Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inga nyheter och erbjudanden från Kurera!
Vårt nyhetsbrev kommer två gånger i veckan och är helt gratis.
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter här:

E-postadressen är nu registrerad, du kommer att få vårt nästa utskick!

Foto: Hans-Olov Öberg

“Machoidealet har nått vägs ände – dags att bryta sig ur mallen”

Ulrika Sedell och Jonas Nyman

Namn: Ulrika Sedell
Yrke: Beteendevetare, har utvecklat ledarskap i över 20 år. Som verksamhetschef, VD och konsult. I dag driver hon Sedell & Friends där hon föreläser, ger chefshandledning, utbildar och skriver böcker. Ulrika har tidigare skrivit boken ”Bortom glastaket” (Liber, 2015) där hon intervjuade 27 kvinnor i toppositioner.
Namn: Jonas Nyman
Yrke: Rådgivare, mentor och coach till entreprenörer, företagsledare och investerare. Har en bakgrund i finansbranchen bland annat som rådgivare till riskkapitalinvesterare. 

Förlegade hierarkiska köns- och ledarskapsnormer begränsar både män och kvinnor och hindrar organisationer och människor från att utvecklas menar Ulrika Sedell och Jonas Nyman. För att undersöka nämre hur en förändring ska kunna ske undersökte de hur manliga chefer som brutit sig ur mallen gått till väga och vilka deras viktigste lärdomar varit.

Det syns tydligt vad kvinnor förlorar på könsnormerna i form av makt och mandat i samhället. Men det talas alldeles för lite om det pris som männen betalar, det menar Ulrika Sedell, beteendevetare och Jonas Nyman, som till vardags arbetar som rådgivare till företagsledningar som skrivit boken ”Manlighetskoden – Ledarskapets 7 dygder” (Southside stories 2019) där de talat med manliga chefer som brutit mot förlegade mans- och ledarskapsnormer för att bland annat se vad som förenade dem.
– Vår uppfattning är att ett nytt mer autentiskt mans- och ledarideal är nödvändigt för att utveckla organisationer och individer. Machoidealet har nått vägs ände.
Alla vinner på en förändring, inte bara de som är verksamma i organisationen utan även ägarna oavsett om det rör sig om privata investerare, stat eller kommun menar författarna.

Ni har valt att fokusera på ledarskap, men skulle ni säga att normen för vad det innebär att vara man behöver förändras över lag?
– Absolut. Vi vill visa i boken att normen för manlighet har en stark koppling till normen för ledarskap.
Denna norm etablerades under industrialismens genombrott när männen lämnade hemmen för att arbeta i fabriker. Under jordbrukssamhället hade hemmet utgjort arbetsplatsen för både män och kvinnor. I takt med massproduktionens framväxt anställdes chefer och dessa var i regel män berättar Jonas och Ulrika. Samtidigt började produktion, samhälle och människa rationaliseras. Chefen – det vill säga mannen skulle vara stark, snabb, ha kontroll över sina känslor och ha distans.
– Vi menar att detta machoideal i hög grad fortfarande påverkar synen på ledarskapet. Att det är ett skäl till den dominans av män som vi har på ledande positioner i Sverige. Det påverkar även hur vi förväntar oss hur en chef ska vara oavsett kön. 

 

Förändring behöver ske redan under uppväxten
Ulrika och Jonas menar att mans- och ledarskapsidealet behöver förändras – och det snabbt. De valde därför att foksera på chefer då en ledarskapsposition medför möjligheten att vara en god förebild.
Enligt dem behöver förändringsarbetet börja tidigt, helst redan i skolan. Vuxenvärlden behöver se över hur pojkar behandlas, uppmuntra dem att tävla mindre och samarbeta mer, men också att visa känslor.
– Vi behöver få dem att förstå att de inte behöver visa upp en fasad för att stå pall för ett grupptryck.

LÄS OCKSÅ: Efter utbrändhet och stroke – nu har Tanja lärt sig vikten av att pausa

Framgångsrika män som brutit mot normen
I boken medverkar bland andra skådespelaren Reuben Sallmander, prästen Olle Carlsson, ambassadör Anders Kompass och Anders Wallner, före detta partisekreterare i Miljöpartiet. Ulrika och Jonas ville ha med framgångsrika män som gynnats av befintliga strukturer. Kort sagt män som varit priviligierade på ett eller annat sätt, samtidigt som de brutit mot förlegade normer och ideal. De fick även gärna ha gjort en resa med personlig utveckling och ha förmågan att reflektera över vad skillnaden är att mellan följa normen och bryta mot den.
– Vi letade i våra egna och andras nätverk, läste affärstidningar och tog kontakt.

Var det svårt att få folk att ställa upp?
– Det var inte helt enkelt, vissa svarade ja direkt medan många svarade nej. Flera med hänvisning till att frågan var för känslig eller att man inte hade städat i sin egen garderob.

Skulle ni säga att de medverkande överlag var positiva till förändring?
–  Om du menar sin egen förändring så kan man säga att flera uttryckte det som om det inte fanns något alternativ. De kunde ha gått med något som skavt ett tag, till slut ledde det till en förändring. Ofta kan ju behovet av att förändras handla om att något känns fel eller tomt utan att det går att säga konkret vad. Erfarenheten är att förändring kostar på och kan vara jobbig samtidigt som belöningen runt hörnet är så mycket större. Ingen har sagt att de hellre hade varit kvar i machonormer..
– Självklart var de även positiva till förändringar av normer och strukturer, förtydligar Jonas.
Ulrika och Jonas poängterar att personlig utveckling är en ständigt pågående process som kräver fortsatt arbete och inte ett projekt som man är klar med när det är avslutat.

 

LÄS OCKSÅ: Bob Hansson: Största hotet mot vår hälsa är vår egen vanliga vardag

Nackdelar med att gå emot normen
Många av männen i boken har gått i terapi och nämner vikten av att våga visa sårbarhet och vara autentisk. Men säger också att det har funnits nackdelar med att gå emot normen, flera hävdar att de har gått miste om möjligheter till befordran och nya uppdrag, de har i likhet med kvinnor slagit i ett sorts glastak, berättar Ulirka och Jonas.

Vad ska till för att vi ska få till en förändring, räcker det att ändra mansidealet eller behöver strukturerna och hierarkierna på arbetsplatserna ändras också? Är det kanske till och med tid för plattare organisationer?
– Ja, det behövs jobba på flera olika fronter för att åstadkomma genuin förändring. I dag talar man allt mer om behovet av en icke-hierarkisk ordning för att medarbetare inte ska vara inlåsta i en funktion utan kunna använda all sin kompetens i olika uppgifter.

Viktigt att kunna visa svaghet
Det förlegade mansidealet och machoidealet är hierarkiskt och styrs med rädsla. Det är istället viktigt att kunna visa upp sina svaga sidor för att kunna bygga kompletterande team enligt Ulrika och Jonas.
– I det förlegade mansidealet ska ingen svaghet visas och relationer är inte centrala.
Det krävs därför arbete med att förändra både mansideal och arbetsplatsstruktur, då de enligt Ulrika och Jonas hänger ihop.
– I dag behöver organisationer och team samspela, då blir relationer helt avgörande.

Hierarkiska modeller är daterade
Ett nytt mansideal kommer leda till att strukturer och hierarkier förändras menar författarna, då hierarkiska modeller enligt dem är förlegade. Den som inte har kontakt med sitt inre liv och har svårt att känna medkänsla passar inte att leda verksamheter. Istället förespråkar de plattare organisationer, anpassade till verksamhetens syfte och vision snarare än att bygga på maktpositioner.
– Förändring av mansidealet kommer också leda till ett större engagemang och därmed ett större resultat för samhälle och ekonomi beroende på vad man väljer att prioritera, menar de.

 

LÄS OCKSÅ: ”Våga anställa någon som bryter ihop en liten stund ibland!”

Vad tror ni själva är det största hindret för förändring?
– Det absolut största hindret är att förändringen medför en personlig risk för många män. Män som går emot normen genom att prioritera familj före karriär kan få sämre möjligheter på arbetsmarknaden och bli uteslutna ur manliga nätverk. Det visar forskningen. Då män har ett mindre socialt skydd och i högre grad identifierar sig med sitt yrke kan de uppleva en stor risk med förändringen. Man kan ju tänka själv om man har offrat familj, vänner för att få mandat och status och sedan förlora det också. Vad blir kvar?

I slutet av boken presenterar ni sju dygder för ledarskap, hur kom ni fram till dem?
– Det var utifrån samtalen med de deltagande i boken, det var uppenbart för oss att det finns en röd tråd trots olika utgångspunkter. I dessa dygder finns flera intressanta iakttagelser, bland annat talade de flesta om vikten av att få tid med sig själv, många genom att meditera och även genom att vara i naturen. En annan viktig aspekt är betydelsen av meningsfulla möten och samtal. Där finns en oerhörd potential i organisationer att faktiskt bättre nyttja de möten och samtal som tar plats på arbetsplatserna, fördjupa dem och prata om det som verkligen är viktigt för utveckling av organisationen och medarbetarna. Ytterligare en aspekt som flera av männen tog upp var att lita till sin intuition, att våga lita på den även om hela bilden inte alltid var klar. 

Slutligen, vilken var er största lärdom?
– Den största insikten var nog att förstå männens spelregler i våra förlegade strukturer. Att många blir vingklippta och att priset är högt för att pressas in i den likformighet som maskulinitetsnormerna erbjuder. Att inte få känna, tala om känslor, visa sårbarhet och att alltid vara stark även när det blåser kan vara förödande.

Av Nina Törmark


Ulrika Sedell och Jonas Nyman

Namn: Ulrika Sedell
Yrke: Beteendevetare, har utvecklat ledarskap i över 20 år. Som verksamhetschef, VD och konsult. I dag driver hon Sedell & Friends där hon föreläser, ger chefshandledning, utbildar och skriver böcker. Ulrika har tidigare skrivit boken ”Bortom glastaket” (Liber, 2015) där hon intervjuade 27 kvinnor i toppositioner.
Namn: Jonas Nyman
Yrke: Rådgivare, mentor och coach till entreprenörer, företagsledare och investerare. Har en bakgrund i finansbranchen bland annat som rådgivare till riskkapitalinvesterare. 

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

bär

Bären som främjar god hälsa

Kost

När vi använder ordet superbär så beskriver det bär som är särskilt rika på antioxidanter, vitaminer och mineraler. Antioxidanter skyddar mot fria radikaler i kroppen, och kan likans vid ett rostskydd på bilen. Forskningar har visat att befolkningsgrupper med hög medellivslängd och låg sjukdomsförekomst har haft ett högt intag av antioxidanter. Här kommer några antioxidantrika bär.

kvinna serverar seniorer mat

Så ska undernäring hos äldre förhindras

Äldre

2017 kom en rapport från Socialstyrelsen som berättade att 40 000 personer som har äldreomsorg lider av undernäring och att fler än 100 000 riskerar att hamna där. I Sigtuna utbildar man personalen, men även seniorer som vill, för att komma tillrätta med problemet.

Ett par vilar

9 effektiva tips för att hjälpa sömnen på traven

Hälsa

Vi behöver sova tillräckligt för att må bra. Hjärnan repareras under natten och om du inte sover tillräckligt fungerar inte denna process optimalt. Anledningarna till sömnproblem kan vara många, och inte sällan går problemen i cykler. Här är några tips för att hjälpa sömnen på traven.

 

färgglad omelett på tallrik

Lunchtips: Grekisk omelett

Glutenfritt

Utsökt sälta från fetaost, härlig krämighet från avokado och protein från ägg gör det här till en snabb, enkel och somrig lunch full av näring. Granatäpple och valnötter ger förutom supernäring även ett skönt tuggmotstånd. 

kvinna som får skönhetsbehandling

IPL – kan det vara bra för huden?

Hud

Det finns en uppsjö av nya behandlingsformer med olika maskiner inom skönhetsindustrin. Fokus ligger på att förbättra hudkvalitén i ansikte, hals och på dekolltaget. Har du hört talas om IPL? Det är en form av mjukverkande laser som stimulerar kollagenet och ger en jämnare hudton.

 

kvinna och mygg

Variant av botox som skydd mot myggor

Eko/miljö

Pål Stenmark är professor i strukturell biokemi och han har belönats med ett pris för att ha hittat ett nytt botox-gift som fungerar mot malariamyggor. Insektsgifter är ofta väldigt miljöovänliga, men just detta botoxmedlet, som är ett protein, bryts ner i naturen och lämnar inte några onaturliga rester.

 

två kvinnor med former vid stranden

Därför går vi upp i vikt när vi blir äldre

Vikt

De allra flesta tycker nog att det blir allt svårare att hålla vikten i takt med att de blir äldre. Forskning från Karolinska Institutet visar att vi med åren får en minskad omsättning av fett – eller så kallade lipider – i fettväven, vilket gör att vi lättare går upp i vikt när vi blir äldre.

Kvinna före och efter viktnedgång

Så gjorde Mam Zuta sin fantastiska hälsoresa

Hälsa

I januari 2018 vägde Mam Zuta 100,5 kilo. Värken i kroppen gjorde att hon hade svårt att fungera i sitt vardagsliv. Då bestämde hon sig för att nu fick det vara nog. Hon började en hälsoresa som idag landat i 56 kilo och en kropp som många drömmer om.

flaskor och glas med fläder

Flädersaft utan citronsyra

Hälsa

Nu blommar flädern för fullt och det är dags att göra bär, saft, smoothies eller te. Fläderblommorna har traditionellt använts för dess hälsofrämjande egenskaper, bland annat vid förkylning. Men hoppa över citronsyran om du vill vara nyttig. Den utvinns ur svartmögel.

 

Sara Nomberg, hudvårdsexpert

Sara Nomberg: ”Jag är min egen försökskanin”

Hälsa

Hon är bara 30 år, men har redan drivit sitt eget hudvårdsmärke i över tio år. Kureras skönhetsexpert Sara Nomberg är eldsjälen som långt före de flesta andra förstod fördelarna med ekologisk hudvård. Men livet började på tuffast möjliga vis för Sara, som var nära att inte överleva barndomen.

kvinna vid träd

Matilda fann hormonbalans – slapp akne och PMS

Hälsa

När Matilda Lundqvist kom in i puberteten fick hon problem med akne. Hon provade den ena behandlingen och krämen efter den andra, men inget hjälpte mer än för stunden. Till sist hittade hon ett tillskott med ren bidrottninggelé. På bara några månader var hennes hy i princip problemfri.

 

händer tar på ett knä

Inflammation – en fiende som kan bli din vän

Leder

Inflammation förknippas oftast med något negativt, men vi behöver inflammation för att läka skador och infektioner. Att däremot gå med en låggradig inflammation under en längre tid ökar risken för sjukdom, menar överläkaren Stefan Branth. Gurkmeja och boswellia är två örter som kan hjälpa kroppen att nå balans och läka inflammation.

äldre par promenerar

Fler hjärtinfarkter kopplas till låg inkomst

Hälsa

Det forskas mycket på hjärt-kärlsjukdomar eftersom det är ett stort problem i samhället. Nu visar en ny svensk avhandling, som omfattar runt 30 000 personer, att det finns en tydlig koppling mellan risken att få fler hjärtinfarkter och låg inkomst.