Wolfram (W)

Wolfram (W)

Näringsguiden

Wolframkarbid är den hårdaste metallen som finns. Wolfram förekommer i naturen oftast som järnföreningar och upptagen i kroppen lagras det främst i skelett, lever och njurar.

Titan (Ti)

Näringsguiden

En ökad förekomst av titan i bland annat mediciner, kosmetika, tandkräm, kosttillskott och målarfärg skapar problem hos många. Titan samlas i vävnad som är kiselrik.

Kadmium (Cd)

Kadmium (Cd)

Näringsguiden

En mjuk blåvit metall bestående av 8 isotoper. Den finns i gruvor där man bryter zink, koppar och bly. Halveringstiden i kroppen för kadmium är hela 10–30 år.

Bly (Pb)

Bly (Pb)

Näringsguiden

Blyförgiftning kan minska hemoglobinsyntesen som leder till anemi, samt minska intelligenskvot och hjärnfunktion hos både barn och vuxna p.g.a. minskat upptag av GABA till hjärnvävnad.

Antimon (Sb)

Antimon (Sb)

Näringsguiden

Antimon är en silvervit, hård metall som finns i jordskorpan. Den förekommer naturligt oftast i tillsammans med arsenik, vilket den också har många egenskaper gemensamt med.