Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inga nyheter och erbjudanden från Kurera!
Vårt nyhetsbrev kommer två gånger i veckan och är helt gratis.
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter här:

E-postadressen är nu registrerad, du kommer att få vårt nästa utskick!

Foto: Hans-Olov Öberg

“Machoidealet har nått vägs ände – dags att bryta sig ur mallen”

Ulrika Sedell och Jonas Nyman

Namn: Ulrika Sedell
Yrke: Beteendevetare, har utvecklat ledarskap i över 20 år. Som verksamhetschef, VD och konsult. I dag driver hon Sedell & Friends där hon föreläser, ger chefshandledning, utbildar och skriver böcker. Ulrika har tidigare skrivit boken ”Bortom glastaket” (Liber, 2015) där hon intervjuade 27 kvinnor i toppositioner.
Namn: Jonas Nyman
Yrke: Rådgivare, mentor och coach till entreprenörer, företagsledare och investerare. Har en bakgrund i finansbranchen bland annat som rådgivare till riskkapitalinvesterare. 

Förlegade hierarkiska köns- och ledarskapsnormer begränsar både män och kvinnor och hindrar organisationer och människor från att utvecklas menar Ulrika Sedell och Jonas Nyman. För att undersöka nämre hur en förändring ska kunna ske undersökte de hur manliga chefer som brutit sig ur mallen gått till väga och vilka deras viktigste lärdomar varit.

Det syns tydligt vad kvinnor förlorar på könsnormerna i form av makt och mandat i samhället. Men det talas alldeles för lite om det pris som männen betalar, det menar Ulrika Sedell, beteendevetare och Jonas Nyman, som till vardags arbetar som rådgivare till företagsledningar som skrivit boken ”Manlighetskoden – Ledarskapets 7 dygder” (Southside stories 2019) där de talat med manliga chefer som brutit mot förlegade mans- och ledarskapsnormer för att bland annat se vad som förenade dem.
– Vår uppfattning är att ett nytt mer autentiskt mans- och ledarideal är nödvändigt för att utveckla organisationer och individer. Machoidealet har nått vägs ände.
Alla vinner på en förändring, inte bara de som är verksamma i organisationen utan även ägarna oavsett om det rör sig om privata investerare, stat eller kommun menar författarna.

Ni har valt att fokusera på ledarskap, men skulle ni säga att normen för vad det innebär att vara man behöver förändras över lag?
– Absolut. Vi vill visa i boken att normen för manlighet har en stark koppling till normen för ledarskap.
Denna norm etablerades under industrialismens genombrott när männen lämnade hemmen för att arbeta i fabriker. Under jordbrukssamhället hade hemmet utgjort arbetsplatsen för både män och kvinnor. I takt med massproduktionens framväxt anställdes chefer och dessa var i regel män berättar Jonas och Ulrika. Samtidigt började produktion, samhälle och människa rationaliseras. Chefen – det vill säga mannen skulle vara stark, snabb, ha kontroll över sina känslor och ha distans.
– Vi menar att detta machoideal i hög grad fortfarande påverkar synen på ledarskapet. Att det är ett skäl till den dominans av män som vi har på ledande positioner i Sverige. Det påverkar även hur vi förväntar oss hur en chef ska vara oavsett kön. 

 

Förändring behöver ske redan under uppväxten
Ulrika och Jonas menar att mans- och ledarskapsidealet behöver förändras – och det snabbt. De valde därför att foksera på chefer då en ledarskapsposition medför möjligheten att vara en god förebild.
Enligt dem behöver förändringsarbetet börja tidigt, helst redan i skolan. Vuxenvärlden behöver se över hur pojkar behandlas, uppmuntra dem att tävla mindre och samarbeta mer, men också att visa känslor.
– Vi behöver få dem att förstå att de inte behöver visa upp en fasad för att stå pall för ett grupptryck.

LÄS OCKSÅ: Efter utbrändhet och stroke – nu har Tanja lärt sig vikten av att pausa

Framgångsrika män som brutit mot normen
I boken medverkar bland andra skådespelaren Reuben Sallmander, prästen Olle Carlsson, ambassadör Anders Kompass och Anders Wallner, före detta partisekreterare i Miljöpartiet. Ulrika och Jonas ville ha med framgångsrika män som gynnats av befintliga strukturer. Kort sagt män som varit priviligierade på ett eller annat sätt, samtidigt som de brutit mot förlegade normer och ideal. De fick även gärna ha gjort en resa med personlig utveckling och ha förmågan att reflektera över vad skillnaden är att mellan följa normen och bryta mot den.
– Vi letade i våra egna och andras nätverk, läste affärstidningar och tog kontakt.

Var det svårt att få folk att ställa upp?
– Det var inte helt enkelt, vissa svarade ja direkt medan många svarade nej. Flera med hänvisning till att frågan var för känslig eller att man inte hade städat i sin egen garderob.

Skulle ni säga att de medverkande överlag var positiva till förändring?
–  Om du menar sin egen förändring så kan man säga att flera uttryckte det som om det inte fanns något alternativ. De kunde ha gått med något som skavt ett tag, till slut ledde det till en förändring. Ofta kan ju behovet av att förändras handla om att något känns fel eller tomt utan att det går att säga konkret vad. Erfarenheten är att förändring kostar på och kan vara jobbig samtidigt som belöningen runt hörnet är så mycket större. Ingen har sagt att de hellre hade varit kvar i machonormer..
– Självklart var de även positiva till förändringar av normer och strukturer, förtydligar Jonas.
Ulrika och Jonas poängterar att personlig utveckling är en ständigt pågående process som kräver fortsatt arbete och inte ett projekt som man är klar med när det är avslutat.

 

LÄS OCKSÅ: Bob Hansson: Största hotet mot vår hälsa är vår egen vanliga vardag

Nackdelar med att gå emot normen
Många av männen i boken har gått i terapi och nämner vikten av att våga visa sårbarhet och vara autentisk. Men säger också att det har funnits nackdelar med att gå emot normen, flera hävdar att de har gått miste om möjligheter till befordran och nya uppdrag, de har i likhet med kvinnor slagit i ett sorts glastak, berättar Ulirka och Jonas.

Vad ska till för att vi ska få till en förändring, räcker det att ändra mansidealet eller behöver strukturerna och hierarkierna på arbetsplatserna ändras också? Är det kanske till och med tid för plattare organisationer?
– Ja, det behövs jobba på flera olika fronter för att åstadkomma genuin förändring. I dag talar man allt mer om behovet av en icke-hierarkisk ordning för att medarbetare inte ska vara inlåsta i en funktion utan kunna använda all sin kompetens i olika uppgifter.

Viktigt att kunna visa svaghet
Det förlegade mansidealet och machoidealet är hierarkiskt och styrs med rädsla. Det är istället viktigt att kunna visa upp sina svaga sidor för att kunna bygga kompletterande team enligt Ulrika och Jonas.
– I det förlegade mansidealet ska ingen svaghet visas och relationer är inte centrala.
Det krävs därför arbete med att förändra både mansideal och arbetsplatsstruktur, då de enligt Ulrika och Jonas hänger ihop.
– I dag behöver organisationer och team samspela, då blir relationer helt avgörande.

Hierarkiska modeller är daterade
Ett nytt mansideal kommer leda till att strukturer och hierarkier förändras menar författarna, då hierarkiska modeller enligt dem är förlegade. Den som inte har kontakt med sitt inre liv och har svårt att känna medkänsla passar inte att leda verksamheter. Istället förespråkar de plattare organisationer, anpassade till verksamhetens syfte och vision snarare än att bygga på maktpositioner.
– Förändring av mansidealet kommer också leda till ett större engagemang och därmed ett större resultat för samhälle och ekonomi beroende på vad man väljer att prioritera, menar de.

 

LÄS OCKSÅ: ”Våga anställa någon som bryter ihop en liten stund ibland!”

Vad tror ni själva är det största hindret för förändring?
– Det absolut största hindret är att förändringen medför en personlig risk för många män. Män som går emot normen genom att prioritera familj före karriär kan få sämre möjligheter på arbetsmarknaden och bli uteslutna ur manliga nätverk. Det visar forskningen. Då män har ett mindre socialt skydd och i högre grad identifierar sig med sitt yrke kan de uppleva en stor risk med förändringen. Man kan ju tänka själv om man har offrat familj, vänner för att få mandat och status och sedan förlora det också. Vad blir kvar?

I slutet av boken presenterar ni sju dygder för ledarskap, hur kom ni fram till dem?
– Det var utifrån samtalen med de deltagande i boken, det var uppenbart för oss att det finns en röd tråd trots olika utgångspunkter. I dessa dygder finns flera intressanta iakttagelser, bland annat talade de flesta om vikten av att få tid med sig själv, många genom att meditera och även genom att vara i naturen. En annan viktig aspekt är betydelsen av meningsfulla möten och samtal. Där finns en oerhörd potential i organisationer att faktiskt bättre nyttja de möten och samtal som tar plats på arbetsplatserna, fördjupa dem och prata om det som verkligen är viktigt för utveckling av organisationen och medarbetarna. Ytterligare en aspekt som flera av männen tog upp var att lita till sin intuition, att våga lita på den även om hela bilden inte alltid var klar. 

Slutligen, vilken var er största lärdom?
– Den största insikten var nog att förstå männens spelregler i våra förlegade strukturer. Att många blir vingklippta och att priset är högt för att pressas in i den likformighet som maskulinitetsnormerna erbjuder. Att inte få känna, tala om känslor, visa sårbarhet och att alltid vara stark även när det blåser kan vara förödande.

Av Nina Törmark


Ulrika Sedell och Jonas Nyman

Namn: Ulrika Sedell
Yrke: Beteendevetare, har utvecklat ledarskap i över 20 år. Som verksamhetschef, VD och konsult. I dag driver hon Sedell & Friends där hon föreläser, ger chefshandledning, utbildar och skriver böcker. Ulrika har tidigare skrivit boken ”Bortom glastaket” (Liber, 2015) där hon intervjuade 27 kvinnor i toppositioner.
Namn: Jonas Nyman
Yrke: Rådgivare, mentor och coach till entreprenörer, företagsledare och investerare. Har en bakgrund i finansbranchen bland annat som rådgivare till riskkapitalinvesterare. 

Skriv ut artikel


Nytt på Kurera

Doktor känner på patients hals

Så kan du påverka din sköldkörtel

Hälsa

En halv miljon svenskar har diagnostiserats med sköldkörtelsjukdom. Det vanligaste är en underfunktion i sköldkörteln och åtta av tio som drabbas är kvinnor. Den kinesiska medicinen ställer ingen diagnos när det kommer till sköldkörteln. Det ser symtomen som brister av vitala substanser. Kurera pratade med Diamantis Koukouvinos som är naturläkare i kinesisk medicin om hur han behandlar sina patienter med sköldkörtelrubbningar.

Matrester på en köksbänk med en stekpanna och en röd kastrull i bakgrunden

Zero waste – så nollar du ditt matavfall i köket

Eko/miljö

Hela 200 000 ton onödigt matsvinn produceras av de svenska hemmen varje år. Och 224 000 ton hälls ut i avloppet. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att återvinna mat och bli mer kreativa i vår matlagning, för att vända trenden, det menar bokaktuella Karin Bohlin - som också bjuder på ett smarrigt "restrecept".

kvinna som håller blommor framför underlivet

Tvättar du underlivet rätt?

Hälsa

Besvär i underlivet är ett problem hos många kvinnor som vi sällan pratar om. Irritation som torrhet, klåda och svamp kan påverka humör som samliv. Hur tvättar du själv ditt underliv? Med vatten, tvål eller en duschgelé? Det ska du inte göra! Rätt intimvård kan återställa balansen i underlivet och du kan bli kvitt dina besvär.  

 

3 burkar med kosttillskott

Tävla och vinn i Kureras julkalender

Julkalender

Det lackar mot jul – och vad är då bättre än vakna varje morgon till en julkalender? I år har vi på Kurera laddat kalendern med allt från nyttiga vitaminer och välgörande kosttillskott till hudvård och konsultationer av våra experter. Varje morgon mellan 1 december och ända fram till julafton öppnar vi en ny lucka och ger dig en ny chans att vinna! Luckan öppnas klockan 05.30 och stängs vid midnatt.

porträttbild kvinna

Hög dos C-vitamin håller Camilla frisk

Hälsa

Camilla Eide jobbar som butiksbiträde och har en son som precis börjat förskoleklass. Hon exponeras med andra ord mycket för virus och bakterier. För att slippa förkylningar är Camilla noga med vad hon äter. För ett år sedan började hon ta en C-vitamin som stannar i kroppen under ett dygn, för att hålla sig frisk. 

kvinna som håller sig för magen

Låt bitterörter lugna orolig mage

Hälsa

Har det blivit för mycket av det goda? Tillfälliga besvär med magen drabbar alla någon gång. Lugn, det finns enkel och naturlig hjälp. Och snabb! Bitterörter är första hjälpen för matsmältningssystem som hamnat i obalans.

 

Rödvit katt tittar på chokladmuffins i granris

Så märker du om din katt fått chokladförgiftning

Husdjur

Temadagen Kattens dag infaller samma dag som första advent varje år, alltså söndag 29 november! En dag att både fira och uppmärksamma de älskade fyrbenta vännerna och adventsmysa. Men tänk på att hålla praliner eller rawfoodbollar med kakao borta från din katt – den kan nämligen drabbas av chokladförgiftning om den äter kakao.

nypon buskar

Nypon dämpar värken i lederna

Hälsa

Artros är vår vanligaste kroniska sjukdom, och inflammation i lederna kan ge smärtor som begränsar vardagen. Men det finns flera naturliga ämnen som kan få värken att avta, som nypon och vitamin C – och kondroitin från nötkreatur. Kurera har talat med smärtläkaren Bo Dettner om naturlig smärtlindring för ledbesvären.

ben

Hjälp mot kryp i benen

Hälsa

Det pirrar, kryper och smärtar i benen – och sömnen blir lidande. Restless legs är en pina för den som drabbas. Ny spännande forskning visar att spårämnet selen kan hjälpa vid lätta till medelsvåra symtom. Kurera har pratat med Jan Ulfberg, docenten och specialistläkaren som forskat på restless legs i 30 år och sett patienter bli hjälpta.

två kvinnor kör plankan

Vad är bäst? Kondition- eller styrketräning

Hälsa

Vi som gillar att träna pratar gärna länge och ofta om vad som är bästa sättet att träna. Är det styrketräning eller kanske konditionsträning? Färsk forskning visade att båda sätten är bra, men på olika sätt. Vill du slippa typ 2 diabetes ska du förbättra konditionen, men för viktnedgång och andra sjukdomar är valet inte lika uppenbart.

 

kvinna

Örten motade hormonell oro

Hälsa

För tre år sedan fick Gloria Tonnvik svår ångest. Humöret gick upp och ner och sömnlösheten tärde. Läkare gav diagnosen PMDS, en svårare form av PMS och hon fick antidepressiv medicin – men det ville inte Gloria ta. Lösningen kom i form av en ayurvedisk ört – ashwagandha.

kvinna tittar ut genom fönster

Naturlig hjälp mot depression

Hälsa

Håller oron på att ta över din vardag? Många lever med malande tankar – och även om det är helt naturligt så är det viktigt att vara vaksam på hur det påverkar livet och kroppen. Ett växtbaserat läkemedel med johannesört kan dämpa oro och ångest, utan biverkningar eller risk för beroende.

kvinna med hund

Så slapp Emelie knäsmärtan

Hälsa

En svår skidolycka trasade sönder knäet för Emelie von der Burg. Två operationer och en lyckosam rehabilitering gjorde henne bra igen. Men tio år senare började knät smärta – plötsligt och helt utan anledning. Då tog veterinären Emelie till samma metod som hon rekommenderar till djuren: ett tillskott med grönläppad mussla. Och nu är hon smärtfri igen.

 

Skål med kokosyoghurt toppad med bär och granola

Hemmagjord kokosyoghurt med probiotika

Recept

Njut av en egen yoghurt till frukost eller mellis, gjord på kokosmjölk och boostad med välgörande probiotika, men fri från tillsatser. Inspireras av detta recept från Kureras bloggare Sophie Bohnstedt. Allra godast blir den toppad med immunstärkande bär och knaprig granola.

 

händer som håller i havtronsbär

Det röda guldet som smörjer slemhinnorna

Hälsa

Fettsyran omega-7 återfuktar slemhinnor i hela kroppen. Ögon, mun och underliv, men också tarmen har slemhinnor som mår bättre av fettsyran. Dessutom gör den gott för huden. Sår läker snabbare och rynkor minskar på djupet. Havtornsbären från Tibet lär vara de mest antioxidantrika i hela världen. Redan efter en månad kommer effekten.

Närbild på bokomslaget "Magnus Carlsons hållbarhetsresa"

Magnus Carlson: Så gör du en klimatplan!

Eko/miljö

Många av oss vill göra något, eller mycket, för att rädda planeten. Men det är desto svårare att veta hur man ska bära sig åt. Någon som har lagt om sin livsstil och vet att det går är miljöengagerade sångaren Magnus Carlson från Weeping willows, som i sin nya bok presenterar hur du gör en klimatplan!

målad bild av hjärna där fjärilar flyger ut

Ny metod som ska bromsa Alzheimers sjukdom

Forskning

En ny behandlingsmetod att förhindra uppkomsten hos av Alzheimers sjukdom har utförts på möss – och resultaten är lovande. Forskare vid Uppsala universitet har lyckats öka nedbrytningen av de byggstenar som förhindrar ett protein att bilda klumpar och som gör att minnet försämras.