser det ut från ditt perspektiv, stämmer det och hur har du märkt av det?
– Jo, det stämmer bra med min erfarenhet. Trycket på min mottagning är högt. Det är alltfler som söker för olika stressutlösta symptom och utmattningstillstånden har definitivt ökat genom åren. Samma sak hör jag från mina kollegor. En oroande faktor är just att det i många fall är de yngre generationerna som nu drabbas oftare, det vill säga i åldersgruppen 18–40 år.

Du har även utbildat blivande fysioterapeuter, hur kan den yrkesgrupp som tidigare hette sjukgymnaster hjälpa när det kommer till att behandla stressrelaterade åkommor?
– Här kan man verkligen tala om en tämligen okänd resurs inom vården. De flesta fysioterapeuter har omfattande kunskaper inom det här området och har många olika behandlingsmetoder för att kunna hjälpa människor som drabbats av de här åkommorna.

Är det i själva verket så att sjukgymnaster kan vara bättre lämpade än läkare när det kommer till stress?
– Jag tror framför allt att det handlar om att få till ett teamarbete. Läkare och fysioterapeuter tillför helt enkelt olika aspekter. Det viktigaste här är igen att se till helheten. Läkaren står för den rent medicinska delen av behandlingen medan fysioterapeutens roll ofta handlar om att se människan bakom diagnosen och hjälpa hen att förstå kopplingen mellan tanke, känsla och kropp samt förmedla verktyg för att hen själv ska kunna återskapa balansen i sin vardag igen.

 

LÄS OCKSÅ: Deckardoktorn Jonas Moström: ”Att läsa böcker är vaccination mot stress”

Varför drabbas vissa av stress och utbrändhet, medan andra verkar klara sig hur bra som helst?
– När de stressutlösta utmattningstillstånden fortfarande var relativt ovanliga härleddes orsaken för det mesta till den enskilda individen. Experterna menade att det var individer med en viss grundläggande sårbarhet som drabbades, säger Eva och fortsätter:
– Det stämmer också att det finns individuella faktorer som spelar in. Man har till exempel sett att högpresterande personer med höga krav på sig själv löper större risk än andra att drabbas.
Men i takt med att allt fler drabbats tror Eva att de flesta insett att det inte enbart rör sig om ett problem på individnivå utan att det måste ses i ett större perspektiv. Och ifrågasätta vilka prioriteringar som styr vårt samhälle och hur vi förhåller kollektivt till hälsa och sjukdom.


Hur märker man när stressen börjar ha en negativ inverkan på en?
– Det korta svaret är när man börjar hoppa över återhämtningsfasen.
Stress är inget farligt i sig och utgör kroppens alarmsystem som faktiskt mår bra av att aktiveras då och då.
Problemet uppstår enligt Eva när vi inte längre lyssnar till kroppens signaler om behov av vila efter en period av stress med andra ord när den ena perioden av stress avlöser den andra.
– För de flesta av mina patienter är det dock sömnen som först börjar krångla, andningen som blir ansträngd och smärtor på olika ställen i kroppen men det finns förstås också en känsla av att vara jagad att inte räcka till, att ha svårt att koncentrera sig.

LÄS OCKSÅ: Fanny hittade lugnet med ashwaganda

Problemet är att många söker hjälp först när problemet är ett faktum, vad kan man göra för att förebygga?
– Ja detta är en stor fråga med många dimensioner.  En ökad kroppsmedvetenhet och lyhördhet inför de egna behoven är ett nödvändig steg.
På individnivå tror Eva att ett sätt att förbygga kan vara att sluta betrakta kroppen som ett objekt
.
– Många av oss betraktar kroppen som en slags maskin som bara ska fungera och  som kan drivas på hur som helst. Många behandlar faktiskt sin bil bättre än den egna kroppen. Tänk dig till exempel att du har en dyrbar bil och kör på motorvägen. Plötsligt lägger du märke till att oljelampan har börjat lysa röd. Hur skulle du agera i en sådan situation? Jag förmodar att du inte skulle välja att sätta maskeringstejp över lampan och köra vidare som om inget hade hänt och sedan bli förvånad om motorn havererade någon kilometer längre ner på vägen. Men detta är faktiskt ett förhållningssätt som många av oss har gentemot vår egen kropp. När kroppen signalerar behov av vila och återhämtning sätter vi på den symboliska maskeringstejpen och kör på i samma hastighet som tidigare. Många gånger blir vi sedan förvånade när kroppen inte längre förmår hålla tempot.

 

"Se på kroppen som en god vän"
Eva tror därför att vi, både som individer och samhället i stort, skulle ha mycket att vinna på att få in mer av ett helhetstänkande, att se kroppen som en självklar del av vår identitet och börja behandla den som en god vän som vi vill värna om.
– Helst skulle jag se att man redan i skolan fick mer kunskap om vad som händer i kroppen när man blir stressad och hur man med enkla kroppsmedvetenhets övningar kan lära sig bli bättre på att lyssna på kroppens signaler och därmed få stöd i att respektera det egna behovet av vila och återhämtning, säger Eva och fortsätter:
– Sedan hade det varit till stor hjälp om man inom vården fått möjlighet att lägga mer fokus på hälsopromotion det vill säga att satsa mer på vad vi kan göra för att främja hälsa.
Samma sak gäller inom arbetslivet menar Eva.
– En bra företagsledare vet att det viktigaste kapitalet i ett företag är dess medarbetare. Tänk om fler företag hade rutiner för att erbjuda förebyggande åtgärder som kroppsmedvetenhets träning, mindfulness, yoga eller tai-chi inom ramen för arbetstiden, det hade varit ett stort steg i rätt riktning  och skulle innebära en klok investering ur alla synvinklar.

LÄS OCKSÅ; Stresscoachen: Du är inte dina tankar

Hur kan den insikten hjälpa oss att handskas med det moderna samhällets och livsstilens utmaningar?
– För att handskas med det moderna samhällets livsstil krävs mod. Jag vill påstå att en av de största utmaningen i livet är att våga välja förändring när gamla vanor satt krokben för en och istället prioritera det som är bra.  Det innebär att våga gå sina egna vägar och stå emot påtryckningar om att vi ska vara på ett speciellt sätt, något som vi ofta möter inom bland annat sociala medier.
Eva fortsätter:
– Framför allt innebär det att vi lär oss att lyssna på kroppens signaler så att vi kan urskilja vad vi verkligen behöver, till skillnad från att anpassa oss till vad vi tror vår omgivning förväntar sig av oss.

Slutligen, vad är ditt bästa råd ill de som drabbats av stressrelaterade besvär och behöver hjälp att komma tillbaka?
– Albert Einstein lär ha sagt att ”Galenskap innebär att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte om samma sak.” För att få till en bra läkningsprocess måste det därför till förändringar i det sätt vi förhåller oss till oss själva och livet i stort. Det går inte att köra på i samma takt och förvänta sig att allting ska bli annorlunda nästa gång. Det blir det sällan.

Av Nina Törmark


Eva Moberg

Yrke: Utbildad fysioterapeut, psykoterapeut samt Feldenkraispedagog, specialiserad på stressutlösta tillstånd. Har undervisat och utvecklat kurser inom området på Fysioterapiutbildningen vid Lunds universitet samt föreläser både nationellt och internationellt.
Bor: Eva bor och har mottagning i Västra Hamnen i Malmö.
Aktuell med: Boken "Återta balansen".
Mer info: Läs mer om Eva på hennes hemsida, det går även att följa henne på Facebook där hon ger tips på artiklar, forskning och föredrag.Sagt om "Återta balansen"
"Äntligen någon som visar hur allt hänger ihop. Tänk att kunna läsa en bok om stress som inte ger mig ångest över hur jag lever mitt liv, utan istället generöst och utan att döma vi- sar hur jag rent praktiskt och konkret kan bygga en ny balans i tillvaron. Det som jag intuitivt bara anat tidigare förklaras här på ett levande sätt som verkligen går att förstå.”
Emil Jensen, artist och poet

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Sex olika balsam som Kureras skönhetspanel har testat

Skönhetspanelen testar: Balsam

Kurera testar

Ge ditt torra och spröda hår en dos kärlek i form av ett återfuktande och glansgivande balsam. Men vilket är bäst – och vilket passar för just ditt hår? Kureras skönhetspanel har testat några naturliga balsam och valt ut en favorit.

 

kvinna badar bastu

Bastubad – en riktig dunderkur för hälsan

Hälsa

Mitt i vintern badar vi extra mycket bastu för att det värmer skönt. Fortsätt med det! Bastubad är inte bara en härlig upplevelse, det kan minska risken för demens, stroke och hjärt-kärlsjukdomar. Regelbundet bastubadande verkar även kunna minska ångest, lindra värk och kan förbättra sömnen.

kvinna på vinterväg sträcker ut armarna

I dag är det kramens dag – lär dig kramas digitalt

Hälsa

Det har snart gått ett år sedan vi uppmanades att hålla social distans för att inte smitta varandra med coronavirus. Baksidan av allt det bra som avstånd mellan varandra medför så saknar nog de allra flesta att kramas. Men du kanske inte visste att musik eller en film som associeras med glädje kan aktivera samma centrum i hjärnan som en verklig kram – så lär dig kramas digitalt.

En tallrik med rött kött och sallad

Svenskt antibiotikafotavtryck är fortsatt stort

Eko/miljö

Antibiotikafotavtrycket är ett begrepp som beskriver den mängd antibiotika som används för att föda upp djur som så småningom blir vår mat. En ny rapport visar att Sverige har mer antibiotika på tallriken än i vår egen djuruppfödning – vilket innebär ett betydande avtryck.

trött mamma häller upp kaffe

10 vanliga tecken på järnbrist

Kost

Sex av tio kvinnor lider av trötthet och många har känt sig trötta under ett år eller mer. En långtidströtthet som de upplever påverkar vardagen. Trötthet kan bero på många saker, men för de kvinnor som är i fertil ålder och känner sig trötta finns en tydlig koppling till järnbrist. Här är tio vanliga tecken på järnbrist.

 

Tre kvinnor med olika etnicitet står bredvid varandra

DNA-test för smartare hudvård?

Hud

Du kan göra det för att optimera din träning eller för att ta reda på mer om din tarmflora – men även för att få skräddarsydd hudvård. Flera företag erbjuder nu DNA-test som utlovar kunskap om hudens genetiska förutsättningar. Är det här framtidens hudvård?

 

Milkshake med saffran, fikon och lime

Chia-milkshake med saffran, pistage och lime

Recept

Saffran kvar efter julhelgerna, men ingen inspiration till vad du ska göra med den? Det här är en god och nästintill rå "milkshake" som passar perfekt som en läskande och exotisk dessert eller som mellanmål. Saffransmaken bryts av med fräsch lime, mynta och söt vanilj!

tofu på skärbräda

5 nyttigheter med tofu

Hälsa

Att välja bort kött eller att minska sin köttkonsumtion blir allt vanligare – och Sverige ligger i framkant. Vegetarisk är trendigt och anledningarna till att fler väljer växtproteiner beror på flera olika saker. Tofu är gjort på soja. Här får du fem nyttiga skäl att äta tofu – och ett recept på rotfrukter och tofu i ugn.

kvinna tittar på mobilen på natten

Var fjärde svensk sover dåligt

Hälsa

Att sova bra är en av de viktiga hörnstenarna för att må bra, både psykiskt som fysiskt. En nyligen gjord Sifo-undersökning visar att en av fyra svenskar sover dåligt. Och många gör ingenting åt sina problem, trots att man via mindfulness och en del tillskott skulle kunna sova bättre.

Vetenksapsjournalisten Henrik Enbart

Henrik Ennart: ”Den enklaste maten är den mest hälsosamma”

Kost

Den allra enklaste maten är också den mest hälsosamma – som gör både våra tarmbakterier och oss själva lyckliga. Och den visar sig komma från en liten region, tillika blå zon, söder om Rom! Henrik Ennart, aktuell med boken ”Happy food green”, berättar om den ursprungliga medelhavskosten, som äts av de som lever längst.

 

Råkostsallad med syrade morötter

Recept

Vad sägs om en probiotisk dundersallad som gör susen för mag-tarmkanalen? Här är en god - och nyttig - råkostsallad, signerad kost- och hälsocoachen Tina Haldorsson aktuell med kokboken "Läkande dundermat".

Sockerfria ballerinakakor

Så lyckas du med sockerfri bakning

Kost

Anna Winér är ägare av ett populärt Instagram-konto där hon delar med sig av frestande recept på veganska sötsaker och bakverk, som alla är fria från både vitt socker och gluten. Nu släpper hon en bok med sina 20 bästa recept och vi vill veta: hur lyckas man med den här sortens bakning?

 

Kakan kärleksmums mot svart botten

Sockerfria kärleksmums med superkrafter

Recept

På ytan må den se ut som en vanlig kärleksmums (och vem älskar inte det?) – men med kvarg och zucchini bland ingredienserna bidrar den med helt andra saker än en traditionell kaka. Exempelvis stabiliserar den blodsockret. Kanske precis det vi behöver efter jul- och nyårshelgernas alla förlustelser.